Cruijff doet deur ran je weer tictac oorbereiding op Los Angeles loopt niet lekker ockeyteam moet ikistan verslaan Eerste skiwinst Ingemar Stenmark sportuitslagen LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINA ^der Duim praat Jjaag met KNSB kAG Hilbert van der Duim Coninkiijke Nederlandse Schaat- frsbond (KNSB) hebben van- Amersfoort een gesprek over (ïsor-perikelen van de wereld- ien. Van der Duim zal in het ge- dat op het bondsbureau van de [plaatsheeft, worden bijgestaan h zaakwaarnemer, de oud-voet- Ret Keizer. Naast een KNSB-de- I zijn ook trainingscoördinator poer en diens adviseur Henk rts aanwezig. De aanleiding tot idberaad, dat een dag voor het [van de schaatsploeg naar Sta- [wordt gehouden, is het feit dat r Duim mogelijk een individueel fcontract zal tekenen. Eric Wilborts: teruggetrokken na loting. NKINDOORTENNIS ZONDER WILBORTS GOIRLE Eric Wilborts zal niet deelnemen aan de nationale indoortenniskampioenschappen, die van vandaag t/m zondag in Goirle zullen worden gehou den. De Tilburgse jeugdspeler heeft last van een lies blessure. Hij heeft zich na de loting teruggetrokken. Wilborts was vierde geplaatst. De eerste drie plaatsen worden ingenomen door ti telhouder Michiel Schapers, buitenkampioen Huub van Boeckel en oud-kampioen Louk Sanders. Deze laatste twee zijn voorzien voor een halve finale-ont moeting. Na het uitvallen van Eric Wilborts blijven in de helft van Schapers onder meer over Ton Sie, finalist van de zomerkampioenschappen, Frits Don en Marc Albert, die allen nog in aanmerking komen voor een plaats in het team voor de Koning Gustaaf- -beker. Bij de dames staat Marcella Mesker eerste, gevolgd door Marianne van der Torre. Gebroeders Van Olphen bij handbalselectie DEN HAAG De ge- broeders Patrick en Robin van Olphen van Hermes zijn op het laatste moment toegevoegd aan de selectie van het Nederlands zaal handbalteam, dat ginste- ren naar Frankrijk is ver trokken. Het aantal spe lers van Hermes in de se lectie van bondstrainer Kecskemethy komt daar door op zes. De Van Ol- phens vervangen Joop Ei- Iers en Henk Groener, die wegens blessures hebben afgezegd. KNAU wil Scharn aan contract houden DEN HAAG Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse At letiek Unie (KNAU) wil Haico Scharn, bondstrainer voor de mid denafstand bij de heren, aan zijn contract dat tot 1 oktober 1983 loopt, houden. Scharn zegde maandag zijn contract bij de KNAU met ingang van 1 januari op omdat hij van mening is dat het in de praktijk niet waar is dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor de middenafstandtraining draagt, zoals dat in zijn contract is omschreven. In een bijeenkomst van het bestuur met de bondstrainers heeft Feiko Jansma, de verantwoordelijke voor de middenafstand da mes, het voorstel gedaan één van zijn atletes, die bij de sponsor van de KNAU onder contract staat, met de groep van Scharn de trainingsstage rond Pasen in Bordeaux of Viareggio te laten vol gen. Daardoor zou de mogelijkheid ontstaan dat Scharn toch op kosten van de KNAU met zijn atleten kan meegaan. Over deze oplossing zal binnenkort overleg worden gevoerd. =^1eb Een nieuwe, im vergeefse po- )han Cruijff bereid den zich beschik- b stellen voor het ands elftal blijkt ondslag te hebben aan het late tijd- 'aarop bondscoach iijvers de opstelling ranje voor de EK- katiewedstrijd te- ilta, zondag in het Stadion van Aken, openbaarheid heeft egeven. Zoals be was de keuzeheer mens de formatie na afloop van het itieduel tussen For en Ajax in Sittard I te maken. Na die iting liet Rijvers weten nog geen ze- i over de samen- te kunnen ver- n „aangezien ik et volledig zeker- over de beschik- >id van enkele kan- internationals". jvallende mededeling en het afgelopen week- iiet een van de zestien >leven geselecteerden ïerd van het veld stapte lus ogenschijnlijk geen aanleiding bestond zich Opstelling Nederlands elftal ZEIST Bondscoach Kees Rijvers heeft gisteren de opstel ling voor het duel met Malta bekendgemaakt. De opstelling is: Piet Schrijvers; Ben Wijnstekers, Michel van de Korput, Edo Ophof, Hugo Hovenkamp; Gerald Va nenburg, Dick Schoenaker, Peter Boeve; Rene Hofman, Kees van Kooten, Pierre Vermeulen. Reserve: Edward Metgod, Jurri Koolhof, Michel Valke, Ruud Gullit en Peter van de Ven. Johan Cruijff in zijn actieve periode bij het Nederlands elftal. Hier scoort hij tijdens het WK van '74 in de wedstrijd tegen Brazilië 2-0. Kees Rijvers: „Het boek Cruijff en Oranje is nu ver moedelijk dicht". nog langer in nevelen te hul len. De diepere achtergrond van het zwijgen van Rijvers bleek gisteren dus het maan dag in het diepste geheim met Johan Cruijff gevoerde ge sprek te zijn geweest, dat een uitvloeisel vormde van een door trainer Aad de Mos van Ajax genomen initiatief. De Mos had tijdens een onder houd met Rijvers over de keu ze van vijf andere Ajacieden (Piet Schrijvers, Peter Boeve. Edo Ophof, Dick Schoenaker en Gerald Vanenburg) en het afvallen van Wim Kieft en Frank Rijkaard voor de voor lopige groep voor de confron tatie met Malta laten doorsche meren, datv volgens hem Cruijffniet onwelwillend stond tegenover een eventuele rentree in Oranje. Rijvers liet daarop weten dat een eerste aanzet tot een ook hem welko me terugkeer van de 35-jarige maestro in het Nederlands elf tal dan echter wel van de spe lers zelf zou moeten uitgaan nadat de bondscoach eerder ei gen initiatieven niet gehono reerd had gezien. Dat Cruijff inderdaad oren naar een voortzetting van zijn na 48 wedstrijden afgebroken interlandcarriere had, bleek vervolgens uit een telefoontje van zijn zaakwaarnemer Hans Muller en mr. Eric Vilé, behal ve voorzitter van de Sectie Be taald Voetbal van de KNVB sinds afgelopen week ook ver antwoordelijk voor de begelei ding van de betaalde selecties. Voor Vilé vormde het belletje met Muller uiteraard een pri ma gelegenheid zich al meteen in zijn nieuwe functie te mani festeren. En even logisch was het dat Rijvers vervolgens, zo als hij het zelf noemde, „de deur openzette". Oud zeer Maandagavond werd tijdens het gesprek in de Zeister bos sen, waarbij behalve Cruijff en Rijvers ook Vilé, Muller en De Mos present waren, een brok oud zeer al snel opgeruimd. Het breekpunt van de vorige poging, toen Cruijff afhaakte omdat de KNVB hem niet wil de toestaan in een ander shirt dan dat met de naam van de KNVB-sponsor te acteren, bleek in het geheel geen hin dernis meer te vormen. Rij vers meldde de Vinkevener bovendien dat hij voor hem een dirigerende rol in het elf tal in petto had. Rijvers: „Als ik van Cruijff een positief antwoord op mijn voorstellen zou hebben gekre gen was ik met hem en met aanvoerder Ben Wijnstekers om de tafel gaan zitten om te bekijken hoe we Malta het best zouden kunnen bestrij den. Voor Spanje zouden de zaken over twee maanden wat anders komen te liggen, omdat dan ook Ruud Krol en Jan Pe ters in het overleg zouden moeten worden betrokken". De wijze waarop volgens Rij vers over de strategie voor de duels met Malta en Spanje ge sproken zou moeten worden was een van de aspecten waar in Cruijff zich niet kon vinden en die er uiteindelijk toe leid den dat hij opnieuw een „neen" tegen Rijvers liet ho ren. Johan Cruijff: „Noem het maar verschillen van visie op het tactische en technische vlak. Dat ik in feite via een omweg weer benaderd ben vond ik niet zo leuk, maar daar kon ik nog wel overheen stappen. Tenslotte gaat het ook mij aan het hart dat het Ne derlands voetbal zo is afgegle den en valt er over die dingen met mij altijd te praten. Er bleef echter in het best wel prettig verlopen gesprek een verschil van mening bestaan. Ik vind dat er in de huidige si tuatie direct prestaties nodig zijn en daarvoor moet je je ge woon keihard opstellen. Na tuurlijk, er zijn diverse oplos singen mogelijk voor een pro bleem, maar ik denk dat we wat dat betreft teveel van me ning verschillen". Stempel Vrij vertaald komt het er op neer dat Cruijff bij Oranje te weinig mogelijkheden ziet zijn eigen stempel op het elftal te drukken. Zulks in tegenstel ling tot Ajax, waar hij wel na drukkelijk lijnen kan uitzet ten. „Als men mij weer terug wil in Oranje, dan is het toch niet zo onlogisch dat men re kening houdt met de dingen, die ik graag wil. Leeftijd en ervaring zijn bij mij dusdanig dat ik meen recht te kunnen doen gelden op een stem in het geheel. Op de verschillen van inzicht over dat soort technische en tactische zaken is het uiteindelijk geknapt". „Het boek Cruijff en Oranje is daarmee vermoedelijk defini tief dicht", aldus Kees Rijvers, een standpunt dat door Cruijff wel zo ongeveer wordt ge deeld. „Het belang van een te rugkeer in het Nederlands elf tal mag vooral bij de wedstrijd tegen Spanje, niet zozeer tegen Malta", aldus de Ajacied. „Daarna is de eerstvolgende belangrijke wedstrijd van Oranje pas weer in september. En ik weet niet eens of ik dan nog wel speel". WILLEM PFEIFFER PURNE India heeft zich als eerste geplaatst voor de iinales van het tienlanden-hockeytoernooi in Melbourne, jiërs versloegen, zoals bekend, na Pakistan en Nederland ileisie (4-0). Daardoor kwam India in groep A op zes pun- drie wedstrijden en kan morgen lachend toekijken bij de pd tussen Nederland en Pakistan. De monsterzege van ie Pakistan behaalde tegen het zwakke China, betekent (Ierland van de Pakistani zal moeten winnen. Bij een ge- beslist het doelsaldo ten gunste van Pakistan, iderlands team kwam niet in actie, vanwege een rustdag, benutte de dag om nog verder na te kaarten over de on- ige beslissingen van scheidsrechter Faulkner, waardoor and het duel met Indi'a moest verliezen. B zijn er nog vier kandidaten voor twee plaatsen in de nales. Gastheer Australië behield door een gelijkspel van n Engeland de beste vooruitzichten. Nieuw-Zeeland staat ieede. Gotland kiest tegen lgië voor verdediging PEL Jock Stein, de coach van het Schotse voetbalelftal ivond in Brussel België ontmoet, heeft voor een defen- itelling gekozen. Stein koos, voor het duel dat geldt voor •onde van het Europees kampioenschap voor landen- voor vijf verdedigers en drie middenvelders. 70-50»tellingen zÜn: c Pfaff; Gerets, Meeuws, Daerden, Baecke; Vandersmis- >ck, Vercauteren; Ceulemans, Van der Eist, Vanden- land: Leighton; Narey, Hansen, Miller, McLeish, Gray; Strachan, Souness; Dalglish, Robertson. COURMAYOUR De 26-jarige Zweedse skiër Ingemar Stenmark heeft gisteren in Courmayour de eerste slalom voor de wereldbeker van het sei zoen gewonnen. De tweevoudig Olympische kampioen was 0,31 seconde sneller dan zijn landgenoot Stig Strand over twee man ches. De Amerikaan Phil Mahre, houder van de we reldbeker, werd derde. Voor Stenmark was dit de 68e overwinning in een wed strijd voor de wereldcup. Pe ter Muller heeft de leiding in het klassement, Stenmark staat hierin derde. Twee afdalingen, die eind van deze week voor de Euro pese alpinebeker in Crans- -Montana zouden worden ge houden, zijn afgelast. De Zwitserse organisatoren heb ben financiële problemen. Als gevolg hiervan begint de wedstrijdenreeks om de Eu ropese beker pas begin janu- Ingemar Stenmark Ali wil overleden bokser Duk Koo Kim herdenken NEW YORK Mo- hammed Ali, de vroe gere wereldkampioen boksen in het zwaar gewicht, heeft de Zuidkoreaanse boks- bond voorgesteld een demonstratie-partij ter nagedachtenis van Duk Koo Kim te bok sen. Deze Zuidkore aanse lichtgewicht overleed op 13 novem ber, enige uren na zijn gevecht met de Ameri kaan Ray Mancini. De partij zou moeten gaan over acht ronden en op eerste of tweede kerstdag moeten wor den gehouden. Voor een sparring-partner moet nog gezorgd wor den. Volgens Ali zou 35 procent van de re cette ten goede komen aan een fonds ter na gedachtenis van de overleden bokser. ^"ANGELES Over fnderhalf jaar zullen [de tweede keer de Jtflfeische Spelen in Los fes worden geopend. M/Slt Coliseum, als alles iaat tenminste. Het elijk niet lekker voorbereiding, nu dat de problematiek organisatie onein- 1 groter is dan vijf geleden. AGi rijate de Spelen dichterbij Ir lijkt de lijst met op te 9-15* moeilijkheden eerder dan korter te worden, iwste toevoeging aan de lijst betreft het Coliseum zelf. dat voorbestemd was voor zo wel de openings- als de slui tingsceremonie en het atletiek- programma. Het organisatieco mité, LAOOC. is er namelijk niet zeker van de beschikking te hebben over veel goede plaatsen in het stadion, waar andere „oude" rechten op heb ben. Het meningsverschil dat over de plaatsen bestaat, is zo groot dat uitwijken naar een andere accommodatie om die problemen te ontlopen al bin nen het LAOOC is overwogen. Voor de plaatskaartenmisère ontstond, had het organisatie comité al vier tegenslagen moeten verwerken. Voorzitter Peter Uberroth, die met zijn comité door West- en Oosteu- ropese officials bijzonder kri tisch wordt gevolgd, noemde de uitgifte van munten, de schietonderdelen, het voetbal toernooi en de public relations. Het is Los Angeles niet gelukt voldoende steun te krijgen in het parlement om tot een zui ver zakelijke opzet te komen voor het slaan en verkopen van de Olympische munten. De werkwijze van de federale munt blijkt weinig aan te spre ken bij de mogelijke afnemers. In de herfst werden 1,7 mil joen bestelformulieren uitge zet, minder dan twee procent van het totaal kwam terug. Voor de schietwedstrijden is nog steeds geen plaats gevon den. nadat tegen de oorspron kelijk voorziene plek bezwa ren waren gekomen van mi lieu-groeperingen. Er is zelfs sprake van een uitwijk naar Las Vegas op 400 km van Los Angeles. Voor het voetbaltoernooi zijn nog steeds niet voldoende sta dions beschikbaar. Uberroth beklaagt zich bovendien over de ontoegankelijkheid van overheidsinstanties, waardoor de werkzaamheden op alle ter reinen bemoeilijkt worden. Kritiek Van alle kanten wordt kritiek uitgeoefend op de organisato ren, die officieel tot nu toe nog weinig weerwerk hebben ge boden. Niettemin hebben zij duidelijk laten doorschemeren dat verwende deelnemers, of ficials en vertegenwoordigers van de media te hoge eisen stellen. Hier en daar kan men horen dat het niet terecht is de situatie van Moskou 1980, waarbij vrijwel iedere wens vervuld kon worden, als nor maal te beschouwen.Aan de Amerikaanse westkust beseft men zeer wel dat de Olympi sche beweging een succes no dig heeft na de door terreur- en boycotacties niet geheel ge slaagde evenementen van Milnchen, Montreal en Mos kou. De Amerikanen zijn echter niet bereid zich daarvoor in de schulden te steken. De begro ting sluit op 472 miljoen dollar (1,3 miljard gulden), een be drag dat wezenlijk lager ligt dan wat werd uitgegeven voor de organisatie van de zomer spelen van 1964 in Tokio en voor alle volgende Spelen. Los Angeles verwacht een winst te maken van 21 miljoen dollar (58 miljoen gulden). Half januari zullen de nationa le Olympische Comités met het dagelijks bestuur van het IOC vergaderen in Los Ange les. Alle voortekenen wijzen erop dat de conflictstof voor het oprapen ligt van het mo ment dat gesproken 2al wor den over de Spelen van 1984. In de ruim zes weken die nog resten, zal de situatie niet of nauwelijks verbeteren De Verenigde Staten ligt daar niet werkelijk wakker van. Wat de Amerikanen wel interesseert, is de vraag of een ploeg uit de Sovjet-Unie zal deelnemen in Los Angeles. Dé vrees bestaat in Amerika dat Moskou, uit revanche voor het Ameri kaanse wegblijven in de hoofdstad van de Sovjet-Unie, een „Zaak-Los Angeles" zal scheppen om grond voor een eventueel niet-deelnemen te hebben. De Amerikanen, die overal spoken uit het Oostblok zien opdoemen, ziin vooral bang dat de kritiek uit het westen door de Sovjets als welkome hulp zou gebruikt kunnen worden om Los Ange les een hak te zetten Sportwereld LEEUWARDEN SC Cam- buur heeft door het behalen van de periodetitel een goede financiële opsteker gekregen De sponsor van de Friese eers te divisieclub diende, overeen komstig het contract. 25.000 gulden uit te keren. ROTTERDAM Voor de voetbalcompetitie reserve ere divisie (tweede elftallen) heeft Feyenoord gisteravond de thuiswedstrijd tegen Sparta met 4-1 gewonnen. FC Utrecht-PSV eindigde in 0-4. GENT Schotland heeft zich geplaatst voor het eindtoernooi om het Europees kampioen schap voetbal voor spelers tot 21 jaar. Schotland versloeg in Gent België met 2-1. HEERENVEEN De ijshoc- keyploeg van Heerenveen is het toernooi om de A.P. Prin sen Challenge sterk gestart. De Nederlandse kampioen won gisteravond thuis met 10- 5 van het Westduitse Iserlohn BRUNSWIJK Fortuna Köln heeft gisteren de kwart finales bereikt van het toer nooi om de Westduitse voet balbeker. De tweede divisie club versloeg in Brunswijk Eintracht Braunschweig met 2-1. KARL-MARX-STADT Ka rin Enke heeft gisteren tijdens schaatswedstrijden in Karl- -Marx-Stadt het twee dagen oude wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De Oostduit- se wereldkampioene dook als eerste vrouw onder de 7 minu ten en 50 seconden: 7.49,49 Zondag had de Westduitse Si- grid Smuda in Inzeil 7.56,00 gereden SERAJEVO Juan Antonio Samaranch, de voorzitter van het Internationale Olympische Comité (IOC), heeft gisteren in Serajevo de Olympische ijshal geopend. De bouw van het eerste complex voor de Olym pische Winterspelen in 1984 heeft 21 maanden geduurd en de kosten beliepen ongeveer 35 miljoen gulden Verdeling prijsvragen DEN HAAG De verdeling van de prijzen van de diverse prijsvragen is Lotto: le prijs: geen winnaar. 2e prijs: 1 winnaar, bruto f. 300.000,00; 3e prijs: 70, f 6.607,40; 4e prijs: 3694. f. 125,20; 5e prijs: 76.339. f 5,00 Toto: le prijs; 1, f. 70.896,90; 2e prijs: 52, f. 681,00; 3e prijs: 1103, f. 80,20 Toto^elijk: le prijs: 3, f. 1.795,90; 2e prijs: 9. f 990.20; 3e prijs: 155, f 28,80. 4e prijs: 2155. f. 3,30 CijfersPel: le prijs (zes goed): geen winnaar; 2e prijs: 3. f. 10 000,00. De wedstrijden, die voorkomen op toto 51, worden een week later, op 1 en 2 januari gespeeld In dat week einde komt dus de toto-uitslag tot stand De inlevering blijft echter on gewijzigd in week 51 Paard es port Koersen. Hilversum: EERSTE KOERS. 2000 meter 1 Vin cent's Star (J Wagenaar Jr.) 1.25.6; 2 Viking K. 3 Vina Wielinga. Niet ge start: nr. 5 Veralyn H Toto: Winn. f 2,40, PI f. 1,20 1,70 1,50. Kopp. f 10,80. Trio f. 65,20 TWEEDE KOERS. 1500 meter l White Feet (J. Wagenaar) 1.26,1; 2 Wilma Avon; 3. Winsome Winn f 1,40, PI. f. 1,30 3,50 1,50, Kopp t 8.90 Trio f 96,60 DERDE KOERS, 2440 meter 1 Urmke B (A H. Suykerbuyk) 1 25.0 2. Vesuvius Fortuna; 3 Ures Bakker Winn. f. 36,20, PI. f. 4,30 1,90 5,30 Kopp. f. 37,80, Trio f. 1 012,30 VIERDE KOERS, 2000 meter 1 Up salih Space (R.J van Stam) 1.23,2; 2 Us Jopie; 3. Victory van Epse. Winn f. 11,20, PI t 2,50 2,10 2,40, Kopp. f 19,20, Trio f. 232,30 VIJFDE KOERS. 2000 meter 1 Vino Whitesummer (J Wagenaar) 1 23.1; 2. Ukasja Laren; 3. Volspeed G Niet gestart nr. 4. Truman. Winn. f 4,60, PI. f. 1,90 11,30 11,30, Kopp f. 155,20. Trio f. 8 121.00. ZESDE KOERS. 2920 meter 1 Up- per Frejo (M. Bouwhuis) 1 25,0; 2. Up- perpnde B; 3. Sonny Prise. Winn. I 6,50, PI f. 1,90 1,10 2,90, Kopp f 10,70, Trio f. 348.90 ZEVENDE KOERS. 1609 m 1 Vie- trix R (AH Suykerbuyk) 1.20,9; 2 Space Ace; 3. Trijn Buitenzorg Winn f. 2,60, PI f 2,10 f 3,30 f 5.30; Kopp f 13,20; Trio f. 235,10. ACHTSTE KOERS. 1980 m 1 Orty Norton (R. Kooyman) 1 21,8, 2. Rie- kie V; 3. Veloce Toto: Winn f 15,20- PI f 1,70 f. 2,10 f. 1,40; Kopp f 94.90. Trio f. 619,40. NEGENDE KOERS. 2000 m: 1 Tiger Hanover (G.W.J. Nuyten) 1 22.6; 2 Tachoa Hanover; 3. Trudy Hollandia. Winn. f. 2.70; PI. f. 2,50 f. 2,70 f 3.60. Kopp. f 48,10; Trio f 661,00 TIENDE KOERS. 1609 m 1 Ulioth Hanover (A de Wrede) 1.21,2; 2. Son- ja Alkestis; 3. Torero Cavaljos. Winn f. 8,30; PI. f. 2,70 f. 2,30 f. 1,60; Kopp f. 64,10; Trio f. 1694.90 ELFDE KOERS. 2440 m 1 Urta (A.J. Dashorst) 1.23,1; 2 Udet West landia; 3 Ucu du Bois. Winn. f. 6,80 PI. f 2,00 f 1,20 f. 4.10; Kopp f 8,30 Trio f. 288,00. Niet gestart nr 5 Ukkie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 15