ierste overwinning oor hockeyploeg Vermeulen bij selectie oranje Nederland toch eerst tegen Liechtenstein sportprogramma Drietal beschuldigd van dood bokser T ps voor 1 footdorp ^sportuitslagen -ORT LEIDSE COURANT VRIIDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 17 tveld in staat 1 beschuldiging Ben Rietveld is door de tuchtcom- i de KNVB in staat van beschuldi- [gesteld. Grensrechter Klint had een t tegen Rietveld ingediend wegens on- «■lijk gedrag tijdens de competitiewed- 5rdeopsjjAC - FC Utrecht afgelopen zaterdag, rhtcommissie doet vermoedelijk volgen- eek uitspraak. FC Utrecht moet Jan ►rs voor vier duels missen naar aanlei- 02, vovan de derde gele kaart, die hij opliep. >rs moet bovendien een boete betalen 50 gulden. De Volendammers Holshuy- Helling en Overweg van DS '79 zullen vorden geschorst voor de waarschuwing kregen tijdens de wedstrijd Volendam 79. De tuchtcommissie heeft de zaak ge- taan gelord. Lansbergen van PSV werd voor Voonruii|Uels geschorst.. net betr^i WC dwingt CSKA set af VUGHT De Vughtse eredivisie club WC heeft giste ren de Russische kampioensploeg CSKA Moskou tijdens een demonstratie-vol leybalwedstrijd in de goed bezette sporthal Ouwerkerk uitste kend partij gegeven en zelfs één set op zijn naam gebracht: 1-3. De setstanden waren 4-15, 15-9, 9-15 en 11-15. BOLOGNA De Franse boksarbiter Raymond Bal- deyron, de Italiaanse trainer Rocco Agostino en ringarts Ezio Pimpinelli verschijnen vandaag voor de rechtbank van Bologna. Het drietal is beschuldigd van dood door schuld van de Italiaanse mid dengewicht Angelo Jacopuc- ci. Jacopucci overleed op 22 juli 1978, drie dagen na het door hem verloren Europese titelgevecht tegen de Brit Alan Minter. De WBC, één van de twee overkoepelende boksorganisaties voor profes sionals, heeft besloten een aantal maatregelen te nemen om het boksen veiliger te maken. Met ingang van 1 ja nuari 1983 zullen partijen waarbij een wereldtitel (van de WBC) de inzet is, niet lan ger duren dan twaalf ronden. Tot nu toe werden titelge vechten over vijftien ronden gebokst. De beslissing van donderdag om de titelgevech ten in te korten, geldt voor alle gewichtsklassen. De World Boxing Counsil beslis te tevens met grote meerder heid om de in ae amateurwer reld al gebruikte acht-tellen- regel in te voeren. Het bete kent dat de arbiter het recht heeft voor een aangeslagen bokser, ook wanneer hij nog op de benen zou staan, een rustperiode van acht tellen in te lassen. De WBC onder zoekt nog de mogelijkheid de rustperiode tussen de ronden te verlengen van een minuut tot anderhalve minuut. Dames Hellas bij laatste acht DEN HAAG De dames van Duijvesteijn Wintersport Hellas hebben zich gisteravond in Enschede ten koste van de gelijknamige vereniging geplaatst voor de kwart finales van het bekertoernooi van het NHV. Hellas schotelde in sporthal Het Diekman het publiek van de tweede«divisieclub een leuke handbaldemonstratie voor. 12-23. Enschede, dat tot de achtste finales was doorge drongen door een zege van 12-10 op WWV bood de eers te minuten nog enige tegenstand. Maar na een kwartier had Hellas de verediging voldoende op orde en begon de aanval volop te draaien. De rust ging in bij de stand 6- 11. Het was de eerste bekerwedstrijd van Hellas, omdat de bekerhoudster volgens de reglementen pas in de achtste finales aan het toernooi gaat deelnemen. Door de in de gewone competitie opgelopen achterstand op Niloc heeft het bekertoernooi nu veel meer waarde voor Hel las gekregen. De doelpunten tegen Enschede kwamen van Anja Vink en Hannie de Kok (beiden vijf), Ingrid Huf (vier), Jacqueline Kok en Christine Knigge (beiden drie) Anneke Nieberg (2) en Els Buys. Mesker Schapers beste tennisduo DEN HAAG Marcella Mes ker en Michiel Schapers voeren de nationale tennisranglijsten 1982 aan. Astrid Suurbeek, die van de zomer de nationale titel veroverde, kwam vanuit het niets op de tweede plaats. De lij sten zien er als volgt uit: dames: 1. Mesker (1), 2. Suurbeek (-), 3. Van der Torre (2), 4. Schutte (4), 5. Moos (6), Vessies (3), 7. Zwaan (5), 8. Warringa (-), 9. Flu (-), 10. Heffels (10). heren: 1. Schapers (3), 2. Van Boeckel (6), 3. San ders (1). Sie (13), Wilborta (2), 6. Albert (4), 7. Newberry (-), 8. Don (9), 9. Hak (8), 10. Koek (14). bij de ling sta. boven 2l voldoi irdeling ngegrac >etrekkii n ieder BOURNE Neder heeft in de openings- ïnngsp fajd van het tienlan- hockeytoernooi in i zakepourne meer moeite ide gegjd met Maleisië, dan gde vo« resultaat (5-1) doet dat doepoeden. De Maleisiërs (en lastig te bestrijden, al van h^n zelfs de leiding en ing sta^e rust, die inging met stand 2-1 in het voor- i fncrhfii van Nederland, was 'nog allerminst zeker naakt uPranJe zou winnen, itnemini zjj een produktieve slot- kon Nederland de marge op vier treffers brengen, 't Hek liet zijn scorings- gegadigniet beteugelen door het rt de gèdat hij- dit keer achter de [loede opereerde. De ac- huurdej speler van Kampong, die eken overtrouwde stick aanvan- fgekeurd zag worden de jury, maakte drie doel- Den Hartog en Bouw- iren de andere schut- oach Wim van Heumen wel blij met het resultaat, i opperde toch enkele be- ingen. Vooral over de aers van Bouwman totaal) was hij onte vreden. „Dat liep helemaal niet", aldus van Heumen, „en dat kunnen we ons niet per mitteren. Zonder goede straf- corner kunnen wij het hier wel vergeten". Ook het veldspel liep bij Ne derland in het begin stroef. Nadat de op 22 november overleden Guust Lathouwers, die in Melbourne wedstrijdlei der zou zijn -geweest, op ver zoek van het Nederlandse ge zelschap met enkele ogenblik ken stilte was herdacht, trok Maleisië het initiatief naar zich toe. Debutant Hidde Krui- ze speelde als linksbuiten nog wat onwennig en op het mid denveld, met Diepeveen, Van 't Hek en Den Hartog, werd nogal eens balverlies geleden. In de 13e minuut kon Maleisië na een massale aanval door Nunis verdiend de leiding ne men (0-1). Wakker geschud, ontplooide Nederland meer aanvallende acties, maar voorlopig greep de Maleisische verdediging, met laatste man Tan aan het hoofd, attent in. Pas in de 23e minuut brak Van 't Hek de ban na een goede voorzet van Bouwman. Overigens kwam. dit doelpunt via een snelle uit val tot stand. Vijf minuten voor rust kon Oranje voor het eerst wat ruimer ademhalen, toen Den Hartog met een ui terste inspanning een boogbal produceerde, die over doelman Fadzii in het net verdween: 2-1. Geluk Na de hervatting werd duide lijk dat Nederland geen mo ment mocht verslappen. Het was een geluk dat de hard werkende Maleisiërs slecht po sitie kozen als een medespeler de bal had. Daardoor konden laatste man Van der Have, voorstopper en aanvoerder Van Asbeck en de vleugel ver dedigers Kooyman en Pierik steeds op tijd ingrijpen. Een geluk was bovendien dat ook de Maleisiërs geen raad wisten met hun strafcorners. Een fraai doelpunt van Van 't Hek na weer een razendsnelle uit val knakte Maleisië definitief (3-1). Van Heumen kon toen met een gerust hart een andere de butant, Marc Schaeffers, in het veld brengen voor Kooyman. Even later was de Eindhove- naar nog dicht bij een treffer, maar hij zag zijn inzet gestopt door Fadzii. Lange tijd zag het ernaar uit dat het bij 3-1 zou blijven. De wedstrijd vervlak te en er deden zich nauwelijks gevaarlijke momenten voor beide doelen voor. De laatste vijf minuten werden pas weer interessant. Keat Seong schoot uit de derde Maleisische straf- corner tegen de paal. Het laat ste woord was aan Nederland. Vlak voor het laatste fluitsig naal scoorden Bouwman (na diverse vergeefse schietpogin- gen) en Van 't Hek binnen veertig seconden, waardoor Nederland onder de zwaar be wolkte hemel van Melbourne toch nog een zonnige start be leefde. Na een vrije dag treedt Oranje zondag voor het eerst in de historie aan tegen het laag in geschatte China. „Natuurlijk moeten wij die wedstrijd win nen", aldus Van Heumen, die na afloop zijn linkerpink lelijk openhaalde aan de kleedka merdeur, „maar normaal ge sproken zal India ook Maleisië en China verslaan, zodat het duel van maandag met de In diërs van groot belang wordt". Op de eerste dag deed zich in groep B een grote verrasing voor. Europees kampioen West-Duitsland ging kansloos ten onder tegen Nieuw-Zee- land: 3-0. Voorts versloeg En geland in groep B Canada met 4-0. yTDORP Elf draverijen p er morgenmiddag op het {ramma van de dravers- a van Nootdorp. De eerste i is om 14.30 uur. Onze tips r deze meeting luiden. ïgs- 'ichtRMSUMPRIJ^: Vous Per" jtez, Vancy Terraise en u jcent D. !.h®ÏWERDPRIJS(l): Uniek weide, Victoria B en Us iel. fSTERWOLDEPRIJS: Ves- Viva Uithuizen en t Westfrisia. HOLPRIJS: Vanda Cor- Uniek Buitenzorg en DÊRIKSOORDPRIJS: VD^Rallyjrefka en Utop S. CHTELOOPRIJS: Tinde- Rinsky Tefka en [ky Marciano. lLEGAPRIJS: Majoor rhlust, Nico Bloemlust en r Dartel. ftWERDPRIJS(2): Vorstin r, Victor Ricardo en Vene- IN DE BLOEMETJES Jannes van der Wal, de nieuwe wereldkampioen dammen, werd gisteren op Schiphol bij terugkeer uit Brazilië in de bloemetjes gezet. Bestuurslid Lekkerkerker van de Ne derlandse dambond overhandigt hem de ruiker. ZEIST Michel van de Korput is als enige van de in het buitenland spe lende voetballers overge bleven in de selectie- groep van zestien man voor de landenwedstrijd tegen Malta op zondag 19 december. Daarentegen is Pierre Vermeulen van Feyenoord in de selectie teruggekeerd. Jan Wouters van FC Utrecht, die wel in de voorlopige groep zat maar gisteren door de KNVB voor vier wedstrij den werd geschorst, is er niet meer bij. Het ligt in de bedoeling van Kees Rijvers, die zondag For- tuna Sittard - Ajax zal bezoe ken, de opstelling na het weekeinde bekend^ te maken. „Je kunt niet op de zaken vooruit lopen. Indien er in het weekeinde nog spelers geblesseerd zouden raken, kan ik worden gedwongen de selectiegroep nog ingrij pend te wijzigen." Voor die eventuele wijzigin gen zou Rijvers vrijelijk kun nen putten uit het arsenaal Nederlandse voetballers. De Europese Voetbal Unie vraagt bij de kwalificatieron den voor het Europese kam pioenschap namelijk geen op gave vooraf van de spelers, zoals de FIFA wel doet bij de voorronden voor het wereld kampioenschap. Gezien het aantal afzeggin gen van de in het buitenland spelenc e voetballers, blijkt de datum van 19 december wei nig gelukkig gekozen. Jan Huijbregts, de secretaris van het betaalde voetbal, stelde echter dat op het moment dat de datum werd vastgelegd, dergelijke problemen niet konden worden voorzien. De voetbalbonden van Neder land, Spanje, Ierland, IJsland en Malta hebben hun voor rondeprogramma in februari 1982 in Spanje in elkaar ge zet. Nederland was toen ver tegenwoordigd door Huij- Pierre Vermeulen is er na een geruime tijd afwezig te zijn geweest weer bij. bregts, bondscoach Rijvers en uitgenodigd voor het duel de nu afgetreden sectiebe- van 19 december te Aken stuurder Jaap van Praag zijn. De zestien spelers die werden doel: Piet Schrijvers (Ajax-38 Geen voetbal op 19 december in Limburg SITTARD Het district" Zuid 2 van de KNVB en de afdeling Limburg hebben besloten het programma voor zondag 19 december uit te stellen. Op die datum wordt namelijk in Aken de landenwedstrijd Malta - Ne derland, uit de kwalificatie ronden voor het Europese voetbalkampioenschap 1982, gespeeld. In het Lim burgse district en in de af deling blijkt er, met name bij actieve voetballers, be langstelling voor de wed strijd in Aken te zijn. landenwedstrijden) en Ed ward Metgod (Haarlem-1); verdediging: Peter Boeve (Ajax-3), Edo Ophof (Ajax-5), Hugo Hovenkamp (AZ-29), Ben Wijnstekers (Feye noord-19), Michel van de Korput (Torino-17) en Peter van de Ven (Roda JC-0); middenveld: Dick Schoena ker (Ajax-7), Ruud Gullit (Feyenoord-5), Michel Valke (Feyenoord-5) en Gerald Va nenburg (Ajax-3); aanval: Pierre Vermeulen (Feyenoord-7), Jurrie Kool hof (PSV-3), Kees van Koo- ten (Go Ahead Eagles-7) en René Hofman (Roda JC-0). U» ek van de KNVB de kwalifikatiewedstrijd tegen Liechtenstein te laten verval len en beide landen in te delen in groep C van de voorronden voor de Olympische Spelen. De KNVB had dit verzoek ge daan, nadat Oostenrijk zich had teruggetrokken uit groep C. Het speelschema van de kwa lificatiewedstrijden voor het Olympische voetbaltoernooi in Los Angeles (1984) is gisteren door de belanghebbenden in Amsterdam opgesteld. Bonds coach Ger Blok van het Ne derlands Olympisch elftal was uiterst tevreden met het resul taat. Oranje begint op 27 april 1983 met de uitwedstrijd tegen Roemenie. Op 5 oktober volgt de thuiswedstrijd tegen dezelf de ploeg. Vervolgens moet te gen Joegoslavië en Italië ook eerst uit worden gespeeld en daarna thuis. Inmiddels besloot de KNVB, die het Olympisch project bij monde van bestuurder Janssen tot de eerste prioriteit heeft verheven (zelfs al zouden daaraan voor het A-team van Rijvers consequenties kleven) met de huidige selectie, be staande uit pure amateurs en zogenaamde koelkastspelers, naar een trainingskamp in Portugal te gaan. De 17 man sterke selectie, Jaan de Graaf vap IJsselmeervogels kwam gisteren niet door de medische keuring heen, vertrekt maan dag 13 december. Tijdens het verblijf aan de Al- garve (tot 23 december) zullen drie wedstrijden worden ge speeld. Portimonense, een Portugese middenmoter uit de hoogste klasse, is de eerste te genstander. Daarna wordt aangetreden tegen een provin-, cieteam uit de Algarve, waar na tot slot een interland tegen het Portugees elftal tot 21 jaar qp het programma staat. Na het trainingskamp in Por tugal zal snel orde op zaken worden gesteld. Nieuwe spe lers zullen worden geinviteerd om zich yoor te bereiden op het eerste kwalificatieduel met Liechtenstein, dat vermoede lijk tussen half februari en maart zal vallen. Cantu (Ita) - Mifan (Ita) 69 - è3, CSKA Moskou (Sov) - Real Ma drid (Spa) 90 - 93. Maecabi Tel Aviv (Isr) - Cibona Zagreb (Jsl) 108 - 81. Schaatsen Wedstrijden in Assen: 10.000 meter 1. Rolf Sibrandy 15 min 42,98 sec; 2. Robert Vunderink 15 44.49; 3. Yep Kramer 15 47.79; 4. Hilbert van der 15.50,2 (handgeklokt); 5 Egbert Marathon Amsterdam heren: 1 Bus- ser, 2. Portengen, 3. Boon, 4. Kroon. 5. Jansen, 6. Maarse, 7. Van der Wei de. 8. Hoekstra, 9 Giling. 10. Ruiten berg. stand KNSB-klassement: 1 Portengen 73,1 punt, 2. Pronk 68,1, 3. Volleybal Kwartfinales bekertoernooi dames: AMVJ-Martinus 3-1 (15-4, 15-1, 13- rendaal, Umburgia-Roermond, Pan- ningen-RBC. WEST II EERSTE KLASSE B Roodenburg-C J-NAC, FC Utrecht-Excel- f, Willem ll-Sparta, Rode JC-NEC. RSTE DIVISIE naar 2. DOSR 2-Westlandia 3, Blauw Zwart 3-UVS 3, SJC 2-VCS 2. RES. 3E KLASSE B GDS 2-Gouda 2, ADO 3-DHC 3, RKDEO 2-DWO 2. VOC 2-Verburch 2. VIOS 2-VEP 2, ONA 2-Alphense Boys in'20-Wilhelmus, Papendrecht-Slie- LENS-Verburch, Blauw ZWart-FC Lis- ie, ADO-UVS, Olympia-Gouda. res. 4e klasse Quick (H) 4-GDA 2, RA VA 2-Laak- kwartier 2. RVC 3-Vredenburch 2. ASWH 2. Noordwijk 2-D Zwaluwen VI. 2-Quick Boys 2. res. 2e klasse a RWH 2-Katwijk 2, Quick Boys 3-RCL Lugdunum, Zwijndrechl-De Mus- schen, SW-CW. Xerxes-Rijswijk. klasse b RVC-Overmaas. Excelsior-Zwijn- drecht, SC Feyenoord-UVS, Rooden- burg-Sparta, RKAW-Floreant. ADO- SJZ - UDO. 2: Bernardus - Iduna 2, Stompwijkse Boys - Sleutels, Lugdunum 2 - LFC, Altior - Foreholte, SJC SJZ. 3: ROAC "79 2 - ROAC '79 1. UDO 2 - FC Lisse 2. Docos 2 LFC 2. Zaterdag WATERPOLO VUC 4-Den Hoorn 2. Naaldwijk 2- 2. Excelsior (M)2-Noordwijk 3, LYRA Programma Afdeling Leiden i. 1e divisie a Veendam-FC *nte, Volendam-PEC. Cambuur-DS'79, Haarlem-SC ifoort. 1e divisie b JC-NEC. Willem ll-FC WV, Vi- MW. Helmond Sport-Wagenin- FC Den Bosch-Fortuna S. VIATEURS, ifdklasse a eburgia-DWV. EDO-Xerxes, VUC- m, CW-EIInkwijk. Blauw Wlt- DHC-RCH, Unitas-AFC. •ofdklasse b 1 Treffers-Steenwljk. ROHDA-Em- Geldrop-Venray, RKC-Voe- in-GDS, BTC-Ollveo, EBOH-Den Hoorn, Schiedam-Transvalia, PDK- Delfla. vierde klasse b VCS-Alphen, RAVA-DSO, VTL-DOSR. Spoorwijk-Bernardus, Wassenaar- SVLV, ODB-SJZ. vierde klasse C Hillegersberg-De Postduiven, St. Vol- Rijswijk 2. HMSH 2-Delfia 1 res. 4e klasse C Laakkwartier 3-Tonegido 2, VCS 3- GDA-WP. vierde klasse d DWO-DCL. Delft-Hoek van Holland, TOGB-Nleuwerkerk, Tediro-Oranje- plein, RKSVM-Scheveningen, ADS- Papendrecht 2-Nieuwenhoorn 2, RVC 2, UVS 2-Unltas 2. res. 2e klasse a RKAW 2-Roodenburg 2, Olympia 2- ZATERDAGVOETBAL eerste klasse a SSS-RCL, PPSC-Heerjansdam, Nw. Lekkerland-Spijkenisse. Kozakken BoysVitesse (D). Barendrecht Zwart Wit "28. Noordwijk—NSW, Rijnsb. Boys-Qulck Boys 2. eerste klasse b Huizen-SC Genemulden. Volendam- GWV, DETO-IJsselmeervogels, Spa- kenburg-Fleo Boys, DOVO-OWIOS, Oranje Nassau-ACV, Bennekom- DTS'35. west ii derde klasse a Hoekse Boys-Excelslor (P), Katwijk- SVPTT, Vlaardlngen-DUNO, JAC-Ter Leede, Helnenoord-ARC, 's-Graven- zande-MVV'27. vierde klasse a Die Haghe-KMD', SEV-Naaldwljk. Semper A.-DORR, DEVJO-Honselers- dijk, Monster-HPSV. Loosduinen- SV'35. 2-Heerjansdam 2, Be Fair 2-' (D)3. Zwart Wlt'28/3-ARC 2. res. 3e klasse a Hoekse Boys 2-Loosdulnen 2. Quick Boys 4-DSS'26/2, Maasdijk 2-DSVP 2, Schevenlngen 2-SVPTT 2, f DSO 2. Vlaardingen 2-DUNO 2. Kou dekerk 2-Vitesse (D)4. DSVP 3-WOR 2. Sportlust'46/2-Zevenhoven 2. Hoohjkl laste: AZPCEsca, P. Be- Zaterdag 11 december Dames: Interregionaal: Ter Lee i Eerste klasse: Rapido '82—De Maastricht (zon.). Eerste divisie b: Voorburg 2Gel drop, P en PDOS, RadiusBrole- co, Z'huizenValbovol, Udenhout Polaris, EAVV—Linne. Dames: Eredivisie: OrionVCH. Dy namo—Longa '59, MartlnusVCC. n, Ph. Leeuw WGM. ZAALHANDBAL Heren: Eredivisie: SwiftHermes, Quintus—E en O, AalsmeerGazel- Ookmeer—V en L. Sitt DVO—Niloc. Eerste divisie a: bdce O. Dames: Hoofdklasse: DonkRapi- zande 3-Katwijk REGIONALE JEUGD klasse i VUC-Katwijk, Sparta-Roodenburg, UVS-SC Feyenoord. FC Lisse-Excel- 2: Sportief - Randstad Sport 2, KRV 2 - Hazerswoudse Boys 2. SVLV 2 - Ter Leede 2. Heren: Eerste klasse: Sleutels - WSB. Abbenes - ZLC, TAVV - Al- phia. Leiden - Kagia, Voorschoten - Valken '68. Tweede klasse: SJZ - Kickers '69. SVOW - Unitas Lelden, LFC - Meer- B: ADO - Quick Boys, RKAW - Flore- ant, Roodenburg - Sparta, Feljenoord - UVS. Zondag 12 december Dames: Interregionaal: NSV '46 - KFC sche—Het Gooi. DSZ—KZC (zon.). BASKETBAL Heren: Eredivisie: Landlust—Noord- kop. Den BoschR'dam Zuid. Do- Brunssum, Memo—R'd SMB. Zondag Hoofdklasse: Dulnw 2—Arnhem (zat.), VeloBrunssum (zat.), Duin- wijckBCH (zat.). ZijderveldHaar- OosterhoutWeert, Drop Shot—DKC 2, Carlton—Metro. b: VaessenZwaluwen, Velo 2—Arn hem 2. AssenDKC, LegoHaarlem Dames: Eredivisie: Landlust—Am stelveen, Den BoschR'dam Zuid, Voorburg—AMVJ A'd DfC-RKAW. Unitas-Olympia, DHC- Eerste divisie Arnnemia E—I Leiden (zon.), JRC Box- b: Actief R.—lason. Hercules—ESCA. Swift A—Animo. WingsDES. Zon nebloemLoreal. ZAALHOCKEY Heren: Hoofdklasse A: HGC—Gron. Studs, TilburgWagenlngen. Den BoschHDM. b: HattemKlein Zw.. Kampong— MEP. VenloOranje Zw. ZAALKORFBAL Hoofdklasse A: SCO—Blauw Wit. PamsDeetos, LDOAKC, Archi pelDalto (zat.). b: Asko—Die Haghe. Allen W.—Roh- Overgangsklasse A: RapldltasO. Arnhem. Fides P.St. Hooger, Swift (A.)t Oversch. HKV—DOS (E). B: KVSVES (at.). DKOD— Pemix (zat HKC (Ha.>—OVVO (zat VEO— ZKC '31 (zat.). D: O. Eibern.Deto. Rust Roest— Achilles (zat.), TrekvogelsOEC, PSVSperwers. RUGBY Castrtcum. Promotieklasse Zuid: Te Werve— D*lft '74. USRSRSRC, Wagenln- gen—RCH 2. DukesOemoemertde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 17