Het Motorhuis DUURT 2 MINUTEN NU GRATIS TOT 17 DECEMBER EXTRA BODEMREINIGING EN WASLAAG Familieberichten Video kunt u beter huren. Bel nu: SLAAPKAMERS 1ERFSTAANBIEDIN(3 doe hetzelfzaak earn bike TR0UWRIJDEN 5x voor de prijs van 4 NIEUW NIEUW NIEUW LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBE1 1942 1982 40 jaar in lief en leed dat is. wat ons dit schrij ven deed. Want op 30 december a.s. hopen onze ouders en grootouders WIM VAN DER ZON MARIE VAN DER ZON- WÜLFINGHOFF deze gedenkwaardige dag te bereiken. Daarna is ieder, die aan de feestvreugde wil deelnemen, welkom op de receptie van 17.00- 18.00 uur in hotel-restaurant ..De Nachtegaal". Heereweg 10, Lisse. 9 december 1982 v.d. Endelaan 129, 2182 EW Hillegom. Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht overleden, mijn allerliefste man, onze beste broer, zwager en onze dierbare oom AAD VAN WERKHOVEN echtgenoot van Hendrika Johanna Onderwater op de leeftijd van 64 jaar. 9 december 1982 Van Wijtenbachweg 91, 2342 XX Oegstgeest. Thuis geen bezoek Mijn dierbare man is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos", Lammermarkt 43 te Leiden. Zondagmiddag wordt voor zijn zielerust een ge bedsdienst gehouden in de paroch. kerk van de H. Willibrordus, Rhijngeesterstraatweg 37 te Oegst geest om 16.00 uur waarna gelegenheid tot condo leren. De H. Uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 13 december om 11.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna om 13.30 uur de crematie in het cre matorium „Ockenburgh" te Den Haag (Loosdui nen). ANNIE VAN STEYN- VAN KEMPEN 9 december 1982 Vreewijkstraat 27 2311 XG Leiden De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos". Lammermarkt 43 te Leiden. Gelegenheid tot condoleren aldaar: maandag 13 december van 19.00 tot 19.30 uur. Dinsdag 14 december zal de Uitvaartdienst voor haar worden gehouden in de kerk van de H. Leo- nardus A.P.M., Haagweg 13 te Leiden om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de be graafplaats „Rhijnhof" te Leiden om circa 12.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor het medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve zoon, onze dierbare broer, zwager en oom THEODORUS WILHELMUS KOEKENBIER Mede namens verdere familie M. A. Koekenbier-Verkley Broers en zusters. Na een langdurig, moedig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve moeder, dochter, zuster en schoonzuster JEANNE HEYKOOP op de leeftijd van 48 jaar. Leiderdorp: Mark Michelle Namens de verdere familie A. P. Heykoop 8 december 1982 Splinterlaan 44 2352 SJ Leiderdorp Jeanne is opgebaard in het rouwcentrum J. H. Soek, Hogewoerd te Leiden. Thuis en aan de rouwkamer geen bezoek. De rouwdienst in de Ned. Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp is bepaald op maandag 13 december a.s. om 14.00 uur n.m., waarna de teraardebestelling om ca. 14.45 uur zal plaatsvin den op de algemene begraafplaats aan de Hoog- madeseweg te Leiderdorp. Gelegenheid lot condoleren na afloop van de ter aardebestelling in de ontvangkamer van de be graafplaats. J.P. REINDERS huisarts AFWEZIG van 11 t/m 20 december Waarnemende artsen zijn: R. v. Leeuwen. Y. Groeneveld. J. Verhage, H. Meyer. PLASTIC NAAM- EN NUMMER BORDEN in alle maten en kleuren H. JANSE Uw adres: Haarlemmerstraat 123 Leiden - tel. 121808 's Maandags gesloten. VERHUISBERICHT RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING 'S-QRAVENHAOE Het bureau van de raad, thans gevestigd aan de Zout keetsingel 41 te 's-Gravenhage, zal wegens verhuizing N.W. BUITENSINGEL 2, 'S-QRAVENHAOE op 15,16 en 17 december 1982 gesloten zijn. Spreekuur met ingang van 20 december 1982 maan dag t/m vrijdag van 10.30-11.30 uur. TV, RADIO, RECORDERS ENZ. Bellen naar Skala dus. Om een gr.andioze video-recorder te huren. Al vanaf 22.50 per week*. En als er ook maar iets is. staan we zó voor uw deur. Snel en zonder kosten. Ook in 't weekend. Want Skala. dat is 365 dagen service per jaar. Minimum huurperiode slechts 6 maanden. Installatiekosten ƒ50- teiden. Haarlemmerstraat 168. Telefoon 071-131141. Videofilm verhuur VHS Betamax, 4 films per 3 dagen 25.- per stuk, 3 dagen 7.50. Geldige legitimatie verplicht. Gratis lidmaat schap. Geop. v. 11-20.00 uur. Doezastraat 9. Leiden. Tel. 071- 126460. Let op! Sony L750 3 voor 98 VHS 3 uur. 3 voor 98 Sony Chroom C90 10 voor55 NAD versterkers, v.a550 Denon Cass.deck v.a595 C.A.C. Lokhorststraat 15, Leiden (verlengde Diefsteeg). Tel. 071- 120653. Wekelijks t/m 31 maart 1983 videotheek Arnold Hoogendorp, Leidschendam. Wassenaar. Huur per dag vanaf 5,-. Tel. 070-272426 of 01751-10955. Grote meubelverkoop AANSTAANDE ZATERDAG: van 10.00 tot 5.00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende lederen/stoffen bankstel len. De partijen bestaan onder meer uit eiken met leder, geheel le der. hoekcombinaties in leder, klassiek lederen bankstellen w.o zeer dure orig. Engelse Chesterfields. Romforts. Mardocks, EngelseI bureaus, kasten enz. Tevens partijen massief eiken eethoeken in vele uitvoeringen en maten. Salontafels, kasten, toogkasten enz. Prijsindikatie 3-. 2- en 1-zits leder, adviesprijs 3200.- nu 1690.- Hoekcombinatie Wurtzburg adv.prijs 9800.-, nu 4990.- VOORTS ZAL WORDEN VERKOCHT EEN PARTIJ w.o. complete slaapkamers in eiken en noten, complete witte slaapkamers, klassieke slaapkamers, losse linnen kasten, toilettafels, bedden in div. maten enz., enz. Goederen dienen zo spoedig mogelijk te worden afgenomen. Vervoer kan ter plaatse worden geregeld. liquidatie en faillissementspartijen. SCHUWACHT 152 - Lekkerkerk Vanaf Lekkerkerk onder de 2e hoogspanningsmast aan de dijk achter de klompenfabriek. KLOPBOORMACHINE CSB680-2E "i Zijn tijden om op de dubbeltjes tc passen, fin wi nu hei juiste Doe-hei-Zelf- gcrcedschap heelt kan veel geld uitsparen. Tuinbouw en Hobbyartikelen JAN VAN DER MEER B.V. 01713-9008, R.A.Veen W. P. HARTWMK Nieuwe Beestenmarkt 7-11 Tel. 071-126627, Leiden. DULLAERT'S IJZERHANDEL De Kempenaerstr. 9-11 Tel. 071-150850, Oegstgeest. Noordwijkse ijzerhandel VAN DER L00 B.V. Tel. 01719-12261, Noordwijk J. C. HEYMANS Treubplein 8-9 Tel. 01717-2872 Voorschoten SASSENHEIMS VL0ERENHUIS Hoofdstraat 281, Tel. 02522-19139 Sassenheim JEROME SCHULTE Heerenstraat 124 Tel. 02522-12487, Voorhout FA. H. JANSE - LEIDEN B.V. Haarlemmerstraat 123 2312 DN Leiden Telefoon 071-12.18.08 ZAKEN EN FINANCIERINGEN Te koop aangeboden goed lopende te Den Haag. Met bijbehorende geheel gemoderniseerde boven woning. met c.v. Zonder eigen geld onnodig te reflecteren. Tel. 070-46.35.33. KENNISMAKING J Happy Day Club a.s. vrijdag dansen met de Sombrero's zaterdag met de White Bread's in de Leidse Schouw, Lange Seheistr. 5. Leiden. Inl. 010-227658. Slichting Bachelorclub Nederland Sfeervolle sociëteit voor swinging, singels met stijl en allure. Za terdag 11 dec. Europahotel Scheveningen, 20.00 uur. borrel, hap en dans in goed gezelschap. Info: Reg. club Hostess. 01807- 15013. Jongeman zoekt serieuze kennismaking met een dame. Br. onder nr. 8440 bur. v.d. blad. ZWARTJES B.V. Aanhangwa gens, trekhaken, bagagewa gens. Caravanservice aan alle merken. Tel. 01751-19213 na 18.00 uur 17323. De meeste bestelwagens rijden doorgaans voor nog geen kwart beladen rond. Dat is zonde van tijd, geld en loze ruimte, terwijl zo'n buitenmaat bestelbak in onze drukke steden meestal slecht uit de voeten kan. De Suzuki Carry kan dat wel. U benut zijn ruimte - en die in de stad - flitsend effi ciënt. Twee soepele deuren en een hongerige achterdeur verschaffen u toegang tot een ruimte.die u er aan z'n buitenkant niet afziet. Daarnaast paart de Carry een lage aankoopprijs aan een verbruik dat grenst aan dat van een geheelonthouder. Waarbij datzelfde geldt voor zijn onderhoud. U zou dus bijna twee Carry's kunnen rijden voor de prijs van één conventionele bestelwagen. Komt u 'm maar eens bekijken. De Carry Bestel, de Cany High Roof, de Cany Pick-up of de Carry Kipper. Zinnige dingen in zuinige tijden. SUZUKI. EEN RAAAZEND KNAP KARRETJE. Nimag Den Haag, Van Bleiswijkstraat 7,2582 KZ Den Haag. Tel. 070-552459/556828 (vlak achter Congresgebouw). Autobedrijf C.A. Heemskerk, Stationsstraat 110,2712.HK Zoetermeer. Tel. 079-164869 Garagebedrijf De Gouden Leeuw, Veurseweg 180,2252 AG Voorschoten. Tel.: 01717-2814 Auto-Meer b.v„ Hoge Rijndijk 4,2313 KJ Leiden. Tel. 071-125259/131867 Een nieuwe fiets die door het eenvoudige steekmechanisme in de kofferruimte van praktisch elke auto past. Wielmaat 26" met 2 versnellingen Automaterialen B.V. 1e Middellandstraat 73a Rotterdam Telefoon 010-77.34.55. jL. VERLOVEN? A Uw Juwelier-Adviseur is VERHEUL HAARLEMMERSTRAAT 86 LEIDEN Mededeling Het is helaas niet mogelijk van 'tevoren toezeggingen te doen over de plaats waar advertenties in de krant zullen worden opgenomen. OFFICIËLE MEDEDELING GECONSIGNEERDE GELDSOMMEN Een opgave van gecon signeerde geldsommen waarvan het recht op uit kering in de loop van de jaren 1983 tot en met 1991 zal vervallen is ingevolge de Wet consignatie van gelden gepubliceerd in een supplement bij de Ne derlandse Staatscourant van 30 november 1982. Het gaat om geldsommen die in de jaren 1924 tot en met 1975 in de consigna tiekas zijn opgenomen en die nog niet aan recht hebbenden zijn uitge keerd. Deze geldsommen zijn afkomstig van bij voorbeeld onbeheerde nalatenschappen, faillise- menten en onteigeningen. Het supplement is ver krijgbaar bij de Staats uitgeverij. Antwoordnummer 125, 2500 VB Den Haag. en jubileumritten in Leiden en omstreken heeft ons bedrijf de grootste collectie bruids-coupè's o.a. moderne witte en zwarte Chryslers of r rr ■bentley ■jaguar (wit) jcitroen deladerra Vonden cab-coupe'S met originele Londen-taxi-cabs of moderne Chryslers als volgauto's. Kom eerst kijken, bepaal dan uw keuze in onze showroom. Wij hebben geen filialen! Inlichtingen uit sluitend: De Jong Lammenschansweg 49 recht t.o. Petruskerk Leiden, tel. 071-123055-131288 kant. Lammenschansweg dag.: 9.00-22.00 u. DE SHOWROOM IS GEOPEND dond. (koopavond) 19.00-21.00 zat. 11.00-16.00. Boommarkt 2-3 naast Ital. restaurant Da Nino Tevens London Dubbeldekker verhuur voor publikatie of reklame. at m* t De beste manier om aantasting door pekel en roest te bestrijden is uw auto"3f- 4 regelmatig (laten) wassen. Zeker in de winter is één keer per 1 a 2 weken beslist 'TjT geenoverbodige luxe. De supersnelle autowasstraat van Het Motorhuis klaart - ?-*- die klus voor u in twee minuten. Grondig, veilig en met extra beschermende "TL- hete-was-behandeling. Normaal f 10,— _1Als u eerst even tankt in een van de Motorhuis benzinestations kunt u uw auto goedkoop laten wassen. 4~~T~Want tegen inlevering van uw ben- zinebon (minimaal f 40,—; LPG - - f 25.—Lbetaalt u dus dezelfde dag I geen flOr-maar slechts f8,50! J f—Te koop bij de kassa van de Was- ^straat: j>-wasbeurtenkaart voor - '_t 40,—. Dat scheelt u ,■#- maar liefst 2 gulden C per keer! Bekijkt u uw auto wel eens van on-]- deren? Juist de onderkant krijgt de I volle laag van het smeltwater en de j pekel. Dankzij een geheel nieuwe^" installatie kunt u nu bij ons^uw auto ook van onderin krachtig laten schoonspuiten en daarna van een I beschermende waslaag voorzien. - 6 De kosten van deze behandeling bedragen na 17 december f 4 Hierop zijn natuurlijk de normal kortingen van toepassing ""ma. t/m za. 8.30-17.30 uur. Vondellaan 80. Leiden.Jel.: 071 -769313.»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 10