J. S. MEDDLE MATCH S. MEDDLE TOWER QUEASY H32EE „KLEINTJES"! 071-122244 69 UW KLEINTJE UITNODIGING Rabobank rr 7 VERHEUL 4 Sept. programma voor de jeugd onder 14 jr. 14.00 UUR POPPEKAST 4 sept. 20.00 UUR 5 sept. 14.00 UUR Discotheek 5 sept. 20.00 UUR SPUNK'N Tel.beantw. I NOG 10 DAGEN 232.000TOT325.000 LIRE KADO BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FIAT. E LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER t F amilieberichten Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat on verwacht van ons is heengegaan, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa ADRIANUS ANTONIUS HEERINGS echtgenoot van Allegonda Johanna van der Voorn op de leeftijd van 72 jaar. Voorhout: A. J. Heerings-van der Voorn Voorhout: Aad en Beny Bregina - Yvonne - Hans Warmond: Arie en José Astrid - Martijn Hazerswoude: Hans Warmond: Nel en Jacques Petra - Lizzy - Maikel Voorhout: Ton en Mary Kirsten Voorhout: Wil en Peter Femke - Lobke Vader ligt opgebaard in het mortuarium van „Huize Agnes", Herenstraat 45, Voorhout. Voor zijn intentie is er op vrijdag 3 september om 19.00 uur een Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.Bartholomeus te Voorhout, waarna er ge legenheid is tot condoleren. De plechtig gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op zaterdag 4 september om 10.30 uur in voornoemde kerk. waarna we hem zullen begelei den naar zijn laatste rustplaats op de r.k. begraaf plaats aldaar. LEIDSE COURANT DIVERSEN Verdien duizend gulden 3 showroom keukens met meer dan 60% korting, bij Lestella Broek. Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur. Donderdagavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur. Lestella v.d. Broek b.v. W. Barentszstraat 19 2315 TZ Leiden. Tel. 071-134541. Het nieuwste op het gebied van keukens Dit vindt u natuurlijk bij Lestella v.d. Broek tegen te gekke prijzen. Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 6.30-17.30 i Donderdagavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 i Lestella v.d. Broek BV W. Barentszstraat 19,2315 TZ Leiden. Tel. 071-134541. Keuze uit meer dan 600 soorten plavuizen en plavuizen al v.a. 19.50 p m2. Wandtegels al v.a. 17.50 p m2. Lestella v.d. Broek b.v. W. Barentszstraat 19 2315 TZ Leiden. Tel. 071-134541. Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 8.30- 17.30 uur. Donderdagavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00- 16.00 uur. een open haard is duur Maar niet bij Lestella v.d. Broek. Wij plaatsen een open haard van af 2200.- voor u en wij maken vrijblijvend offerte. Onze ope ningstijden zijn: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur. Donderdag avond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur. Lestella v.d. Broek b.v. W. Barentszstraat 19 2315 TZ Leiden. Tel. 071-134541. Gordijnen gratis gemaakt. Gor dijnen gratis gemaakt. Tapijten gratis gelegd. Tapijten gratis gelegd. Mateba Gewoon lekker en niet duur In den Bierdeghel, Nieuwe Rijn 52, Leiden. Tele foon 124766-126341. Keuken open van 12-22 uur. Zegt het voortZegt het voortIedere zaterdag ZWARTE BEURS in de bloe menveiling te Vleuten. U weet het, een gezellig weekend be gint op de zwarte beurs, lekker zoeken, kijken, luisterenof meedoen. Ook u kunt een kraam huren goederen? Kijk eens op zolder of in de schuur. Er is altijd wel iets waar u een ander blij mee kunt ma ken en er zelf iets aan verdie nen. Diploma's en vergunnin gen kennen wij niet. ledereen mag zijn zolder leeg verkopen, klerenkasten opruimen enz. enz. Staangeld 25.- per dag voor 'n hele kraam. Iedere za terdag in Vleuten. Utrechtse- weg 109, bij afslag Utrecht- West. 023-242469. Scheepswerf De Volharding voor goed en goedkoop hellingwerk, Molenstraat 56, Zwammerdam; 01726-12238. AUTO INRUILEN? SUCCES DOOR Algemene Vergadering De Coöperatieve Rabobank „Leiden en Oegstgeest" b.a. gevestigd te Leiden, nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering die wordt gehouden op woensdag 15 september 1982 in Holiday- Inn, Haagse Schouwweg 10 te Leiden. Aanvang is om 19.30 uur. De verkorte agenda voor de jaarvergadering luidt Opening Notulen vorige vergadering Balans en Winst- en Verliesrekening 1981 Verkiezing Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en Rondvraag De volledige agenda, alsmede de jaarrekening over 1981 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden ter inzage. Namens het bestuur, H.R. Troost voorzitter Lezing Na de Jaarvergadering zal door de heer A.M. Dierick een toelichting worden gegeven op de externe invloeden op de rente-ontwikkeling, waarbij tevens gelegenheid is tot het stellen van vragen. Het geheel zal worden afge sloten met een informeel samenzijn. Het programma luidt: 19.30 uur - Ontvangst - Algemene Vergadering - Pauze 21.00 uur - Toelichting rente ontwikkeling 22.00 uur - Afsluiting en Informeel samenzijn (J bent van harte welkom. Heeft u nog geen glazenwasser bel dan PETER Billijke prijzen. Tel. na 17.00 uur: 01720-94064 Zoekt u een nieuwe deur. dan is een bezoek aan onze s zeker de moeite waard. De deuren kunnen ook voor u afgehangen worden. Flevoweg 11a, Merenwijk achter Groenoordhallen, Lei den. Tel. 071-213832 b.g.g. 01713-3226. Showroom geopend dl. l/m vr. 12.00^17.30 uur. za. 8.30-16.00 donderdag koopavond. F. PRANGERS Verhuur zonder chauffeur van luxe- en bestelwagens Hoofdstraat 104 Leiderdorp Tel. 071-89.40.40 moderne bimbam- zaanse antieke KLOKKEN VOOR DE GROOTSTE COLLECTIE EN... DE BESTE SERVICE NATUURLIJK NAAR HAARLEMMERSTRAAT 86 - LEIDEN BEGRAFENISSEN y X c CREMATIES „AU bdlItlUb LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 12 66 18 Presenteert in de feesttent op het parkeerterrein: entree 1.50 Lachfilm on< enzii prve >il v; offe icht^ Jil zi alen entree leden 5.- (kaart meenemen) niet-leden 7.50 njj :EN lir C - eeft entree leden 2.50 (kaart meenemen) niet-leden 5.- an Bkre entree leden 5.- (kaart meenemen) niet-leden 7.50 LEIDSEWEG - OUD-ADE Voldoende parkeergelegenheid. Stuntverkoop Casio melody alarmhorloge met 12 melodieën. Wekt op elke dag van de week met een andere melodie en met een toepasselij ke melodie op te programmeren trouwdag en verjaardag. Incl. stopwatch en timer (countdown) van 199.- nu 89.-. Zolang de voorraad strekt. Juwelier Sen- gers. Rijnmond 4, Hoek N. Bou levard. Katwijk aan Zee. Tei. 01718-74871. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. Uw TROUWREPORTAGE in kleur, één feest om naar te kij ken. Foto van Bemmelen, Ker- klaan 2, Zoeterwoude (dorp), tel. 01715-1353. Voor uw koude buffetten en salades In den Bierdeghel, Nieuwe Rijn 52, Leiden. Tele foon 124766-126341. Ook ver zorgd en bezorgd bij u thuis. De ZWARTE Markt van Utrecht, is de Zwarte Beurs In Vleuten. 3 km van Utrecht-C, elke zat., Utrechtseweg 109, Vleuten, de afsl. Utrecht-W. Inl. en standre-. serv. 023-242469. Ook te huur. Tel. 02522-10063. ■TUDELUKI STANDAARD OP UW NIEUWE FIAT: Fiat heelt tijdelijk vier van z'n topmode len uitgerust met een ongewone standaard éxt J Als u tussen 18 augustus en 14 septem ber een nieuwe Fiat Panda, Ritmo, 131 of Argen koopt, krijgt u er van Fiat een cheque bij die ,rêt enkele honderdduizenden Italiaanse Lires waarcjj™ Zomaar kado en uiteraard omgerekenqfvei in keiharde Nederlandse guldens. Een Fiat Panda levert u al een lollige cheque van 500 gulden op en de Ritmo is rul schools goed voor een cheque van 600 guldenk 7 Terwijl de toch al zo komplete Fiat 131IV Argenta een cheque van respektievelijk 650 en 700 gulden als extra hebben |Vei De Fiat cheque, die u bij aankoop van tl nieuwe auto zó in uw hand gedrukt krijgt, stuiE u simpelweg op naar Fiat Auto Nederland. L v Daar zorgt men ervoor dat het bedrag ijolg u tegoed hebt wordt afgetrokken van het bedrf dat u moet betalen voor uw niéuwe auto. Ga gauw eens langs bij uw dealer en pf<ji teer ervan dat Fiat letterlijk uniek is in prijs. Dat Fiat ook uniek is in prestatie ontdek] u tijdens de proefrit die uw dealer u - samen 1 interessante inruilmogelijkheden - aanbiedt. Fiat. Uniek in prijs en prestatie. BOL Prijzen incl BTW. excl afleveringskosiea Prijswijzigingen voorbehouège i 43-, jerde LEIDEN: KOREVAARGARAGE B.V.. KOREVAARSTRAAT 43, TEL 071 -14 2146 LEIDEN: AUTOMOBIELBEDRIJF H. HUISMAN B.V., LEVENDAAL 80, TEL. 071 -14 43 45 12 29 62 p KATWIJK a. ZEE: AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDR. SEINPOST B.V., DRIEPLASSENWEG 7, TEL. 01718 716 44 NOORDWIJK: AUTOBEDRIJF BEUK B.V., G0LFWEG19, TEL. 01719 - 19l"de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 6