Alphia en ZLC kansrijk zaterdagse eerste klasse in Sportief aanbod. QUICK BOYS GESTUIT DOOR UDO Damesvoetbal seizoen in teken van verjonging CeïdóeSot Lions Ladies krijgt punten cadeau LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 13 I'weede strijd om J/inkelhofbokaal EIDERDORP De Bow- lCD_tig Bond Leiderdorp houdt loslorgen, zaterdag en zondag tburg, |>or de tweede maal het St. jernooi om de Winkelhof- iGB— ^kaal. Het in twee catego- fen (A/B en C/D) verdeel- ïgom" f toernooi zal, behalve de GMV, udige „mindere goden", ■GDA, >k weer een aantal Neder- ■ODB, pdse bowlingtoppers in fiderdorp brengen. De fi- jles van het met ruim tien- lizend gulden aan prijzen- |ld gedoteerde gebeuren Rood- Pinnen zonc*ag om 19-30 parta" ,r P'aats van handeling: inn-Bowl in Leiderdorp. LEIDEN De sterke oefen reeks van Quick Boys werd gisteren gestuit door UDO. De formatie van Leo Holl zege vierde met 3-1. Roodenburg wees met dezelfde cijfers het zondagteam van Lisse terug. Lugdunum had weinig moeite met Oranjeplein: 4-1. Ter Lee- de bleef SJC de baas: 3-1. UDO behaalde een toch wel verrassende zege op Quick Boys, dat een sterke oefenpe riode achter de rug heeft. In de eerste helft nam UDO de leiding door toedoen van Kees Borst en Wilbert Witteman: 2- 0. Na rust vergrootte Jan van der Zalm de marge naar drie, waarna de Katwijkers sterk kwamen opzetten. Alleen Freek Rienks wist te scoren: 3- 1. Een incompleet SJC moest de eer aan Ter Leede laten: 3-1. René de Ridder zette de Noordwijkers wel op voor sprong, maar Frits Hoekstra scoorde nog voor de rust tegen. In de tweede rondgang be zorgden Jan van Harskamp en Pieter van de Plas Ter Leede de terechte zege. Katwijk kwam tegen VEW ondanks een overwicht niet verder dan 2-2. Wim Guyt I' zorgde voor 1-0, maar bij rust stonden de ploegen alweer op 'gelijke hoogte. Fred Hoogka mer gaf Katwijk andermaal de leiding, maar wederom kwam VEW langszij. LFC en Oegstgeest hielden elkaar door noeste arbeid in evenwicht. Oegstgeest leidde bij rust met 1-0 door een tref fer van Ton Werner. Na rust zette Henk Brandt de Leide- naars verdiend op gelijke hoogte: 1-1. Lugdunum behaalde een dik verdiende overwinning op Oranjeplein. Wim Ligtvoet opende met een strafschop de score namens Lugdunum. Daan Kooimans zorgde voor 2- 0 bij rust. Spoedig na de her vatting troffen Wim Ligtvoet en Henri van der Weyden de roos: 4-0. De Hagenaars scoor den daara slechts een keer te gen. Roodenburg en het zondag team van FC Lisse hielden el kaar in de eerste 45 minuten in evenwicht: 0-0. Toen kwam Hennie Koet er aan Leidse zij de in, hetgeen de Mouteréqui- pe zichtbaar goed deed. Hij leidde de eerste treffer in die door Ronald Jansen gescoord, werd en nam zelf de tweede voor z'n rekening. Ondertus sen miste Richard Klein nog een penalty. Ron Mesman scoorde nog tegen, maar Chris Tisseur stelde de zege veilig: 3- 1. Lange tijd zag het er naar uit dat Alphense Boys tegen Zil vermeeuwen niet verder dan 0-0 zou komen. Enkele minu ten voor tijd bezorgde Peter van Nieuwkerk de Alphena- ren toch nog de zege. VVSB was tegen Ripperda ge durende 90 minuten sterker en ging dan ook verdiend met de zege strijken. Kees Nulkes be paalde met twee doelpunten de ruststand op 2-0. Na de pau ze stelde John Jansen de zege veilig: 3-0. Hillegom behaalde een regel matige 1-4 overwinning op Geel Wit. Voor rust haalde Dick van der Waal doeltref fend uit. Na de doelwisseling maakten Van der Waal. Mar tin van Veen en Peter van der Berg het kwartet vol. Vermeu len scoorde voor Geel Wit. Voorschoten zag tegen DO- COS lange tijd uit op de zege. Sjaak van Leeuwen gaf DO- COS de leiding, maar Cor Pot (twee maal) en Rob Zonneveld zetten Voorschoten op een 3-1 voorsprong. Sjaak Rietbergen bezorgde met twee treffers DOCOS toch nog de halve zege: 3-3. LEIDEN Het damesvoetbalseizoen 1982-1983 lijkt in het teken van de verjonging te staan. Vooral dit sei zoen maken veel meisjes de overstap van een juniore nelftal naar de senioren, waarmee zij zich meteen "dame" mogen noemen. Daar staat tegenover dat de werkelijke groei van het aantal damesvoetbalsters stag neert: veel nieuwe leden kijken eerst de kat uit de boom voor zij zich werkelijk aan competitievoetbal binden, terwijl ook een behoorlijk aantal dames we gens diverse omstandigheden de schoenen voorgoed in de kast opbergt. In de zaterdagcompetitie gaat dit laatste voor Ter Leede. dat dit jaar met twee elftallen zal gaan spelen, alvast niet op. Het eerste blijft ondanks een laatste plaats vorig seizoen in de interregiona le competitie, nu SMV vrijwillig gedegradeerd is. Nieuwe jeugd- speelsters zijn de équipe van Piet Knetsch komen versterken. Zo keerde Carla van der Ham op het oude nest terug. Zevenhoven, voorgaand seizoen kampioen van de eerste klasse, ziet de toekomst minder optimimstisch tegemoet. Nu veel speel sters gestopt zijn zal de nieuwe trainer Piet Koedam veel moeten improviseren, en hopen de dames, die daarom niet zijn gepromo veerd, op een plaats in de middenmoot. Ondanks een matige oefencampagne ziet Ko Slootweg het kam pioenschap in de eerste klasse wel voor zijn Hazerswoudse "Girls" weggelegd. Marion Geers is wegens werkomstandighe den gestopt. KRV 1 gaat met de oude kern en de teruggekeerde Marian Es- hof verder. Valken '68 en het vorig seizoen zo sterk gedebuteer de LSVV '70 debuteren in de eerste klasse. In de tweede klasse verdwenen de nodige verenigingen naar de afdeling Den Haag. Met het om die reden verdwijnen van Hon- selersdijk en de promotie van LSVV *70 hoopt KRV 2 nu kam pioen te worden en zo met de oude kern de stijgende lijn voort te zetten. Tegengestelde geluiden komen van de Hazerswoudse Girls 2. dat naast de rode lantaarnpositie van het vorige seizoen met een ernstig tekort aan speelsters kampt LSVV 70 debuteert met een tweede elftal. In de interregionale zondagklasse gaan de immer succesvolle da mes van Alkmania weer een gooi doen naar het kampioen schap. Vorig seizoen werd de tweede plaats in de wacht gesleept met vier punten minder dan kampioen KFC '71, maar wel met een riante voorsprong van 9 punten op nummer drie, Celeritas. Marion de Groot vertrok naar Texas DHB. Nieuwkoop degradeerde naar de hoofdklasse van de afdeling Gouda. let kampioensteam van ZLC dat nu in de eerste klasse van de Afdeling Zaterdag opnieuw hoog hoopt te kunnen scoren. .EIDEN Aan de voora- ond van de competitie an de zaterdagafdelings- lubs is er één zaak die ^enig trainer op voor and zorgen zal baren. De tamotie-degradatierege- tag. In de officiële mede ogen werd onlangs aan- ekondigd, dat maar liefst rie clubs de gang naar de k^eede klasse dienen te laken, wanneer één Leidse" club uit de vier- e klasse degradeert. Ge- eurt dat niet dan zullen lechts twee clubs naar een lager plan verhuizen. De vrees van de trainers wordt verklaard door het feit dat er in de vierde klasse B alleen al vijf „Leidse" clubs spelen (Ha zerswoudse Boys, Oegst geest, Woubrugge, KRV, Koudekerk). Ondanks de sombere vooruitzichten koesteren de nodige clubs weer hoge verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Alphia Eén van- de kanshebbers voor de titel is Alphia. Ook al kwa men er nauwelijks nieuwe spelers, de ploeg verschijnt versterkt aan de start. Dit om dat de vereniging heeft beslo ten het zondagtéam aan de kant te zetten om in het ver volg alle aandacht te richten op het zaterdagteam. Het doel daarvan is Alphia zo snel mo gelijk weer op een hoger plan te brengen. Zeven spelers van het eerste zondagteam maak ten de overstap naar het zater dagteam. Albert Zweris bleef oefen meester. De Koudeker- ker behield, in tegenstelling tot zondagtrainer Henk Kei zer, zijn aanstelling bij Alphia. TAVV Weinig nieuws onder de zon bij TAVV. Trainer Jaap Ide- lenburg bleef net zoals de meeste spelers en zal met hen moeten trachten een wel zeer teleurstellend seizoen goed te maken. De Ter Aarse ploeg ontsnapte ternauwernood aan degradatie. En dat viel eenie der danig tegen, want dezelfde Idelenburg had het voorgaan de jaar Woubrugge nog aan een kampioenschap geholpen. Maar zoals de Alphense oefen- meester bij zijn komst in Ter Aar opmerkte: „Om dat met deze ploeg te bereiken heb ik meer één seizoen nodig". GWS Het Sassenheimse GWS zag vier spelers verdwijnen. Mart Bazuin en John van Dorp gaan het bij Teylingen probe ren, terwijl Jaap van Kesteren en Hans van der Zwan een punt achter hun voetbalcarriè re zetten. Daar nieuwe aan meldingen uitbleven en de se lectie niet versterkt werd door jeugdspelers, lijkt voormalig Abbenes-trainer Fokke van de Reydt een moeilijk seizoen te gemoet te gaan. SV Voorschoten Het nieuwbakken SV Voor schoten ziet de competitie vol goede hoop naderen. Dit om dat de voltallige spelersgroep van trainer Jan van Bemme- len intact bleef en er daar naast versterking van buitenaf kwam in de personen van Fred Hansen (UVS) en Cor Pot (Wassenaar). Het doel dat Voorschoten voor ogen staat in zo snel mogelijk naar de KNVB. Terug naar af, naar waar Randstad Sport ophield te bestaan. Kagia Een van de meest vertrouwde namen in de afdeling is die van Kagia. De club uit Lisser- broek onderging de afgelopen maanden weinig wijzigingen. Behalve het verdwijnen van laatste man John van Dijk bleef alles bij het oude. Gere kend wordt op een zwaar en moeilijk seizoen, waarin de ploeg onder leiding van Jan Dorrestijn weer de nodige punten zal weten te vergaren. ZLC ZLC sloot het afgelopen voet- baljaar af met een kampioen schap en denkt ook dit jaar weer hoge ogen te kunnen gaan gooien. Ook al dient dat op een hoger plan te gebeuren. Trainer Bouk Pijnakker zag de enthousiaste spelersgroep uitgebreid met vier spelers: Maarten van Kooperen (Rood enburg), Wijnand Herman (LSVV *70), Ger Bontje (HVZ) en Bert Bakker (Lugdunum). Leiden Minder nieuwkomers bij buur man Leiden. Alleen Han de Wolf kwam van UVS naar De Mors. Voor de rest bleef alles bij het oude. Voormalig jeugd trainer Jan Pret moet Leiden naar successen voeren. Abbenes Weinig optimistische geluiden in Abbenes. waar het trainers- koppel Hobo/Van Goethem met een enigszins uitgedunde selectie aan de slag moet. Te genover het vertrek van Aad de Groot en Kpes Kattenberg stónd slechts de komst van John van der Berg (Nieuw Vennep). VVSB Ook de ploeg van VVSB komt ten aanzien van het vorig sei zoen verzwakt aan de start. Trainer Bert van der Ploeg kan niet langer beschikken over Leo van der Wouw, Jan van Schooten, John Oostdam en Henk van Maris. Dit verlies moet worden opgevangen door de komst van Paul van Nobe- len (Teylingen), een aantal jeugdspelers en wat van de zondagafdeling overgewaaide spelers. De Sleutels Trainer Hennie de Haas staat voor de taak De Sleutels uit het slop te halen. Daarbij kan hij rekenen op de vrijwel on gewijzigde selectie (alleen Hans Bos viel weg), die boven dien kon worden aangevuld met Jan Olivier (RCL) en Rob van Dam (Lugdunum). Valken '68 Trainer Wim van Harskamp begint aan zijn tweede jaar bij Valken '68. Hij staat voor de moeilijke taak de hoge plaats die Valken vorig seizoen in nam (tweede) te evenaren of zelfs te verbeteren. Dat zal overigens zonder Hans Hoek moeten gaan gebeuren. Hij gaat in een lager elftal spelen. Tweede klasse HVZ is er in de tweede klasse het ergste, aan toe. Omdat het ledenaantal niet toereikend is om een elftal te formeren, kan komend seizoen niet worden deelgenomen aan de competi tie. De periode zal worden ge bruikt om een ledenwerfactie te houden om het volgend jaar weer te kunnen starten. In Valkenburg is er ook al geen rozegeur en maneschijn te ontdekken. Nog altijd wordt met verschillende instanties onderhandeld over een speel veld. Sinds de zendmast is ge plaatst op het 'hoofdveld' van MVKV, is de club op zoek naar een ander terrein. Rob Onderwater, speler van het keurkorps, ziet het komende seizoen, sportief gezien, wel van de zonnige zijde. Eèn plaats bovenin wordt toch wel verwacht. Voor LFC kwam de overstap van het complete 'eerste' van Unitas Leiden naar de kana ries als een blijde verrassing. Plotseling werd het recreatie ve karakter van de zaterdagaf deling uitgebannen en kon worden gedacht aan prestaties. Secretaris Henk Nieuwenburg denkt met Ger Nachtegeller als trainer bepaald niet als on derste te eindigen. Voor Unitas Leiden vormt het vertrek van de beste spe lers natuurlijk een fikse tegen valler. Na de eerste schrik wordt er toch weer optimis tisch naar het komende voet- baljaar gekeken. Het oude der de elftal zal dat optimisme moeten gaan waarmaken. Zoeterwoude heeft over de re sultaten van het zaterdagelftal nog niet veel nagedacht. Zon der verwachtingen zijn de SJZ-trainingen onder leiding van trainer Hans Verkuylen hervat. Ook zijn er geen wijzi gingen in het elftal te melden, zodat de competitie waar het de prestaties betreft weinig hoopvol wordt aangevangen. SVLV hoopt komend seizoen een plaats bij de eerste twee te bemachtigen. Die promotiege- voelige plek zal met de „oude" selectie bereikt moeten gaan worden. Meerburg meldt slechts een kleine aanwas. Enkele spelers, die zich wel moeten bewijzen, hebben de selectie doen ver breden. Verder zal er getracht worden zich boven de midden moot te verheffen en mee te strijden in de bovenste helft van de ranglijst. De studenten van LSVV'70 hebben eveneens de trainin gen weer hervat en denken er een goed jaar van te maken. Over de plaats op de uiteinde lijke ranglijst wordt in de uit spraken toch wat voorzichtig gedaan. De trainer is nog altijd Hans van Rooyen. Kickers '69 tenslotte gaat weer pogingen in het werk stellen bovenin mee te draai en. Als de Leimuidenaren daarin slagen, zou dat een ver betering zijn ten opzichte van vorig jaar. toen de competitie werd afgesloten met een plaats in de middenmoot. I Een complete softball tennisset i krijgt u toegestuurd als dank roor de moeite voor het opgeven van een nieuwe abonnee. als nieuwe abonnee van de Leidse Courant Adres de i laid ikus nde Postcode/Plaats. (die Betaald wordt l J per maand (met automatische afschrijving) end l per kwartaal Stuur een softtennisset naar: Naam__ i de Adres_ ™et Postcode/Plaats. Vim iere Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - I naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 10070, léïft 1 2300 VB Le,dpn Alkmania 2 werd vorig seizoen kampioen in de eerste klasse, en zal dit uiteraard opnieuw proberen te worden. Als het aan trainer Kees van Lid van Iduna ligt, zal dit zeker niet gebeuren Na diverse tweede plaatsen streeft de van Zevenhoven overge komen oefenmeester nu naar optimale prestatie, liefst met puur aanvallend voetbal. Cora v.d. Hoorn kwam over van Altior. Voor Randstad Sport liggen de zaken na het behalen van de derde plaats minder florissant. Twee aanvalsters verlieten het team van trainer De Nooyer. Vandaar de voorzichtige hoop op een plaats in de middenmoot. Wèl zal een tweede elftal in de tweede klasse mee gaan draaien Altior ondervond het grote verschil tussen de eerste en de tweede klasse aan den lijve, en degradeerde daarom naar de tweede, waar de vijftien dames het overigens vooralsnog zonder (nieuwe) trainer zullen moeten zien te rooien. De nieuwe, nuchtere, oefenmeester van Docos, Ton van Dinten. is een onbekende in het damesvoetbal, maar ziet voor zijn dames in de eerste klasse wel perspectieven. In de tweede klasse lijkt de strijd geheel open: Unitas Leiden, oppermachtig kampioen, moest wegens een gebrek aan speel sters stoppen, terwijl SJC, dat op de tweede plaats eindigde, zes speelsters zag vertrekken, en nu met zeven geheel nieuwe da mes opnieuw moet beginnen. Docos 2 degradeerde naar de der de klasse, waaruit Alkmania 3 wegens een tekort aan speelsters verdween. LEIDEN Ook de bow lingleagues in Holiday Inn zijn weer van start ge gaan. Op maandagavond grepen de Boobytraps de hoogste klassering door Lions 2 tweemaal te ver slaan. In de Bowling Bond Leiden wordt per avond een dubbel wedstrijdpro gramma afgewerkt. Lions Ladies kreeg de punten cadeau, omdat de tegen stander wegbleef. De da mes bezetten dus samen met Boobytraps de lei derspositie. Op dinsdag scoorden de beide Wanninkhofteams het hoogst, het 'tweede' versloeg Sport center en Fighters, terwijl ploeg één zich het sterkst toonde in de confrontaties met Magt en Torentrekkers. Beide staan bovenin met 5 winstpun ten. Tony Hoeberichts (Lions) startte uitstekend met 804 over 4 games, terwijl Mike van der Stok (Boobytraps) en Dana' Quinn (Sportcenter) hoge ga mes plaatsten met resp. 234 en 236. In Zuid-West werd slechts door de eerste klasse trio's ge speeld, hetgeen wel meteen al een verrassing opleverde. Ti telverdediger Hans Menken 1 moest het tegen aartsrivaal Splits laten afweten en ging met 3-1 ten onder. Overigens veroverde Tramps de leiding door BC Sport met 4-0 terug te wijzen. In Leiderdorp valt de sterke start op dinsdag van Voordor pers op. Tweemaal de volle winst bracht de ploeg een dui delijke voorsprong. Ditmaal werd Elve 2 tijdens alle games teruggewezen Titelverdediger Approach greep het duel met Treffers aan om voor de eerste maal de vier punten te pak ken. De stroeve start, slechts één punt was de winst van vo rige week, duurde klaarblijke lijk maar één wedstrijd. Maan dagavond was Herman Roedoe de meest opvallende bowler. Hij scoorde met een 236 erbij een totaal van 613. Roedoe speelt voor Tettero 10, dat nummer 7 maandag puntloos liet. Ook het 9e en He van de zelfde vereniging veroverden de vier punten. Gisteravond kwamen LOI 1, Van der Zwan, NDB 1 en LOI 3 met de eindscore van 4-0 uit de strijd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 13