Uitblinker De Wolf op eindstreep geklopt! Vriend klasse apart in Westland Marathon Donar doorbreekt Bossche hegemonie Controle van KNAC; DINSDAG 13 APRIL 1982 PAGIN1 Ifï LUIK Eddy Merckx had de beste verklaring voor de nederlaag van Fons de Wolf In de 68e uitgave van 's werelds oudste wielerklassieker Luik-Bastenaken- Luik. De jonge Belg was de uitblinker in de 245 kilome ter lange wedstrijd. Hij was in het kopgroepje van vier- ook de snelste sprinter. Toch werd De Wolf verslagen door de Italiaan Silvano Contini. Merckx: „Fons de Wolf reed te goed. Hij voelde zich de beste en heeft daarom onzorgvuldig met zijn krachten gesmeten. Dat is de eni ge reden dat hij de sprint van de kopgroep verloor". Volgens de vroegere super kampioen was hel beter ge weest als De Wolf zich in de fi nale op weg naar start- en fi- nishplaats Luik iets minder goed had gevoeld. „Een ren ner, die zijn krachten heeft voelen wegvloeien, let beter op. Wat hij nog aan reserves over heeft, gebruikt hij zo zui nig mogelijk. De Wolf heeft het gevoel gehad, dat hem niets kon gebeuren en dat werd hem fataal". De grote verslagene stond er op nog geen meter af stand als een stout schooljon getje bij toen Merckx dit droogjes opmerkte. De ogen van De Wolf schoten vol tra nen. „Ik was de beste van de koers en ik ben op de streep toch nog geklopt. Dat is het verschrikkelijkste wat me kon overkomen", snotterde de man, die de wedstrijd volledig naar zijn hand had gezet, maar het karwei niet kon vervolma ken. De Wolf voelde zich net zo te leurgesteld als zijn Nederland se leeftijdsgenoot Jofian van der Velde. De Brabander, die vorig jaar zijn schitterende triomf in deze klassieker kwijt raakte wegens overtreding van het dopingreglement, had voor deze Paaszondag het uur der wrake aangekondigd. Het werd de zesde plaats. Meer zat er eenvoudig niet in. Van der Vel de had goed gereden, heel goed zelfs. Om Luik-Bastena ken-Luik te winnen in die ijzige kou over al die Ardennen-top- L pen moet een renner echter uitzonderlijk goed zodls De Wolf of bijzonder slim zoals Contini zijn. Beestachtig Johan van der Velde, die vori ge week woensdag in Gent Wevelgem achter zijn winnen de ploeggenoot Frank Hoste blijk had gegeven van zijn goe de vorm, werd binnen de ploeg van Peter Post voor deze wed strijd als enige kopman aange wezen. De formatie leverde hem na 200 kilometer en drie Ardennen-heyvels voor het einde zo fris mogelijk af. Voor zover dat mogelijk was tenmin-. ste, want de weersomstandig heden waren andermaal beest achtig. Bij de start, waar Thu- rau en Lemond zwaar ten val kwamen en zich meteen weer konden gaan omkleden, viel er natte sneeuw en hagel uit de hemel. Voor er 150 kilometer waren afgelegd, waren ook al meer dan honderd renners af gestapt. Onder hen ook Ber nard Hinault. De Breton, die Luik-Bastenaken-Luik twee keer in slecht weer won, stapte in Stockeu af, nadat zijn ploeg genoten Bonnet, Le Guilloux en Poisson (80 kilometer sa men met Nieuwdorp) de koers •hard hadden gemaakt. Bij het ingaan van de finale na 193 kilometer, het eerste pelo ton bestond nog slechts uit zo'n veertig renners, wist Van der Velde zich nog omringd Contini heft de armen, de triomf is voor hem. Voor Fons de Wolf resteert het nakijken. door drie ploeggenoten: Van Vliet, Wijnands en Knetemann. Dat maakte hem tot een groot kanshebber. Knetemann riep eerst de vluchters Mutter, An derson en De Wolf (toen al) tot SSBEEBESEEZü": de orde en demarreerde ver volgens zelf. Mutter ging mee, Duclos-Lassalle sloot aan en, heel knap, was ook Hans Lan- gerijs van de partij. De Noord hollander, tegenwoordig lid van de kleine ploeg van Jos Ehlen, kon de klassiekers lang niet zo goed voorbereiden als de renners uit de grote ploe gen. Voor de beklimming van de muur van Theux werden de vier ingelopen door een groep je achtervolgers onder aanvoe ring van Van Vliet. Langerijs reed nog even alleen voorop, kreeg het gezelschap van de Zweed Prim en viel daarna te-* rug. Eenling Voor het overschrijden van de Muur van Theux démarreerde De Wolf weer eens. Hij bereik te er mee, dat elf renners zich afscheidden van de rest. Ze waren van tien verschillende ploegen. Alleen Prim en Conti ni behoorden tot dezelfde, stal. De zo sterk omringde Van der Velde was plotseling een een ling. Een eenling, die in deze groep als sprinter kansloos zou zijn. Tot de medevluchters be hoorden immers Roger de Vlëeminck en Daniël Willems, twee Belgen, die herhaaldelijk een compleet peloton in de sprint versloegen. De snelste van allen op dit moment, de Ier Sean Kelly, behoorde aanvan kelijk ook tot de kopgroep, maar hij kreeg op de Muur van Theux een inzinking. Van der Velde moest proberen uit deze selecte groep te ontsnappen. Alleen of met één of twee an deren, maar niet met sprinters er bij. Hij heeft dat nog twee keer geprobeerd. Kort achter elkaar voor de Cóte des For ges, de laatste helling. De Wolf reageerde echter attent. De Belg probeerde het op een stuk vals plat zelf ook en kreeg aanvankelijk Willems, Contini en Mutter mee. Met Willems wilde hij niet doorrijden. Op de Cóte des Forges forceerde De Wolf opnieuw de beslissing. Contini, die krampverschijnse len vertoonde in zijn linkerdij been, counterde het eerst. Mutter volgde en ook de Waal Criquielion sloot nog aan. Dat viertal was weg en bleef weg. Van der Velde zag de be slissing vallen, maar hij kon niet direct reageren, omdat hij het kort daaarvoor zelf gepro beerd had. De Ier Roche pro beerde nog wanhopig de aan sluiting tot stand te brengen, maar ook zijn spieren waren inmiddels verkrampt. Van der Velde: „Ik heb het geprobeerd, maar het ging niet meer. Daar moet je je bij neerleggen". De wraakneming van Van der Vel de leek de triomftocht van Fons de Wolf te worden. Het Belgische talent, die wel eens luiheid wordt verweten, maar in elke klassieker vooraan rijdt en de ronde van Lombardije 1980, MilanSan Remo 1981 en de Omloop Het Volk 1982 al heeft gewonnen, bepaalde het tempo van de kopgroep, spoorde zijn medevluchters tot werken aan en maakte slechts één foutje: hij verldor de sprint tegen de Italiaan Silvano Con tini, waardoor deze Luik-Bas tenaken-Luik de bitterste pil uit zijn loopbaan werd. De winnaar van Luik-Bastena ken-Luik is 24 jaar. In zijn vijf jree; 3 in de seizoen als prof gr< zijn eerste overwinning klassieker. Contini beha zijn voornaamste overwlt gen in etappewedstrlj f» zoals vorig jaar de ROnde Baskenland en de Ronde )t0 West-Duitsland. In de R< van Italië werd hij vijfde (1 en vierde (1981). In 1979 k 0 de hij 150 kilometer lang het achterwiel van Bernari nault In de Ronde van Lom dije en werd toen toch ü"1 door de Fransman in de sf'® verslagen. Op de Boulevi la Sauvinière in Luik pakte! vano Contini de sprint heeleVl slimmer aan. Hans Baudoin heeft zate de 21e Ronde van Drentl wonnen. De Brabantse teur was in de straten t Hoogeveen iets slagvaan 11 dan Arie Hassink en Bert kema. De ster van Bladel, een B- sieker voor amateurs, Is dag gewonnen door Weber uit Best. Na een koers versloeg hij vier ni vluchters, waaronder zijn Jos, in de eindsprint. Vi 120 gestarte renners red< slechts dertig over de streep. De Nederlandse amateurs ben gedurende het Paasw einde de Ronde van Nede sen beheerst. Na de etappe, van Cloppenburg Nienburg en gewonnen Sergej Nikitenko uit de Sc Unie, nemen Henk van W Henk Havik en Ron Snijde plaatsen één, twee en dr de algemene rangschikkin In de proloog bezette de derlandse ploeg zaterda derde plaats. In de e etappe won Havik voor Weers en de tweede ei derde etappe leverde maal een tweede plaat voor Ron Snijders, de wir van de Ronde van Zuid land. (Van onze atletiekmedewerker) MAASSLUIS De der tiende editie van de Westland Marathon is ge wonnen door Cor Vriend. De atleet van PSV uit Eindhoven vormde zater dag een klasse apart. Ondanks de krachtige j wind liet Vriend er geen gras over groeien. De na tionale kampioen van vo rig jaar wilde zo snel mo gelijk de limiet van 2 uur en 14 minuten halen, die gesteld is om In aanmer king te komen voor uit zending naar het Euro pees kampioenschap In september In Athene. Maarten van Gent kijkt wat bedrukt bij het feest dat zijn ploeg heeft aangericht. GRONINGEN Als de god waarnaar hun club ge noemd is, donderden de fans van Donar over de vloer van de Evenemen tenhal. Met het kleinst mo gelijke verschil, had de ploeg van Maarten van Gent de gedoodverfde fa voriet Ben Bosch versla gen (78-78), en dat wilde iedereen weten. De al vier jaar durende Bossche he gemonie was doorbroken. Voor het eerst In haar ge schiedenis behaalde Donar de basketbaltitel. Er brak een hels feest los, dat tot diep in de nacht duurde. Dat was eigenlijk al anderhalf uur voor de wedstrijd begon nen. De hal was toen al afgela den vol en vanuit de foyer van het gebouw, moesten stoelen worden aangesleept, om toch maar ledereen van een zit plaats te kunnen voorzien. Het basketbalgala vond een climax toen met nog 40 seconden te spelen, Roland van den Bergh bij de stand 79-77 zijn vierde persoonlijke fout maakte. Ton Barker mocht daarna aanleg gen voor twee vrije worpen, waarvan nummer twee van de ring afrolde: 79-78. David La wrence kreeg toen de kans om de wedstrijd te beslissen, maar miste, waarna de volgende re bound voor Den Bosch (Ton Parker) was. Hij speelde Jan Dekker aan, die toen nog pre cies vijf seconden had om zijn ploeg naar een beslissende vijfde wedstrijd in de eigen hal in Brabant te schieten. Het hoekschot kaatste echter over de ring, waarna de zege van Donar een feit was. Dat het krachtsverschil In vier wedstrijden nooit boven de twee punten was geweest en de doelcijfers na 160 minuten basketbal het minlscuje ver schil van vier punten (347-343), aangaven, telde toen niet meer mee. De verzekeringsploeg uit Groningen viel ten prooi aan het uitzinnige publiek. Enkele spelers werd zelfs het shirt van het lijf gescheurd, als ware het een waardevol amulet. Toen Maarten van Gent als laatste op de schouders van het pu bliek richting kleedkamer was getransporteerd, werd het bin nenskamers nog eens dunne tjes over gedaan. Veel verder dan „We did It" en „Where is the champagne" kwamen de meeste spelers toen nog niet. Want met het katoenplukker- sengels van Roland van den Berg, en het Nederlands-Ame rikaans van Al Faber kwamen er geen zinnen uit van meer dan drie woorden. Veel kans om bij zinnen te komen kregen de spelers ook niet, omdat de ploeg weer „buiten" werd ver wacht voor de officiële over handiging van de beker; het tastbare bewijs dat het alle maal echt waar was. De voor het grootste gedeelte uit discojeugd bestaande aan hang had toen al volledig bezit genomen van de hal. Ze zat zelfs boven in de baskets, waar ze een goed uitzicht had op aanvoerder John Franken, die zittend op de schouders van zijn publiek zich de netjes toeëlgende door ze simpelweg met een schaar van de baskets af te knippen. Volgend jaar Europa Cup I basketbal in Groningen. Of dat nog onder leiding zal gaan van de man, die daar direct verant woordelijk voor is geweest, Maarten van Gent, bleef op nieuw een nog onbeantwoorde vraag. Het zeilschip, dat hij van een trouwe supportster tijdens zijn ereronde kreeg aangereikt, was een treffend symbool en voor Donar wellicht een veeg voorteken. Topscorers Donar: Moore, 24 pntn; Lawrence 20 pntn, Kruid hof 14 pntn. Voor Den Bosch: Akerboom 16 pntn, Barker 17 pntn en Dekker 16 pntn. Reeds In zijn eerste poging slaagde de student MO-pe- dagogiek. Zijn tijd van 2 uur, 13 minuten en 28 seconden was slechts twintig seconden boven zijn uit 1980 (Amster dam) daterende persoonlijk record. Direct na de start-vormde zich een kopgroep van zes at leten: Jacques Valentin van de organiserende vereniging Olympus '70, Cor Vriend, Barry Kneppers (AAC-Am- sterdam), de Denen Sven- Erik Kristensen en Erik Laur- sen en de Belgische kam pioen Mare de Blander. Zij werden gevolgd door de En gelsen Andy Robertson en Norman Wilson, die naar later zou blijken een geheel eigen wedstrijd liepen. De kop groep wist zich gesteund door Valentin, die volgens af spraak het tempo aangaf. Een zware opgave met de .sterke wind tegen, maar des ondanks ging de eerste vijf kilometer in 14.42, het sche ma van Vriend gaf 15.30 aan. Een goede winst dus. Op honderd meter volgden beide Engelsen. Op de tien kilometer was de kopgroep nog bijeen, al was de voor sprong ten opzichte van het schema iets geslonken, 30.45 tegen een schema van 31.10. De voorsprong op Robertson en Wilson was inmiddels ge groeid tot 500 meter. Bij het dertien kilometer-punt werd het tempo voor de Deen Laursen te hoog, hij lag vrij snel zestig meter achter de kopgroep. Vier kilometer ver der moest ook De Blander wat gas terug nemen. Even daarna werd de kopgroep tot drie man uitgedund, want nu kreeg Barry Kneppers moeite te blijven volgen. Kristensen en Vriend profi teerden nog steeds van de haas Valentin, die dapper de moeilijke weersomstandighe den trotseerde en het tempo hoog hield. Zij werden op 40 meter gevolgd door Kneppers en De Blander en op 300 me ter door Robertson en Wil son, die duidelijk aan het te rugkomen waren. Laursen was Inmiddels nog verder verwijderd. Klaas Vriend Is blij en te recht, want met zijn zege realiseerde hij ook de li miet voor de Europese kampioenschappen. De 20 kilometer legden de drie koplopers af in 1.02.32, nog altijd onder het schema van de limiet. Na 21 kilometer zwaar werk verricht te heb ben, hield Valentin het voor gezien. Bij het 25 kilometer- punt in Naaldwijk passeerden Vriend en Kristensen In 1.18.32, slechts twintig se conden achter op het sche ma. Kneppers en De Blander volgden op 1 minuut en 50 seconden en Robertson, in middels aan een opmars be gonnen, volgde op 2 minuten. Vriend wist dat hij vanaf het 29 kilometer-punt in de stra ten van Naaldwijk de wind schuin in de rug zou krijgen tot en met de finish in Maas sluis. Kristensen had grote moeite met het volgen van het tempo van Vriend en deed geen kopwerk. Vriend versnelde op het moment dat hij ging profiteren van de wind en sloeg onmiddellijk een gat van 70 meter, waarna hij aan een solo van nog twaalf kilometer begon. De 30 kilometer ging in 1.35.2, een iets groter verlies ten op zichte van het schema. De overige achtervolgers liepen al op ruim drie minuten ach terstand. Op de 35 kilometer waren de verschillen onder ling weer iets groter. Het 40 kilometer- punt passeerde de Nederlandse kampioen in 2 uur 6 minuten en 50 secon den. De limiet was haalbaar. Onderaan de dijk van Hoek van Holland naar Maassluis deed de Eindhovenaar wat van hem werd verwacht en verhoogde het tempo op de laatste twee kilometer en 195 meter. Hij zegevierde In 2.13.28, de snelste tijd ooit In de Westland Marathon gerea liseerd, deze stond op naam van de Turk Veil! Balli uit 1978 met een tijd van 2.16.11. De tijd van Vriend is eveneens sneller dan de beste Nederlandse prestatie uit 1981, die met 2.14.02 ook op zijn naam staat. In 1977 en 1981 zegevierde Vriend ook al in Maassluis, In 1978 en 1979 werd de Brabander tweede. Sven Erik Kristensen werd tweede op bijna twee minuten (2.15.15) en Robert son derde in 2.17.05. Alleen dit drietal bleef onder de 2 uur en 20 minuten. Een opvallende prestatie le verde Piet van Alphen. De 51- Jarige Amsterdammer finishte als tiende In 2.24.41 en werd daarmee achter Vriend, Kneppers (7e) en Van Hoek (9e) de vierde Nederlander. Na afloop verklaarde een op merkelijk frisse Cor Vriend: "Ik heb veel te danken aan Jacques Valentin en zal hem In Rotterdam op 22 mei hel pen." Ondanks de vreugde over het behalen van de li- MAASSLUIS eiP KNAU heeft tijdens in Westland Marathon t-J gang van zaken gecift troleerd. Afgevaart [er den van de sectie w< strijd sport en de v gatletiek hebben tal t,eA< zaken zoals parkoe fel medische begeleidii i Ij uitslagenverwerking, verzorging en Inform! atleten, alsmede de J. tale organisatie beo deeld. Dit om in 1! tot een selectie van f en B marathons te I men. De A marathcftL zullen gering in a; zijn en krijgen de k' ficatie Internationi Een vertegenwoordij van de sectie wedsl sport toonde zich na loop zeer enthousiast de checklist van de Internationale Westli Marathon gaf een tief beeld om in l! tot de A categorii gaan behoren. mlet vertelde de Bral "Ik weet niet of ik na; ne ga. Ik zal daar zekei medaille winnen, schieten mijn kwaliti kort, bovendien zijn standigheden in Athi september niet ideaal] een marathon. Bij een ratuur van rond de graden en een zwaï koers mag men geen den verwachten. Ik bi reid mijn plaats af te als meer Nederlandse aan de limiet voldi hoop dan, als ik word nodigd op de New Yoi rathon uit te komt Avonds tijdens een meerd samenzijn met ganisatie van deze ge! marathon verklaarde misschien in Amsterd; mei zijn persoonlijk scherper te kunnen als de weersomstandi) gunstig zijn. JAN EL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 20