succes i o PAASPIJZZEL 1982 MET GRANDIOZE PRkIZEN TER WAARDE VAN 700.- Wait kunt u winnen? 1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: r^f—r LEIDSE COURANT Op deze pagina ziet u een aantal genummerde paasmandjes staan. In deze paasmandjes staan vignetten van bedrijven die regelmatig in Lelden C) en omgeving met hun vignet adverteren. SjJ Aan u de taak om uit te zoeken welk vignet bij welk bedrijf hoort. Als u de Sj K oplossing daarvan weet, schrijf deze dan op de volgende manier op: Ijj Paasmandje 1: firma Puzzelaar, Rebusstraat 13 Paasmandje 2: Leidse Courant, Apothekersdijk 34, Leiden. U stuurt de oplossing naar de Leidse Courant, postbus 16050,2500 AA Oen Haag, Interne post 707. Links boven op de envelop „PAASMANDJESPUZZEL" vermelden. een REIS NAAR KEUZE TER WAARDE van 400,* een DAMES- OP HERENHORLOGE TER WAARDE van 200,- j een DINER VOOR TWEE PERSONEN TER WAARDE van ƒ100,-j De inzendingen dienen uiterlijk op 7 mei 1982 in ons bezit te zijn. De oplossing zal bekend gemaakt worden In de Leidse Courant van woensdag, 26 mei 1982. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. WM WENSEN U VEEL PLEZIER MET DEZE PAASMANDJESPUZZEL UV.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 16