Vara's Lijn 3 besluit het zoeken van de stem van het volk Parijs laat zich weerzien ais het paradijs TERUGBLIK Jasperina en Eric Herfst brengen nog echt cabaret RADIO DINSDAG TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE DINSDAG RADIO VANAVOND Okkest: klass. muz. 20.50 Klaas, viool f planomuz. 21.30 (S) (S) Llterama-maand| 22.25 BOND ZONDER NAAM. NOS: 221 klassle llen. 13.22 (S) Koren en kort 14.00 Nws. 14.02 (S) De hoge "C". 14.3 Guitaritelten. 15.00 (S) Belcaniorlum. LEAC: 17.00 De Antieke wereld. 17.30 17.36-18.00 Follow me. een zomerse menvatting VI. KHO: 7.00 M»». MO 0«>- 13-03 HMWum. 20 [S) O. »vF tendgymn. 7.20 Hel levende Diligence. 13.57 Per saldo. 14.02 (S) Uit I --ƒ t 17 <;7 Dor S TL 1'iatL Sociale- en consument* 8.50 Postbus 900. 9.00 Gymn. voor de hulsvrouw 9.10 Waterst. 9.15 Scheepspraat. 9.30 De letter M. 10.30 Ou der worden we allemaal. 11.00 Niet leder mens is eender, inlorm. serie. 11.30 Ratel OVERHEIDSVOORL 12.16 Uitz. voor de landbouw 12.26 Meded. voor land- en luinb. 12.30 Nws. 12.36 Echo. 13.00 Nws 13.11 Vakantie-werk - Werkvakantie. 13.30 De brandweer. NOS: 14.30 Delta Flora, re port. KRO: 15.15 BOEKENWIJSHEID. 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Babyion. 17.24 Meded. 17.30 Nws. 17.36 Echo. AVRO 6.02 (S) Auto In? AVRO aan (6.30 Radlojourn. 7.03 Per saldo. 7 30 Radioiourn. 8.03 Per saldo. 8.30 Radio|ourn.). 9.03 Steunpunt. 9.08 (S) Arbeidsvita minen. (10.02-10 10 De Zandbak- TROS: 7.00 Nws 7 02 (S) Caf Cl'o. 900 Nws. 9.02 (S) 9.30 (S) Van heinde en 10.00 (S) Opus tien tot iw» 12.00 Nws. 12.02 (S) Intermet 13.00 (S) De meest verkocf: 13.22 (S) Koren en korpdjndljl Wat je ook van de VPRO kunt zeggen, in ieder geval niet dat die omroep onmiddellijk indut als de meimaand in zicht is. Gisteravond doorbrak men al thans krachtdadig het gedom- mel van de rest van omroep land door met de vertoning van een vijftal avondvullende programma's over de atomaire ontwikkelingen te beginnen: „De bommenmakers, of hoe aan de menselijke geschiedenis een onherroepelijke wending werd gegeven". Het ging deze eerste keer om een inhoudelijk gezien uitermate lugubere tri logie. In het eerste deel ervan, een BBC-documentaire, kre gen wij de ontstaansgeschiede nis van de „gewone" atoom bom in beeld gebracht, die tenslotte uitmondde in de cata strofe van Hiroshima, het tweede bestond uit een TV- portret dat Frank Wiering destijds voor de VPRO maakte van Samuel Cohen, de geeste lijke vader (als je die term in dit verband gebruiken mag) van de neutronenbom en een uiterst merkwaardig cynicus- met-idealen en tenslotte was er een Amerikaans filmportret van Edward Teller, die de wa terstofbom vergeleken waarbij de atoombom een „voetzoeker" schijnt te mogen worden genoemd min of meer heeft uitgevonden. Alles tezamen een huiveringwek kende roman in beelden, d bepaald alles wat een mens ff i nu toe aan science fiction-vel UI halen kreeg voorgeschoteld t belachelijke kinderverhaaltjflJll reduceerde, en even fascin rend als ontmoedigend. En in Brandpunt na^g^a Willebrord Frequin mete(n daarna diens rol over en be§,ner zich naar het Haagse Binnei.eest hof om aldaar een aantal los^s pende, maar beslissende poli; coj ci in de kraag te vatten. Lj ken verder niemand die cVaat soort werk met zulk een onkerje, kommerde vrijmoedigh<Lren doet als hij, zonder echter ve velend te worden. Integendej:(jens het is nogal amusant hsjsra2 doende te zien, niet zozeer 4mer| een olifant, maar dan toch en y als een jonge hond in de porSpPVP leinkast. Hij, Willebrord, wjmer; trouwens ook helemaal ni j Friesland getrokken om daa'cht( tegen de achtergrond van ft|p Potterachtig decor een babbteeta] tje te maken met een mokkeepen ge Hans Wiegel. En verder a gen wij een reportage die oi hujs duidelijk maakte, dat orL dierbare, zondagavondse voC q, balflitsen danig gevaar lop| vanwege de reclamebord] langs de velden. Via een t portage overigens die Til G'Of}; deniers kippevel moet hebbj 1 bezorgdj HERMAN HOFHUIZr Paddy Chayefsky (58) overleden MAANDAG 3 AUGUSTUS 1981 PAG1N. -EII NEDERLAND 1 NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Bereboot VARA 19.00 ScoobyDoo 19.25 Charlie Brown en het kleine grut 19.50 De nacht van de vos 20.40 Paradis Latin, amusementsprogramma NOS 21.37 Journaal VARA 21.55 Wij trekken vuur, documentaire serie NOS 23.55 Journaal 24.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 NOS 18.57 Journaal TROS 18.59 Woody Woodpecker 19.06 Tom Sawyer en Huckleberry Finn NOS 20.00 Journaal TROS 20.27 Mike Andros, tv-serie 21.20 Caterina Valente Show 21.55 AktuaTV 22.40 Soap, tv-serie NOS 23.10 Journaal DUITSLAND 1 (Region, progr.: NDR: 18.00 Spo 18.30 Aktual. 18.45 Kleuterseri 18.55 Parole Chicago, tv-serle. 19J Reg. magaz. 19.59 Progr.overz. WQ 18.00 Docum. progr. 18.10 Achl| Zoll, tv-serle. 19.15 Aktual. 19.| Licht progr.). 20.00 Journ. 20.15 D Damen von der Kueste, tv-film. 21,| Filmreport. 21.45 Amus.progr. 22.| Aktual. 23.00 Tagebuch einer Kaï merzofe (Le Journal d'une femme i chambre), speelfilm. 0.35-0.40 Jout DUITSLAND 2 18.20 Der Fuchs von Overgoenn tv-serie. 18.57 Tip. 19.00 Journ. 19. Popmuz. 20.15 Opvoedkundig proj 21.00 Aktual. 21.20 Amphitryon, bl spel. 23.00 Journ. DUITSLAND WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Kinderi rie. 19.00 Docum. 19.45 Lichte mi 20.00 Journ. 20.15 Blltzerleuchtui) tv-spel. 21.45 Lord Peter Wimst tv-serie. 22.35 Docum. 23.20 Jourr»g| BELGIE-NED. kreede 18.30 Kinderfilmserie. 18.35 Tek«È niet filmserie. 19.00 Lichte muz. I9.femisc Korte film. 19.35 Toto. meded. t njej morgen. 19.45 Nws. 20.10 WeerbL i 20.15 Ivasle van de insekten (La gufV01»' re des insectes), tv-fllm. 21.55 fPS s" port. 22.45-23.00 Nws. ;1 geb geht .BELGIE FRANS lCJ, ui 18.40 Le9 chemlns racontent, tv-^_ «ip rle. 19.00 Sport. 19.24 Toto en *vefr ber. 19.30 Journ. 19.55 Avec la peP a® 1 des autres. speelfilm. 21.30 Docufcrpla; serie. 22.20 Journ. en weerber. »n pj in ge I dan NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TROS 15.30 De grootste renpartij ter wereld, reportage 16.20 De dierentuin van Gerald Durrell, filmportret 17.10 Een vreemde wereld, een vreemde sport, filmreportage NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden tten lee. A isepi DUITSLAND 1 Pze,.c' 10.00 Journ. 10.03 Durch Wueste uil die Wildnls, speelfilm. 11.40 Serie repo|chtei 12.10 Kinderprogr. 12.55 Persoveiaar 13.00-13.15 Journ. 16.10 Journ. 16.1 Filmreport. 17.00 Inform, kinderprof 17.50-18.00 Journ. DUITSLAND 2 10.00 Journ. 10.03 Durch Wueste u| Wildnis, speelfilm. 11.40 Serie rep( tages. 12.10 Kinderprogr. 12.55 F soverz. 13.00-13.15 Journ. 15.00 H dervakantie. 16.30 Progr. voor c ren. 17.00 Journ. 17.10 UngewoehiË che Ferien, tv-serie. 17.30 filmsdie. 17.35 Gevar. progr. RADIO/TELEVISIE Het hele Vara Lijn 3-team, dat men om iets te zeggen kan laten stoppen door met een rode lap te zwaaien. DEN HAAG De laatste aflevering van Vara's Lijn 3 op zoek naar de stem van het volk volgt dinsdag. Het team koos na een tocht door het hele land als eindpunt de Residentie. Zo kan de luisteraar, die de afgelopen vijf dinsdagen aan de radio ge kluisterd is geweest, opnieuw horen hoe een succesvol radio-programma wordt ge maakt Zo dicht bij huis kan hij proberen zelf bij de Vara-microfoon te komen om wat tegen Nederland te kunnen zeggen. Vara's Lijn 3 is een reizend muziek-program- ma, met als vaste onderdelen onder meer het kranten-overzicht, actualiteiten, verkeersin formatie en de spelletjes „Driesprong" en „Busstop". Met een bus trekken de disk-joc keys Peter Holland, Willem van Beusekom, Leoni Jansen, Felix Meurders en Frits Spits het land in. Willem van Beusekom zegt: „De voornaamste reden om het land in te trek ken, is het feit dat je in Hilversum eigenlijk in een ivoren toren zit. Door de jaren heen is gebleken dat je leuke gesprekken alleen maar krijgt als je naar de mensen toe gaat. Als je ze namelijk naar de studio haalt klappen ze dicht. Andere redenen om Vara's Lijn 3 uit te zenden zijn de leuke programma-formule, bo vendien laat je gelijk een keer je gezicht zien". Om de laatste uitzending een bijzonder tintje mee te geven, besloot het Lijn 3-team de bus te laten staan en zich in Den Haag per koets en gehuurde HTM-tram te verplaatsen. De start van de koets is in Wassenaar en gaat via Duindigt, Mariahoeve, Voorburg en het Be- zuidenhout naar het Binnenhof, waar de koets rond het middaguur moet arriveren. Rond half twee vertrekt hij weer richting Kijkduin. De route van de tram (het nieuwe type 3000, dat op lijn 3 rijdt... is dat toeval?) begint 's morgens in Scheveningen en gaat via de Bloemenbuurt, de Schilderswijk en het Zui derpark naar het Binnenhof. Als hij daar in derdaad rond het middaguur arriveert, vindt de eerste en enige ontmoeting met de koets plaats. Ook 's middags zal de tram door de stad rijden. Als eindbestemming dient op nieuw Scheveningen. Om het programma, dat rechtstreeks via Hil versum 3 te horen zal zijn, uit te kunnen zen den, maakt de Vara gebruik van een vlieg tuig. De signalen worden namelijk vanuit de koets of tram via het vliegtuig naar Hilver sum gestuurd. Dat dit technische staaltje, dat door de NOS wordt verzorgd, uniek is, blijkt aldus Willem van Beusekom als je er in het buitenland met collega's over praat. „Zelfs bij de BBC stonden ze er versteld van". Om het vliegtuig de gelegenheid te geven even te tanken, wordt er tussen de middag anderhalf uur vanaf het Binnenhof uitgezon den en speelt de Vara het spel „Driesprong", een soort ganzenborden. Het wordt gespeeld op een levensgroot bord met genummerde vakken. Afhankelijk van het nummer waar de kandidaat op staat, moet hij vragen beant woorden van zijn favoriete groep, zanger of zangeres. Het spel wordt met drie kandidaten gespeeld en de spelleider is Alfred Lagarde. De voorbereidingen voor dit veertien uur du rend radio gebeuren, begonnen al in februari. „Je moet weten wat er aan de hand is in de plaats of streek waar je komt. Al blijft de mu ziek het belangrijkste, er zal toch veel infor matie worden gegeven en met mensen over een bepaald onderwerp dat in de stad leeft, worden gepraat", aldus Willem van Beuse kom. Als een soort rode draad door Vara's Lijn 3, dat om zeven uur 's morgens begint en 's a- vonds om zes uur eindigt, loopt het spelletje „Busstop". Luisteraars kunnen hiervoor de Vara-tram laten stoppen. De bedoeling is na melijk dat er een soort platenketen ontstaat. Om die te krijgen moet de luisteraar een plaattitel noemen waarvan het eerste woord hetzelfde is als het laatste woord van de voor gaande grammofoonplaat. Iedereen kan de tram aanhouden al hij denkt dat hij een titel heeft, door simpelweg met iets roods te zwaaien. De vierde Vara's Lijn 3, één jaar (1979) reed de bus wegens financiële problemen niet, eindigt met een gratis openlucht-concert in het Zuiderpark. Op het wat zwakke program ma, dat om zeven uur begint, staan de groe pen Urban Heroes, Herman Brood en Para chute. LODSE COURANT In de benaming liggen „Parijs" en het „para dijs" dicht bij elkaar. Men schaamt zich op beide plaatsen niet voor naakt. Het zouden geen Fransen zijn, vooral die dan uit het showwezen, die niet nalaten daarop voortdurend de aan dacht te vestigen. Eén van hen laat zich graag gelden als de schepper van paradijselijke toe standen. Uit die aandrift produceert Jean-Marie Rivière jaarlijks een nieuwe show in het hart van de Parijse theater- wijk onder de titel „Pa radis latin", d.w.z. hij maakt er een latijns pa radijs van met kennelij ke zuidamerikaanse in vloeden. Hij bouwt deze shows altijd om een „grande vedette" heen. Hij koos daarvoor dit maal Sacha Distel, ooit een echtgenote van Bri gitte Bardot Brigitte lijkt vergeten, maar Sa cha bestaat nog. Op deze avond gaat hij als van ouds op zijn gitaar te keer, temidden van vele andere artiesten, onder wie ook de Nederlandse Hernia Vos. Joel Grey vertelt bij het bekijken van deze show op tv er een verhaaltje bij. Ned. I 20.40 uur. Scooby DOO De hongerige hond Scooby Doo maakt het zijn beverige baas weer knap moeilijk in deze Amerikaanse tekenfilm serie. Ned. 119.00 uur. Charlie Brown Het kleine hondje Snoopy en Charlie Brown krijgen proble men over het trekken van de slee. Ned. I 19.25 uur. Vossejacht Een Britse dierkundige volgde nachten lang een vos om er achter te komen of dit werke lijk zo'n slim en gewetenloos dier is als waarvoor hij altijd wordt gehouden. Ned. 119.50 uur. Wij trekken vuur Tweede aflevering van de film over de Duitse bezetting van Rusland. Het Russische volk, zo bijv. een serveerster in een» Duitse kantine, speelt gege vens door aan de ondergrond se, die daarop haar maatrege len treft. Ook de Poolse dwan garbeiders helpen de Russen tegen de Duitsers. Nëd. I 21.55 uur. Tom Sawyer Heel de stad gaat op zoek naar Tom en Becky, die in een grot zitten opgesloten. Uiteindelijk wordt er echter een ontsnap pingsweg gevonden. Ned. II 19.06 uur. Mike Andros Speurder-journalist Mike An dros gaat achter een stel drugshandelaren aan, die scholieren aan stuff helpen. Ned. II 20.27 uur. Caterina Valente De showvrouw Caterina Va lente zingt een aantal liedjes, die zij zelf altijd graag wil zin gen. Een avondje waarop geen rekening wordt gehouden met de wensen van het publiek, wat zij anders altijd moet doen. Ned. II 21.20 uur. Soap Sheriff Burt, de poging tot moord op de Tate's en Jodie die zijn kind wil houden vor men de ingrediënten, waarop vanavond de zoveelste afleve ring van „Soap" drijft. dio. 18.40 (S) Prometheus XIII, hoorspel. NEW YORK De pionier van het tv-spel Paddy Chay efsky, die vooral bekend werd door zijn spelen over gewone mensen, is vanmorgen aan kanker overleden. Hij is 58 jaar geworden. Het bekendste spel van Chayefsky „Marty" het verhaal van een dikke, on gelukkige slager, leverde hem een Academy Award in 1955 op. Levenswijsheid is niet los te denken van de functie van het cabaret in onze samenleving. Als je de hoes van de lp „De jonge weduwe zoekt een stapel bed" van de groep Vangrail (EMI Hol land IA 058-26522) leest, dan staat daan „De jaren zestig lijken al zo lang geleden, - dat noem je nu „die goeie ouwe tijd" en al die idealen waar je toen voor hebt ge streden zijn overleden; je bent ze kwijt en je mist het, dat knokken voor je rechten dat heilig overtuigd zijn en barstens vol kri tiek - en je zou net als toen voor iets belangrijks wil len vechten - maar je probeert het te voorzichtig, te weinig fanatiek: - „zijn hier nog zeehondjes te redden?", - jonge weduwe op zoek naar stapelbedden". Maar toch is het niet waar dat de idealen van toen zijn overleden en dat daar ook niet fana tiek meer voor kan worden gevochten. Dat be wijzen Jasperina de Jong en Eric Herfst op „Tussen zomer en winter" (Polydor 2925.115) ondubbelzinnig, op de plaat zowel als momen teel in het Haagse Diligentia. Mede geholpen door tekstdichter Ivo de Wijs, die heel wat za ken af en toe weer heerlijk op de spits drijft, gaan zij toestanden uit de tachtiger jaren uit die tijd aan de kaak stellen. Natuurlijk heeft het niets geholpen, want de toestanden van nu lij ken vaak nog als twee druppels water op die van toen (denk alleen maar aan de polarisatie en de discriminatie in het groot en in het klein). Maar het is toch een hele geruststelling te ho ren, dat er in deze twee mensen nog echt caba ret bestaat, dat aanbeukt tegen de muren waar velen van ons zelf al op kapot of aan voorbijge lopen zijn. De verwording van 's lands hoofd stad („De Amsterdammertjes"), de spanningen tussen twee personen die binnen een beperkte ruimte op elkaar aangewezen zijn („De schuil-4 kelder"), de bekeringsrage („Islam"), het aan brengen van leuzen en kreten op muren („De spuitbus") en de constatering dat we nog nooit zoveel van van-alles-en-nog-wat hebben gehad als nu, zijn typisch hedendaagse onderwerpen en toch geworteld in de zestiger jaren. De Beatrix-imitatie in „Toespraak tot de hoofden van Nieuwegein" is in wezen niet veel anders dan „Arme ouwe" van toen. Alleen de naam van de koningin is veranderd. En de kostelijke persiflage op de platencommercie in „De hit" (siritaki met kinderkoor) had ook op de Vader Abraham van toen kunnen slaan. In „Het item" wordt het gekrakeel van journalisten en colum nisten genadeloos gekritiseerd, al gaat het nu niet meer om rechtse rakkers als Henk van der Meyden maar om de Hollandjes, de Grijsjes, de Tamartjes, de Bijkaartjes en de Spaantjes. Twee nummers zijn echter wel helemaal van deze tijd: „Bet-oog" (een meesterlijk geschreven verzameling verkeerde regelafkortingen uit per computer gezette kranten, tevens een scherpe ontleding van Van Agt) en Eric Herfsts geestige monoloog „Slachtoffer van de groeiende agres sie", waarin hij overigens eindigt met een be rusting als die van de man die de muur ont wijkt, als die van „Vangrail". Maar het hoeft dus blijkbaar echt niet allemaal zo „te voorzichtig, te weinig fanatiek" te wor den gezegd en gezongen en gespeeld als „Vang rail" denkt. De constatering van deze sympatie- ke en vooral muzikaal niet van talent versto ken jonge cabaretgroep lijkt me dan ook niet alleen gebaseerd op berusting en onmacht, maar ook op artistiek onvermogen. „Lurelei" van Jasperina en Eric was destijds de eerste ca baretgroep van formaat. In zijn spoor volgden ensembles als dat van Ivo de Wijs en Don Quis- hocking (en denk daarbij voor mijn part ook maar aan Neerlands Hoop in Bange Dagen). In hun spoor volgen tal van jongerencabaretgroep- jes die lang niet die klasse bezaten en het schoolavondje nauwelijks waren ontgroeid. Bij het beluisteren van „De jonge weduwe...." kreeg ik de indruk dat „Vangrail" ook nog niet veel verder is gekomen, aardige uitzonderingen als „Pipi", „Mijn man de dichter", „Ergens in de keuken" en „Lang zullen we leven" daarge laten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor artiesten als Her man Berkien, die ook blijkens „Hoe gekker hoe lekker" (Philips 6423.431) toch niet veel meer is dan een in kwaliteit sterk wisselende combina tie van André van Duin en Henk Elsink. Ver gelijk zijn Pieter en Margrietnummer maar eens met het Beatrix en Claus-item van het echtpaar Herfst en zijn „Meest bestolen man" met hun „Agressieslachtoffer"?. Dan zie je on middellijk het verschil in betrokkenheid en ar tistiek- niveau. „Het vrouwencafé" eindigt dan ook heel typerend met niet meer dan een woordspeling: „Wij vrouwen hijsen". Berkiens vroegere assistente Tineke Schouten toont zich op haar solo-elpee „Tien met een griffel" (CNR 660.092) al evenmin een cabare tière maar afgezien van de zeer zwakke confé rence „Circus" brengt deze vrouw met haar rijk geschakeerde stem wel een aantal typeringen en liedjes om „U" tegen te zeggen. Van de Twentse kleinkunstenaar Herman Fin kers hoeft cabaret helemèal niet. Hij vindt dat starre gedoe van die sterotiepe groepjes tegen een donker decortje maar van een typisch cal vinistische soberheid en houdt meer van een gezellig sfeertje, opgeroepen door een barok taalgebruik, veel fantasie en veel gevoel voor» poëzie. „Vinger in de bips" (Harlekijn 2925.553) ligt dan ook wel prettig in het gehoor. Maar dat is dan volgens mij allereerst te danken aan Erik van der Wurff, die de wel zeer magere melo dietjes van Finkers met knappe arrangementen een face-lift heeft gegeven, die de aardige en vaak speelse teksten nog een beetje reliëf geeft. JAN VAN DER KLEIJ Caterina Valente zingt vana vond al leen de liedjes die zij leuk vindt. Jasperina de Jong in, de zaal en op de plaat als cabaretiè re in de weer. Paddy Chayefski.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1981 | | pagina 2