Geladen Parker klopt bekerhouder Varese: 85-84 De ZijlLGB duidelijk favoriet9 You Never Can Tell slaat aanval op koppositie af Landwer in slotfase langs Van Duuren: 5-4 SNEL HERSTEL LEIDSE FORMATIE Philidor op dret SPORT LEIDSE COURANT DONDERDAG 11 DECEMBER 1980 PAGIN LEIDEN De wissel vallige prestaties van Parker Leiden mondden gisteravond uit in een met volle geladenheid behaalde zege op Turi- sanda Varese. De Ita liaanse bekerhouder in Europacup II ging in een zinderend duel, zoals het alleen in internationale wedstrijden kan voorko men, ten onder met 85- 84. Als het verschil uit eindelijk zo minimaal is valt er nauwelijks te spreken over terecht of onterecht. Wel kan ge steld worden dat de overwinning van de Leidse topploeg geba seerd was op een niet af latende inzet, gepaard aan briljante momenten en een blijvend vertrou wen in de eigen moge lijkheden. Coach Han Wallaart was van zelfsprekend verschrikkelijk blij wet de overwinning. De zichzelf versterkende geruch ten dat zijn positie ernstig wankelde zijn met dit onmis kenbare resultaat voorlopig de kop ingedrukt. Zodat Wal laart niet alleen blij, maar ze ker ook enorm opgelucht een pilsje kon pakken. De belang stellend aanwezige coach van het Haarlemse Stars, Ruud Harrewijn, eiste ook een aan deel in de winst op door op te merken: „Met onze overwin ning van afgelopen zaterdag hebben wij Parker eigenlijk de helpende hand toegesto~ ken.Daarmee sloeg bij waar schijnlijk de spijker op, om dat de na die wedstrijd uitge breid doorgemaakte bezinning binnen de Parker-gelederen een wonderbaarlijk groot ef fect sorteerde. Eén van de Leidse uitblinkers op deze avond, Tony Parker, waar schuwde tenslotte voor over dreven optimisme door te con stateren dat er met dit succes slechts een eerste stap rich ting halve finale is gezet. De resterende vijf wedstrijden zijn immers geen haar minder belangrijk geworden. De Amerikaan Bob Morse (9) beleefde in de verdediging hachelijke momenten tegen over Sid Bruinsma (10), die enkele malen onhoudbaar voorbijsnelde. Met zijn haarzui- vere schoten was de sterspeler van Varese aanvallend aanmerkelijk succesvoller en werd onbetwist topscorer. Ofschoon hij daar zonder meer gelijk in had is er alle reden om toch deze pot enerverend basketbal onder de loupe te nemen. De opening ervan stond in het teken van het zeer fysieke spel, dat overigens in het verdere verloop van de strijd nooit echt zou wijken. Zo wordt er nu eenmaal gespeeld op Europees topniveau. Dino Meneghin, al sinds jaar en dag tegelijk exponent en mascotte van het uitgekookte spel van Varese, had het zwaar te stel len met Paul van Solm, inter nationaal een nieuweling. Van Solm bleek niet van zijn stuk te brengen door Meneghin's harde en gehaaide speltype en deed zeker verdedigend niets voor hem onder. Parker ver dedigde ook als team sterk, maar wist aanvallend niet echt raad met de kansen. Met uit zondering van Tony Parker die durf toonde en na 4-4 (na ruim vier minuten) voor 9-6 zorgde. Alle negen punten kwamen van de handen van mister 'TP'. Een falende zone- press en een moment van on achtzaamheid bij Leiden wa ren vervolgens voor Varese voldoende om de rollen om te draaien: 13-16 na acht minu ten. De lange onverstoorbare sterschutter van Varese, Bob Morse (volgens velen de beste speler die in Europa rond loopt), eiste hierbij een hoofd rol op, iets dat hij in het ver volg van de wedstrijd nadruk kelijk zou volhouden. Met Sid Bruinsma voor Paul' van Solm binnen de lijnen pakte Parker het verloren ter rein onder meer via een ra zende break snel terug, doch incasseerde een forse tegenslag toen Steve Puidokas bij 19-16 door zijn enkel ging en door Harrie Kip werd vervangen. Kip pakte evenals Tony Par ker op schitterende wijze een serie aanvalsrebounds, zodat de schade beperkt bleef. Maar toen Puidokas stevig door bijtend al na vier minuten te rugkeerde, bij 23-24, leek Va rese afstand te gaan nemen. Mitchell Plaat, bergen werk verzettend, sterk passes afle verend en tussendoor ook nog scorend, zorgde voor nieuw evenwicht bij 31-30 alvorens Varese de gaatjes in de Par- ker-afweer meedogenloos af strafte en bij 31-38 'los' was. Kort daarop liep de tegenval lende Varese-Amerikaan Tim Bassett (onder meer veel onbe grijpelijk balverlies) tegen zijn derde persoonlijke fout op en vond een herboren Sid Bruins ma het tijd om Bob Morse voor schut te zetten door hem sim pelweg voorbij te hollen en met een dunk af te ronden. Hiermee kwam Leiden tot op 37-39 terug en was via een technische fout voor de heftig springende en schreeuwende Varese-coach Pentassuglia bij 42-41 zelfs volkomen in de wedstrijd. In de korte tijd die de eerste helft toen nog lang was bleek Varese vooral via Mottini erg koelbloedig en kon met 44-46 nog voordelig gaan rusten. Heel snel al na de pauze zorg de de niet te stuiten Bruinsma voor 50-50 om vervolgens zijn vierde fout op onnodige wijze binnen te halen. Een vierde p viel trouwens kort daarvoor ook al toe aan Bassett. Voor het eerst kreeg Parker nu de mogelijkheid een beslissing in de wedstrijd af te dwingen. Door het missen van een serie fraaie kansen was men bij 56- 56 echter nog geen steek ver der. Ook een waanzinnig fraai block van Woudstra op Bassett en prima getimede steals van Van Solm op Meneghin had den weinig rendement. In de zevende minuut kreeg ook Steve Puidokas zijn vierde persoonlijke fout toebedeeld, en zag het er met een stand van 58-59 nog lang niet floris sant uit. Maar Parker kreeg nieuwe kansen. Jim Woudstra miste echter, volkomen tegen zijn gewoonte in, een paar maal op rij. Waarmee niet is gezegd dat hij een slechte wed strijd speelde. Daarvoor liet hii Tony Parker wees zijn ploeg niet alleen scorend de weg, maar bleek voor hetK®" ook in andere opzichten een leidinggevende speler. Hier levert hij een onnavo (JJj1 drive af met Mentasti als machteloos toeschouwer. defensief te veel zien, voorna- Tony Parker in het veld. Twee lopen. Mitchell melijk door Bob Morse (on- minuten voor tijd was er nog dribbelt en krijgt vier ja pn danks diens uiteindelijke 28 niets beslist (81-81). Een halve Italianen om zich heei punten) sterk te bedwingen, minuut verder krijgt Meneg- Y,indt _fei? ®n D |#n Al met al liet Varese in deze hin zijn vijfde p bij een breek Tony Parker die vrij du£j p fase een duidelijke steek val- van Woudstra, die zich her- scoort. Naar achteraf len door niet te profiteren, vonden heeft en de strafwor- !i tO> Waarna Parker de kracht pen benut: 83-81. En dat on- klok) buiten de tijd. Wie vond om nogmaals aan te zet- danks de Italiaanse bank die daar nog om. Bij Harker ten. Een weergaloze combina- woedend is. Varese maakt, der geval niemand. Bij I tie onder het bord tilde de met nog ruim een minuut te daartegenover is men zi stand naar 65-61. En nu voor- gaan gelijk: 83-83. Tony Par- en Y"' eni8e speler kwam Steve Puidokas, die be- ker schiet mis en begaat bij de n?ods op de vuist vanwi wees de eerste 'grote' center van Parker te zijn, een direct tegenaanval een p Mottini mist één van de strafworpen: niet verleende time-out dat de ijzig kalme Bob antwoord van Varese door ge- 83-84. Leiden trekt ten aanval, naar de kleedkamer wi miste schoten met tip-ins Varese vraagt een time-out 'recht te buigen'. Toch was aan. Tony Parker schiet raak, Varese (na 71-65) vrij snel te- elf seconden voor tijd: 85-84. rug (71-71) omdat deze ploeg. De zoemer gaat in verband hoofdzakelijk via Morse maar met de time-out van Varese en ook via anderen als Mottini en de klok staat stil. Maar in een Mentasti, zeer gemakkelijk orkaan van lawaai heeft nie met scherp schiet. i l> ftira in c naar zijn teamgenoten e wp baar maakt van: „Je mo^un kunnen verliezen." LEJO Scores. Leiden (met reb Parker 20 (3). M. Plaat 16 (3 kas 16 (10), Bruinsma 16 (8) (4). Van Solm 3 (8). Kr |CI 1 ug mand binnen de lijnen iets ge- (]h K*P 0 <2)- ff£°lJ^rc,f.n^IClÜ merkt en dus gaat het spel Varese: Salyanejch, 2^ door. Varese lijdt in de haast wicht (79-79). Toen kwam balverlies en de klok gaat Schotpercentage t LEIDEN Ruud Muusse, een van de jeugdige talenten van de Leidse waterpo- lo-hoofdklasser LZ '86, beziet de komende derby tegen De Zijl/LGB (zaterdag om 19.00 uur in De Zijl) van een realistische zijde. „Normaal gesproken maakt LZ wei nig kans tegen De Zijl. Dat is een gegeven dat ook in de stand tot uitdrukking komt. Daarbij is De Zijl duidelijk meer presta- tiebewust bezig dan LZ '86, iets wat nor maal gesproken ook z'n weerslag moet hebben." Toch hoopt Muusse wel degelijk op een ver rassend resultaat. „Omdat je elke wedstrijd speelt om te winnen en zeker een wedstrijd tegen De Zijl/LGB. Voor mij is een dergelijk duel meer dan gewoon maar een hoofdklasse wedstrijd. En ik geloof dat vrijwel alle spelers van ons team een derby duidelijk anders be leven. Wellicht dat die instelling ons team naar een verrassend resultaat leidt." LZ '86 heeft overigens tot- nog toe niet van De Zijl/LGB kunnen winnen. En hoewel de tweede Leidse club vorig seizoen uitermate sterk in de hoofdklasse terugkwam, ziet het er niet naar uit dat LZ dit keer wel zal zege vieren. LZ verzamelde tot op dit moment ze ven winstpunten, De Zijl/LGB vijf punten meer. De Leidse topper kent echter wel een dalen de prestatiecurve. Zo werd slechts ternauwer nood van De Gouwe gewonnen en ontmoette De Zijl vorige week in het zwakke Roubos een tegenstander die met een verrassend 3-3 gelijkspel uit het water stapte. „Die mindere prestaties spreken natuurlijk in ons voor deel", weet ook Muusse, „de kans dat het nu een wat meer gelijkopgaande wedstrijd wordt is aanwezig. Maar De Zijl/LGB blijft ondanks dat een erg moeilijk te bespelen ploeg en dus favoriet. Zeker als Stan van Belkum echt in vorm is..." SASSENHEIM/LISSE Door middel van een 5-4 zege op Fer van Duuren heeft Sport- huis Landwer Johan zich aan de midden moot van de Leidse hoofdklasse ontwor steld. De Sassenheimse zaalvoetballers gre pen de winst op de Leidse tegenstander pas twee minuten voor tijd. In Lisse maakte Van Rooyen Kaas een begin met de di- strictsbekercompetitie. De Leidse bekerwin naar had weinig moeite met PMI De Bron. Na een magere 1-0 voorsprong bij rust won Van Rooyen uiteindelijk toch nog ruim met 8-1. Sporthuis Landwer Johan keek na tien minu ten spelen in het duel met Fer van Duuren te gen een 0-2 achterstand aan. Wim Gubler en Fred van Haarlem waren verantwoordelijk voor die Leidse score. Maar nog voor rust boog Landwer die negatieve marge om in een posi tieve. Hennie Zoet zorgde voor de aansluiting, Peter van der Vlugt schoot de gelijkmaker ach ter Van Duuren-doelman Wim Kamping en op nieuw Zoet was twee minuten voor de pauze weer succesvol. Na rust was Van Duuren tot twee maal toe in staat een achterstand onge daan te maken. Van Haarlem zorgde voor 3-3 en Wim Gubler passeerde doelman Ko Berre- voets voor de vierde keer nadat Ton Arroyo met een knappe solo Landwer op een 4-3 voor sprong had gezet. De laatste Leidse gelijkmaker viel in de dertiende minuut. Landwer had pre cies tien minuten nodig om uit een reeks van goede mogelijkheden via René van der Krogt (hij rondde een combinatie tussen Zoet en Peter van der Vlugt koel af) de uiteindelijke 5-4 winst te destileren. v^Tdeï^p Van Rooyen Kaas was aanvankelijk niet op Pf Ta,J?rn schot tegen PMI De Bron. De Leidse ploeg was Landwer".) pas vijf minuten voor rust succesvol toen Wim van Gervc Oppelaar de score openbrak. In de tweede helft FvaS'Z van deze districtsbekerwedstrijd liep het heel ekl Boys wat soepeler bij Van Rooyen en dat resulteerde Sf^di dan ook in een zevental treffers. Frans Sjardijn, Topscorers André Pracht scoorden twee keer terwijl John Jansen, Jan van der Reyden en Wim Oppelaar de Waddinxveense doelman -elk een keer pas seerden. Bij een 7-0 stand scoorde De Bron via een strafschop tegen. Uitslagen: maandag gespeeld: Cleijn Duin Gisteren: Sporthuis Landwer Ja (Bemelman) lem (Van Duuren) 13; 3 Ronald var Guyt 1 (Cleijn Duin) 11:^5 Loek va 8 8 0 0 16 44-20 9 6 0 3 12 34-25 9 5 0 4 10 35-39 8 4 13 9 28-29 8 4 0 4 8 29-31 8 3 1 4 7 31-30 8 3 0 5 6 31-34 8 2 2 4 6 26-29 8 3 0 5 6 24-31 8 1 0 7 2 24-37 2 Fred van r Pot (EKL Boys) 12; 4 :esteren (Bax) 10; 6 Jan LEIDEN De tientallen van Philidor blijven de bo ventoon voeren in de LSB- competitie. Philidor 3, 4 en 6 handhaafden hun kopposi ties met groot gemak. Phili dor 3 bleef ook in de vierde ronde van de promotieklas se ongeslagen. Voorschoten 2 werd met 6-3 teruggewe zen. Terwijl Philidor 3 ook tegen Voorschoten 2 overeind bleef, moest Noord wijk voorlopig zijn meerdere erkennen in Alphen. Bij de tijdcontrole was de stand 3,5-4,5. Uitspelen zal de Noordwijkenaren vermoe delijk nog een gelijkspel ople veren. Philidor 4 rekende in de eer ste klasse B af met naaste achtervolger Nieuwkoop 7-3. Ook de twee andere teams, die één matchpunt achterstand op Philidor hadden leden een ne derlaag. Alphen 2 ging ten on der tegen Leiderdorp 2 6-3. Roelofarendsveen was te zwak voor Lisse 2 3,5-6,5. Noord- wijk 2 gaat tegen Boskoop 2 bijna zeker" zijn eerste zege be halen 5-4 (6-4). Stand 1. Philidor 4 3-6-20; 2. Leiderdorp 2 3-4-16; 3. Roelo farendsveen 3-3-16; 4. Alphen 2 3-3-15,5; 5. Nieuwkoop 3-3- 14,5; 6. Noord wijk 2 3-5 Lisse 2 3-2-14; 8. Boskot 0-10. Het treffen tussen koplopers in de tweede B, Philidor 6 en Leitht een duidelijke over voor Philidor 6 geword» then werd op eigen met niet minder dan 2- slagen. Rijnsburg leed eens in een thuiswedstr| opvallend 3,5-6,5 verliei LSG 5. VTL 2 had moeite met Katwijk 3 3). Stand 1. Philidor 6 3-( LSG 5 3-4-16,5; 3. Leith( 4-15; 4. Rijnsburg 2-2-1 VTL 2 3-2-15; 6. Sassenl en Katwijk 3 2-0-6. In de dit seizoen op in| van de LSB begonni drijfsschaakcompetitie team van het Stadhu sterkst van start gega; viertal bestaande uit PI spelers (Theo Piket kopman) versloeg EBR 0. Belastingen en LSB met een 3-1 overwinr GAK en Heineken ni achter. Opvallend GAK en Heineken alk het eerste bord wonner Iers waren hier Hellenb Konings (LSG). LEIDEN Lions baarde opzien door op imponerende wijze tweedeklasser Eagles uit Rijswijk voor de Nationale Beker uit te schakelen. De Leidse vier deklasser wierp een zeer fraaie 2856-se- rie, terwijl individueel Kevin Glenton flink tekeer ging. Hij scoorde maar liefst 695 via de games 241,250 en 204. De Leidenaars plaatsten zich hierdoor voor de achtste finales van de Neder landse cup. In de huisleagues van de BBLZW kreeg Baronnen van Munchausen klop van Sca- rabee 1. De zo trotse leider moest een 3-1 nederlaag toestaan. Ook Calamares, de nummer twee bij de dinsdagse trio's, ver loor. Hier is de spanning om de tweede play-offklassering weer terug. Op maan dag had Hans Menken eigenlijk geen pro blemen met Bojo. De ploeg heeft zo lang zamerhand patent op de 3-1 zege, gezien het feit, dat van de veertien wedstrijden reeds elf keer met deze cijfers werd ge wonnen. Bij de trio's, die gisteren hun partijen bowlden bleef de schade van de nederlaag tegen Jaws (3-1) voor nummer één, Joy, beperkt. Ook volger Tramps verloor namelijk met dezelfde uitslag van Vliegende Schilders. Hans Menken-kwar- tet was de enige ploeg, die profiteerde. Via de 3-1 zege op BLF-team deelt het 'viertal' nu plaats twee met Tramps op twee punten achterstand van de leider spositie You Never Can Tell sloeg in de late BBL- trioleague op maandag de directe aanval op haar koppositie af. Spaarbankteam 5 werd met 3-1 teruggewezen. De 4-0 over winningen van de Spaarbankteam 7 en 8 en puntenwinst van het vierde team bete kenden echter wel dat YNCT nog altijd vier Tettero-formaties in haar nabijheid weet. Tijdens het vroege triotreffen gingen de twee leiders ten onder. Duke verloor alle punten van Bruine Boon, terwijl Pasties sterker (3-1) was dan Bixby. Omdat alle volgers wel hun partijen in winst omzet ten is de spanning weer geheel terug. In de dinsdagse vijfmanscompetitie geen verrassingen. Koploper Proveste bleef Les Imbattables voor (3-1), terwijl nummer twee Edosas met een weer sterke Manfred Lefèbre vier punten pakte op Raaphorst. Uitslagen: BBL vijfmansleapue dinsdag: Spaarbankteam 2 - Spaar- bankteam 3 3-1. Raaphorst - Edosas 0-4. Proveste - Les Im battables 3-1. Yellow Tigers - Disco Legend 3-1. BBL trio's vroeg: Spinners - Parelmoer 1-3, Duke - Bruine boon 0-4, Rabbits - Wanninkho! 4-0, Lions - AZL 4-0, Bixby BBL trio's laat: Spaarbankteam 9 Spaarbankteam 7 0-4, YNCT - Spaarbankteam 5 3-1. Spaarbankteam 8 - Spaar bankteam 6 4-0, Driftkikkers - Globetrotters 1-3, Spaar bankteam 4 - Martin 2-2 BBLZW maandag trio's: Henny's Riu - Splits 0-4, Hans Menken - Bojo 3-1, Aad van der Luit - Pinners 1-3. BBLZW dinsdag vijfmans: HVS - BLF-team 3-1, BvM - ramp» - Vli 3. Joy - Jaws 1-3, BLF-team - HM-kwai Standen: BBL Vijfmansleague dinsdag: 1 Proveste 15-44, 2. Edosas 15-37. 3. Spaarbankteam 2 15- 35.5. 4. Raaphorst 15-31. 5. Disco Legend 15-30.5. 6. Spaar bankteam 3 15-22, 7. Us Imbattables 15-21, 8. Yellow Tigers 15-19 BBL trlo'a vroeg: Tixby 16-39. 2 Rabbits 16-38. 3. Duke 16-37, 4. Parelm Splits 14-27.5. 5 Aad v.d. Luit 14-27. 6. HennyRits 14-12 BBLZW dinsdag vijfmans: 1 BvM 14-44, 2. BC Sport 14-32. 3 HVS 14-31.5, 4. Scarabee I 14-29. 5. Rooie Rakkers 14-19, 6. BLF-team 14-12,5. BBLZW dinsdag trios: 1 BC Sport 14-46. 2 Calamares 14-31.5. 3. Pin-set 14-26, 4. Woo-ping 14-25. 5 Jako 14-24, 6. LBV 14-19,5. - BBLZW woensdag trio's: I Joy 14-33. 2. Tramps 14-31. 3 HM-kwartet 14-31. 4. JAWS 14-27. 5. Vliegende schilders 14-25, 6. BLF-team 14-21. ADVERTENTIE DE HOLLANDSE WINTER IS EEN VIJAND VAN UW GAVE HUID. In de winter heeft uw huid veel te lijden. Gure buitenlucht en droge atmosfeer van centra; verwarmde ruimten doen een aanslag op de zachth en soepelheid van uw huid. Zoals het verstrijken jaren kan ook het winterweer droogterimpeltjes i uw gezicht veroorzaken. Gelukkig hebben al veel vrouwen hef geh ontdekt om hun huid tegen deze nadelige invloede; beschermen: Oil of Ulay. Oil of Ulay is een "beauty fluid'die het nati lijke vochtevenwicht van uw huid weer herstelt. Het geheim van Oil of Ulay is dat het eigenschapp heeft die gelijk fijn aan die van uw eigen huidvloei stoffen. Daardoor neemt de huid het direct en volle op. Als u uw gezicht en hals 's morgens en 's avoni masseert met Oil of Ulay, voelt u dat de huid heerl zacht en soepel blijft. Door de verzorgende en tege beschermende eigenschappen is Oil ofUlay bovenc een ideale basis voor make-up. U zou Oil ofUlay* toch eens moeten proberen. Want zo helpt u uw huid in goede kond te houden en blijft u er jong uitzien, ondanks het gure Hollandse winterweer. *Oil ofUlay, een geregistreerd handels; Verkrijgbaar bij apotheek, drogist en parfumerie. no ;mi\ ie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 18