I Van der Luit Venduhois der Notarissen le 's-Gravenhage NAIAARSVEILING Pulclffi Studio U IJ 9 ÏO'A fó MET EEN KLEINTJE ZIT U GOED DE NIEUWSTE RENTETARIEVEN VAN DE LEIDSE SPAARBANK ADVERTEER MEER Slager Jan Zandbergen LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER Gl< Familieberichten „En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij". Openbaring 21:4 Met droefheid, maar ook dankbaar dat hem verder lij den werd bespaard, geven wij u kennis dat heden op 72-jarige leeftijd, voorzien van het Sacrament der Zie ken, is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en HENDRIK VAN DEN BERG Namens kinderen, kleinkinderen en verdere familie: J. M. van den Berg-Matze 18 november 1980. Spanjaardslaan 2. 2352 AK Leiderdorp. Onze dierbare overledene Is thuis opgebaard. Donderdag 20 november herdenken wij hem in een Avondmis in de kerk van de H. Lodewijk - Steen- schuur - te Leiden om 19.00 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust in bo vengenoemde kerk op vrijdag 21 november om 11.30 uur, waarna de begrafenis plaatsvindLop de R.K.-af- deling van de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp om ca. 13.00 uur. Condoleènces uitsluitend schriftelijk s.v.p. Bedroefd, maar enorm dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid, delen wij u mede dat heden, gedragen door een rotsvast geloof - al eerder voorzien van de H. Sacramenten - te Heerlen is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader IGNATIUS LEONARDUS BERTELS op de leeftijd van 96 jaar. Leiden: G. M. Bertels-de Gooyer Leiden: J. J. J. G. van Randwijk Delden: W. J. M. A. Bertels G. Th. Bertels-Nieuwe Weme Voerendaal: H. J. C. A. Bertels C. J. Bertels-Eurlings Haarlem: J. Th. M. Bertels A. Bertels-Potveer Simpelveld: W. C. M. Loo-Bertels K. I. Loo Amsterdam: Th. M. de Herder-Bertels G. H. de Herder Amsterdam: P. E. Th. van Diest-Bertels G. P. van Diest Oegstgeest: Ign. L. M. Bertels Klein- en achterkleinkinderen 17 november 1980 Herenstraat 118. 2313 AN Leiden. Corr.-adres: Borenburgstraat 16, 6367 TZ Voerendaal. De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanc- tos". Lange Mare 69 te Leiden. Bezoek ^Idaar en ge legenheid tot condoleren donderdag 20 november van 19.00 tot 19.30 uur. De H. Uitvaartmis wordt opgedragen in de kerk van de H. Petrus - Lammenschansweg - op vrijdag 21 no vember om 14.00 uur, waarna te circa 15.15 uur de begrafenis plaatsvindt in het familiegraf op de R.K.-af deling van de begraafplaats „Rhijnhof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Dir.: A. M. van Deurzen Nobelstraat 5 aanvang 10 uur v.m. in Lange Voorhout 15, 's-Gravenhage t.o.v. een lid van de Vereniging der Notarissen te 's-Gravenhage Schilderijen en aquarellen w.o. van J. Akkersdijk, M. Bilders van Bosse. Th. de Bock, J. W. van Borselen, Brakelaer, V. F. de Budt, P. ten Cate, E. Cortès, N. Diaz, J. van Goyen, A. M. Gorter, A. Herkelman, J. F. Hoppenbrouwers. J. Horace Hooper, de Jongere, J. van Jole, J. C. Klinkenberg, A. en J. Knikker, C. Koppenol, H. Knip, F. Krantz, J. Mels, E. Moll, J. Munk, Fr. Oerder, G. Raaphorst, W. Roelofs, H. Ronner, A. Schelfhout, Chr. Soer, J. J. C. Spohler, Jan Steen, P. Tetar van Elven, P. G. Vertin, L. P. Verwee, B. Viegers. 'ARM i ord yaarsi ingen oudei vaard fen euw i mmei Europees, Chinees en Japans porselein en aardewerk Zilveren voorwerpen Kristal met zilver gemonteerd, doosjes, schepwerk, theeserviezen kandelaars, Russisch zilver Sieraden met briljant en diamant Brons, tin en koperwerk Perzische kleden Meubelen Kussenkasten, rankenkasten, kabinetten, porseleinkasten, opklap buffetten, commodes, tafels, trumeaux, kisten, stoelen, theestover KIJKDAGEN: zaterdag 22 november en zondag 23 november 1980 van 10 tot 16 uur en maar dag 24 november 1980 van 10 tot 13 uur. TON MENKEN IJSBAAN Iedere morgen, middag en avond RECREATIESCHAATSEN behalve vrijdag- en zondagavond. Knip uit Coupon 1,50 reductie t/m 30/11. Vondellaan 41, Leiden. Tel. 071-769344. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcenlrum is gelegenheid tot opharing in on/e aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Willem de Zwijgerlaan 179 abus 432. 23UO AK Leiden. Telefoon 071-142644* r iis&cV 7 BONTHUIS J. VAN EGNIOt Nieuwe Rijn 53-54 Tel. 071-1233 spaarselect- rekeningen 7^2 5V2»/0 f 5.000 - per maand direct opvraag baar, hogere bedragen met 1 maand opzegging. minimum tegoed f 1.000,- termijn- spaarrekeningen minimum tegoed f 100,- opzeggingstermijn: /W 6 maanden ÖV4 /O 12 maanden 6V2 SeS"6V2 «/O 1% voor jongeren van 11 tot 18 jaar zilvervlootrekening 8y2% voor jongeren van 15 tot 21 jaar. spaaiselect- nt/ n/ extra-rekeningen O /4 /0 Bij elke terugbetaling wordt l°/o resp. 2% over het opgenomen bedrag in rekening gebracht. groeispaaibewijzen aan toonder in coupures van f 500.-, f 1.000,- en f5.000,- vaste looptijd: variabele looptijd,: (minimaal 2 jaar, maximaal 5 jaar) op basis van samengestelde, interest. LEIDSE SPAARBANK A Coiffeur Jacques b.v voor nu of per januari Ie kapster bekend met modern werk en 1e kapster die ook het klassieke werk be heerst. Full-time of part-time. Lange Mare 114. Tel. 071- 125196. Bloemen- en plantenkwekerij, Miening 1, Zoeterwoude. Tel. 01715-2312 vraagt aktleve vas te medewerker of tijdelijk of part-time. DEM Meubelfabriek levert bankstellen rechtstreeks. Daarom tot 40% voordeliger, b'v. klassiek bankstel, normaal 2780.- voor 1695.-,'Grote keuze In modellen en stoffen, 5 jaar garantie op constructie en binnenwerk. Toonzalen: Voor hout, Loosterweg 5, (naast Ta pijtschuur), Culemborg (fa briek), Houtweg 8. Ma. 13.30- 18.00, dl. t/m vrij. 10.00-18.00, zat. tot 17.00 uur. Op koop avond tot 21.00. Inl. 03450- 7484. AUTOMARKT Te koop wegens vertrek naar het buitenland Renault 5 bjr. 1979, km.st. 7.500 als Renault 16 TL Opel Kadett automaat. In prima staat, eind 1971. Vraagprijs 2000.-. Tel. 02523-5056. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassaus- traat 2, Bodegraven. Tel. 01726-1.43.61. met vaste wanden. In haar soort de eerste, beste en voordelig ste. Reeds vanaf 8495.-. Ook populairste merk vouwwagens reeds vanaf 2595.-. Speciaal zaak Gebr. van Esveld. Pascal- weg 115, R'dam-Lombardijen, tel. 010-325211. Voordeligste voor alle soorten tenten, vouw en bagagewagens, kampeerar- tikelen enz. Ongelooflijk voor delig b.v. trekkerstenten halve prijzen, dubbeldaks v.a. 69.-; bungalows v.a. 298.-, baga gewagens v.a. 498.-. Van ouds vertrouwd adres: Gebr. van Esveld. Pascalweg 115, R'dam-Lombardijen. Tel. 010- 325211. Te koop goed sprekende prijs 450.- met grote kooi. Nieuwe Beestenmarkt 18. Lei den. Tel. 140350. aan alle clubs en verenigingen. Verdien geld voor uw kas, infor meer bij Winterhappening 80. 01715-2197, na 18.00 uur. Te koop prachtig tafelbiljart inclusief keu's en ballen. J. Mastermaker, Burg. Nederbur- glaan 4, Warmond. Tel. 01711- 11039. HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar. 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98. Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. KUNST EN ANTIEK "ART GALLERY „1900, Voor al uw inlijstwerk. Nieuw: aluminium lijsten in verschillen de kleuren. Geversstraat 25, Oegstgeest. Tel. 170544. VOOR UW HUISDIER ,k9 AM, MHDCRHART Leiden: NU OOK MORSWEG 23 TEL 071 - 121815 ALBRECHT SUPERMARKT Langegracht KOPERMOLEN (inde Kortimarkt)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 6