Sint en bakoven gaan hand in hand lecepten in Sinterklaastijd Sinterklaas Dat juist de culinaire wereld zich jaarlijks met overgave op het Sinterklaasfeest stort, is wellicht minder voor de hand liggend dan velen zullen vermoeden. Vraag de Nederlander waarom de etalages van bakkerswinkels al geruime tijd voor de vijfde december uitpuilen met marsepein, speculaaspoppen, kruid- en pepernoten, banketletters, suikergoed en taai-taai poppen, en het antwoord is tien tegen één: omdat we zo nodig elk feest vergezeld willen laten gaan van een schranspartij. Toegegeven, de verklaring klinkt plausibel, maar klopt die eerste oprisping ook? Als we de kalender een flink stuk terugbladeren, komen we op een gegeven moment in een tijdvak waarin de link tussen heiligen en het bakkersvak onomstotelijk kon worden gelegd. Dat werpt natuurlijk gelijk een heel ander licht op de zaak. De geschiedenis van de broodbak- Het is duidelijk: iedere banketlet ter, die de Sint wil geven zal toch eerst gemaakt moeten worden. De nodige vakbekwaamheid is onder andere te leren op de Banketbak- k-erschool waar de jonge meesters zich ijverig wijdden aan de gehei men van amandel, spijs en balder- kende Sint Obertus, patroon yan onder andere de Haagse en Delft- se broodbakkers, is in dat verband zeker interessant. Sint Obertus is blijkens een histo risch onderzoek een Kamerijkse heilige die rond het einde van de 17de eeuw moet hebben geleefd. Hem wordt een buitengewone vroomheid toegedicht, die zelfs zo ver ging, dat toen hij tot bisschop werd verheven toch als kerkvorst doorging met het bakken van brood voor de armen. Hij zou zelfs persoonlijk het door hem gebak ken voedsel rondbrengen. Andere geschiedschrijvers laten de heilige bakker-bisschop als eenvoudige kluizenaar leven in de omgeving van Doornik, waar hij zijn 'home-made' brood dagelijks op een ezeltje naar de stad liet brengen. Het dier, door de Voor zienigheid geleid, kwam dan 'sa- vonds terug met om de hals een goed-gevulde geldbuidel. Daarin zaten de offers van rijke lieden, die hem in staat stelden zijn filan tropisch werk voort te zetten. Nu is het moeilijk, zo niet ondoen lijk aan de hand van legenden en overlevering bewijzen te leveren voor de stelling dat bakkerijpro- dukten en Sint Nicolaas onlosma kelijk aan elkaar verbonden zijn. Even moeilijk is het de link tus sen wildbraat en kerstfeest in een bewijsbaar historisch perspektief te plaatsen. Frankrijk En toch geeft het te denken dat Sint Obertus zeker niet de enige heilige was die zijn toevlucht zocht tot de schrift én de bakoven. Ook' in Frankrijk waren er ver schillende lieden die een dergelij ke, voor ons doen, unieke verwe venheid van functies tentoon spreidden. Eén van de bekendste was de met een twijfelachtige naam gezegende Sint Lazarus. Hij moest de bakkers beschermen te gen één van de meest gevreesde menselijke kwalen, de bijna onge neeslijke melaatsheid. En juist die ziekte kwam onder de bakkers veel voor, omdat deze voor het hete vuur stonden en daardoor volgens het volksgeloof extra ont vankelijk waren voor besmetting. Zo vinden we dan ook vermeld dat in verschillende steden bak kersgilden zich verbonden de la zaretten gratis vari brood te voor zien. Ook Sint Honoré, een 17de eeuw- se bisschop van Amiens, hield zich veelvuldig met de bakkerswereld bezig. Hoe dan ook, de bakkerswinkels blijven uitpuilen, want rond de Sinterklaastijd gaat een rijk arse naal artikelen over de toonbank die snel daarna weer voor een klein jaar in de vergetelheid gera ken. Voor wie de banketstaaf en het marsepein zelf wil bereiden, zodat deze produkten het hele jaar door genuttigd kunnen worden, zijn de onderstaande recepten wellicht van belang. Wie zelf marsepein wil maken, kan 'zijn fantasie daarvoor de vrije loop laten. Voor de uitvoering ervan zijn tenminste tal van variaties te bedenken. iters ot ,uw ben Jcetstaven zout, plus minus driekwart liter aan komen. Daarna met een zeef af- tweederde van de bloem in een ook vochtig en plak de andere etstaven iet bereiden van twee bariket- zijn de volgende ingrediën- dig: 150 gram bloem, 150 harde boter, een mespuntje zout, plus minus driekwart liter koud water, een half losgeklopt ei, 100 gram amandelen, suiker, ge raspte schil van een halve citroen en het sap van een halve citroen. Het is zaak de amandelpers (de vul ling) eerst te maken. De amandelen moeten met koud water worden op gezet. Laat het net tegen de kook aan komen. Daarna met een zeef af gieten, met koud water spoelen en het schilletje eraf halen. Vervolgens de amandelen met een amandelmo len malen, het suiker er door men gen en wederom malen. Roer dan de geraspte citroenschil en het ci troensap er door en bewaar het al dus verkregene fiefst een paar we ken in een goed afsluitbare pot. Voor het maken van de banketsta ven moet de volgende werkwijze gevolgd worden: verwarm de oven voor op 225 graden (stand 5). Doe tweederde van de bloem in een kom, doe er de boter en zout bij en snijd de boter met twee messen in grove stukken door de bloem. Roer hier met een mes zoveel mogelijk koud water bij tot alle bloem opge nomen wordt en er een grove deeg bal ontstaat. Bestrooi met de rest van het bloem de aanrecht en dè deegroller en rol het geheel voor zichtig uit. Maak het deeg regelma tig met een pannekoeksmes los van het aanrecht, maak het aanrecht en de roller dan schoon en bestrooi al les steeds met wat nieuwe bloem. Vouw, wanneer er een dikke dee glap is ontstaan, deze in de lengte richting in drieën, draai dit een kwartslag en rol het deeg weer uit in de richting van de vouw. Herhaal deze handeling nog tweemaal en leg het opgevouwen deeg 30 minuten in de koelkast. Rol en vouw het deeg hierna weer drie maal en laat het opnieuw 30 minuten rusten. Dan het deeg in de lengterichting door midden snijden tot lappen van circa 10 bij 35 centimeter. Maak vervolgens van de amandel pers op de met bloem bestoven aan recht twee rolletjes die iets korter zijn dan de deeglappen, en leg op het midden van de deeglappen een rol amandelpers. Vouw de uiteinden over de amandelpers en maak dit wat vochtig. Vouw één lange kant over de amandelpers, maak deze ook vochtig en plak de andere kant er bovenop. Leg de staven met de naad naar beneden op de natge maakte bakplaat en laat ze 30 minu ten op een koele plaats opstijven. Bestrijk ze vervolgens met ei, zet de plaat in de hete oven en bak de sta ven in circa 40 minuten gaar en bruin. Laat de staven op een taar- trooster afkoelen. Marsepein Voor het maken van marsepein moet eveneens een amandelpers ge maakt worden (zie vorig recept). Als het witte deeg gevormd is, moet men het 24 uur in een vochtige doek laten rusten. Daarna kan de marsepein op verschillende manie ren verwerkt worden. Dóe bijvoor beeld wat sinaasappelessence door de massa als worteltjes gemaakt moeten worden. Rol, om kleine aardappeltjes te maken, ronde balle tjes van het deeg door wat kaneel en prik er hier en daar in. Kleur enige porties bijvoorbeeld met cacaopoeder of met planten-, kleursels. Rol elke portie tot een plak uit op een met wat poedersui ker bestoven tafel en plak ze op el kaar met wat water. Rol ze samen nog even uit en snijd of steek er koekjes van. Garneer, ze met een halve hazelnoot, amandel of wal noot.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3