UANHUSU1T Naar hartelust met water spetteren en plenzen in de ideale badkamer Knusheidgaat aardige cent kosten. Zachte, soépele en toffe tassen... De weg naar subsidie voor emancipatie doeleinden Mosterd na de maaltijd BINNENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGINA OF Een badkamer moet warm, elegant en comfortabel 2ijn: makkelijk om mee en in te leven! Niet alleen de menselijke ijdelheid is daarmee gebaat. Het is prettig en zonder aarze ling zouden wij willen zeggen „gezond" om ergens in huis een plekje te hebben om alleen met jezelf aan je uiterlijk, je ontspanning en je rust te sleutelen. Veel mannen fluiten dan ook als ze douchen of baden en vrouwen neuriën, terwijl ze bezig zijn met triviale zaken, die je nu eenmaal in de badka mer doet. Kleur is van belang. Houttonen met groen, hier en daar een accent in bruin, zijn rustgevend. Aardekleuren, verwarmd door goudkleurige kranen, met verder wat gold finish, vol doen ook aan de eis de ogen te ontspannen. Een binnenhui sarchitect in de arm nemen voor een dergelijke klus is niet zo moeilijk, maar daarbij moet men wel bedenken, dat je dan nog niet klaar bent. Je moet op een zo privé vertrek je eigen stempel drukken en daarom is het zinnig om met de architect als men zich deze luxe veroorloven kan te overleggen en het interieur te bepalen. Een in vorm ouderwets aan doend signaalrood bad met vloeiende lijnen op zware goudkleurige poten. De kra nen zijn eveneens blinkend goud. Op de grond een pauwblauwe waterafstotende vloerbedekking. \ts\ er ilv Groen bad op een verhoging: groen sanitair en dekblad voor de wastafels. Zilverkleurige, ver chroomde kranen en geel-beige Novilon op de grond. Houten klapdeuren, ook voor de hangkas- tjes. Zelf doen is prima, maar als men daartoe overgaat, is een goede oriëntatie vooraf nood zakelijk. Deugdelijk advies voorkomt veel vergissingen, die te duur kunnen uitvallen om ze later te herstellen. Het interieur bestaat uit zoveel fa cetten: bad (of wirlpool), berg ruimte, toilet, bidet, al dan niet sophisticated wastafel(s) of luxueuzer: een solarium, haar- droogtoestanden, planten als die er per se moeten zijn, kas ten, decoraties. Mooie kranen bijvoorbeeld maken je de ko ning te rijk. Daarom moet er op details worden gelet. Het keurslijf van materialen en vormen mag worden door broken. Een verzonken bad kan.en een badkamer met -niveauverschillen, opgebouwd uit bijvoorbeeld chocolade kleurige tegels met chocolade kleurig sanitair en een open, in afdelingen gesplitste, ruimte voor gebloemde of pastelkleu- rige badhanddoeken is oog strelend. Tegenwoordig is er een voor liefde voor ronde en zelfs asymmetrische vormen. Hoe ken worden afgerond of afge plat (of er een vouw in het materiaal zit.en een toilet kan op een kunstvoorwerp lij ken, dat nog aangepast is aan de zitbehoefte ook. Eis voor de ideale badkamer is dat je met water kunt spetteren en plen zen zonder dat er iets bescha digt of vies wordt. Spons of doek er overheen, met een kwikkie of een ander handig schoonmakertje, en de ruimte is weer helder blinkend, zoals een meneer van een tv-spot de huisvrouw steeds, gebiedend voorhoudt als ze tenminste zijn produkt wil gebruiken. Lichtval is erg belangrijk. Er bestaan onder architectuur ge bouwde badkamers waarin twee identieke wastafels ver zonken zijn in een kunststof dekblad. De afstand tussen de twee is ongeveer twee meter. Het leuke is dat dit aanrecht- achtig aandoend geheel vlak voor een reuzenvenster van in matglas gevatte rechthoekige ruitjes staat, zodat privacy bij het tandenpoetsen gewaar- m m Vierkant in „doos van tegels" gevat speelbad dat vier goudkleurige pijlers op de hoeken heeft. Het bad zelf is uitgevoerd in prachtig diep blauw met goudkleurige kranen. borgd is. Het gezeefde licht ringd door een weelde van het voorzien in een behoefte, geeft een bijzondere sfeer in planten. het vervullen van een functie, de met schrootjeshout betim- De moeilijkheid bij dit alles is Comfort moet logisch zijn. Zo merde ruimte van vloer, wan- dat een luxueuze badkamer er niet, dan krijg je een ingewik- den tot en met plafond. Het iri niet „bedacht" uit mag zien. keld aanstellerig interieur dat het midden van de kamer op- De inrichting moet ingegeven op den duur irriteert. De bad- gestelde bad is wijnrood, om- zÜn door simpele noodzaak, kamer is een zeer eigen plaats, die qua kleur, gemakken, pro- duktkeus en coördinatie van het meubilair moet passen bij de gebruikers. Ze moet het hele gezin „dienen". Bij de voorzieningen staat hy giëne voorop, maar er moet ook op gelet worden dat men tegenwoordig geen water dient te verspillen, waarbij krente righeid natuurlijk ook weet niet hoeft. Een sportieve fami lie zal zich best thuis voelen in een badkamer, waarin de bad kuip oude stijl verzonken ligt tussen flagstonen, waaraan geen blind paard schade kan doen. Sponzen, washandjes en zeep kunnen er op worden ge legd of „gegooid". Het ,woon'- gedeelte heeft een gebeitste vloer, die begint waar de flag stonen ophouden (ongeveer anderhalve meter vanaf het bad). Hier komt het hoekje voor de vrouw des huizes, met een antieke toilettafel of een toilettafel die opgebouwd is uit moderne elementen, een ta- bouretje en de rest van het sa nitair. De muren zijn van steen, eenvoudig, doelmatig. Is er plaats en geld voor een badkamer annex fitnessroom, dan is het aantal mogelijkhe den er iets unieks van te ma ken onbegrensd. Dan heeft het zin eens te gaan neuzen bij Unicas, een home-centre in Leeuwarden of Lelystad, ge specialiseerd in badkamers. Of bij Munier BV te Rotterdam die in de showroom mooie blauw-witte badkamers of -ba- libruin sanitair heeft staan en een keur van aparte tegels kan tonen. Aan het Haagse De Sa- vornin ^.ohmanplein is pas een showroom-winkel geo pend, speciaal voor doe-het- zelvers. Mauriks' Import irP: 23 Vught verkoopt gouden kra|ALOJ nen van 100,- per stuk, maal ook „zwaancombinaties mer baduitloop voor 2000,- Voorts accessoires: spiegels* lampjes etc. „Interhaege" in»" Den Haag kan in zijn kijk- en koopcentrum, Noordeinde lOLwt vierentwintig verschillend?! t badkamers laten zien. Een goede raad van de ConsuJTEL mentenbond: bezint eer ge beie gint. Het verdient aanbeveling gis tevoren schriftelijk een vasftrijd bedrag af te spreken voor doot vj een loodgieter uit te voereijd: 3- karweitjes. Dit voorkomend schrik, want de prijzen pef sc uur werkloon zijn niet gering! (2> Vaak zijn ze terecht, maar hef. is verstandig te weten waa( het men aan toe is. we I TINY FRANCIS C ine Geen suiker en toch tongstrelend "„Zoete lekkernijen voor dia betici" is de opwekkende titel van het kookboekje samenge steld door Renate Staetgen, dat receptuur bevat voor dia betici. Er zit geen spatje sui ker in, maar toch is het smul len voor mensen die geen sui ker mogen hebben. De ge- ïechten zijn gedeeltelijk ge zoet met „sorbitol"; voor het merendeel wordt zoetstof in labletvorm of vloeibaar aan gegeven. Sorbitol en Fructose (het eerste verkrijgbaar onder de naam Sionon) leveren evenveel calorieën als suiker. •Daarom zijn ze niet geschikt om in grote hoeveelheden te gebruiken. Fructose of vruch tensuiker heeft goede zoet- kracht. In Duitsland wordt dit produkt vlijtig gebruikt voor diabetici maar in Nederland is het nog niet zover gekomen omdat medische onderzoekin gen uitwezen, dat fructose in .het bloed kan worden omge zet in glucose „en dus wel de gelijk in staat is de bloedsui- ker te verhogen", aldus het voorwoord van Trudy Crou-. wers. De zoete lekkernijen van Re nate houden dus geen reke ning met het bestaan van fructose. De hapjes als mok kacrème met amandelsaus, kruisbessenschuim en aman del, diplomatenspijs (50 gr. chocolade voor diabetici, bo ter, gelatine, eierdooiers, sor- bitolpoeder, rum, slagroom) laten zich echter best eten. Er staan leuke grapjes in de klei ne pocket als: „drijvende ei landjes" (een soort eiwitbollen met geraspte schil van sinaas appel of mandarijn, rum of grand marnier). Het brengt koks op ideeën. Wie houdt er, van „keizerinnerijst", „koude bosbessensoep" of „gemar merde koekjes"?. Een toetje van grapefruitijs zal er bij voorbeeld met de Kerst best ingaan. „Decembermaand-spelletjes- maand", is de slogan in de aan Sint en Kerst vooraf gaande weken. Spelletjes doen met de kinderen, samen gezellig „een avondje vergul den", naar ouderwetse trant. Men wil er de knusheid van weleer mee suggereren. Maar hebben we niet te doen met keiharde business? Spelletjes doen met kinderen gaat op het ogenblik een aardige cent kosten als we de prijzen in de folders en de etalages zien; f 39,50 is niets.... Het is en blijft een goede zaak kinderen aan huis te binden, zoals dit heet, door in de prille jeugd alvast een dammetje te leggen tegen de onafwendbaar oprukkende lastiger puberteitsjaren. We kunnen nu echter wel spre ken van een reclamecampag ne, die het er een beetje te dik oplegt.. De media, onder meer tv-spots, laten geen twijfel bestaan over het uit zinnig plezier dat ieder fami lielid beleeft bij een familie spel. Pa juicht als hij bij het ganzeboraen twee punten vooruit mag; opa glimt van trots als hij bij computer- elektro het juiste antwoord heaft gegeven; ma jubelt bo ven de pionnetjes van „Mens erger je niet". Om van de lol van de jeugd nog maar niet te spreken. Met rode koppen spelen ze groenteveilinkje, effectenmakelaartje, scheeps- kapiteintje, astronautje; dan send op de stoelen van de pret, gesticulerend, debatte rend. Geen kwaad woord overi gens over „Mens erger je niet", het meest gespeelde spel ter wereld, geen kwaad woord ook over „Stratego", „Backgammon", „Pim Pam Pet", de „Spellendoos voor het hele gezin", waarvan in derdaad gezegd kan worden dat fabrikanten van naam deze tegen zeer redelijke prij zen verkopen (een eenvoudi ge uitgave bijvoorbeeld voor f 19,90). Daartegenover staat echter dat je voor de onnozel ste gokspelletjes of kwartet- uitgaven meer dan een tien tje moet neerleggen door de zogenaamde „luxueuze" uit voering. Waarom moet knusheid zo veel geld kosten? Vooral te gen de feestdagen is nuchter heid op zijn plaats. Het wordt allemaal een beetje té com mercieel! „Het gezelschaps spel weer populair" is de ver- koopkreet, met het rinkelen van de kassa op de achter grond. Spellen van 60,- tot 120,- zijn geen uitzondering en, de gevoelige ouder voelt zich schuldig als hij die niet koopt. „Steeds meer mensen kruipen met familie of ken nissen weer gezellig rond de tafel voor een spelletje Hal-, ma", lees je dan. Maar dit simpele doosje kost wel f 14,75. Het is precies als roe pen: „onbezorgd gasten ont vangen in de gezellige woon keuken" -in de tekst van een folder, waarin een peperdure installatie staat afgebeeld met „glijdende schuifladen", „plintverlichting" en een eet- hoek van 12.000,- met een echte ouderwetse petroleum lamp erboven. Simpel en „voor echte vrienden onder elkaar", maar het kost wel duizenden guldens. Terugkomend op de spelle tjes, die .jongeren de charme van het samenspelen doen ontdekken". Ouderen moe ten zich niet laten verleiderv voor die gezinseenheid-lok kertjes tientallen guldens neer te tellen. Geheugenspel letjes „waaraan men ver slaafd raakt" 40,-; schaak spellen tegen de 70,-. Onder het mom van nostalgie naar ouderwets degelijke gezins eenheid wordt een aanbod op de markt gegooid dat èen enorme aanslag op de beurs doet! Waarom moet er zoveel geld mee gemoeid zijn? Een damspel hoeft niet met goud te zijn ingelegd... „De stoffen met oestrogene werking, die onlangs in kalfsvlees zijn aangetroffen en de constatering van een kunstmatige hormonale stof in babyvoeding met kalfs vlees hebben tot gevolg ge had, dat de handel in dit voe dingsmiddel tot stilstand is gekomen. Hierdoor heeft de kalfsvleessector enorme schade ondervonden. Boven dien voelt de consument in heel Europa zich bedreigd". Deze uitspraak deed drs. C. C. J. M. van der Meijs, direc teur Voedings- en Kwaliteits aangelegenheden van het ministerie van landbouw en visserij onlangs. Volgens hem is de toestand „alarmerend, zorgelijk, maar ook uiterst leerzaam". „Alle diergeneesmiddelen en behandelingsmiddelen die in de veehouderij kunnen wor den gebruikt, moeten onder een strenge wetgeving ko men te vallen", is de stellige mening van drs. Van der Meijs. Hij heeft het grootste gelijk van de wereld. Maar waarom komt iedereen nu pas met dergelijke conclusies? Maan denlang zit je je baby vol te stoppen met kalfsvlees en dan lees je plotseling, dat het gevaarlijk is. Wat doe je? Je koopt geen kalfsvlees meer en schakelt over op de toch ook overheerlijke kip met doperwtjes. Daar ben je. amper een maand mee bezig, of je leest, dat nu ook de pot jes met kip aan een ernstig onderzoek worden onder worpen. Daar zal dan wel re den voor zijn, want waarom nou juist kip? En niet de spi nazie of de andijvie? En dan vraagt de argeloze consument zich toch in alle gemoede af: „Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat met al onze huidige voe dingscontroles, de consument jarenlang kan worden volge stopt met kwalijke stoffen?". Eerst het kalf, nu de kip. Wat gaan we hièrna onder zoeken? Het volwassen rund en het varken blijven nog over. En die zijn ook niet meer zo gezond als vroeger... Nu de accessoires dit winter- beeld zo indringend beïn vloeden, blijven de tassen niet achter. Het Informatie Centrum voor Lederwaren- mode geeft dan ook duidelijk antwoord ir. leder. De tassen worden in grote lijnen klas sieker, vrouwelijker en daar door eleganter. Jammer is dat de grote tassen als niet meer zo modieus worden be schouwd, want ze zijn zo heerlijk gemakkelijk. Het ge- graai in kleine tasjes naar sleutels, lipstick of beurs is hoogst enerverend', vooral als men in de snijdende wind de huissleutels niet kan opdie pen uit de holte van een bui deltas. Juist deze buidel tas maakt opgang naast de meer rechthoekige of zelfs vier kante tassen. Maar die zijn ook al niet zo flink van pos tuur. Het is een beetje afgelo pen met de overdaad van emblemen en/of gouden let ters op de tas. Alleen de bui dels tonen geraffineerd ver werkte beugels en zijn voor zien van enkele of dubbele schouderriemen in een breedte van circa 20 cm. Als de beugels niet met leer zijn bekleed dan komt er een of andere metaalsoort aan te pas, die het buideltje meteen wat gekleder maakt. Mis schien komt dit ook doordat de buidels voor het meren deel geplooid zijn. De enve- loppemodellen hebben af- knoopbare of inklapbare le ren (of metalen) riemen. Een foefje, want dan kunnen ze ook als semi-avondtas wor den gebruikt. De stijfheid is uit de tas verdwenen. Ze is zacht en soepel, heeft hier en daar een vouwtje, zelfs plis- sés, om zich aan te passen aan de minder streng belijn- de mode. Voor de werkende vrouw is er gelukkig nog keuze uit praktische tassen met veel ritsen, veel ruimte en veel vakken. Ibe ibbe t i liek Een illustratie van Lody van Leeuwen in de „Subsidiewegwi zer" „Decentralisatie, welzijnsplanning, rijksbijdrageregelingen^ s kaderwet, allemaal zaken die iets met subsidie-aanvragen tog maken schijnen te hebben", aldus de aanvangsregels van dat al subsidiewegwijzer voor vrouwen, een co-produktie van dt^ j Nederlandse Vrouwenraad en het Informatie- en Documents ar i tiecentrum (IDCj, Laan van Meerdervoort 30, Den Haag. aevi Voorjaar 1977 verscheen de eerste „subsidiewegwijzer" voorjs a vrouwen die daarmee te maken hebben (of krijgen), samen e I gesteld door het Informatie- en Documentatiecentrum en dqren Stichting Landelijke Vrijwilligers Activiteiten Centrum. gev Aangezien op dit terrein de regelingen nogal aan veranderin nd gen onderhevig zijn geweest, leek het gewenst de bestaandtywj wegwijzer aan te passen aan de nieuwe situaties. Het is bekend dat verschillende vrouwenbewegingen, -groe bi pen en -raden steen en been klagen wanneer het erom gaa jUi£ subsidie te krijgen voor hun diverse activiteiten. Deze proble ar men worden duchtig aangepakt in de uitgave '80. Aan heWrc einde is een vragenlijst opgenomen waarop men zijn eigen er tel< varingen op het gebied van subsidie-aanvragen kan vermei iarj den, zowel met het oog op een nieuwe wegwijzer als voor he 0rj£ verstrekken van tussentijdse informatie hoe de zaak het bes d{ is aan te pakken. Het is geen tijdverslindende arbeid dit lijstje iWii in te vullen. rke De pas uitgekomen wegwijzer staat bol van praktische aan n(j wijzingen, voorwaarden voor projecten, procedures, enzo voort. Kortom de verstandigste manier om zijn wensen ken r(je baar te maken en hoe dit te doen. Ook de fondsen waarop eer j r< beroep kan worden gedaan staan er voor vragende instellini gen en groeperingen met rechtspersoonlijkheid in, evenals d%t$ bedragen die per object voor emancipatiedoeleinden per proura vincie mogen worden verleend. In zijn algemeenheid bepor draagt de bijdrage van het Rijk in subsidies voor emancipatie doeleinden 34 cent per inwoner. Voor kleine gemeenten i m, een zogenaamd drempelbedrag van 1000,- vastgesteld. etti> De vrijgevigheid van de provincies verschilt nogal. Groninjt gen mag bijvoorbeeld 30.000,- aan CRM vragen, evenal :e s Friesland, Zeeland en Drenthe. Overijssel per objecj201 50.000,-, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Hollan< >ge 100.000,-, Limburg 50.000,-. <oke De adressen van de bureaus zijn te vinden in de adressenlijst De subsidiewijzer (voor actieve vrouwen in het emancipatiejt beleid) is te bestellen door overmaking van f 4,40 2,50 plui jjj 1,90 portokosten) op gironummer 1882264, Penningmeeste e€r van het Informatie- en Documentatiecentrum van de Neder >t j landse Vrouwenraad, Laan van Meerdervoort 30, Den Haa| ntj< Wel moet er op het strookje de vermelding „Subsidiewegwij tre< zer" staan. ng

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 20