ADVERTEER MEER ALLEEN AL OM DE SERVICE KOOPT U 8IJ VAN BERGE - HENEGOUWEN AALMARKT 12-15-16 - TEL. 12.17.82 - LEIDEN PAGINA 18 LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1 15 t/m eigenhandig (j 23 nov. de beurs voor de doe-het-zelver. do 20nov. ncrv-minivoetbalshow do. 11 dec. Duitsland - België (s 19 00 uur Oost Nederland - Politie Team di. 25 t/m holiday on ice zo. 30 nov. de nieuwe show 1980. vr 28 nov. t/m paard ahoy' O wo. 3 dec. 1e int. paardensporttentoonstelling in Nederland met vele shows en demonstraties. eëen j aai kattenshow int. kattententoonstelling. wo 3 dec. bobseger popcohcert zo 7 en ahoy' op zondag 'zo. 14 dec. wielerspektakel op de 09.15 uur zondagmorgen. wegwijzer Q) voorlichting over vervolg-, beroeps- en vakopleiding. k.d.s. show (j de tentoonstelling van hoenders, sier- en watervogels, sierduiven, konijnen, cavia's, enz. "10-jarig jubileum kerstcircus ahoy'" int. topattracties uit 's werelds beste circussen. 20 t/m o kerstland ahoy' 28 dec. familie'uitje' bi] uitstek. kerstmarkt, lunapark, shows, artiesten, sport en spel. VNOX wijziging data rotterdamse zesdaagse'81 start... vrijdag 16 januari 1981 en het wielerspektakel duurt tot woensdag 21 januari 1981. ijsbaan ahoy' openingstijden: alle middagen van 13.00 tot 16.00 uur en wo.. do., vr. en zo. van 20.00 tot 22.00 uur - toegangsprijzen: volwassenen: f 2.75 - jeugd t/m 14 jaar: f 1.50 voorinformatie tel.812155. ik DEM AN ein, eral navc hter fde eedk ik V hog< rtotrosM \es0.5\*er' A ftessen EDIUMPf? pHERRp--^ I Vj faü/Mt 1 Mi kaartverkoop voor het sportpaleis: verkoop aan de kassa op de metrobrug ma. t/m za. 10 00-16.00 uur. tel.: 010-812144 en bij de voorverkoopadressen: alle VVV -kantoren in Nederland. voor de tentoonstellingshallen: verkoop aan de kassa bij de hoofdingang, telefonische inlichtingen (010-812122). (s) sportpaleis (T) tentoonstellingshallen Doe wat u niet laten kunt. i gij] Kom! n-HHa gil'JEH: sSHEH: H2: M Ssiii^iir'ii! a iilii W+ÉFIgM Rotterdam tgjjjjljjH" roo\0NO^. 250 gra^ frandsco. 3?® sahoö*m,5W JesOTtter Wegens ingebruikneming van onze nieuwbouw te Leiden zijn onze kantoren en magazijnen in Sassenheim en Leiden op 21 november a.s. na 12.30 uur gesloten. GLASIMPORT VERFFABRIEK vd KWAST ioW, Industriekade 26 Sassenheim. „«dien n w boeiende o 0 jNerse sb^4A0g^ GezeWg9°e' 471980 Admiraalsweg Leiden Op zaterdag 22 november a.s. is er van 10.00 uur 15.00, uur „open huis" voor ieder,' die belangstelling heeft. GEMEENTE WOUBRUGGE HERHAALDE OPROEP Bij de dienst gemeentewerken kan geplaats worden HOVENIER Betrokkene moet bekend zijn met de aanleg en on derhoud van plantsoenen, sportvelden en andere voorkomende werkzaamheden. Vereist is het diploma vakbekwaam hovenier, alsmede praktische ervaring. Aanstelling vindt plaats in de rang van uitvoerder. Salaris van 1.796.- tot 2.324.-. per maand. (Salaris per 1 juli 1980 exclusief toeslag van 26.- per maand). De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toe passing. Voor het verkrijgen van woonruimte wordt medewer king verleend. Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van dit blad te richten aan Burgemeester en Wethouders van Woubrugge, van Hemessenkade 7, 2481 BG Wou- brugge. Reeds ingezonden sollicitaties blijven gehandhaafd. GEMEENTE WARMOND OPENBARE VERKOOP Ja. de krant die respect toont voor menselijke waarden, actueel en compleet is in berichtgeving op een prettig tijdstip in de bus valt zon krant lees je en laat je lezen. Burgemeester en Wethouders van Warmond maken ingevolge artikel 3 van de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland bekend, dat met ingang van 20 novem ber 1980 tot en met 19 december 1980 ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van Haarsma Watersport B,V. te Warmond, om vergunning voor het ontgron- den; ten behoeve van de aanleg van een overdekte en open haven, van een terrein, kadastraal bekend ge meente Warmond, sectie C nr. 504, gelegen aan de Groote Sloot. Gedurende bovengenoemde termijn kan een leder schriftelijke bezwaren tegen de inwilliging van de ver gunningsaanvraag indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA 's-Graven- Notaris Mr. J. Schijffelen te Leiden en Notaris H. C. A. Boom te Voorschoten zijn voornemens op de maan dagen 24 november en 1 december 1980 telkens om 16.00 uur in het Venduhuis der Notarissen aan de Ho- gewoerd 144 te Leiden, over te gaan tot de openbare verkoping van: de flatwoning aan de Jacob van Campenlaan 10 te Leiden (appartementsrecht kadastraal bekend als Lei den sectie O nummer*2938-A-5). De veiling geschiedt geheel vrijwillig. Lasten over 1980 384.- Bezichtiging op 20, 21, 22, 25 en 27 november telkens van 14.00-16.00 uur. Aanvaarding in ontruimde staat, na betaling der koopsom, 3 januari 1981. Nadere inlichtingen verstrekken: notaris H. C. A. Boom: tel. 01717-4040 en notaris Mr. J. Schijffelen; 071-120041 en 120614. j Noteer I m.i.v.als nieuw kwartaalabonnee I voor de Leidse Courant j fldrei I Postcode/plaats j Telefoon Deze abonnee ontvangt de krant de eerste I 14 dagen gratis. 14 dagen gratis lezen en een heerlijke banketstaaf op de koop toe. De kleine moeite van het aanbrengen van een r abonnee wordt door de Leidse Courant graag beloond met een heerlijke banketstaaf De nieuwe abonnee krijgt de krant de eerste 14 dagen \v* gratis Hebt u al iemand op 't oog? i nieuwe Stuur als dank voor de moeite een banketstaaf Naam Ad/es Postcode/plaats Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar Leidse Courant Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden Warmond, 19 november 1980. Burgemeester en Wethouders van Warmond, de secretaris, de burgemeester, wnd. C. Zoetemelk. C. A. van Schagen. mSTfteidwi Sotwmvt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 18