Gekhè? r&ini Werken in de winkel vol kwaliteitswinkeltjes. Zelfgezien: een mevrouw die echt volkorenbrood kocht. En echte achterham. Maar een kuipje waarin géén Echte Boter zit. Gek hè? Want Echte Boter is lekkerder En lichter verteerbaar En er zitten natuurlijke vitaminen in. Echte Boter. Niet te versmaden. postgiro en rijkspostspaarbank postgiro rijkspostspaarbank 'ran<;oiï jijl in d genomi ijs ;nemc SS :enheii 3T'n afzi yjemins nstakkt ffiaamste Jregeling wing voo ■weging ■natie te eilen en v eming e voor de j indiener PvdA-T 1ECHT - togen vi stie van ^ees vo rees voo lijf vai Daaroi rkosten Passinge: Makelij 'Wvoorsc Albert Heijn winkels zijn anders. Dat merk je direkt wanneer je er binnenstapt. De inrichting, de sfeer, de mensen net dat tikkeltje vlotter, vriendelijker, moderner! Jawel, winkelen bij Albert Heijn is een plezierige bezigheid. Net als het werken bij zo'n boeiende onder neming: een blije bedrijvigheid met kansen voor iedereen - jong of oud - om te tonen wat je waard bent en hogerop te komen. Of een goed vak te leren en karrière te maken, 'n Baan bij één van de Albert Heijn filialen is beslist de moeite van het solliciteren waard! Welaan dan, Albert Heijn vraagt. Ie verkoper/ster Een eerste verkoper/ster beheert een aantal assortimentsgroepen en begeleidt de werkzaamheden van een groot aantal medewerkers. H'ij/zij zorgt o.a. voor bestellingen, bewaakt de voorraden en versheid van de artikelen. Hij/zij kan goed met kollega's en klanten omgaan en uiteraard met zijn/haar „baas", de sektorchef. Hij/zij is handig, doortastend, behulpzaam en draagt al heel wat verantwoordelijkheden. Gewenste vooropleiding MAVO- nivo. Leeftijd vanaf 18 jaar. Belangstelling? Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar Albert Heijn Zonekantoor, Binnenhof 61-63, 1181 ZJ Amstelveen. LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGINA Ik wil graag informatie over uw kosteloze systeem van automatische incasso. Postcode/Plaats: L_L Postrek.nr. bedr./ver. In ongefrankeerde envelop versturen naar: Hoofdkantoor postgiro/rijkspostspaarbank, Afd. Distributiezaken/ Distriktskantoren, Postbus 21009,1000 EX Amsterdam. lc.47. Naam Bedr./Ver.t L_L AdresI I I I 1 H niks Sn SfS mm N lijsten voor optisch lezen postgiro» rijkspostspaarbank postbus 90170 5000 LZ TILBURG Af fli F-.W-Lc.rsf v.t Niet alleen grote bedrijven en instellingen, maar ook kleinere bedrijven en verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden vergunning krijgen voor automa tische incasso. Dit betekent dat ook al uw vaste debiteuren (klanten, leden, enzovoort) u kunnen machtigen om de aan u verschuldigde bedragen (premies, fakturen, abonnementen, contributies) voortaan automatisch te laten afschrijven van hun postrekening (of bank rekening, mits u ook van de banken vergunning hebt verkregen). Natuurlijk moeten uw debiteuren u daar eerst toestemming voor geven. Om u daarbij te helpen, stellen wij gratis folders met antwoordkaarten ter beschik king, die wijzen op het wederzijdse gemak. Wat het gemak voor uw bedrijf of vèreniging is, lijkt duidelijk. Uw administratie wordt danig vereen voudigd en de betaling wordt versneld (waardoor u tijd en dus kosten bespaart). Indien ook u uw voordeel met deze service denkt te kunnen doen, kunt u via de coupon hiernaast verdere informatie krijgen. ndigdi rbouu splaat: sten 1 ier he Ie fra 4 gist n weta dat hi wei der Dc het ker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 12