Hallo Sinterklaas, hoe oud bent u wel niet?' a r«ss4«-— Sinterklaas ZLT WW ST 11 )- VIET DE GROETE VAN BAS... .El <4' ,n 9% a lW sis V^ 'Het zijn misschien wel een beetje veel vragen, maar van vragen wordt je wijs' re <^(.e hOQl 4BER OOG irin 3este Sinte klaas, ik vin het interklaas feest erg fijn. ik ouw het erg leuk vinden als u ij mij op be zoek kwam. dan puw ik graag een cadeauje trillen hebben, en wat het is [at ga ik nu vertelen, ik zouw [raag boks hand schoenen 19.. fillen hebben en veder weet k niet en ik verlang om een ees fiets, ik hoop dat u de rief leuk vont. de groete van las duifhuizen', on Sui rantiel Een brief van achtjarige Bas aan Sinterklaas, geschreven op de pro testants-christelijke basisschool 't Kompas in Vlaardingen. De brief heet: 'het gehijm van bas en sint'. Voor de inhoud moet je dan ook achter het omslag kijken. Bas be sluit z'n brief met ëen gekleurd schema van het boter-en-kaas spel letje. De gebruikelijke kruisjes en rondjes zijn vervangen door b'tjes en s'jes: 'de es is van u en de be is van mij', schrijft Bas erbij. Sinter klaas wint. Brieven uit een 'middenbouwgroep' EN 4th^ nP.^ K V3n AaV Yor° ftn vu I£" A3" oukpJ® I .^,3 flncjvO- Ho. B«^ S;0t mc£ «U ^ei 9<"'1 ^«1 "l'tr'<Loas "««r .iT" 3°°' Goot ÜJot W no ÜJ.-L 'k 3 mo«. w!l U oL ««ot no, E. "♦••li Hvi ^°»nk 000 UuJ «n "on V"°sd. J este .rW-1 Woe. n jtUe aa^ aai> v.ele fnfct V.«t weA" of ,3^ e" .«v V i»ïl t»n ;w fi .e% ^omP ;nter" va30 en <0 ih „cl *">e 0 3feS »cA.4<* 1 vS^f \^l«r x«-^ fc. - NA*"*- sch*< van een zogenaamde Jenaplan school, die geen klassen kent, maar waar kinderen uit klas een, twee en drie bijelkaar zitten, om zo ook van elkaar te leren. Wel is er voor de momenten van het echte lesgeven een scheiding naar het niveau van de kinderen. Zoals op andere lagere scholen is er bij velen een heilig geloof in de bis schop van Myra, die ons in Neder land jaarlijks komt verwennen met presentjes. Vanwege die presentjes is het voor de reeds minder stand- vastigen niet onbelangrijk om op het moment suprème zo rond deze tijd dusde schijn weer wat op te houden. Dat gebeurt dan ook dapper: geen van de zeven en acht jaar oude kinderen laat in de epis tels iets van ongeloof merken. Dat is overigens nauwelijks anders bij de leerlingen van de 'bovenbouw- groep', waarin de klassen vier, vijf en zes zijn vertegenwoordigd... Vliegtuig Ze mochten erin zetten wat ze wil den hebben, die middenbouwers, en lieten dat niet na. Saskia wil dis- kooroles, Wendy lipenstift en ogen- schaduw en een spiegel en gelt, Es ther lijkt met een telefoon tevreden, Natasja gaat uw met de boot of gaat uw met het vliegtuig) denkt meer aan een huilpop, en Patrick komt, nadat hij een superking alsublieft heeft gevraagd en de brief af heeft, nog net op het idee van 'een doosje lego een brantweer' en frommelt dat nog tussen de groetjes aan sint en piet. Marco: ik wil kieper hand schoenen. en ik wil beenbescher mers. en ik wil bestuurde wagen. Hinde heeft ondermeer een knuf felbeer, een stoel voor haar 'buro' en een 'ringetje met een diejemantje er in' *op haar verlanglijstje staan. Wijnand laat Sinterklaas meer we ten: Beste Sint. gaat het goed met u. met mij gaat niet zo goed. want mij moeder ligt in het zieke- huis. en ik moest naar buiten, ik moest gaan anders gaat mij grote broer gooien met sneeuwballen, en u moet het stikem doen. ander krijg ik op me kop. en racebaan en Keperhandschoen en racefiets meer niet. Carla wil het om een andere reden geheim houden: ze wil het nog niet weten. Toch laat ze daarna maar weten dat ze zo graag een 'plas pop' wil hebben, 'ik wil zo graag dat u die mee neemt'. Uit alle brieven van de midden bouwgroep blijkt, dat in de klas nogal wat communicatie heeft plaatsgevonden. Vooral door de jon gens. Er staan verdacht veel race fietsen, 'bestuurde wagens' en scheen- en beenbeschermers op het programma. Andere manier Het heilige geloof is aanzienlijk minder aanwezig in de bovenbouw- groep. Hoe kan je eventuele ca- deau's veilig stellen (Cheryl schrijft slim haar adres erbij) en toch laten merken dat je wel weet hoe de vork in de steel zit? Door de arme goed heiligman met vragen 'klem' te zet ten. Esther schrijft: 'Hallo Sinter klaas, hoe oud bent u wel niet? ze zeggen dat u over de 100 jaar bent. Maar als je zou oud bent dan kunt je toch niet meer zo ver rijzen, en waar haal u zo veel zwarten pieten vandaan? die zwarten pieten moe ten erg veel werken hè. krijgen daar geld voor. en hoe kunnen die zwarte piet nou zo klimmen, hebben ze daar heel lang over gedaan, en hoe komt u aan zo veel geld? heeft u zo hard gewerkt, of heeft u op een andere manier aan zo veel geld ge komen. en nu nog een paar vraag jes. als ik bijvoorbeeld een voetbal spel wil en ik woon in een flat hoe komt een zwarte piet dan boven, en er is ook geen schoorsteen dus het gaat niet. maar hoe komen dan de kado's?', schrijft Ester, die tot slot haar verlangen naar boeken en rol schaatsen vermeldt. Ook Jeroen wil precies weten wat voor vlees er in de toga zit. 'Ik wil wel eens weten hoe u al de cadeaut jes mee naar nederland neemt. Waar koopt u al de cadeautjes? Hoe oud bent u? Hoeveel zwarte pieten heeft u? Woont u in een kasteel of in een ge woon huis? Hoeveel zwarte pieten neemt u mee naar holland. Loopt u altijd in u ne.tte kleren? Vind u het leuk om de kinderen een cadeautje te geven? Hoe heet u paard Heeft u ook huisdieren? Het zijn meschien wel een beetje veel vragen maar van vragen word je wijs'. Weten willen ze vooral, maar krij gen natuurlijk ook best. Marco ver langt een 'kwarts horlosje' en een 'crosfiets', en vraagt zich af hoe Sin terklaas weet welke cadeautjes de kinderen willen hebben 'ter wijl de verlang lijsten nog in de schoenen zitten'. Zeer bescheiden kinderen zijn er ook. Ze hoeven niet zoveel, blijkt uit hun brief. Hanno bijvoor beeld. Hij vraagt een boek en een bal. 'Het xs niet veel,' schrijft hij, 'maar dat hoef ook niet want ik wort niet veel verwent maar ik amuzeer me steen goed'. Schoorsteen De brief van andere Marco: 'Geach te Sint-Nicolaas. Ik vind het zeer aardig van u dat ik altijd op vijf de cember cadeautjes van u krijg. Ik weet dat 's avonds op vijf december Piet op de deur bonst en de cadeaut jes neerzet en wegrent. Maar ik heb een paar vragen. Eerst woonde ik in een huis met open haard. Ik mocht mijn schoen neerzetten en een liedje zingen. Toen moest ik naar bed en de vol gende ochtend ging ik gauw naar beneden om te kijken of er iets in mijn schoen zat, ja hoor iets moois een chocoladeletter. Piet had het door de schoorsteen ge bracht en in mijn schoen gestopt. Nu woon ik in een huis mei centra le verwarming. Ik mocht een schoen weer neerzetten en een lied je zingen. De volgende dag had ik ook een cadeautje gekregen. De vraag: Hoe kan het dat ik bij de centrale verwarming ook iets kreeg?, schrijft Marco, die een bouwpakket en een boek wenst, al dan niet via de cen trale verwarming, mag je aanne men. Die schoorsteen zit meer kinderen dwars. 'Ik snap er helemaal niets meer van,' meldt Marie-Louise. 'De één zegt dat u 365 jaar bent een an der zegt dat u 251 jaar bent. Hoe oud bent u nou? En elk jaar opnieuw krijgt ieder kind iets in zijn schoen. Waar haalt u het vandaan? En de kinderen in een flat hoe krijgen die iets in hun schoen, er soms geen eens een schoorsteen en wat moet je met maar één schoorsteen. Hoe doet u dat nou?' En aan het slot: 'Ik heb mijn verlanglijst al opgestuurd als het goed is heeft u die nu wel ont vangen.' Miranda heeft haar brief als enige geheel in rijm gezet Beste Sint en Piet Mijn naam is Miranda Warnaar, Maar heus daar ben ik niet mee klaar Ik wil u een paar vragen stellen, Moet u bij ieder huis aanbellen Als u op bezoek gaat bij kinderen Ze mogen u zeker niet hinderen En waar laat u al die cadeautjes? Poppen, letters, potjes en bureaut jes? Voor al die 14.000.000 mensen Want alle kinderen hebben wensen, Krijgt u wel eens een cadeautje te rug En doet u ze dan in de zak bij Piet op de rug Ik heb ook cadeaudes van u gehad een letter een spel maar nooit een kat Die had ik altijd graag gehad Want ik heb nooit nog een katje ge had Ik wil als het kan een popje dat heet monchichi Als ik dat krijg van u krijgt u van mij porsie patat Als ik mijn schoen klaar zet Dan ben ik 's morgens blij dat er wat in zit Daég sintnicolaas schrijft u nog wat terug Eén kleine man is vergeten zijn naam onder de brief te zetten. Geeft niet, Sinterklaas zal het wel weten. Hij vraagt niet zoveel als ziin klas genootjes, die bijvoorbeeld be nieuwd zijn naar de reden waarom de goedheiligman in een stoomboot vaart Beste sinterklaas, begint de brief. Hoe gaat het met u. met mij gaat alles goet. ik hoor dat u niet ziek bent. ik weet nog niet wat ik van u krijgt. maar dat is maar goet ook. Kinderen schrijven aan de goed heiligman -fltx. -ïxU ssfce Vou. cj u U'*> UtL. M. uqp. UuooiM- '"N^ A^Wqqs. n,ei WW ZoterZ0*1 en Uön>.L I -• HM nve»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 11