telefoontjes EVEN ALIEEN MET DOCHTER. 071-122244 Fenomenaal concert van Miriam en Bongi Makeha V0MAR VOORDEELMARKTEN SLIJTER Gemeente Zoeterwoude Restaurant Kaagzicht pannekoek eten voor de halve prijs Kermis Zoeterwoude MAANDAG 14 JULI 1980 LEIDSE COURANT PAGIN' NORTHSEA JAZZFESTIVAL BREEKT ALLE RECORDS DEN HAAG Het vijfde Northsea Jazz Festival heeft alle records gebroken. Rond de 27.000 bezoekers hebben volgens de schattingen Paul Ackets immense jazzmarathon van drie dagen in het Haagse Congresgebouw meegemaakt Exacte cijfers komen pas later, maar in elk geval zijn het een dikke vijfduizend bezoekers meer dan het laatste jaar. Een uniek aantal voor een uniek festival dat met z'n ups en z'n downs tot een onvervangbaar gebeuren in het Neder landse muziekleven is uitgegroeid. Publiek uit tientallen verschillende landen vulde de zalen bij toppers als Oscar Peterson, Ray Charles, Stanley Clark, Archie Shepp, Do rothy Donegan met als definitief klapstuk op de zaterdaga vond een fenomenaal optreden van de Afrikaanse Miriam Makeba. Aan de randen van de jazz maakte zij met haar dochter Bongi en haar betekenisvolle, politiek geladen songs een perfecte, professionele en niettemin ontroerende show. De musici sloegen zelf trou wens ook nogal wat records. De vervaarlijk over haar vleu gel razende jazzpianiste Do rothy Donegan kwam in de Carousselzaal met een ironisch „Ik weet toch niet waar ik straks naar toe moet" tot een serie van maar liefst vijf toe- giftens. Art Blakey moest met zijn Jazz Messengere Big Band zaterdag een busreis van 23 uur maken uit het Italiaanse Ravenna om op Northsea te spelen en eenmaal bezig moest de grijze drummer met man en macht gestopt worden an dere was hij zondagochtend nog aan het musiceren ge weest. „Bijna onverantwoorde lijk" zei Acket zelf over die krachtsinspanning. Het geljk opgaan van het enthousiasme van musici en publiek is een van de opvallende zaken bij Northsea Jazz. Stehgeiger Rheinhold Lora van de Duitse zigeunerband La Romanderie, die met z'n simpele swingmu ziek steeds weer op drommen toeschouwers kan rekenen stond aan het eind van het fes tival wat dromerig voor zich uit te staren: „Holland is het meest muzikale land ter we reld". En als bewijs daarvan: „Éénmaal is La Romanderie niet op het festival geweest, en toen hebben die Hollanders zo om ons geschreeuwd dat we weer móesten komen". Chris Hinze, hier voor het eerst op tredend met gitarist Sigi Schwab, en zelf in New York woonachtig, kan het weten: „Alle musici staan te dringen om bij Paul Acket op Northsea te spelen." Afrika Alle facetten van de jazz wa ren er weer. En dat levert unieke confrontaties op en een geweldig inzicht in de wereld van die jazz, de invloeden, de wortels en het samenspel daar van. Zuid-Amerika en Afrika waren tiidens dit fstival trou wens belangrijke pijlers. Had op de vrijdag Tito Fuente met zijn geweldige salsa-band al alle mogelijke gecompliceerde ritmes door de Boltini-tent op het dak van het Congresge bouw gestuurd, Mongo Santa- maria met zijn Afro-Cuban band liet zaterdag letterlijk niemand meer onbewogen in de stampvolle Carrouselzaal. Dat de uit Afrika zelf afkom stige jazz en rock een steeds grotere vucht neemt, weet wie ooit eens iemand als de in heel Afrika enorm populaire Nige- riaan Fella heeft gehoord. Op Northsea bleek de groep Zila van saxofonist Dudu Pukwana een mengsel van Afrikaanse en Britse musici met van die typische SAfrikaanse muziek. Niet de belletjes en rinkeitjes die wij er dan graag bij den ken, maar melodieuze muziek, met veel herhalingen, opgezet vanuit een vaak. rommelig aandoend, langzaam begin en dan overgaand in een zacht rockend ritme. Door het ge bruik van koper krijgt de mu ziek van Zila opeens een Ca- ONROEREND GOED AANGEBODEN g Voor een redelijke prijs bieden wij onze tussenwoning te koop aan. Het heeft o.a. een grote woonkamer (36 m2) met balkplafond. open haard en parket en mooie keuken en toilet met douche. Boven een ouderslaapkamer (5x4 m), 2 kleinere slaapka mers en complete badkamer, alles c.v.-gas. In de achtertuin een flinke berging. Het geheel Is In prima staat van onderhoud. Inte resse? Bel na 17.00 uur: 02522-16157, Boekhorstlaan 21. Voor- met 14 vestigingen in Noord-Holland en reeds 7 slijterijen, opent in 1981 een nieuwe slijterij. Omdat wij in een nieuwe zaak graag een ervaren Vomar-slijter plaatsen, komt er dus in een van de bestaande slijterijen een vacature, waarvoor wij nu al graag in contact komen met gediplomeerd bij voorkeur met ervaring in supermarkt of groot warenhuis, of met voldoende belangstelling om daar zijn toekomst te zien. Met vakantie wordt rekening gehouden. Sollicitaties: Dhr. C. W. M. Zwanenburg Loggerstraat 7 '1976CX IJmuiden Tel. 02550-19042 ratbische, Latijns-amerikaanse tint en opeens voel je hoe al die jazz van over de hele we reld samenvalt en verwijst naar die ene gemeenschappe lijke bron. Zangeres Miss Peggy Phango van Zila zat wat later in de zaal bij haar grote Afrikaanse collega Mi riam Makeba, die haar onmid dellijk vanaf het podium een compliment toezwaaide: „Daar zit Miss Peggy, de vrouw die mij heeft leren zingen." Makeba De band van Miriam Makeba, zelf afkomstig uit Noord- Transvaal, bestond uit neger musici uit Afrikaans Guinee, uit de Verenigde Staten en uit Guadeloupe. „Allemaal Afri kanen uit elkaar geslagen door de diaspora" zei ze zelf. Ze maakte trouwens met haar songs een aantal stevige state ments over in wezen niet-mu- zikale zaken. Droefenis over de negerarbeid in de goud- en diamantmijnen van Johannis- burg, blijdschap over de zelf standigheid van Mozambique. Gevat in een strakzittende show, gesteund door zang en dans van haar dochter Bongi, een boomlange slanke Afri kaanse schoonheid die moeder Miriam al drie keer grootmoe der heeft gemaakt maar daar nauwelijks naar uitziet. Met aan het slot o.a. een mini- showtje van drummer Vic Pitts die met z'n drumsticks een ratelende wandeling langs alle instrumenten maakte, drummend op gitaarenaren, microfoonstandaards en, en passant, de benen van Makeba. Een perfect uitgevoerd con cert, professioneel, maar met veel te veel persoonlijkheid om gewiekst glad te worden. Een enorme ervaring. Zonde Unieke ervaringen te over tij dens drie dagen Northsea jazz. Een Japanse bezoeker die de nachten in een slaapzak buiten doorbrengt: „Dit is mijn va kantie, daar heb ik een jaar voor gespaard. En denk maar niet dat ik in een hotel ga sla pen. Zonde. Van dat geld koop ik hier liever platen die ik in Japan niet kan krijgen." Je kon er de 87-jarige vroegere Duitse politicus Ernst Eichel- baum zien rondlopen, je kon opeens Stan Getz rustig temid den van het publiek in de hall op een tafeltje zittend z'n broodje zien verorberen en de vreugdevolle tafrelen beleven van jazzmuzikanten die waar schijnlijk al seizoenen langs el kaar heenreizen, maar elkaar bij Northsea eindelijk in de ar men kunnen vallen. Je hoort er dat ja dokter nee dokter Aart Gisolf z'n saxofoon gesto len is, van Ackets perebureau komt onmiddellijk een triest bericht dat de misdaad blijk baar ook niet aan het jazzfesti val voorbijgaat en er extra be waking komt, en een dag later vindt Gisolf z'n sax midden in de nacht, helemaal alleen op een stoel in een lege hall. Je leest op het mededelingenbord in de hall waarop de halve we reld via kladjes afspraken maakt met de andere helft, de tragisch komische noot: „Wie heeft mijn auto en mijn vrien din", je ervaart het bijna ver vaarlijk hossende enthousias me bij de bluesband van Muddy Waters op het dak waarbij je zelfs voor de duur zaamheid van de vloer gaat vrezen. Je wordt bijna ver drukt tijdens het enthousiasme voor Dorothy Donegan, die het niet meer zag in haar En gelse begeleiders en voor wie ijlings twee prima werkende Nederlandse musici moesten worden opgetrommeld, drum mer Leo de Ruiter en bassist Koos van der Sluis. „Tigerrag" wordt er vanuit het publiek ci die zoek zijn en via de video opgeroepen worden, muzikan ten die op het laatste nippertje arriveren. Het strakke schema kan niet altijd gehandhaafd blijven, in de kleinere zalen beginnen de concerten vaak te "laat. Paul Acket: „We zaten te springen om pianist Don Pul len, ik was al aan het zoeken in het Bel Air hotel en daar komt ie op het laatste nipper tje binnen. Ik probeer hem di rect naar het festival te slepen, maar nee, hij wilde eerst uit gebreid in checken." Acket loopt tijdens de drie koortsach tige dagen, gespannen van zaal naar zaal, van festival naar hotel en moet een formidabel aantal kilometers in de benen hebben, evenals trouwens vele van zijn 375 medewerkers. Het enorme bezoekereaantal is trouwens al af te lezen aan de omzetten van de bufetten. Een greep daaruit: 35.000 sandwi ches, 15.000 salades, 4.000 ha ringen, 22.000 sateh-stokjes, 125 vaten en 75.000 flesjes bier. Gigantische aantallen tijdens geroepen, en Dorothy, dit keer een festival waar je de geste- getooid met een wat bedrijfze- gen drukte minder merkt dan kerder pruik dan een jaar eer der, roept terug: „Ha, dat heb ik vorige keer ook gespeeld." Enorm De enorme organisatorisch problemen zijn niet te onder schatten bij zo'n festival. Musi het jaar daarvoor. Dank zij het in gebruik nemen van de ex tra zalen en de tent op het dak. De liften daarnaartoe kunnen het trouwens zondag niet meer bolwerken. De trap pen naar de vierde etage ma ken de slijtageslag die dit festi val is, nog zwaarder. Leiderdorp Winkelhof groot nieuw huis met uitbouw en mooie Inrichting. Beneden de kostprijs. Bel 071-892512 's avonds. Part. biedt te koop aan te Lel den ROOMBURGERLAAN 21, 3 kamer parterrewoning met tuin, gunstig gelegen, fraai uitzicht, goed onderhouden, spoedig leeg te aanvaarden. Hulsves- tingsverg. vereist. Gematigde vraagprijs, ideaal voor klein ge zin. Voor nadere inf. 01714- 4539. m 2 DEM Meubelfabriek levert bankstellen rechtstreeks. Daarom tot 40% voordeliger, b.v. klassiek bankstel, normaal 2650.- voor 1595.-. Grote keuze In modellen en stoffen. 5 Jaar garantie op constructie en binnenwerk. Toonzalen: Voor- hout, Loosterweg 5. (naast Ta pijtschuur), Culemborg (fa briek), Houtweg 8. Ma. 13.30- 18.00, dl. t/m vrij. 10.00-18.00, zat. tot 17.00 uur. Op koop avond tot 21.00. Inl. 03450- 7484. KENNISMAKING Leuke jongeman van 22 jr., zoekt MEISJE van 17 tot 26 Jr.. om gezellig mee uit te gaan. Hu welijk niet uitgesloten. Brieven met foto, onder erewoord re tour. Br. o. nr. 8130 aan het bur. van dit blad. Bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e herziening (1979) De burgemeester van Zoeterwoude maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat met ingang van 15 jixli 1980 gedurende één maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het door de raad dier gemeente in zijn verga dering van 27 maart 1980 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e herziening (1979)". Het bestemmingsplan is door de gemeen teraad vastgesteld in afwijking van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende genoemde termijn van één maand bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bezwaren tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp zijn aangebracht. Zoeterwoude, 14 juli 1980. De burgemeester voornoemd, A.R. van der Heijden, loco-burgemeester. O O DIVERSEN organiseert In de maanden juli/augustus l< ussen 6 en 9 uur Iedere woensdag- en donderdagavond onbeperkt eten van Mededeling Trinette stomerijen, de sauna voor uw kleding. Zijn met de bouwvakvakantie normaal geo pend. Lelden-Merenwijk, Win kelcentrum de Kopermolen Lei derdorp, Lijnbaan 3. Winkel centrum de Voorhof. School straat. Voorschoten. Te koop: elektrische RADIA TOR. Te bevragen tel. 025- 2212603. Vertleld - verloofd? Vraag ons UITZETBOEKJE! Kompleet met verlanglijstjes en een leuke at tentie. Oudshoom, Haarlem- merstraat 160. Leiden. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou- 1 WINKEL/KAPPERS PERS. GEVR. Paul Vierling zou het leuk vinden als je als In zijn moderne salon zou willen werken. Met vakantie wordt reke ning gehouden. Zaterdag werkèn we tot 15.00 uur. Bel of kom langs, Pauwenstraat 2. Voorschoten. Tel. 01717-7437, na 19.00 uur 3239. Dames, unieke zomeraanble- ding.. Nu bontmantel kopen en 20% korting verdie nen!) Nu eerste keus uit de nieu we collectie. Gratis bewaren en in de winter pas betalen. Cre- dietservfce mogelijk. HET BONTPALEIS. Hoogstraat 153 (voetgangersgebied). Rotter dam-C.. tel. 010-143337. Reis geld v. 2 pers. vanuit geh. Ne derland bij aankoop terug. Dames, grijp de kans!!! Alléén juli bontmantels tot 25% korting m. garantie. Eerste keuze, voll. kollektie 1980/81. Nu kopen a.s. winter pas betalen. Desgew. zeer soe pele kredietservice. De Bontkoning Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Tel. 010-117117. Parkeerterrein direkt t.o. zaak. Bij koop reis geld binnen geh. Ned. v. 2 pers. terug. I AUTOMARKT Te koop: Citroen 2CV41974 rood, goed onderhouden, altijd binnen gest., 1300, tel. 01729-8190. VW Passat type L, bouwjaar aug. '74, kleur groen, prijs 3800,-. Tel. 411872. BMW 520 bouwjaar '73, met Wolfrace dealer en radio. Prijs 5250,-. BMW 520 aut bopuwjaar '73, met Alpinavel- gen, trekhaak en Philips radlo- cassetterec. Vr.pr. 6250,-. BMW 1602 bouwjaar '72. met trekhaak en radio. Vr.pr. 2750,-. Inruil mo gelijk. Tel. 02520-15203 tussen 18.00 en 19.00 uur. Genius Muzikale alles-eters kun het nauwelijks bolwerken, tuurlijk weet je wat Oscar terson aan muziek bre maar dan is het toch weer rassend als Jean Toots Thi mans z'n accordeon bij om de hoek komt steken. tuurlijk is de bijna 50-jat Ray Charles nauwelijks ver derd, maar tijdens het ee concert hoor je The genius, op z'n zevende iaar langza blind werd, zachtjes schelt op de piano en z'n musici, tijdens het tweede concert resultaten daarvan duide bij de laatsten te kunnen ken. Charles' stemgebr blijft uniek muzikaal, omr zien blijft hijzelf en zijn opi den een merkwaardig mask achtig geheel. Z'n schokke bewegingen vanachter de no doen bijna marionetaci I aan, de fraaie Raylettes h den het oog duidelijk aange mer bezig. Archie Shepp ti eerder op tenorsax alle rej1 tere open voor een uitputtei 8 solo van zeker twintig mi ten: Mooi, rauw, frenetiek hevig. Even later stapt hij t j tig opzij in een figuranten j om zangeres Abbey Lincoln^ begeleiden met bijna zoetelia riffjes op de sopraansax. ll Northsea Jazz 1980, een sl t geslag voor wie zo veel m^si lijk wil zien. Maar wat unieke slijtageslag. Meer 27.000 mensen zullen het v daag best even moeilijk ge R hebben om weer aan de reld te wennen. BERT JANSfcj Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassayis- traat 2, Bodegraven. 01726-1.43.61. Voor direkt gevraagd: een vakantiehulp •op bloemen- en bollenbedrljf. W.G.M. Warmerdam, Floraweg 110. Roelofarendsveen. Tel. 01713-3638. Met spoed gevraagd DISTRI BUTEURS voor geheel Neder land. Aanmelden tel. 01745- 3758 b.g.g. 01713-5453. Gevraagd: 2 meisjes voor vakantiewerk Anjerbedrljf Fa. J. Elstgeest, Sotaweg 36, Roelofarendsveen, tel. 01713-2291 Of 4071. Musicus l.b.v. claveclmbel, zoekt woon ruimte tot 200,-. Woont liefst samen met meerdere mensen. Tel. 071-140655. Student Wijsbegeerte zoekt met spoed kamer Gevraagd kamer in Leiden of omgeving, voor 1ste jaars studente. Tel. 01820-19555, toestel 406 Karin Brouwer Student geschiedenis zoekt per 1 augustus kamer met gebruik van douche en keu ken in Leiden of omg. tel. 03212-1329. rustige kamer in Leiden of omgeving. R. A. Rietsema, Anna van Buren- straat 10, Vlaardingen. Tel. 010- 74.34.25. Rustig student zoekt kamer plus kookgelegenheid te Leiden. Tel. 01720-31907. Gevraagd: kamer of kosthuis voor student m.l.v. half aug. A. Roobeek, P. J. Jongstraat 176, Lutjebroek, tel. 02285-12068. Studente zoekt: kamer Aankomend 1e ja< zoekt KAMER In I 05483-2050. stu d Surfplanken vanaf 875.- Alpha, Windgllder, Dufour, nado. Eagle, Stratof, eer, Bora, Shipper etc. Sur t kelen, o.a. Imperial, ki pakken, schoenen, zeilen. 11E ten, gieken etc. Minnee 8 en Motoren. Usserdijk 2165 AL Usserbroek. 02521-14017. Div. rubberboten vanaf f 525.-, owch'M buitenboordmotor. Minneel ten en Motoren, Usserdijk 2165 AL Usserbroek. 02521-14017. Famillepfezler voor een etrp 'e soonsprijs met de Rakker div. speefzeü boten. Minnee ten en Motoren. Usserdtl* 2165 al Usserbroek. 02521-14017. De Dochter van de Weduwe. Half Zware Van Nelle.'n Volwassen Van Nelje met alle zorg omringd. shag met veel pit in z'n karakter. .Kundig gemelangeerd van Virginia en Kentucky tabakken. Tabak sinds 1782.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 6