Montgomery Clift: .Lifeline' over hartchirurgie bij kinderen TERUGBLIK Leven Mata Hari alstv-feuilleton TELEVISIE VANAVOI TELEVISIE DINSDAG RADIO VANAVOND RADIO DINSDAG is te veel roem op te zwakke schouders Margriet Markerink naar Sopot-festival RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 20.00 Journ. 20.15 DOC. BELGIE NEDERLANDS 18.30 Kleulerprogr. 18.35 jj van Adam Rush (Bridge q Rush), Jeugdfilm. 19.20 Anln 19.30 Verkeerstlps. 19.45Ï 20.10 Weerber. 20.15 Verk«l 20.55 Rotstad (Strumpet Citj rle. 21.45 DlscussieprogrJ Journ. en Ronde van Frankrli Klass. muziek. 21.30 Llteram» 22.25 Bond zonder naam. NOS: J 22.40 Sport an politiek In de S< 22.55 Na een (aar nieuwe Europ ment. NCRV 23.25 Muziek van HILVERSUM 3 leder heel uur nieuws. NOS: AvondsplU met de Nationale AVRO: 19.02 The 7 o'clock sl Blues, ballads en beat. 23.0 Swlngtlme. NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Republikeinse Conventie USA 18.50 Emllle 18.55 Journaal KRO 18.59 De avonturen van Ivanhoe 19.25 50 Jaar country music 20.40 Lifeline NOS 21.37 Journaal KRO 21.55 De Olympiade der dieren NOS 23.00 Journaal 23.05 Tour de France NEDERLAND2 NOS 18.30 Tour de France 18.55 Journaal AVRO 18.59 Alleen op de wereld 19.25 Toppop-special NOS 20.00 Journaal AVRO 20.27 Kaz, tv-serle 21.15 Televizier magazine 21.55 Barry Manilow en John Denver DUITSLAND 1 20.00 Journ. 20.15 Der i Monte Chrlsto, tv-films< Kontraste. 22.00 Spelproj. Aktual. 23.00 Man muss (man maste ju leva), t Journ. (Reg. progr.: NDfl Sport. 18.30 Aktual. 18.45 |A rle. 18.55 Der legendarel Hughes, tv-serle. 19.25 Aktil 19.59 Progr.overz. WDR: 1( top, tv-serle. 18.10 Pariser ten, tv-serle. 18.35 Die lustij ber vin Windsor, tv-serle. 19< al. 19.45 4te< vor 8.). DUITSLAND 2 18.20 Chopper 1 bltteL 1v-serle. 19.00 Journ. 19.30 spelprogr. 20.15 Wetenscha,' 21.00 Aktual. 21.20 Ehe i kraht, tv-fllm. 23.05 Journ. DUITSLAND WDR 3 18.00 Kleuterprogr. 18.30 hj lui Der Agentenschreck Artists |h' dels), speelfilm. 22.45 Infor 23.15 Muziekfestival. BELGIE FRANS 18.15 Klnderprogr. 18.30 Sp< Muzlekprogr. 19.15 Reg. mi Weerber. 19.30 Journ. 19.5 sie: Ronde van Frankrijk, cas du docteur Laurent, i 21.50 Doe. Aansl. Journ. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 14.00 Jack Parnell en zijn Big Band 14.25 Hoog en woest, Natuurfilm 15.17 Mechanische muziek instrumenten uit de zeer oude doos 15.27 De film van ome Willem NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor do en slechthorende) OUITSLAND 1 10.00 Journ. en aktual. 10.25j< en gesprekken. 10.55 JazzL 11.40 Kontraste. 12.25 Aktii gaz. 12.55 Persoverz. 13.(P' Journ. 16.10 Journ. 16.15 C rle. 17.00 Kinderserie. 17.| DUITSLAND 2 h 16.00 Cursus Wiskunde. 16.3C i voor ouderen. 17.00 Journ. 1L Nèunte, tv-serle. 17.3T Gevar.f' HILVERSUM 1 leder heel uur nieuws. TROS: 19.02 Zomaar 's avonds. 20.03 Tross country. 21.30 TROS Big Band Festival 1960. 22.02 Op een haar na. hoorspel. 22.56 Licht gram.muzlek. NOS: Met hel oog op morgen. AVRO: 00.02 Platenscala. 1.02 One o'clock Jump. 2.02 TROS: 7.00 Nws. 7.02 (f clo. 9.00 Nws. 9.02 (S) een orgel In Rheden. 9.3} heinde en verre. 10.00 fa tien tót twaalf. 12.00 K (S) Het grote o t verkochte klassieke tl Koren korpsen 14.00 Nws. 14.(1 hoge "C". 14.30 SO 15.00-17.00 (S) Belcantorlum. Onder de titel „No fun", het Nederlands schiet blijkbaar te kort voor een verstaanbare aanduiding, bracht de VPRO sondag het debuut in elk geval op de televisie, van een half uur durende film van Dini Damave. Het geheel nam meer :ijd in beslag, maar dat kwapi door een lange storing als ge volg waarvan je het begin twee keer kreeg te zien. Zo'n ongewilde herhaling kort op elkaar heeft ook voordelen. Je kunt je nog eens vergewissen van de manier waarop in dit geval de regisseuse zon voor val uit de praktijk des levens zo indringend mogelijk pro beert af te wikkelen. Het gege ven op zich laat namelijk wei nig tijd toe. Daarvoor is het te beperkt als dramatische stof. De 14-jarige Monique met ou ders die in gespannen verhou dingen leven, verliest haar portemonnaie, begaat onhan digheden in een café, waar ze een part-time-baan heeft, gaat dan dwalen, wordt door een jongen overweldigd, wiens ou ders net die avond van vakan tie uit Spanje terugkomen, zo dat ze het kunnen meemaken, keert naar huis terug, ziet haar eigen ouders in hevige twist gewikkeld, gaat naar haar ka mer en knipt haar haren af. De kijker mag uitmaken of dit een voorbereiding is voor een voortzetting, van een losse le venswandel. In elk geval lijkt het leven van Monique ingrij pend veranderd. Met locaties uit het punkmilieu en snelle beeldwisselingen maakte Dini Damave er een alleszins accep tabel en boeiend werk van. De helft van die verdiensten komt zeker voor rekening van het mooie stil introverte spel van Minique Eckhart als net 14-jarige meisje. Deze film was nu eens een goede tegenpartij voor het Engelse filmpje over een bezoek aan een bejaarden tehuis dat even tevoren bij de NOS werd vertoond. Bij de AVRO kreeg je alles te zien en te horen over het ge lukskind Bing Crosby, een voor Amerika m< tijd het optimisme vei Je mag stellen dat een c als hij, zo noemde hij z in de weer moeilijke van nu nauwelijks wee zal vinden. Wat dat zijn we zeker een stap Opmerkelijk was voorts VPRO een programmi manieren om aan de m dienst te ontkomen. Achter het Nieuws beg gon zaterdag als ve nummer met de chaos wegen. Hoewel kon v vastgesteld dat het in on niet op totale chaos is u pen, moesten voor Fra gigantische files van soil A veertig kilometer word J meld. Vooral in Dij< Lyon, waar zowat alle gen plegen samen te k was het een bende. I raakten ook nog veel 6 L tiegangers van de regen it c drup, want in Fra ug heerst, als je tenminste i irla te zuidelijk gaat, he|eui mierige weertype. Je flark dan wel afvragen waar z%de femene volksverhuizin, on, ijkomende ongemakken dient. Het zal wel de drif j n iets anders zijn in de m< )m< In Achter het Nieuws oo >r'^ stige zaken. Alvorens i Catshuis de deur in he viel, ook ministers wille eens wegwezen, is no| qi plan op stapel gezet wa je nu al kunt zeggen dat nodige opschudding zal 1 oorzaken. De energ voorziet in de bouw vi eens twee kerncentrali bij de centrale in Bol een heel grote in de 'S11 doostpolder. In Overijssr1" J men dit plan uit de krant ten vernemen. Er is vooroverleg over geplet Jf»®' een woordvoerder name|®{f provincie was daar over. u HAN JONV nh HILVERSUM De KRO-televisie zendt het komende win-, terseizoen een driedelige feuilleton uit over het leven van Mata Hari, de in de Eerste Wereldoorlog gefusilleerde Ne derlandse spionne. De regie van dit drama is in handen van John van de Rest, die tevens het script ervoor heeft geschre ven. De actrice Josine van Dalsum zal de hoofdrol vertol ken. HILVERSUM Op uitnodiging van de Werkgroep Amuse ment NOS zal Margriet Markerink Nederland vertegen woordigen op het Intervision Festival, dat van 20 tot 23 au gustus in de Poolse stad Sopot wordt gehouden. Aan dit jaarlijks terugkerende evenement, georganiseerd door de Poolse radio- en tv-organisatie, wordt door dertig landen deelgenomen. Margriet Markerink zal op dit festival twee nieuwe nummers zingen, getiteld „Come closer" en „Iko", die zij wederom zelf heeft geschreven en gecomponeerd, met arrangementen van Harry van Hoof. Montgomery Clift. Zowel mannen als vrouwen vielen voor zijn imago Anita Meyer zingt in Toppop-special: Rock me up mountain. Montgomery Clift (1920-1965), vandaag hoofdpersoon in onze serie „Idolen sterven jong", was een overge voelige, neurotische jongen, zowel op het witte doek als in het dagelijks leven. In het begin was het theater voor hem een vlucht, de enige plaats waar hij zich kon uiten. Maar Monty bleek niet in staat om met zijn roem te leven. Terwijl zijn populariteit steeg, werd ook zijn onzekerheid groter. Er was niet meer met hem te wer ken. baar was. Hij verschoof zijn stemmingen regel matig van lange pauzes tot een plotselinge glimlach. En hij besefte dat acteren niet de kunst was om iets te doen, maar de kunst om te reageren. Reageren op situaties en mensen was iets dat Monty fantastisch deed op film. Die kunst raakte hij nooit meer kwijt. Filmcritici ont dekten dit belangrijke nieuwe talent al heel snel en Montgomery was van meet af aan een eersteklas ster. Het is intrigerend dat een intellectueel als Montgomery Clift zo tot de verbeelding sprak van de Ameri kaanse tieners. Wat de situatie nog veel ironi- scher maakte was het feit dat hij homosexu- eel was, iets wat hij tij den had proberen te onderdrukken. Zijn tweeslachtigheid deed hem op het doek over komen alsof hij niet van sex hield. Zelfvernietiging In Monty's privé-leven kwamen door zijn overgevoeligheid en neurotisch gedrag de symptomen van zelf vernietiging naar bo ven. Hij was de echte verstotene die in de film een verstotene uit beeldde. Clift was van nature wantrouwend en een tobber. Terwijl zijn populariteit op het doek steeg werd ook zijn neurose groter. Hij werd onzekerder en zijn manische depres sieve buien namen toe. Als hij onder de men sen was trok hij zijn schouders op, alsof hij bang was dat ze hem zouden slaan. Toen hij in Hollywood arriveerde had hij al een alcoholprobleem en de verslaving werd alleen maar erger door de drugs en medicijnen die hij met drank mengde. Sinds hij in 1939 een acute 'aanyal van disenterie had ge had, was hij geobse deerd geraakt door me dicijnen en had altijd een tas vol bij zich. Meestal was hij dron ken tijdens de opna men en regelmatig viel hij flauw. Hierdoor werd hij een steeds groter risico om mee te werken en ondanks zijn reputatie zagen veel mensen er tegen op. Het verval van zijn geestelijke en lichame lijke conditie begon zijn spel aan te tasten. Onzekere factor Monty was een onzeke re factor geworden. Al leen een bijrol in de film Judgement (Neu- renberg-processen) lag nog voor hem in het verschiet. Er was maar korte tijd nodig voor de rol en zijn naam kon toch nog groot op de ti tels gebracht \vorden. De rol deed Monty su bliem. Alle tics en ha peringen in zijn stem pasten precies bij de gecastreerde man die hij moest spelen en hij kreeg alle lof. Maar Monty was afge takeld. In het midden van de jaren zestig was hij erin geslaagd zijn leven, gezondheid en talent volledig te ont wrichten. Zijn tempo was laag en weifelend en hij woog nog maar vijftig kilo. Vaak belde hij midden in de nacht op om maar eenbe vriende stem te horen. Vrièndschap met Montgomery beteken de voor hem zorgen, zijn hand vasthouden als hij dronk tot hij er bij neerviel, of als hij urenlang huilde en dat deed hij vaak. Het ging er niet om hem te ver beteren, maar om hul peloos en vol begrip toe te kijken hoe hij zich kapot maakte. Monty stierf in 1966 aan een hartaanval, vlak nadat hij nog een zeer middelmatige film had gemaakt, The De fector. Hij was nog maar vijfenveertig, maar hij had zijn mys tiek als jeugdsymbool en opstandige held ver loren. Verbijstering Honderdvijftig mensen bezochten de begrafe nis. De menigte die buiten stond, kwam niet voor Montgomery Clift, maar voor de an dere beroemdheden. Miljoenen mensen koesteren nog de her innering aan de dunne, stille, emotioneel gela den jongeman die on danks alle tegenslag toch een onafhankelij ke geest en een soort rechtschapenheid kon uitstralen. Pas jaren na «zijn dood verschenen de biografieën waarin tot verbijstering van velen een boekje werd opengedaan over Monty's homosexuali- teit en neurosen. Men had het wel van zijn gezicht kunnen afle zen, maar weinig men sen hebben echt gewe ten van de pijn die Montgomery had gele den. (Gegevens ontleend aan het boek Idolen sterven jong, door Marianne Sinclair, een uitgave van Ro strum te Haarlem). Montgomery Clift met Frank Sinatra in zijn beroemde rol als Prewitt in From Here To Eternity. In „Lifeline", de KRO-serie over Amerikaanse medische specialisten, wordt dit keer het leven belicht van dr. Paul Ebert, specialist in hartchirurgie bij kinderen in het ziekenhuis van de uni versiteit van Californië in San Francisco. Dr. Ebert is een bekende persoonlijkheid in de Verenigde Staten. Niet alleen omdat hij een succes vol chirurg is, maar ook om dat hij een befaamd basket baller en honkballer was. De dokumentaire van vana vond toont verscheidene ge vallen van hartchirurgie. Zo is er een baby'tje van negen we ken, dat geboren is met een hartgebrek en een vijfjarig jongetje dat een gaatje in zijn hart heeft. Beiden moeten met spoed een operatie ondergaan. De voornaamste chirurgische ingreep die in de film wordt behandeld, betreft het ver nieuwen van een slagader tus sen hart en longen bij een jon gen van tien jaar. De dqcu- mentaire volgt ook de reacties van die jongen. Hij is al eerder geopereerd en bang voor de nieuwe ingreep. Ned. I, 20.40 uur. Republikeinse Conventie USA Verslag van de jaarvergade ring van de Republikeinse Partij, die vandaag in Detroit is begonnen. Ned. 1,18.30 uur. Ivanhoe Sir Damon wordt gevangen genomen in het kasteel van zijn aanstaande schoonvader, wanneer hij ontdekt dat deze Sir Ivanhoe en zijn edellieden in een val heeft laten lopen. Ned. 1.18.59 uur. Vijftig jaar Country musiq Glenn Campbell, Roy Clark en Dolly Parton ontvangen uit de wereld van de country mu sic sterren als Chrystal Gayle, Tammy Wynette en Lorette Lynn. ïfed. 1.19.25 uur. De Olympiade der dieren Deze week beginnen in Mos kou de Olympische Spelen. Er bestaat eremetaal voor hardlo- Door zijn strenge op voeding en zijn geslo ten, introverte aard, was Montgomery Clift niet in staat zich uit te drukken en daardoor zijn pri- vé-moeilijkheden te verwerken: zijn groeiende afkeer van zijn ouders, vooral van zijn moeder, zijn vervreemding van an deren en van zijn om geving en vooral zijn homosexualiteit die ■hij nooit aanvaardde. Hoewel nog maar nauwelijks een tiener was het theater voor hem een vlucht Zo kwam hij onder zijn moeders invloed van daan en kon hij zijn emoties op het toneel uiten, terwijl hij dat in het dagelijks leven niet kon. Het was een omgeving die hem ac cepteerde zoals hij was, waar zijn homo- sexuele en neuroti sche neigingen mild werden beoordeeld. Daar vond hij zijn eerste houvast Edward Montgomery Clift werd op 17 okto ber 1920 geboren, met zijn tweelingzusje Ro berta. Zijn familie was welgesteld, aristocra tisch. Zijn ouders leef den veelal gescheiden en Monty werd volle dig gedomineerd door zijn beeldschone, char mante, maar vasthou dende moeder Ethel, die hij zowel aanbad als haatte. Montgo mery's jeugd was een zaam en zonder vaste woonplaats want toen hij en zijn tweelingzus je nog maar een jaar oud waren, begon hun moeder met hen een, uitgebreide serie reizen te ondernemen. Mont gomery leefde als een prins in ballingschap. Hij was hypergevoelig en fysiek zwak. Het reizen ging ten koste van de ontwikkeling van zijn persoonlijk heid. Aan Ethel's reizen kwam een einde door de economische depres sie en toen Monty's ac- teerloopbaan begon. Hoewel hij een jeugdsymbool werd vanwege zijn goede ui- verlijk en zijn acteer prestaties, was het nooit de spontane, zor geloze^ of dynamische kant van de jeugd die hij uitbeeldde. Het was meer de angstige, zelf onderzoekende, kwest- bare aard van de jonge mannen. Hun opgeof ferde onschuld, hun te genzin om de dromen van de kinderjaren achter te laten en in de lelijke, geteisterde we reld van de volwasse nen te stappen. Slachtoffer In zijn 25-jarige carriè re zou Montgomery na tuurlijk ook andere rol len spelen, maar op zijn best was hij in de rol van het slachtoffer. Ie mand die zou kunnen toestemmen in de noodzaak van zijn ver nietiging, maar die hel der blijft, die duidelijk doorheeft wat er met hem wordt gedaan en daarom het oordeel over het kwaad om hem heen afwacht. Monty Clift beheerste de subtiele kunst om een ingewikkeld ka rakter te spelen. Hij had een techniek ont wikkeld om zichzelf uit te drukken die heel persoonlijk en origineel was. Hij gebruikte in nerlijke stiltes, onge wone pauzes in het praten en onhandige li chaamsbewegingen. Hij sprak zo zachtjes dat hij soms onverstaan- pers, hoogspringers en speer werpers. Maar wat zou er ge beuren als de dieren mee mochten doen? Daaover gaat deze film van de BBC. Ned. I, 21.55 uur. Tour de France Gefilmd verslag van de etappe Serre-Chevalier-Morzine. Ned. I, 23.05 uur. Nogmaals Tour de France Rechtstreekse reportage van de vandaag verreden etappe. Ned. II. 17.15 uur. Alleen op de wereld Inspecteur Aimes is ervan overtuigd dat Reml een misda diger is. Ned. II, 18.59 uur. Toppop Special Toppop ^besteedt dit keer aan dacht aan het soft-pop-reper- toire. Gasten zijn onder ande ren: Anita Meyer, Maywood en Linda Lewis. Ned. II, 19.25 uur. Kaz Kaz wordt heen en weer ge slingerd tussen ziin nieuwe be staan en zijn verleden. Ex-cel genoten willen hem namelijk als bemiddelaar hebben voor de onderhandelingen met de overheid. Ned. II, 20.27 uur. Barry Manilow en John Denver De special rond Barry Mani low en John Denver, die dit jaar in Montreux bekroond met de Bronzen Roos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2