Hans Kroes toont geenrespectvoor gevestigde orde j Wereldrecord speerwerpster Birjoelana Gerd Meier foutloos sportuitslagen SPQRTTRIBUNE Wereldbekl voor waterpolo dames Spertwerr LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 PAGINAÏ Zwemkampioenschappen sterk gedevalueerd GEESTEREN Gerd Meier heeft gistermiddag met Casi- mir het hoofdnummer van het internationale concours hip- pique in Geesteren, het springconcours om de Grote Prijs van Twente, gewonnen. Hij bleef in de barrage fout loos in 33,1 seconden. Casimir, de elf-jarige bruine Ierse ruin van Gerd Meier,: staat vooral te boek als een specialist in puissance-con coursen. Dat de viervoeter over aanzienlijk meer kwalitei ten beschikt, bewees Casimir gisteren tijdens het zesde CSI van Geesteren. Samen met de Westduitser Ulrich Meyer zu Bexten, de tot Westduitser ge naturaliseerde Franke Sloot haak en de Brit Steven Head- ley kwalificeerde de vorig jaar Nederlander geworden Meier zich niet alleen voor de barra ge, hij slaagde er ook In daarin foutloos te blijven met de ënel- ste tijd. Slechts Ulrich Meyer zu Bexten, lid van de Westduit- se equipe die in Rotterdam zal starten tijdens het hippische festival, bleef enigszins in de buurt van zijn vroegere landge noot. Zijn schitterend afgeleg de parcours nam echter 0,7 seconde te veel in beslag, waardoor hem niet meer restte dan de ondankbare tweede plaats. Headley, eveneens zon der missers in de barrage, werd derde, voor Sloothaak die met Waterloo op de vijfde hindernis, een stijlsprong, zijn illusies op de zege goed voor achtduizend gulden, kon be graven. De Britse ruiter Graham Flet cher won gisteren met Double Brandy tijdens het internatio nale condours hippieque de Grote Prijs. Hij bleef in de bar rage foutloos in 45.6 secon den. Tweede werd de Ameri kaanse amazone Katie Mona- han met Silver Exchange en derde werd de Westduitser Paul Schockemöhle met El Paso. AMERSFOORT De na tionale kampioenschap pen zwemmen lijken in één opzicht op de Olym pische Spelen van Mos kou. De besten zijn afwe zig. Dat is echter de eni ge overeenkomst. De ti telstrijd wordt daarom nu gehouden onder het eti ket zomerkampioen- schappen. Door het ont breken van de beste twaalf concentreert de aandacht zich op de af vallers voor Moskou de jonge talentvolle jeugd van vijftien jaar of jonger, die zich klasseren voor de Europese jeugdkam pioenschappen die begin augustus worden gehou den in het Zweedse plaatsje Skövde. In een land, waar zwemtalent even dik gezaaid is als er de laatste tijd regendruppels val len. deden vooral Hans Kroes en Annemarie Verstappen van zich spreken. Kroes (15) gaat een prachtige zwemtoekomst tegemoet. De HPC-er kwam onlangs nog net iets tekort om een Olympische ticket te ver dienen, iets wat men in kringen van de KNZB allerminst be treurt. Hij is immers een talent dat in Zweden voor medailles zal kunnen zorgen. Voor zijn favoriete afstanden (100 en 200 m vrije slag) aan de beurt zijn, verraste hij zaterdag al met een jeugdrecord op de 400 m vrije slag (4.06,70 min.), maar troefde gisteravond zijn clubgenoot en tweede man van Nederland Robin Schuyt af in een knap gezwommen wed strijd over de 200 m rugsiag. Hij toonde met deze overwin ning, ondanks zijn jeugd, geen enkel respect te hebben voor de gevestigde orde. Ook Gerard Smit, op de streep een fractie sneller dan Schuyt. moest buigen voor Kroes. De vijftien-jarige Annemarie Verstappen uit het Brabantse Rosmalen is de alleskunner bij het meisjeszwemmen. De MAVO-scholiere etaleerde haar mogelijkheden op de 200 m rugslag, waarin zij zich een waardig vervangster toonde van de twee afwezige cory feeën Monique Bosga en Jo- landa de Rover. Naast de eveneens in Rusland vertoe- Ria Willemse en Brigitte Hemeltjen nemen de zo juist geëindigde race nog even door. vende Conny van Bentum is dit meisje een uitstekende aanvul ling van het Nederlandse da- meszwemmen. Dat dameszwemmen is uitge dund tot en met. Slechts twin tig meisjes van zeventien jaar of ouder zijn in Amersfoort aanwezig. Onder hen Ineke Ran. Als enige van de nationa le zwemtop gaf deze al vroeg tijdig te kennen weinig trek te hebben in een Olympisch avontuur. De badhoevedorpse, altijd al een uitzondering in haar benadering van de top sport, trainde dit jaar meer ki lometers dan ooit, maar meer met haar hoofd bij de studie dan bij de sport. De inmiddels geslaagde VWO-scholiere koos Gerard Smit in actie tijdens de 400 meter vrije slag heren. daarom bewust niet voor de Olympische selectiewedstrij den. De laatste weken werkte zij keihard aan haar conditie en bekroonde die arbeid met een zomertitel op de 100 meter vlinderslag in 1.03,55 min., een tijd waar zij sinds twee jaar niet meer aan toegekomen was. Een tijd ook die haar tot de beste van Nederland maakt op dit nummer. Spijt over het niet naar Moskou gaan heeft de achttien-jarige echter niet. Andere afvallers voor Moskou als Gerard Smit, Edward Maasdijk en Berjan Cornelisse vinden eveneens hun troost bij deze Nederlandse kampioen schappen. Smit (20) zegevierde op de 400 vrij, Maasdijk op de 100 vlinder, waar hij bedreigd doch niet gepasseerd werd door de Hagenaar Robert Ver beek, die zaterdagmorgen het jeugdrecord verbeterde op de 100 meter vlinder. Zijn 57.83 sec. was exact één-honderdste seconde sneller dan de tijd die zijn clubgenoot Kees Vervoorn destijds vestigde tijdens de Olympische Spelen van Mon treal. Cornelisse won met straatlengte de 200 m schools lag. Van de revanche-gedachten van Maritzka van der Linden, destijds in Rotterdam handig afgewezen bij haar Olympische examen, is nog niets terecht gekomen. Op de haar niet wel gevallige 200 m. schoolslag kon ze ternauwernood een bronzen medaille pakken ach ter Ria Willemse, toen ook al niet goed genoeg bevonden voor een reisje naar Moskou. Een prettige verrassing was het optreden van de Utrechtse Yvonne van de Hurk. Deze zes- tien-jarige was in haar jeugd al een belofte maar kon deze niet Inlossen door privé^-omstandig- heden. De pupil van Marian Oudkerk Is sinds november vo rig jaar weer in training en ver beterde haar privérecord op de 400 meter vrije slag met vele seconden. Dat leverde haar een zomertitel op in 4.25,21 min., vlak voor Berber Kamstra. PODOLSK/MOSKOU Als eerste vrouw heeft de onbekende Tatjana Birjoelana uit de Sovjet Unie bij het speerwerpen een afstand van meer dan 70 meter bereikt. Tijdens atletiekwedstrijden in Podolsk wierp zij zaterdag 70,08 meter. Birjoelana verbeterde daar mee het wereldrecord dat sedert 29 april van dit jaar met 69,96 meter op naam stond van de Oostduitse Ruth Fuchs. Er werden tijdens de werpersdag in Podolsk nog meer voortref felijke prestaties geleverd. Alexander Barisnikov, die bij het ko gelstoten de draai-techniek introduceerde, won het kogelstoten met een afstand van 21,48 meter, de vierde beste wereldseizoen- prestatie. Wereldrecordhouder kogelslingeren, Sergei Litvinov (81,66) passeerde voor de tweede keer de grens van 81 meter: 81,08 meter. Oud-olympisch kampioenen discuswerpen, Faina Melnik won haar specialiteit met 68,32 meter. Bij de olympische testwedstrijden in Potsdam heeft de Ootduitse 4 x 100 meter ploeg dames gisteren het wereldrecord verbeterd en gebracht op 41,85 seconden. De ploeg bestond uit Romy Mul ler, Barbel Wöckel, Ingrid Auerswald en Marlies Olsner. Hetzelfde viertal had het oude wereldrecord van 42,09 seconden afgelopen woensdag in Oost-Berlijn al geëvenaard. De eerste keer dat een Oostduitse formatie 42,09 seconden liep, was op 10 juni van het vorig jaar in Karl-Marx-Stadt. Op 4 augustus werd in Turijn die tijd geëvenaard en dat gebeurde op 9 juli opnieuw. De tweedaagse internationale atletiekwedstrijden in het Neckar- stadion in Stuttgart, die aangekondigd waren als „mini-olympia de" hebben van de slechte weersomstandigheden ernstig te lij den gehad. Desondanks werd een aantal voortreffelijke presta ties geleverd. Op de eerste dag zorgde de wereldrecordhouder Edwin Moses op de 400 meter horden met een tijd van 48,62 se conden voor een hoogtepunt. Op de tweede dag stal de Keniaan Kiprotisch Rono de show. De Afrikaan, die de eerste dag de 3000 meter steeple chase won in 8.20.2, zegevierde zaterdag ook op de 5000 meter met een tijd van 13.19.3. 9v:i BREDA Via een vochten overwinning op het team van de Ve Staten kwam de Nedei dames waterpoloplo* de eerste keer in h« van de FINA-wereldbek toernooi, dat in Bredi gehouden, had een bij E boeiend verloop do< kleine krachtsverschil deelnemende ploegen l< in de laatste van de vijb| ces viel de beslissing. Nadat Nederland zaterf* een al even spectaculair tegen Canada niet - kwam dan een gelijkspe 1 de de Verenigde State vermoeiende strijd teg Australische dames. A qaf daarin een aanvi C genomen voorsprong va r prijs en kreeg na een g gaande tweede en dere riode twaalf seconden v r de gelijkmaker om de ai 66. Beide teams hadd halve bij het ingaan fG laatste wedstrijd drie g en het resultaat zou bes n zijn voor de wereldtitel. Nederland maakte een BI nerveuze Indruk dan in voorgaande duels, terwi rika niet alleen de favori mee moest torsen, ma n de titel die het vorig ja» eigen publiek haalde. Der gevulde tribune kreeillfi schitterend duel voorg - teld tussen twee volkom 1 elkaar gewaagde ploeger wijl de Engelse/Belgisch*) trage ook blijk gaf zich meer an het dames p< hebben aangepast. Zonder grote uitblinkersPd de Nederland onder van coach Heemskerk j6r tief sterk waterpolo en If11 niet intimideren door I 9 dat Amerika in de eerseC periocjes tot vijf keer tl leiding kon nemen, waa'el marge echter geen enke161 meer werd dan één trefl Alle technische en tal* oefeningen die de bond er gedurende een zeerI voorbereiding had inge leverden Nederland in d ste periode een duidelijk wicht op, dat echter seconden voor tijd in nende treffer kon woi gedrukt. De Nederland! punten kwamen van Mi Feggelen, Ria Roos, Beek (3), Ingrid Schoft tenslotte de winnends van Brigitte Hulscher. LONDEN De Britse Maurice Hope heeffeg, wereldtitel in het zwaard gewicht (WBC versie) te ig Italiaan Rocky Mattioli den. MOSKOU Het nè a voetbalelftal van de J He Unie heeft zaterdag in llir ninstadlon een vriendsc 8 iijke wedstrijd tegen De zi ken met 2-0 gewonnen, NEW JERSEY De Matthew Saad MuhL heeft gisteren met succ?t wereldtitel in het halfzvDC wicht (WBC-versie) veri d„ dank zij een overwinn r! Alvaro Lopez. lel ZWEMMEN 200 m rugsiag dame», B-finale 1. Ellen Hardeman (VZC-R) 2.30.40. 2. Monique Wildschut (Njord '59). 3. Erna Ernste (PZC-V). 4. Anita de Gier (BZV-S). 5. Nicole van En gelshoven (MZPC). 6. Pascale Sterckel (HZC-W). 7. Kitty Oude Nijeweme (De Dinkel), 8. Pietje Knoppert (Zian-V). 200 m rug slag dames, A-finale 1. Annemarie Verstappen (BZV-S) 2.23.67, 2. Inge de Lange (Zwem- lust-H), 3. Ingrid Esser (Zeester-P), 4. Monique Kroese (Oe Mors), 5. Mary Anema (AZPC). 6. Monique Mollema (AZPC). 7. Marja Engel (HPC), 8. Laura Leideritz (AZPC). 100 m vlinderslag heren, B-finale 1. Gerard de Kort (HPC) 1.00.26, 2. Marco van Dijk (Steenwi)k '34), 3. Henk Elzerman (Zlan-V). 4. Hans van Breenen (DWK). 5. Pronk Vijver (Het IJ). 6. Frank de Goey (RZV), 7. Harry Delno (De Rijn), 8. Winand Wllligers (MZPC). 100 m vlinderslag haren. A-finale 1. Edward Maasdijk (De Zijl-LGB) 57.47. 2. Robert Verbeek (Zian-V). 3. Leen Steenbrink (HPC). 4. Matt- hljs van Leeuwen (De Otters). 5. Andre In 't Veld (ZPA). 6. Okke Tisslng (Zeemacht). 7. Marcel Ek- kelboom (De Dinkel). 8. Hans Kroes (HPC). 200 m schoolslag dames, B-flna- Ie 1. Elly Cornelius (Eemsrobben) 2.54.88. 2. Ellen Hoogeboom (LZ'86), 3. Monica van Duin (HPC). 4. Gaby Valentin (HZPC). 5. Nancy ter Wolbeek (HPC). 6. Karin Veld huis (Oe Dinkel). 7. Marjolein Phafl (Njord '59). 8. Monique Luppe9 (Dedemsvaart). 200 m schoolslag damaa, A-fina ls: 1. Ria Willemse (Njord) 2.44.14, 2. Brigitte Hemeltjen (De Dinkel). 3. Maritzka van der Linden (Ra ket). 4. Ellen Verberne (ZPA). 5. Petra van Staveren (De Steur). 6. Miranda Tijhuis (De Dinkel). 7. Jo- landa de Jong (Zian-V). 6. Erna Wasslnk (iJsselmeeuwen). 400 m vrije alsg heren, B-finale: 1. Jack Pakken (Hoorn) 4.17.02. 2. Frank de Goey (RZC). 3. Gerrit Muller (VZC-R). 4. Erik Rieken (AZC-U), 5. Gertjan Komejan (De Kwakel). 6. Michel van Weelden (Zwemlust-H). 7. Marcel Ekkel- boom (De Dinkel). 8. Winand Wllli gers (MZPC). 400 m vrije slag horan. A-finale: 1. Gerard Smit (Zwemlust-H) 4.03.57. 2. Frank Drost (AZPC). 3. Patrick Dyblona (AZPC). 4. Edwin Kooymsn (HPC). 5. Marco Lagas (WVZ). 6. Peter Smit (Steenwljk). 7. Gerard de Kort (HPC). 8. Ronny Baars (Polar Bears). 4 I 200 m vrije slag astafatta meisjes (tot 16 Jaar): 1. Zwemlust- Oen Hommel 8.45.14, 2. De Din kel. 3. AZPC. 4. HZC-Westhag. 5. AZPC II. 6. ZPA. 7. De Eemsrob ben. 8. BZV-S. jongens (tot 16 jaar): 1. Zeemacht 4.19.77, 2. HPC. 3. AZPC. 4. MZPC. 5. ZPW-U. 6. PSV. 7. BZPC. 8. De Rog. ard Smit (Zwemlus/h) 2.12.78. 3. Robin Schuyt (HPC) 2.13.09. 4. Frank Drost (AZC) 2.13.78. 5. Jan Kniithol (Steenwljk 34) 2.15.01. 6. Leon Steenbrink (HPC) 2.15.72. B-finale: 1. Patrick Dyblona (AZC). 2.20.22, 3. Jan Braams (AVZV) 2.22.15. 200 meier schoolslag a-finale: 1. Berjan Cornelisse (KAZ) 2.27.73, 2. Henk Bakker (Devel) 2.34.10. 3. Theo de Grool (RZV) 2.35.57. B-finale: 1. Walter Rolloos (Kemp vis) 2.40.73. 2. Remco With (DJK) 2.41.22, 3. Spanny Feskes (Breda) 2.44.54. Dames: 100 meier vlinderslag a-finale: 1. Ineke Ran (DJK) 1.03,55. 2. Anne ke van Kraay (PSV) 1.05.14. 3. In grid Esser (Zeester pr.) 1.05.74. 4. Berber Kamstra (Zwemlus/h) 1.06.01. 5. Mary Anema (AZC) en Hansje Geyssen (Dolfyn) 1.06.17, 7. Annemarie Verstappen (BZV) 1.06,49. 8. Joke Sand borgen (Do- vel) 1.06.63. B-finale: 1. Maritzka van der Lin den (Raket) 1.05.72. 2. Elly Corne lius (Eemsrobben) 1.06,01, 3. Ju dith Anema (AZC) 1.06.66. 400 maler vrije slag a-flnato: 1. Yvonne van de Hurk (Zwemlust/H) 4.25.21. 2. Berber Kamstra (Zwemlust/H) 4.26.04. 3. Jolande van de Meer (Raket) 4.26.21. 4. Anja Grote Punt (Dinkel) 4.26.37. 5. Annemarie Verstappen (BZV) 4.29.02. 6. Mirjam Helns (ZPA) 4.32.67. 7. Marijke de Groot (Zwemlust/H) 4.33.46. 8. Harriet Huiskes (ZPA) 4.33.82. B-finalo: 1. Pascals Sterckel (Westhag) 4.32.21 ge (Zwemlust/h) que Wildschut (Njord 59) 4.34.52. 4x200 motor vrijs slag ast. jon- rs 104 16 jaar: 1. HPC 8.26.48. Zeemacht 8.35.14, 3. DJK 8.41,30. 4. Het Y 8.45,78, 5. AZC 8.46.06. 6. PSV 8.47.86. 4x100 meter wisselslag ost. meis jes tot 16 jaar 1. Dinkel 4.32.09 (NAR). 2. AZC 4.37.65. 3. Njord'59 HONKBAL Hoofdklasse: Qulck-Glants 3—5: ADONeptunus S—8; Nlcols HCAW 3—0; Amatel Tigers—Kin- heim 6-4; Feyenoord—UW 12— wijk—Hilversum 1—5. B: DOS'32—Hoofddorp 6—16; DOS'32—Hoofddorp 3-15; OWO—Sparks 3—0: Spartaan— Sparta 2—4. BSC Utrecht—The Herons 00. Hoofdklasse: Giants—Quick 5—8; Neptunus—ADO 10—1; Kinheim— Amstel Tigers 4—17. Eerste klasse A: Schoten—TTT 0—15; Scholen—TTT 5—3; PSV— Th amen 1—3; Storks—RCH 0—6: HilversumRooewijk 6—3. B: SparksOWO 3—0. Tweede klaa C: Terrasvogels Onze Gezellen 6—4; Wassenaar HCTIW 91; Schiedam—Bloe- m endaal 3—4; LijndenEuro Stars 5—3; CelerHas—OVH 6-0. Standaordklas West III: The Hawks—NADO V 6-3; VUC— Blue Birds 6—3: Noerlands Hoop—MSV'71 afgelast. SOFTBAL Eerste klas: Spart»—De Meteoor 6—8 en 14-3. Tweede klas: SC^NuenenDe Spartaan 9—3; Roel—Wassenaar 1—2: Oe Pinguïns—Spaa/nwoude CRICKET Kieviten 102. HCC wlnl r s 115 voor 9. Hermesw MOTORSPORT (Ned). Malco; 3. George Jobe (Bel). Suzuki; 4. Eric Sundslröm (Fin). Husqvarna; 5. Mattl Perkonen (Fin), Yamaha; 6. Henk van Mlorio (Ned) Suzuki. TWEEDE MANCHE: 1. Van der Von; 2. Sundslröm; 3. Van Mlerlo; 4. Jobe; 5. Jean-Pierre Mlngels (Lux). Yamaha; 6. Raymond Boven (Bel). Husqvarno. STRIJD OM OE GROTE PRIJS VAN NEDERLAND: 1. Van der Ven 2 punten; 2. Sundström 6 punten; 3. Jobe 7 punten; 4. Van Mlerlo 9 punten; 5. 8ovan 13 punten. DE STAND VOOR HET WERELD- KAMPIOENSCHAP: 1. Jobe 179 punten; 2. Rangelov (Bul). Husq varna 112 punten: 3. Van der Ven 67 punten; 4. Boven 81 ponton; 6. Falta (Tsj) CZ 67 punten. TENNIS SATEUETTOERNOOI Halva finale* Herandubbelapal: Laudln/Newberry (Ned/Vst)—Ar nold/Molina (Aus) 2-6 7-6 6-4, Glt- lin/Vanler (Vst/Fra)—Battan/llp- •~n (Vst) 6-3 4-6 6-3. Zwaan/Walhof (Ned)—Peters/Cat- ton (Aus) 6-3 6-2; Oe Witte/Oe Jonge (Bel/Ned)—Schaar/Nolan (Ned/Vst) 6-2 2-6 6-4. Laudin (Vst/Ned) 6-3 6-3. (Bel/Ned) 6-3 6-7 6-1. (Ned/Vst) 7-6 6-3. Finale heranankafspef: Frits Don (Ned)—Bred Guan (Austr) 6-4 7-9 7-5. SCHAKEN IBM-toemooi 13e rondo Kroongroep: Dolmatov (Sov>— Hort (Tsj) 1/2—1/2. Karpov (Sov>—flibll (Hon) 1-0. Sosonko (Ned)Lersen (Oen) 1-0, Timman (Ned>—Van der Wiel (Ned) 1—0. Sosonko en Hort 7. 5/6. Dolmatov en Ribii 6.5. 7. Van der Wiel 4. 8. Lor sen 3,5. ZEILEN land 28 punten. Jeugdbeten A: 1. Gebr. van der Spek; 2. Jolke Halting; 3. Wouter Cadetion: 1. Mark Drontmann; 2. Fla Sanders: 3. Carola Drontmann. 420: 1. Ton Overljn; 2. Paul Vrljen- hoak. Flying Junior 1. Joop de Jong; 2. Karei Valk; 3. GUbert Hoek van Dij ka. Solo: 1. Leen van Goeverden; 2. Hans van Schie; 3. Max Blom. Slem: 1. Gebr. Trompen; 2. Coort Dageiet; 3. Rob van Kaaden. Laser M: 1. Peggy van der Lans; 2. Hans Vorkaart; 3. Marcel Boem ater. Valk: 1. Wouter Molenaar; 2. Fok- ke Jansma; 3. Wlm Meihuizen. Ylngling: 1. Mej. Hoek; 2. Jacques m; 2. Hans Sap; 3. Chris Tho- 1. M. Heineke; 2. Pe- 2. Theo Moellers; 3. Henk 1Z Voels Jollen: 1. J. van Wee- zenbeek; 2. F. Daniels; 3. G. Moes. Optimisten: i. Sebo Hofkamp; 2. Mike Kok; 3. Bas Kolk. WIELRENNEN Rolterdam-Cooltingol PROFS: 1. Gerrie van Gerwen (Ol- land) 78 km. in 1.54.47 uur. 2. Jan van Houwelingen (Heeseit); 3. G. Mak (Rotterdam): 4. H. Lunenburg (Loosbroek); 5. M. Rietveld (Rot terdam); 6. B. Pronk (Sohevenln- gen); 7. A. Tak (Oud Gastel); 8. H. Mutsaars (Schljndel): 9. J. Ver- brugge (Wouw); 10. C. Moritz (Am sterdam); 11. T. Griep (Spljkenls- se); 12. N. van Heat (Tilburg); 13. A. Oprins; 14. J. Lsmmertink (Wierden); 15. P. van Katwijk (Op- loo); 16. S. Aerts (Heerlen); 17. H. Nleuwdorp (Wemeldinge); 18. J. Hordijk (Westmaas); 19. P. Zijder- veld (De Kwakel); 20. R. Groen (Steenwijk); 25. M. Havik (Strljen); 30. M. Venlx (Zevenbergen); 39. a de Vlamlnck (Belg Ié). AMATEURS: 1. Renö den Boer (Vlaardingen) 60 km. In 1.17.22 uur. 2. H. Hoek (Rotterdam); 3. J. de Groot (Langerak); 4. W. Ue- brechts (Vlaardingen); 5. N. Tous- salnt (Naaldwijk); 6. P. Versteeg (Giesseqpurg); 7. a Smit (Haar lem); 8. A. Versluis (Ameide); 9. P.' Bosch (Gorlnchem); 10. P. Post (Oegstgeest); 11. J.. de Keijzor (Werkendam); 12. P. Koppen (Monster); 13. J. Roozenburg (Rijs wijk); 14. A. Razonberg (Rotter dam); 15. B. Jouvenaar (Den Haag); 16. M. Hulzinga (Gouda); 17. F. v.d. Enden (Monster); 18. T. Vrolijk (De Lier); 19. A. Lugtenburg (Zuidland); 20. J. Meijer (Vlaardlo- Malitsisn 1. Slaak Hanegraat (Ned) de 114 km. In 2.49.0 uur 2. Adri van de Poel (Ned); 3. Thomas Bart (Odl); 4. Guus Bierlngs (Ned); 5. Johnny Broers (Ned); 6. 8ernd Trogem (Odl); 7. Olaf Ludwlg (Odl); 8. Luc do Decker (Bel). Zwijndrecht (Bei): 1. Rene Heer en (Ned) da 115 km. In 2.50.0 uur; 2. Walter Joris (Bel); 3. Tlni van Rljsbergen (Ned); 4. Ren* Coppens (Ned) op 1.25; 5. Peter Heeren (Ned); 7. Nico Hof- mana (Ned); 8. Nico de Pr oester (Ned); 9. Joh an van der Harten (Nod) op 3.00.-. Ronde van Frankrijk (3) Vijftiende etappe: 1. Bernard Val let (Fra. - Crepel) 158 km. In 3.57.43 (gem. snelheid 40.384 km/u); 2. Bernard Thevenet (Fra. -- Perurena) 3.57.47; 3. Jean Toso (Fra. - Altlg) 3.57.50; 4. Sean Kelly (Ier. - De Klmpe) 3.57.52; 5. Klaus Peter Thaler (WDI. - Perurena); 6. Rudy Pevenage (Bel. - Godofroot); 7. Christian Seznec (Fra. Oerv- guliitumo); 8. Jean-Ren* Bemau- doau (Fra. Gulmordt 9. Joop Zoetemelk (Ned. - Post); 10. Johan van de Velde (Ned. - Post); 11. Jos Jacobs (Bet. - Godefroot) 3.57.52; 12. Guido van Calster (Bel. - De Klmpe); 13. Graham Jones (GBr. De Muer); 14. Patrick Bonnet (Fra. - Gulmard); 15. Ludo Peelers (Bel. Godefroot); 16. Regis Ovion (Fra. - Altlg); 17. Jo Maas (Ned. De Bruyne); 18. Eddy Schepers (Bel. - De Bruyne): 19. Hennle Kuiper (Ned. De Muer); 20. Patrick Frlou (Fra. - Dangulllaume); 21. Erlch Jagch (Oos. - Lauwers); 22. Marco Chagaa (Por. - Allig); 23. Claude Crlquelion (Bet. - De Klmpe); 24. Patrick Thevenard (Fra. - Lau wers); 25. Dldier Lebaud (Fra. - Dangulllaume); 26. Raymond Mar tin (Fra. - Dangulllaume); 27. Da niel Plummer (Bel. - De Klmpe); 28. Sven-Ake Nilsson (Zwe. - Dan gulllaume); 29. Van Impe (Bel. lefevre); 30. Ismael Lejarreta (Spa. - Perurena). allen In dezelfde tijd als Jos Jacobs; 45. Henk Lub- berdlng; 66. Bert Oosterbosch; 79. Jan Jonkers; 60. Gerrie Knel»- Ploogenklastemenfe 1. ploeg Cre pel (Vallei, Vanoverschelde. Alban. Van den Haute) 15.51.19; 2. ploeg Perurena (Thevenet. Thaler. Lejar reta. Fernandez) 15.51.23; 3. ploeg Altlg (Toso. Ovion. Chagas. Jakst) 15.51.26; 4. ploeg Godefrool 15.51.28: 5. ploeg Oe Klmpe z-t. (66); 6. ploeg Dangulllaume At (78); 9. ploeg Post z.t (130). Zestiende etappe: 1. Jos de Schoenmaeker (Bel. - Lefevre) 6.25.31 (gem. 32.466 km/u); 2. Al berto Fernandez (Spa. - Perurena) 6.25.33; 3. Christian Seznec (Fra. Dangulllaume) 6.27.01; 4. Ludo Peelers (Bet. - Godefroot); 5. Ro bert Alban (Fra. - Crepel); 6. Is mael Lejarreta (Spa. Perurena); 7. Sven-Ake Nilsson (Zwe. - Dan gulllaume); 8. Jean-Rene Bernau- deau (Fra. Guimard); 9. Joop Zoetemelk (Ned. - Post); 10. Ray mond Martin (Fra. Oanguinau- me); 11. Maas (Ned. Oe 8ruyne); 12. Schepers (Bel. De Bruyne); 13. De Muynck (Bet. - De Klmpe); 14. Ovion (Fra. Altlg) allen At. als Seznec; 15. Kuiper (Ned. - De Muer) 6.27.17; 16. Oevos (Bel. - Oe Bruyne) 6.27.22; 17. Nulens (Bel. De Bruyne) AL; 18. Joaqulm Ago»- tinho (Por. - Allig) At.; 19. Van Impe (Bel. - Lefevre) 6.27.38; 20. Wilmann (No©. - Altlg) 6.27.42; 21. Van de Velde (Ned. - Post) 6-27-47; 22. Thevenet (Fr» - Peru- ron*) 6.27.48; 23. Claes (Bel. Go dofroot) 6.28.01; 24. Levavasseur (Fr*. Dangulllaume) AL; 25. M. Martinez (Fra. - Crepel) 6.28.09; 26, Crlquelion (Bel. - Oe Klmpe) AL; 27. Plummer (Bel. - De Klmpe) 6.28.12; 28. Borguet (Bol. - De Kimpo) 6.28.22; 29. Jullen (Fra. Lauwers) 6.28.29; 30. Oosterbosch (Ned. - Post) 6.28.35; 36. Lubber- dlng (Ned. - Post) 6.28.48; 45. Van Vliet (Ned. Post) 6.29.54; 64. Jonkers (Ned. - Lauwers) 6.30.08; 67. Knetemann (Ned. - Post) 6.30.46; 92. Schipper (Ned. Lefe vre) 6.37.31, Zoetemelk (Ned. - Poel) 80.21.22: 2. Hennle Kuiper (Ned. De Muer) op 1.34; 3. Raymond Martin (Fra. - 7.01; 5. Jean-Ren* Bernaudeau (Fra. Gulmard) op 8.05; 6. Pierre Bazzo (Fra. - Crepel) op 9.01; 7. Christian Seznec (Fra. - Dangull laume) op 10.00; 8. Sven-Ake Nils son (Zwe. - Dangulllaume) op 10.01; 9. Joaqulm Agostinho (Por. Altlg) op 10.13: 10. Henk Lub- berdlng (Ned. - Post) op 10.46: 11. Claes (Bel.) op 11.10; 12. Jones (GBr.) op 13.37; 13. Peelers (Bel.) op 17.15; 14. Slmon (Fra.) op 18.23; 15. Ovion (Fra.) op 18.34; 16. Criquelion (Bel.) op 19.01; 17. Alban (Fra.) op 20.23: 18. Van de Velde (Ned.) op 20.39; 19. Wil mann (Noo.) op 20.51; 20. Sche pers (Bel.) op 27.38; 21. Fernan dez (Spa.) op 27.56; 22. Thevenet (Fra.) op 28.23; 23. Verllnden (Bel.) op. 28.20; 24. R. Pevenage (Bel.) op 28.56; 25. Levavasseur (Fra.) op 29.38; 26. Busolinl (Fra.) op 30.18; 27. Van Impe (Bel.) op 30.50; 28. Chagas (Por.) op 31.48; 29. Maas (Nod.) op 31.58; 30. Kne temann (Ned.) op 32.45; 54. Oos terbosch op 46.28; 60. Jonkers op 49.56; 64. Van Vliet op 51.59. De Belg Charles Jochums werd uit de strijd genomen, omdat hij de laatste plaats in het klassement Dagptoegenklaaaement: 1. ploeg De 8ruyne (Maas. Schepers. Nul lens. Devos) 25.48.46; 2. ploeg Dangulllaume 25.49.04; 3. ploeg ploeg Dangulllaume 334.04.16; 2. ploeg De Muer 334.10.21; 3. ploeg Post 334.10.51; 4. ploeg Altlg 94; 6. Van Vliet (Ned.) 90. Bergklasoomant: 1. Sven-Ake Nilsson (Zwe.) 106 punten; 2. Mar tin (Fra.) 94; 3. Belda (Spa.) 69; 4. Zoetemelk (Nod.) 61; 5. Loos (Bet.) 53; 6. Seznec (Fra.) 52; 7. Kuiper (Nod.) 47. Het jongerenklassoment wordt nog steeds aangevoerd door Jean-Ren* Bernaudeau (Fra.). Jo han van de Velde Is derde, »chter de Belg Guy Nutans. AUTOSPORT Grote Prija van Groot-BrillannM 1. Alan Jones (Aus). Williams 76 ronden (319.2 kilometer) In 1 uur 34 min. en 49.22 sec.; 2. Nelson Piquet (Bra). Brabham 1.35.00.22; 3. Carlos Routemann (Arg), Wil liams 1.35.02,50; 4. Derek Daly (lor). Tyrrel, op **n rondo; 5. Jean- Pierre Jarrier (Fra). Tyrrel. op één ronde: 6. Alain Proet (Fra). Mc La ren, op è*n ronde; 7. Hector Re- baque (Mex), Brabham, op twee ronden; 8. John Watson (Ier). Mc Laren, op twee ronden; 9. Ricardo Patrase (Ita). Arrows, op drie ron den; 10. Jody Schocker (Zof). Fer rari. op drie ronden. Stand voor hot wereldkampioen schap: 1. Alan Jones (Aus) 37 punten; 2. Nelson Piquet (Bra) 31; 3. Rene Arnoux (Fra) on Dldler Pl- ronl (Fra) 23; 5. Carlos Routemann (Arg) 20; 6. Jacques Lafillo (Fra) 16; 7. Ricardo Patrese (Ita) 7; 8. Ello de Angelis (Ita) en Oerek Daly (ler) 6; 10. Emerson Flltlpaldl (Bra) Salzburgring 1. John Nielsen (Den) de 85 kilo meter (20 ronden) In 26 min. 52.80 sec. (gem. 189.265 km/uh 2. Gu- enther Gebhard (Wdl) 27.04.35; 3. Arte Luyondijk (Ned) 27.04.57; 4. Walter Lechner (Wdl) 27.12.44; 5. Meimut Lenz (Wdl) 27.13.67; 6. Ralf Rauh (Wdl) 27.45.15. Stand Europee# beker 1. Nielsen 70 pnt.; 2. Luyendljk 66 pnt.; 3. Varjosaari (Fin) 50 pnt. Grote Prija van Groot-Brittsnnli 1. Alan Jones (Aus). Williams 76 ronden (319,2 kilometer) In 1 uur 34 min. en 49,22 sec.; 2. Nelson Piquet (Bra). Brabham 1.35.00,22; 3. Carlos Routemann (Arg). Wil liams 1.35.02.50; 4. Derek Daly (ler). Tyrrel. op ö*n ronde; 5. Jean- Pierre Jarrier (Fra). Tyrrel, op één ronde; 6. Alain Prost (Fra). Mc La ren. op één ronde; 7. Hector Re- baque (Mex). Brabham, op twee ronden; 8. John Watson (ler). Mc Laren, op twee ronden; 9. Ricardo Patrese (Ita). Arrows, op drie ron den; 10. Jody Schocker (Zaf), Fer rari. op drie ronden. Stand voor hel wereldkampioen schap: 1. Alan Jones (Aus) 37 punten; 2. Nelson Pjquet (Bra) 31; 3. Rene Arnoux (Fra) en Oldler PI- ronl (Fra) 23; 5. Carlos Routemann (Arg) 20: 6. Jacques Lafltte (Fra) 16; 7. Ricardo Patrese (Ita) 7; 8. Ello de Angells (Ita) en Oerek Daly Oer) 6; 10. Emerson Ftttlpatdl (Bra) Salzburgring 1. John Nielsen (Den) do 65 kilo meter (20 ronden) In 26 mln. 52,80 sac. (gem. 169.285 km/u); 2. Gu- enther Gebhard (Wdl) 27.04.35; 3. Arie Luyendljk (Ned) 27.04.57; 4. Walter Lechner (Wdl) 27.12.44; 5. Meimut Lenz (Wdl) 27.13.67; 6. Rail Rauh (Wdl) 27.45,15. Stand Europee# baker 1. Nielsen 70 pnt.; 2. Luyendljk 66 pnt.; 3. Varjosaari (Fin) 50 pnL PAAROESPORT Concours hlpplque in Geestaren Jschtspringconcours (750 meter, 14 hindernissen. 1# sprongen, maximum: 113 seconden) is; 1. Hugo Simon (Oost Sorry 74,3 seconden; 2. Geft Glasaard (Gbr.) Inn-Ghia 76.8; 3. Jan Tops (Ned.) Nargus 78.3; 4. Hank Hulsebosch (Oost.) Dr. Doollttle 79.3; 5. Gerd Meier (Ned.) Piraat T 80,3; 6. An dre Heller (Wdl) Wendolln 80.9; 7. Franke Sloothaak (Wdl) Rex de Robber 81.7; 8. Emlel Hendrlx (Ned.) Uvfus 81A (lengte parkoers 474 meter, dernisson. 8 sprongen, maximale hoogte 1.60 meter, toegeetane tijd 82 seconden). 1. Emlel Hendrlx (Ned.) met Captain Escort 36 pun- ten, 50.6 seconden (in de barra ge); 2. Marc Goossens (Bel.) Or kaan 36 - 51,0; 3. Steven Headley (Eng.) Corrunay Bay 36 - 54,1; 4. Anton Ebben (Ned.) Jumbo Oeslgn 36 59,3 (alien In de barrage); 5. Rudy Helsen (Bel.) Lldansa 28 - 48,3; 6. Henk Hulsebosch (Oost.) Prokaat 28 - 53.3; 7. Astrld Win kler (Ven.) Midland 25 - 56,2; 8. Hans Hom (Ned.) Aullgh 21 53.3. k Lengte force-parkoers 300 51 seconden; 1. Franke Sloothaak (Wdl) met Rex de Robber 32.5 66C.: 2. Henk Helsebosch (Oost) met Dr. Doolillle 33.4 sec.; 3. Ste ven Headley (Gbr) mef Corrunay Bay 34,1 sec.; 4. Emlel Hendrlx (Ned) mei Fantast H 36,5 sec.; 5. Hugo Simon (Oost) mef Answer 37.9 sec.; 6. Rudy Helsen (Bel.) mei Quick 38.6 sec.; 7. Plof Ray- rnflkers (Ned) mei Ducal 38.7 sec.; 8. Gerd Mefer (Ned.) met Piraat T 40.4 s Twente: 1. Gerd Meier (Ned.) met Casimir 0 strafpunten. 33,1 seconden (in de barrage); 2. Ulrich Meyer zu Bexten (Wdl) Ma gister 0 - 33.8; 3. Steven Headley (Gbr) Sunorra 0 36,4; 4. Franke Sloothaak (Wdl) Waterloo 4 - 34.7 (allen in de barrage); 5. Emlel Hen drlx (Ned.) Uvtus 4 123,5: 6. Jan Tops (Ned.) Simson 4 - 127,6; 7. Anton Ebben (Ned.) Jumbo Design 8 - 121.5; 9. Peter Nagel-Tomal (Wdl) Amazones 8 - 129.8; 10. Piel Raymakers (Nod.) Leorco 6 133.0. KOERSEN ALKMAAR Panorama-prijs 23*0 m: 1. Soraya Tonka (J. Hutborts |r.) 3.29,8 1.26,2. 2. Slmon# Dartel, 3. Sprin ter. Winn 2.30. pl 1.40 3,10 1,70, kopp 25,50. trio 292.20. Foto-prijs 2040 m: 1. Sir HoHsndla (W. H. Gsersen) 2.57.1 1.26.8. 2. Rllana Special, 3. Ria Performer. Winn 4.30. pl 1.60 1,60 3.70. kopp 12.30. trio 146,10. Niet gestart: Teun Hanover. Projector-prijs 2040 m: 1. Stella (J. J. Duivenvoorden) 2.59.0 1.27,7. 2. Solly Signal. 3. Talma Winn'«.90. pl 1.70 2.70 12,30, kopp 33.90. Atragma-prija, 1» aid. 2040 m: 1. Prinses Williams (C. D. Immlng) 2.56.1 1.26.3. 2. Ricky Surprise. 3. Sasja van Wlliy. Winn 3.30. pl 1.50 6.40 1,60, kopp 91,30, trio 1046.20. D» Gouden Armband-prijs 2040 (ie 1. Samba Judsen (B. J. Duiven voorden) 2.52.3 1.24,5, 2. Max Re cord, 3. Sera S. Winn 6.80. pl 3,10 11,60 2,10, kopp 230,80. Camere-prija 2380 m: i. Poolster B (K. P. W. Ast) 3.23.3 1125.6. 2. Remembrance. 3. Pareltje. Winn 5.90. pl t.70 1.40 2.20. kopp 9.60, trio 92,70. Niet gestart: Pe dro Again. Afrogmo-prija, 2» afdL 2040 m: 1. Rosabel (R. J. van Stam), 2. Pa vette Bronstee. 3. Sten V Winn 5.40. pl 1.30 1,60 1, iet 27,40. Van deza koers geen tl Cloe» loss Up-prijs 2700 m: Patje (W. P. Strooper 1.24.2. 2. Rezatonka. 3. Duke. Wlnn 2.50. pl 1.30 1.70 1. 4.40. trio 73.50. Niet fl«ti|u| oei Klelnbeekt-prijs 2040 Baker (J. J. de Wit) 2.46 m 2.0nno Zwier. 3. Orphst* vestsr (B. Dapper)V227 nn Pan am. 3. Nero Vanentw vel Winn 3.10. pl 2.20 1.80 1. ~h 7.90. trio 69.40. Projoctor-prijs, 2# afd. 2 fl i Tossie (B.H. Slagter) 3.04 »r2 2. Sunny Star. 3. Thamb 3,50. pl 1.50 3.10 22 17.40. O* omzet van da t droog: /274.137,0a. KOERSEN OUINOIGT Nanouk-prija 2040 m: Fortune (J. M. Swaab 1.23.5.2. Soraya Ulandia. gouUHM. Lüey) 1.25. 2. Wlnn 2.60 pl 1.50 1.30 Estoncia (J. J. 2.47.3 122. 2. Nova Zombie. Wlnn 1.70 pl. 1.10 1.10 1. 1.70 trio 12.70. England <R. Wetemans) Baiancoire, 3. Flower ol Wlnn 7.10 pl. 2.20 4.50 4. 30.90. Niet gastart Ruggi Forest (S. Oiab) 2.45 2. Slriklt van A. 3. Rlo D Wlnn 2/30 pl 1.40 1.20 1. 2.40 trio 17.30. Pyrowe Bar* on hof-prijs Rainier Galant (H. van 0 1.18.1. 2. Robtnla du 8< Wlnn 1^0% 1.40 1.30 k< zorg (J. Hendrikx) 3.27.1 Orlaya Dear. 3. Prtzef-" Wlnn 4.10 pl 2.50 3.! 81.60 trio 702.60. so (M. van Gisteren) 1.57, 4' bon. 3. Kings Eagle. Wlnn 3.00 pl. 1.70 2.90 •tart Bod ens RL. du Boio-prij* 213 r Pride (B. Dapp 1.20.2, 2. Romy Princes* stalan. Wlnn 2.20 pl 1.40 1.50 l 3.60 .trio 49.30. Kees Verksrk-prijs Tempo Rara (A. Kn# Hg 3.30.2 - 1.24.1, g. Tott Souventer. Wlnn 2.50 pL 1.70 1.40 1 "16 r«w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 14