onty Buitenzorg brengt Sjeng Hendrikx terug laatste ronde: Hort-Timman en Larsen-Karpov Frits Don mist titel op een haar Grieketteam tegen Benemarken Tennismeisjes in landenfinale Moesjinaniet in Moskou Sueeesvoor Linthuis Tachtig landen naar OS Moskou MMANHOUQT HALF PUNT ACHTERSTAND LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 DEN HAAG Het Nederlands cricketelftal dat vrijdag 18, za terdag 19 en zondag 20 juli een driedaagse interland tegen Denemarken speelt, is als volgt samengesteld: a. Bakker (aan voerder, V.O.C.); d. Bekedam (U.D.); R. Elferink (H.C.C.); S. Lubbers (U.D.); R. Schoonheim (W.K., V.O.C.); H. Spits (V.R.A.); J. Spits (V.R.A.); M. Tuininga (Rood en Wit); H. Vi- see (H.B.S.); R Van Weelde (V.O.C.). Twaalfde man: M. Hendrikse (V.O.C.) Deze driedaagse interland wordt gespeeld op het terrein van de ABN, Jan Tooroplaan in het Amsterdamse Bos te Am stelveen. De wedstrijden be ginnen elke dag om 11.00 uur. LISSABON Nederland heeft zich geplaatst voor de finalepoule van het tennis toernooi van de Coupe Annie Soi8bault voor landenteams van dames onder 21 jaar. In Lissabon versloegen Nanette Schutte en Karin Moos Portu gal met 3—0. Tot de finale- groep drongen voorts door de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowa- kije, Zwitserland, Groot-Brit- tannië, West-Duitsland en Au stralië. In Boekarest won Tsjecho-Slo- wakije de finalewedstrijd voor de Europese zóne, groep B. te gen Roemenië met 41. In de laatste partij zorgde Florin Se- garceanu voor de enige Roe meense overwinning tegen Stanislav Birner. Daarvoor had Edward Pana geen kans ge kregen van Pavel Slozil. Bij Roemenië ontbrak llie Nastase, die geschorst is. In de halve fi nales (interzone) speelt Tsje- cho-Slowakije van 17 tot en met 19 september In Buenos Aires tegen Argentinië. MOSKOU Oud-wereldkam pioene Elena Moesjina zal niet kunnen deelnemen aan de Olympische tumwedstrij- den. Het Russische Persbureau Tass meldde zaterdag dat Moesjina wegens een blessure niet meer in de selectie is op genomen. Volgens haar trainer Amand Sjamijassov is Elena Moesjina een week geleden tij dens de training ernstig ge blesseerd geraakt. ANTIBES De Nederlandse schoonspringster Caroline Linthuis heeft gisteren tijdens de drielandenwedstrijd tus sen Frankrijk, Spanje en Ne derland de eerste plaats be haald. De Francaise Isabelle Arene, die zal deelnemen aan de Olympische Spelen te Moskou, bleef bijna 40 punten bij Lint- huis achter 387.25 - 349. De tweede Nederlandse springs- ter, Daphne Jongejans, eindig de op de derde plaats met 345.25 punten. In de landenwedstirjd voert de Nederlandse ploeg door deze prestaties het klassement aan. MOSKOU Het Internatio naal Olympisch Comitó heeft gisteren in Moskou bevestigd dat zes landen die oorspron kelijk besloten hadden een afvaardiging naar de zomer spelen te zenden toch niet in de Sovjet Unie vertegenwoor digd zullen zijn. Het betreft Gabun, Mauritius, Niger, Op- per-Volta, Panama en Surina me. Daarentegen zal Mozam bique, dat ten tijde van de sluiting van de aanmeldings termijn geen officiële uitnodi ging had ontvangen, wel aan de Spelen deelnemen. De tachtig landen die een af vaardiging naar De Sovjet Unie zullen sturen zijn: Ethiopië, Afghanistan, Algerije. An dorra, Angola, Australië. België, Be nin. Birma. Botswana, Brazilië, Bulga rije. Costa Rica, Tsjecho-Slowakije. Denemarken, Dominicaanse Repu bliek, Oost-Duitstand. Ecuador, Fin land. Frankrijk. Griekenland. Groot- Brittannië, Guatemala, Guyana, Gui nee. India, Irak. Ierland, Usland. Ilalië. Jamaica, Jordanië. Joegoslavië. Ka meroen. Columbia. Kongo, Cuba. Koeweit, Laos. Lesotho. Libanon. Li bië, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta. Mexico. Mongolië, Mozambi que, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nieuw Zeeland. Nederland. Noord-Korea, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Porto-Rico, Roemenië. San Marino, Zweden Zwitserland, Senegal. Sey chellen. Sierra Leone, Sn Lanka. Spanje, Syrië. Tanzania, Trinidad en Tobago, Sovjet-Unie, Oeganda. Hon garije, Venezuela. Vietnam, Zambia, Zimbabwe en Cyprus. Aan de Spelen van Montreal in 1976 namen 88 landen deel aan die van München, vier jaar eerder, het recordaantal van 122. De Gravin van Haemst met L. Hof aan het roer in actie tijdens de strijd in de Regenbogenklasse. was de strijd het hevigst. De beste start was voor Hollander De Groot. Met boot nummer 84 bleef hij tot na de eerste boel op kop van het fraaie veld Regenbogen. De 'Flamingo' van Luut Hof raakte al vroeg na de start in een fel gevecht gewik keld met de leider en kwam als nieuwe heerser uit de strijd. De eerste positie zou door de talentvolle debutant niet meer worden afstaan. Direct na de start lagen^le boten dicht bij elkaar. De teamverhouding was 27 punten voor de Friezen en 27,75 voor Holland. De volgorde veranderde nog enkele malen, want vlak voor het einde van de eerste ronde voer de Hollandse équipe nog fraai In het middenblok zeilde en had derhalve een puntenvoorsprong van 25 om 29,75. Het gastvijftal. dat de laatste ontmoeting In Sneek ook al naar zich toe had getrok ken, knokte zich echter fraai naar voren. Routinier Martin Heineke maakte de op merkelijkste rush. Slechts als achtste uit de 'startblokken' gekomen bereikte 'Der tien Ongelukken* uiteindelijk een derde klassering, hetgeen de thuisèquipe echter niet veel zou helpen in de ploegenstrijd. Jappie Hettinga besliste eigenlijk de Friese zege door als achtste voor de finishlijn te verschijnen en daar te blijven liggen om nummer 71,„Dwaallicht" van Hollander Booy, de wind uit de zeilen te nemen. Hierdoor voer zijn Friese collega De Vries eerder over de eindlijn waardoor de over winning voor de noorderlingen een feit zou zijn. Deze manoeuvre lukte. Booy werd de hekkesluiter en bepaalde zo het eindtotaal van Holland op 28 punteTi, terwijl Friesland met 26,75 punt de eerste confrontatie van de jubilerende Kaagweek tot zich trok. Vandaag, morgen en woensdag zullen de volgende teamwedstrijden worden geva ren. Alle Holland-Frieslandontmoetingen startten om 10.00 uur. STERDAM Anatoli Kor- heeft zaterdag in de der- Mde en voorlaatste ronde j: I hot IBM-schaaktoornooi JJ Amsterdam met wit ge- j 'nen van de Hongaar Zol- J Ribli. Zijn voorsprong van half punt op Jan Timman J if bestaan omdat deze neens won. Timman ver- jg met wit John van der 1 hadl Sosonko doorbrak eindelijk zijn keten van twaalf achtereenvolgende remises. HIJ boekte een winstpartij te gen de teleurstellend spelende Bent Larsen. Daardoor bereik te Sosonko de met Hort ge deelde derde positie. De Tsjech speelde met zwart remi se tegen de Rus Serge Dolma- tov. In de slotronde (vandaag) speelt Timman met zwart te gen Hort en heeft Karpov eveneens zwart tegen Larsen. Dolmatov moet winnen van Ri- bli om nog een grootmeester resultaat te kunnen boeken. De winnaar van de kroongroep krijgt 7.500.-, de nummer twee 5.500.-. De partij Kar pov en Ribli verliep als volgt: Wit: Karpov. Zwart: Ribli 1. c2-c4 c7-c5; 2. Pg1-f3 Pg8-f6; 3. Pb1-c3 Pb8-c6; 4. g2-g3 d7-d5; 5. c4xdR Pffixd5: 6. LI1-o2 q7-p6; 7. 0-0 Lf8-g7; 8. Pc3xd5 Dd8xd5;"9. d2-d3 0-0; 10. Lc1-e3 Lc8-d7; 11. Pf3-d4 Dd5-d6; 12. Pd4xc6 Ld7xc6; 13. Lg2xc6 Dd6xc6; 14. Ta1-c1 Dc6-e6; 15. Tc1xc5 De6xa2; 16. Tc5-b5 b7- b6; 17. Dd1-a1 Da2xa1; 18. Tf1xa1 Tf8-b8; 19. Ta1-a6 Kg8-f8; 20. Tb5- b4 Lg7-«5; 21. Tb4-a4 b6-b5; 22. Ta4-a2 Tb8-b7; 23. b2-b3 Le5-b8; 24. Le3-c5 KI8-e8: 25. d3-d4 Ke8-d7; 26. e2-e4 e7-e6; 27. b3-b4 Kd7-c8; 28. d4-d5 e6xd5: 29. e4xd5 Tb7-d7; 30. d5-d6 Td7-d8; 31. Kg1-g2 Kc8-d7; 32. Ta2-e2 Kd7-c8; 33. Te2-e7 Td8- d7; 34. Ta6-a2 a7-a5; 35. Ta2-c2 Zwart geeft het op Moment van het duel tussen Don(achtergrond) en Guan. de beker aan jou gunnen. Maar op papier is hij nu een maal voor de fokker. Sjeng Hendrikx:,, Met Monty Bui tenzorg terugkeer is er voor onze stal weer een nieuwe periode begonnen. Het is een tijd minder gegaan. Maar zo'n paard kan een hoop veranderen op stal". Veertien juni maakte Monty Buitenzorg na bijna twee jaar, zijn heroptreden op Duindigt. Twee weken later kwam de hengst van stal Nooit Gedacht aan de start in de Grote Prijs der Lage Landen. Als voorlaatste, voor Speedy Volita, ging Monty Buitenzorg toen in een kilo- metertijd van 1.19.9 minuten over 2600 meter over de eindstreep. Sjeng Hendrikx:„Monty Buitenzorg was toen nog niet klaar voor de Grote Prijs der Lage Landen, maar op verzoek van de heren van de NDR liet ik hem starten, omdat er anders te weinig paarden hadden ge lopen. Spijt daarvan heb ik niet gehad. De tijd van Monty was behoorlijk en het is toen een goede voorbe reiding geweest voor dit Nederlands kampioenschap". Sjeng Hendrikx, de 46-jarige trainer en pikeur uit het Limburgse Mheer, had gelijk, want de tijd die hij op de chronometers liet komen in de Grote Prijs der Lage Landen is bijna goed genoeg om kampioen van Neder- Sjeng Hendrix is blij met zijn triomf. land te worden. Monty Buitenzorg zegevierde in een ki- lometertijd van 1.19.7 minuten. Monty Buitenzorg, de draver die terugkwam. Tijdens het Europees rijderskampioenschap 1978 in Hilversum mocht de Zweed Olie Goop met het paard aan de start verschijnen. Door de aanpak van de gastrijder liep Monty Buitenzorg een mond blessure op en was er met het paard in de koersen geen land meer te bezeilen. Monty Buitenzorg mocht het in de fokkerij gaan probe ren en als het niet tegenzit zullen er wellicht dit jaar van de hengst nog kinderen in de baan komen. De overwin ning in het kampioenschap van Nederland met oud- derbywinnaar Monty Buitenzorg brengt ook Sjeng Hen drikx weer in de schijnwerpers. Het is de laatste tijd niet voor de wind gegaan. Voor ons is het natuurlijk enorm dat Monty Buitenzorg weer helemaal terug is. Het zou leuk zijn als het paard straks bij ons in de buurt op de nieuwe draf en renbaan van Schaesberg, die begin augustus open gaat, kan schitteren. Op het ogenblik hebben we ook leuk materiaal op stal. Kortom, we zien de toekomst met vertrouwen te gemoet. New Petulance was wel op Duindigt. maar het paard kon door kreupelheid niet uitkomen. Na de start nam Monty Buitenzorg de leiding voor Prizefighter met Maria Poort. Daarachter kwamen Kameraad, Nathan Olivier- Nicole H en Orlaya Dear. Met nog een ronde voor de boeg kwam Nicole H met Piet Zandt op de tweede plaats achter leider Monty Buitenzorg en voor Prizefigh ter en Kameraad. In de laatste rechte lijn liep Monty Buitenzorg nog iets weg. Zijn overwinning kwam niet in gevaar en hij won voor de verrassende tweede Orlaya Dear met Piet Smit en Prizefighter. Als vierde ging de eerste favoriet Nanouk met Martin Vergay, over de eind streep voor Ossian met Aad Harmsen. Sjeng Hendrikx nadat hij de prachtige ereprijzen in ont vangst had genomen:,. Voor de start kwamen er enkele mensen bij mij langs en vroegen welke paarden ze op hun trioformulier moesten invullen. Ik speel zelf voor geen cent, maar ik voorspelde wel de eerste vier paar den. Maar nogmaals, als ik niet in het eerste gelid ach ter de auto had kunnen starten, zou het anders geweest zijn". Martin Vergay, de man achter de achtjarige hengst Nanouk:„Dat kost te veel in het tweede gelid achter de auto te starten. Voor Nanouk zat er nu niet meer in dan een vijfde plaats". ARTHUR VAN RIJSWIJK (Jl.nl it van de race die Hendrix de titel opleverde. an "°i MiSENAAR „Ik wist dat Monty Buitenzorg goed lopen maar op een kampioenschap had ik nooil kend. Daarnaast had ik het geluk om met Monty e inzorg in het eerste gelid te kunnen starton dooi ■•^Uitvallen van New Petulance. Ik kon nu gelijk de ig nemen en dat is natuurlijk een groot voor- aldus de gelukkige Sjeng Hendrikx gistermid- na zijn prachtige overwinning op Duindigt in hel 0 pioenschap van Nederlandse paarden. Voor de r' lurger was dit pas zijn zesde overwinning van het Het is duidelijk, Monty Buitenzorg is weer hele- >niteru9 en negenjarige hengst is een geduchte ran ,erkin0 voor de 8mall° Nederlandse draverstop. Ive de eerste prijs van achttienduizend gulden, die g Hendrikx met zijn broer René mag delen omdat j genaar van het paard zijn. waren er ereprijzen in de 1 ivan een schemerlamp van de eigenarenvereniging, n' prachtige vaas van de NDR en een beker van de jersvereniging. De beker is evenwel voor de fokkers, aders Snetselaar. Jaap de Waal van de fok- iging:„Je moet de fokkers maar ontlopen, want jij doet zo veel voor de sport dat we liever onze sportredactie) (AAG In tegenstelling lot de fraaie winning, die het Hollandteam vorig behaalde tijdens de Kaagwedstrij- I (alle vier ontmoetingen met Fries- I werden gewonnen), startte ditmaal iland goed. In de openingswedstrijd de 60e Kaagweek sleepten de Friese inbogen onder de bekwame leiding teamleider en titelverdediger Harry terdam de eerste zege binnen. Als fidueel winnaar bereikte debutant 1 Hof uit Keerenveen als eerste de nrode finishvlaggen. d er ideale zeilomstandigheden werden rdagochtend de eerste zeilers van de gweek 1980 weggeschoten. Door de n de zeilwindkracht 4 werden soms grote jl heden bereikt en spectaculaire staal- ri Regenboogzeilen ten beste gegeven. pi{ de eerste boek en vlak voor de finish SCHEVENINGEN Frits Don (24) heeft giste ren op letterlijk een haar de internationale tennistitel van Scheveningen gemist. De bla kende vorm van zaterdag, toen hij een irritan te Louk Sanders in drie sets de baas was ge bleven, ontbrak in de finale op de Metsbanen, maar Don speelde goed genoeg om een match-point te creëren tegen de Australiër Brad Guan. Met een fraaie lob schakelde hij zijn 21-jarige tegenstander uit. Diens twee meter lange gestalte ontnam hem echter het zicht op de achterlijn en daarom accepteerde Don ogenblikkelijk de beslissing 'uit' van de lijnrechter. Zo de bal uit was, moet dat maar een haar hebben gescheeld. Volgens de hon derden te vroeg juichende toeschouwers bij de bewuste achterlijn, zat die ene haar echter in het oog van de lijnrechter. Zijn beslissing maakte in ieder geval een einde aan Dons successenreeks in dit sateliettoernooi. De Rijswijker overleefde vervolgens vijf matc hpoints van Guan en sneuvelde bij het zesde: 4-6, 6-7 (7-9), 5-7. Frits Don hoorde pas na afloop van de twee uur durende eindstrijd, dat hij dichter bij een zege was geweest dan hij zelf had gedacht. „Was die bal in? Nee, als dat zo is word ik gek". Hij bleef echter normaal. „Ik speelde slecht tegen Guan, maar wat wil je. Ik heb hier zelfs kwalificatieron den moeten spelen en acht enkelspelpartijen achter elkaar zijn natuurlijk vermoeiend. Tegen Louk Sanders ging het erg goed; zijn fouten werden door mij geforceerd, want aan zijn vorm kan hij zijn nederlaag niet wijten. De zege op Sanders is heel erg belangrijk. Tegen een zes voudig Nederlands kampioen is het normaal dat je met knikkende knieën speelt. Dat is nu voor goed voorbij", aldus Frits Don. Louk Sanders was de afgelopen twee jaar al niet meer in staat de nationale indoortitel te veroveren door nederlagen tegen Theo Gorter en Huub van Boeckel. Nu blijkt hij ook op de buitenbanen niet meer onverslaanbaar. In mei van het vorig jaar werd hij voor het laatst door een landgenoot uitgeschakeld op gravel. Het tijdperk-Sanders is misschien nog niet ten ein de, maar zijn troon wankelt. Sanders bezit een compleet slagenarsenaal, zijn zwakke mentali teit vertoont echter nog steeds geen vooruit gang. Frits Don daarentegen gaf in zijn finalepartij te gen Brad Guan aardige staaltjes van Inzet en doorzettingsvermogen. Nadat hij de eerste set met 6-4 had ingepalmd, raakte hij In de volgen de reeks een voorsprong van 4-3 kwijt en stond ten slotte In de tie-break met 6-0 achter. Niets aan de hand. Met zijn sterkste wapens, pas- seerslagen en drop-shots, kwam hij op gelijke hoogte en was toen nog twee punten verwijderd van de eindzege. De 21-jarige Guan dwong toch een derde set af en liep daarin uit naar 4-1. Zijn riskante aanvalsspel verliep eindelijk vlekkeloos. Maar Frits Don kwam weer terug en stootte door naar 6-5 en match-point. Dat hij uiteinde lijk niet zegevierde is eigenlijk wel terecht. Don viel amper aan en kon daardoor niet genoeg profiteren van de volkomen ongevaarlijke back hand van Guan. De winnaar uit Sydney (de nummer 30 van zijn land) verontschuldigde zich voor zijn vele mis sers: „Ik heb op Wimbledon meegespeeld en speel nog steeds alsof ik op een snelle gras- baan sta. Toch wil ik ook op dit langzame gravel na iedere opslag naar het net, dat is eenmaal mijn spel". Gelukkig maar, want zo'n voorbeeld van modern tennis is iets waaraan de Neder landse tennissers een voorbeeld moeten ne men, willen zij Internationaal ooit Iets bereiken. Het damestoernooi op de Metsbanen werd een onderonsje tussen de veteranen Marijke Schaar en Tine Zwaan. De agressiever spelende Marijke Schaar kwam terug uit verloren positie (1-6,1-3) en zegevierde met 1-6, 6-3, 6-4. HERMAN JANSEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 13