Het wonder Jee de Sehoenmaecker Bewijs geleverd dat Zoetemelk de sterkste is ernard Hinault:„Het enige dat me est is het wereldkampioenschap" £etdóe6oma/ni Toch tevreden Haar arms gj| TOUR DE FRANCE Van kilometer tot kilometer Tourprijsvraag in 24 etappes Hoofdprijs: weekend Parijs voor twee personen ANDAG 14 JULI 1980 loop Zoetemelk Br is wat behang van de muur, meer niet, schert ste Gerrie Knetemann listeravond. Nou ja, be- tang, ik heb wel wat van nijn vet op straat lagen Iiggen. Mijn linkeronde rarm vanaf de elleboog ligt open. Mijn linkerknie is ontveld, maar bloedt net niet. Mijn linkerdij ander het broekje is wat opgezwollen door een bloeduitstorting. Het bad erger kunnen zijn. Het belangrijkste is dat de draaiende delen van mijn lichaam onge schonden zijn. Daar moet ik het mee doen. Ik zal er vandaag in de gele trui niet zo correct uitzien als in voorgaan de dagen. Hier en daar wat verband. Ik heb de 'onden onmiddellijk na de finish laten verzor gen: desinfecteren. Want ik ben doodsbenauwd voor 8traatvuil. Na mijn val in 1974 in Valras, toen ik hersenvliesont steking kreeg, heeft straatvuil ook een ern stige infectie veroor zaakt. Het is nu avond, vlak voor het eten en ik voel me nog steeds goed. Het zal allemaal wel meevallen. Toch realiseer ik mij achteraf is, dat al mijn hoop in [een klap vervlogen had innen zijn. Ik zag de fiets van Johan van de Velde naar links komen mJmaar ik was zo gecon centreerd op het verloop van de wedstrijd dat ik - ie laat reageerde. Want het ging zo goed, dat ik in de laatste kilometer had willen demarreren. Vaar had ik vast nog een lantal seconden winst unnen pakken op een Iantal mannen dat er friet meer zo fris bijzat. Maar goed, ik ben ook li'O tevreden. Als mij niets ernstigere over- I komt, teken ik hiervoor. (Van onze verslaggever) PRA-LOUP De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Jos de Sehoenmaecker winnaar van de eerste Alpenetappe. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. In de Pyreneeë- netappe over de Aubisque en de Tourmalet werd de Belg vier dagen eerder als een van de eersten gelost. Hij bereik te met grote achterstand Luchon. Hij had eigenlijk willen stoppen met wielrennen, maar kreeg nog een aantrekkelijk contract bij Mare, waar men van zijn ervaring gebruik wen ste te maken. Mare werd de zesde ploeg in zijn carrière, die in acht Tours de France nooit eerder tot een etappeze ge leidde. De Sehoenmaecker moest altijd het tempo maken voor zijn baas Eddy Merckx. Hij reed altijd in de vuile wind en ver diende op die manier een goede boterham. In zijn hele loopbaan heeft hij dan ook slechts vijf wedstrijden gewon nen, zijn etappezege In Pra-Loup was de zesde en tevens de mooiste want hij had in vier jaar nooit meer de bloemen gekregen. De Sehoenmaecker verpersoonlijkt eigenlijk een beetje de situatie in deze Tour dat het de oudere renners het meest voor de wind gaat. Zie het algemeen klassement: Zoete melk (1e) is 33 jaar, Kuiper (2e) is 31 jaar, Martin (3e) is 31 jaar, De Muynck (4e) is 32 jaar. De eerste vier in de Tour Eindelijk weer bloemen voor Jos de Sehoenmaec ker. zijn dus bij elkaar 127 jaar oud. En na hen komt pas een jongere, Bernaudeau. De Sehoenmaecker mag van geluk spreken dat de ploeg van Post gisteren het peloton zo lang gesloten hield. Daar door ontbrak het de meeste renners aan moed om weg te gaan uit het peloton. Na het 20 km geprobeerd te hebben, werd het rustig in de groep en werd er niet meer echt doorgefietst tot aan de voet van de eerste col. De rustige koers heeft in het nadeel van Kuiper gespeeld. „Ik had liever gezien dat er een hoog tempo was gereden, dan waren ze niet zo nerveus aan de finale begonnen en had het tempo in de laatste klim naar Pra-Loup ook niet zo hoog gelegen". Zowel De Sehoenmaecker als zijn metgezel Fernandez speelt in het algemeen klassement geen rol van betekenis. Zij „mochten" dus weggaan en hielden dit verrassend lang vol, bijna zestig kilometer. Het was waarschijnlijk aan de val van Joop Zoetemelk te danken dat de Belg de etappe kon winnen. Hij hield aan de finish van zijn aanvankelijke voorsprong van bijna zes minuten nog anderhalve minuut over. Was Zoetemelk overeind gebleven dan zou er moge lijk een elfde Nederlandse etappezege gevierd zijn, want toen Van de Velde het tempo van de jachtgroep nog aan gaf, verloren de beide koplopers bijna een minuut per kilo meter. En van de achtervolgers was Zoetemelk de sterkste. Zo is de een z'n ongeluk de ander z'n geluk. Dat is in de Tour de France altijd zo geweest. PRA-LOUP Vier kilometer onder de top van Pra-Loup reed Peter Post zijn auto bijna van schrik van de weg. Voor hem lag ineens de gele trui op de grond. Post:„lk dacht dat mijn hart stilstond, ik ben nog nooit zo geschrokken". De val van Joop Zoetemelk had ernstige gevolgen kunnen hebben. Zoetemelk: „Ik heb er niet direct bij stilgestaan, een renner wordt voortgedreven door een soort in stinct. Het eerste wat ik dacht was: mijn fiets, terug op mijn fiets .Ik krabbelde overeind en greep de fiets die schuin onder mij lag. Ik stapte op en merkte niet eens dat het achterwiel gebroken was. Bijna tegelijk werd mij de reservefiets in de handen gedrukt en toen heb ik even een sprintje bergop getrok ken". De val van Joop Zoetemelk - door de overslaande ketting van Johan van de Vel de die pal voor hem fietste - had inder daad grote gevolgen kunnen hebben. Hij viel zwaar op de grond. Alvorens hij zijn li chaam kon wenden om de val te breken, werd zijn linkerarm vrij ernstig gewond. „Voor hetzelfde geld breekt die arm. Dat realiseer ik mij nu pas", zei de geletruidra ger een uurtje na zijn finish. Eigenlijk is die val een geluk bij een onge luk want hij heeft Zoetemelk geleerd dat op de zware klim naar Pra-Loup, aan het eind van de eerste Alpenrit, niemand van de concurrenten in staat bleek van die val te profiteren. Hennie Kuiper: „Toen Joop viel en ook Johan van de Velde achter bleef, ging ineens het tempo een paar kilo meters omlaag. Niemand dacht aan aan vallen, we zaten allemaal naar lucht te happen en we waren blij dat Johan en Joop ons niet langer pijnigden". Met bewonderenswaardig gemak klom Zoetemelk in korte tijd terug naar het groepje favorieten, dat zich in de achter volging op de twee koplopers Jos de Sehoenmaecker (ritwinaar) en Alberto Fer nandez had gestort. Er bleek op de cols dat Zoetemelk en niemand anders de sterkste is. Een geluk dus bij een ongelukj, deze bevestiging van hetgeen in de Pyre neeën al gebleken was. Zoetemelk en Kuiper, de nummers een en twee van de Ronde, bespraken met elkaar het enerverende slot van de etappe. „Je hebt ons wel doen schrikken", zei Kuiper tegen Zoetemelk. „Toen jij viel kwam in eens van de schrik Agostinho tegen mij aanhangen en die is toen ook gevallen". Zoetemelk: „Je ziet maar hoe snel het ge beurd kan zijn". Kuiper: „Je hebt toch niet veel tijd verloren. Je hebt geluk gehad". Zoetemelk: „Dat heb ik zeker. Ik had ook geluk dat jij minder goed reed vandaag. Ik kwam van achteren voorbij na mij val, jij fietste in laatste positie en ik zag dat je niet zo goed was". Kuiper die in de laatste kilometer nog zestien seconden op Zoete melk verloor: „Man hou op, mijn benen waren van elastiek". De dialoog tussen de twee favoriete Ne derlanders werd voortdurend verstoord door uitbundige toejuichingen van de dui zenden landgenoten die de Tourkaravaan volgen. Kuiper: „Het lijkt er steeds meer op dat wij een thuiswedstrijd rijden". Zoe temelk: „Ja, zo enthousiast heb ik de mensen nog nooit eerder meegemaakt". Kuiper: „Je mocht je ook gelukkig prijzen met twee van zulke ploegmaats vooraan. Van de Velde en Lubberding hebben ge weldig gereden en ik was helemaal al leen". In het spoor van Zoetemelk, Kuiper, Van de Velde en Lubberding klom gisteren ver rassend ook nog een vijfde Nederlander met de eerste groep van favorieten naar boven: Jo Maas. Het was voor het eerst in deze ronde dat Maas op zijn niveau van vorig jaar (7de in Parijs) kon presteren. „Mijn vorm is door het warme weer terug gekeerd", vertelde Maas, die pal achter Zoetemelk als elfde over de finish glee- d.„lk heb nog geprobeerd om weg te gaan uit die groep, maar ze kennen mij en ope nen meteen de jacht op mij". Zeven dagen voor Parijs staat Joop Zoete melk er beter voor dan ooit. Het was gis teren 144 dagen geleden dat hij bij zijn val in de omgeving van Beziers zijn sleutel been op drie plaatsen brak. Het hele sei zoen werd Zoetemelk achtervolgd door dit soort voorvallen. Pra-Loup betekende zijn zevende buiteling met de fiets dit jaar. Het ziet er na deze eerste Alpenrit dan ook naar uit dat Zoetemelk zich meer zorgen moet maken over het noodlot, dat hem kennelijk achtervolgt, dan over de kracht van zijn concurrenten. Het van pijn vertrokken gezicht van Joop Zoetemelk na zijn val. Later zei hij: „Het had erger kunnen zijn". PRA-LOUP Dat een wielerploeg door een arts geleid wordt ,is al lang geen uitzondering meer. Dat de begelei ding steeds meer wordt verbeterd, mag blijken uit het feit dat zich sinds het afgelopen weekein de een acupuncturist in de karavaan bevindt, de Belg Martens, die de ploeg „IJsboerke" heeft laten overkomen om de kwalen van de renners te behandelen. JESNOY Sinds enige igen wordt het gehucht uesnoy, dat op dertien lometer van Saint rieuc ligt, belegerd. Als ernard Hinault er niet oonde, zou zich nie- and voor deze slordige irzameling huizen inte- sseren. Maar hij heett ch twee jaar geleden, n overigens onbegrij- elijke redenen, in dit laten oord gevestigd, hij is nog altijd voor I mensen een soort rtelaar", iemand die it kon verliezen en nu is zit te treuren, door 4 noodlot achterhaald, ir zit Hinault sinds en- Ie dagen te kniezen, spreekt vrijwel met mand. „Ik heb niets te igen". Af en toe ver- it hij zijn huis voor een t bezoek aan zijn ou- s, die in Yffiniac wo- dat enkele kilome- verderop ligt. nault heeft sinds zijn besluit, it hij In Pau nam op 9 juli om ft meer aan de start te ver- hljnen voor de eerste Pyre- eenrit. vele kilometers met auto afgelegd. Van de ene ikter naar de andere. Eerst ar Mantes, waar tot over- Uiat van ramp professor Ginet ■n de plaatselijke universiteit P Hinault sinds jaren medisch Ifgeteidt op vakantie was, kar professor Bellet, die prak- teert in het Morvanziekenhuis Brest. Professor Bellet heeft 'o's gemaakt van de rech- nknie, van de kuit en de en- Het blijkt dat Hinault ook ontstoken achillespees W. De eerste indruk van de olessor was dat er niets ern- 3 aan de hand is, Quesnoy meldt Hinaults ouw Martlne, die af en toe lodschappen gaat doen: „Hij de schande om positief te zijn, hebben Hinaults vertrek uit de Ronde versneld. De mannen die een hoofdrol speelden in de eerste Alpenetappe: v.l.n.r. Agostinho, Zoetemelk, Kuiper en v.d. Velde. onzin. Heeft een mens geen recht over zijn gezondheid te waken? Als ik was door gegaan en ik had mijn knie onherstelbaar beschadigd, zouden ze mij ook hebben laten vallen. Populariteit is betrekkelijk. Mensen die zeggen je vrienden te zijn, blijken dat achteraf niet te zijn". heeft geestelijk een crisis doorgemaakt, maar het gaat al weer wat beter". De telefoon wordt niet opgenomen. Beetje bij beetje wordt duidelijk dat Bernard Hinault ernstig ver zwakt de Tour heeft verlaten. Hij wist dat hij de Pyreneeën niet zonder kleerscheuren over zou komen en omdat hij geen afgang wenste, besloot hij naar huis te gaan. Mogelijk heeft ook een rol gespeeld het feit dat dr. Philippe Miserez, de chef-arts van de Tour, Hinaults knie geinjecteerd heeft met cortico-steroiden (dr. Miserez: „Dat was voor dat moment een noodzakelijk geneesmid del"), die bij een dopingonder zoek een positieve uitslag zou den hebben veroorzaakt. De verzwakking en het risico van Onzin Zaterdagmiddag nam hij eindelijk de telefoon aan. „Ja, het gaat wel weer", zei hij, „al heb ik me wel geër gerd aan sommige Franse kranten die vinden dat ik op de fiets tenonder had moe ten gaan. Zij veronderstel len dat het publiek mi] niet snel zal vergeven dat ik op mijn manier uit de Ronde ben gestapt en zij suggere ren ook dat ik het vertrou wen van mijn ploegmaats geschonden heb. Wat een Heeft de Ronde van Italië je toch parten gespeeld? „Nee", zei Hinault „ik was helemaal niet vermoeid toen ik in Frank furt aankwam. Dat hebben mijn tijdritten in Frankfurt en Francorchamps wel bewezen en ook de rit naar Lille over de keien. Maar het aanhoudende slechte weer bezorgde mij de ontsteking in mijn knie. Eddy Merckx heeft mij opgebeld en gezegd dat hij daar ook vaker last van heeft gehad. Hij kon het verborgen houden en ge nas tijdens de Tour." Rust Hebben de foto's van de knie een bepaald letsel getoond? „Ik kan niks zeggen want ik ben geen dokter. Ik heb alleen het consigne gekregen om een week volledige rust te houden. Ik mag deze week weer met een lichte training beginnen.". Kan het niet zijn dat je te veel geëxperimenteerd hebt met nieuwe schoenen, die je trots aan Luis Ocana liet zien, met nieuwe fietsen enzovoort? Hi nault: „Het kan zijn dat Ik ver keerd op mijn fiets gezeten heb. Dat wordt nu onder zocht.". Toekomst De toekomst? Hinault: „Het enige dat mij nog rest Is het wereldkampioenschap in Sal- lanches. Daar leef ik nu hele- ?iaal naar toe. Ik probeer deze our zo snel mogelijk te verge ten. Maar gemakkelijk Is het niet. Ik ben op dit moment niet de gelukkigste mens op de aarde". JEAN NELISSEN MARTIGUES In Montpellier start ten zaterdag 94 renners voor de vijf tiende etappe over 158 kilometer naar Martigues. Pollentier, gebles seerd in een valpartij, startte niet. 1-20 km.: verschillende demarrages opgevangen door peloton onder aan voering van Zoetemelk. 36 km.: eerste bonificatie-tussen- sprint: 1. Jacobs, 2. Pevenage, 3. Ovion. 42 km.: Lubberding vraagt doktersas sistente. 51 km.: aanval van Bazzo mislukt. 58 krrf.: tweede bonificatie-tussen- sprlnt: 1. Gauthler (Jacobs gedeklas- seerd), 2. Van den Haute, 3. Tackaert. 102 km.: derde bonificatle-tussen- sprlnt: 1. Pevenage, 2. Kelly, 3. Tac- 107 km.: Claes, Perret en Bernau deau 13 sec. voorsprong. 111 'km.: peloton haalt vluchters te rug. 126.5 km.: doorkomst op de Cóte de l'Au-Deia (4e cat.): 1. Van Vliet, 2. Zoetemelk, 3. Nilsson. 129 km.: na drie mislukte pogingen van Maas ontsnapt kopgroep met Thevenet, Martens, Vallet, Delcroix en Toso.* 148 km.: eerste doorkomst in Marti gues (4e cat.): 1. Delcroix, 2. Martens. 3. Vallet. 152 knv: Vallet ontsnapt uit kop groep. 153 km.: vierde bonificatie-tussen- sprint: 1. Vallet, 2. Martens, 3. Theve- 158 km.: Vallet wint vijftiende etappe voor Thevenet. Peloton op enkele se conden. Zoetemelk behoudt leiding In algemeen klassement met 1.18 voor sprong op Hennie Kuiper. In Trots startten gisteren 93 renners voor de zestiende etappe over 207 km. naar Pra Loup. 10 km.: Oosterbosch haait vluchter Vigneron terug. 12 km.: Thevenard teruggepakt door Zoetemelk en Bernaudeau. 34 km.: Terste tussensprint: 1. Villa- miane, 2. Pevenage, 3. Vallet. 78 km.: Tweede tussensprint: 1. Gauthler, 2. Pevenage, 3. Villemlane. 137 km.: Doorkomst op de Col de La- bouret (3e cat.): 1. Martinez. 2. Belda, 3. Nilsson, 4. Van de Velde, 5. Ber naudeau, 6. Zoetemelk. 138 km.: Martinez ontsnapt in afda ling, De Vos in achtervolging. 148 km.: De twee vluchters ingelopen. 150 km.: Fernandez ontsnapt. 152 km.: De Sehoenmaecker achter haalt Fernandez. 165 km.: Doorkomst op Col Saint Jean (2e cat.):1. De Sehoenmaecker, 2. Fernandez, 3. Perrot op 4.56, 4. Nilsson op 5.10, 5. Belda, 6. Van de Velde, 7. Kuiper. 196 km.: Derde tussensprint: 1. Fer nandez, 2. De Sehoenmaecker, 3. Gauthier op 4.05. 200 km.: Begin van beklimming naar Pra Loup, Zoetemelk en helpers lel den peloton. 204 km.: Val van Zoetemelk, hij neemt de fiets van Van de Velde over, Zoetemelk wisselt nogmaals van flets. 206.5 km.: Val van Agostinho. 207 km.: De Sehoenmaecker wint zestiende etappe voor Fernandez, Zoetemelk 16 sec. eerder over eind streep dan Kuiper, Zoetemelk blijft leider In algemeen klassement. Verder vele andere prijzen, waaronder een rijwiel, een fotocamera en horloges. Spelregels: 1. dagelijks een Vraag beantwoorden 2. in de laatste week een rebus oplossen 3. antwoord in open envelop zenden naar dagblad Leidse Courant, antwoordnummer 349, 2300 VB Leicfèn (geen postzegel plakken) 4. op enveloppe duidelijk vermelden: Tourprijsvraag 5. inzendingen moeten uiterlijk 's morgens om 10.00 uur, op de dag waarop de vraag betrekking heeft, in ons bezit zijn. VRAAG 19 Op welke plaats eindigt Joop Zoetemelk in de 18e etappe van Morzine naar Prapoutel? INZENDER: Naam: Woonplaats:..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 11