telefoontjes 'n Nieuweweek, 'n vers begin. 9,99 8,99 5,99 De winnende bankrekeningnummers presenteren zich: 6A8 opmming:^*^; ffl m m m m M M: iF 071-122244 El h m m P M M -k BEDRIJFSLEIDER m/v Albert Heijn f AH. h Winkel vol kwaliteitswinkeltjes. WJ Maak ook van üw bankrekeningnummer een lotnummer ad sanctos MAANDAG 14 JULI 19S0 LEIDSL COURANT PAGINA w Familieberichten Heel bedroefd, maar o zo dankbaar voor al zijn goede zorgen, deel ik u mede, dat in volle overgave, heel rustig, na gesterkt te zijn door het H. Sacra ment van de Zieken, is overleden mijn beste, lieve en erg zorgzame man GIJSBERTUS CORNELIS PRINS begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontiflce echtgenoot van Elisabeth Cornelia van Reisen op de leeftijd van bijna 78 jaar. E. C. Prins-van Reisen 12 juli 1980 Herenstraat 150 2215 KK Voorhout Wij zullen voor hem bidden tijdens een avondmis op dinsdag 15 juli om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout De plechtige gezongen uitvaartmis zal worden op gedragen op woensdag 16 juli om 10.30 uur in de voornoemde kerk, waarna we hem zullen begelei den naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de avondmis in de kerk en na de begrafenis in het parochiehuis. Mijn man ligt thuis opgebaard, bezoek aldaar dins dag 15 juli van 15.00-17.00 uur. Bedroefd delen wij u mede, dat heel rustig is overle den onze zeer gewaardeerde oud-firmant, de heer GIJSBERTUS CORNELIS PRINS op de leeftijd van bijna 78 jaar. Zijn inzet, zorg, ijver en zijn belangstelling zullen al tijd In onze herinnering blijven. Fa L A. Prins en Zonen L G. M. Prins C. J. M. Prins Prlnsenweg 20 Voorhout Diep bedroefd delen wij u mede, dat heel rustig, in volle overgave, is overleden onze oudste, zorgzame broer, zwager en oom GIJSBERTUS CORNELIS PRINS echtgenoot van Elisabeth Cornelia van Reisen Voorhout, 12 juli 1980 Enige kennisgeving lit ons leven is onze 'ergrootmoeder TRIJNTJE FRUMAN-WOUDA in de leeftijd van 82 jaar In dankbare herinnering aan een optimistisch leven Leiden, 11 juli 1980 Hugo de Vrlesstraat 25. Correspondentie-adres: Marijkestraat 4-6, Alphen a/d Rijn Geen bezoek. De crematie Is bepaald op woensdag 16 juli a.s. om 10.30 uur in het crematorium „Ockenburgh", Oc- kenburghstraat 21, Den Haag-Loosduinen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid In de ontvangkamer van het crematorium. Th. J.G. JANSEN huisarts AFWEZIG van 19 juli t/m17aug. Alle Leidse huisartsen nemen waar behalve: Dr. Y. Groeneveld, R. van Leeuwen, H. A. M. M. Meyer, J. Reinders, P. L. Tan, M. J. H. van Tol, J. A. Verhage. -k VOMAR VOORDEELMARKTEN met 14 vestigingen in Noord- Holland (500-2.000 m2 v.v.o.) gaat volgend jaar weer uitbreiden. Dat geeft weer nieuwe kansen voor onze eigen medewerkers om door te stromen en voor nieuwe kandidaten om die opengevallen plaatsen in te vullen. Voor die aanvulling in de top zoeken wij kandidaten, die na een interne opleiding geplaatst kunnen worden als I Omdat de trend naar steeds grotere winkels is, stellen wij ook I steeds hogere eisen aan dg kwaliteit van de manager. I Daarom verwachten wij naast een gerichte opleiding vooral I een ruime ervaring in het leiden van grote winkeleenheden met I hoge omzetsnelheid. Vanzelfsprekend staat daar een goede beloning tegenover. Heeft u belangstelling, dan kunt u schriftelijk solliciteren bij de heer C.W.M. Zwanenburg, Loggerstraat 7,1976 CX IJmuiden. Of telefonisch een afspraak maken voor een informatiegesprek, tel. 02513-10694 Tandarts W. G. L. de K. Ie O. "Toen ik mijn oude. nogal vertroetelde, auto wilde inruilen, zei de verkoper zelf: als u 'm in zo'n rubriekadvertentie van de krant zet, krijgt u er veel meer voor dan ik u kan geven. Gelijk had ie. Ongeveer duizend gulden meer! En hij kwam in goede handen." Uw dagblad is een ekonomisch kontaktadres. *v°v LEIDSE COURANT TELEFOONTJES Advertenties klein gezet over 1 kolom, met één woord In hoofd-' letters 29 cent per mm. Minimum formaat 12 mm. REGELTELEFOONTJES Advertenties gezet over één of twee kolommen, met letterkorps naar keuze 33 cent per mm. Bij plaatsing van dezelfde tekst op 3 achtereenvolgende dagen, slechts 2x betalen. Bij plaatsing van dezelfde tekst 'op 6 achtereenvolgende dagen, slechts 3x betalen. Opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag voor plaatsing tot 12.30 uur. ADVERTENTIES ONDER NUMMER Voor advertenties onder nummer berekenen wij 2,90 per plaatsing aan administratiekosten. Bewijsnummers alleen op aanvraag d 2,40 per exemplaar. Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 4% BTW. WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard ook. ontstaan door niet, of niet-tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten In telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Correcties en/of annuleringen worden onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd. AH Volle yoghurt, pak1 liter Half grill haantje, 250 gram 330 kilo •34S Als u wilt laten BEHANGEN, WITTEN of SCHILDEREN met 10-35% korting, bel dan de drie broers. Tel. 071-149571. is genegen om tijdens uw werk zaamheden of afwezigheid overdag, de zorg op zich te ne men van uw baby of oudere kin deren. Tel. 071-142955. f 100.000,- op bankrekeningnummer 53.80.24.003 f 50.000,- op bankrekeningnummer 49.00.82.270 f 25.000,- op bankrekeningnummer 54.18.70.807 f 10.000,- op bankrekeningnummer 14.06.94.072 f 5.000,- op bankrekeningnummer 43.41.04.361 2.500,- op bankrekeningnummer 10.57.93.094 2.500,- op bankrekeningnummer 11.14.01.259 2.500,- op bankrekeningnummer 11.56.22.586 2.500,- op bankrekeningnummer 38.45.04.876 2.500,- op bankrekeningnummer 66.47.60.546 1.000,- op bankrekeningnummers eindigend op: 3.252 200,- op bankrekeningnummers eindigend op: 497 100,- op bankrekeningnummers eindigend op: 626 60,- op bankrekeningnummers eindigend op: 95 10,- op bankrekeningnummers eindigend op: 3 EXTRA PRIJZEN VAN f 1.000,- op bankrekeningnummers eindigend op: 5.533 Aan dit kansspel hebben deelgenomen: 404.974 deelnemers. Prijzen boven f 1.000,- zijn belast met 25% kansspelbelasting. Gevraagd: nette werkster FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis, Lange Mare 41-43, tel. 131626. I DOE-HET-ZELF GRASZODEN. De beste kwali teit tuinaarde en compost ver pakt. Bel nu Van der Meer, 01719-13939. Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di- rekt, ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avonds. Laat uw dure ANTIEK niet ver knallen, maar laat het maken door een vakman. Ook voor ge wone reparatie het juiste adres. Meubelmakerij en stoffeerderij GM Meubelen, Vrouwénsteeg 7, Leiden, tel. 124521. I KUNST EN ANTIEK LIJSTEN! Restantlijsten tot 50% korting, aluminium wissellijsten in vele kleuren. Art Gallery 1900, Geversstraat 25, Oegst- geest. tel. 071-156444. HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. Te huur: 4-PERSOONS CARA VAN op camping naar eigen keuze in Z-ümburg. Tel. 04459- 1735 na 12.Q0 uur. begrafenissen crematies kantoor en aula ALLERLEI UNISTOFFEN 140 cm breed 9,99 ZOMER lKATOENTSI L;: 90 cm breed! coupof|^^^99 voor 2 prijzen 4,99 ZIJDE JERSEY u bedrukt met getrokken naaldstreep 140 cm breed 8,49 BEDRUKTE BADSTOF voor badjasjes - handdoeken 90 cm breed 8,99 FRISSE KATOEN leuk bedrukt 90 cm breed 3,99 CREPE KATOEN bedrukt 140 cm breed 5,99 ZWITSERSE ZOMER VOILE luxe dessins 140 cm breed 16,99 NIEUWE ZIJDE JERSEY winterdessins gloednieuw 140 cm breed 9,99 LUXE ZOMERKATOEN bedrukt 90 cm breed 4,99 BOUSSAC KATOEN kleine bloemetjes en streepjes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 10