Zoetemelk moet Tour levendig houden Western terug in het zadel Bonte muziekavond uitsmijter Holland Festival >o Led Zeppelin-Show: surrealistische happening van de eerste or Zelfstandige verkoopster or bedrijfsleider SPORT/KUNST LEIDSE COURANT MAANDAG 23 JUNI 1980 ■JNLAN FRANKFURT De laatste jaren is er aan de staart van het klassement in de Tour een „gevecht" ontstaan om de publi citair waardevolle rol van „Rode-Lantaarn drager". Renners ver borgen zich achter auto's, in zijstraten van het parcours of verzonnen andere „trucs", om als laatste in Parijs te eindigen. De tourdirectie wil hieraan een eind ma ken. Het reglement van de 67e Tour is zo danig veranderd dat tussen de zevende en negentiende etappe de laatste renner in het algemeen klasse ment uit de wedstrijd wordt genomen, tenzij hij door een valpartij achterop is geraakt waarbij hij ernstige verwondingen heeft opgelopen. Of dat de laatst geklasseerde 's morgens bij de start niet deelneemt dan wel onderweg de strijd staakt, of dat het totaal aantal ren ners dat opgeeft of te laat binnenkomt de vijf procent passeert. FRANKFURT Gino Bartali won in 1938 en 1948 de Tour de France. Hij is inmiddels bejaard, heeft bijna al zijn haren verloren en hij kan zich nog slechts fluisterend verstaanbaar maken omdat hij als kettingroker zijn stembanden naar de Filistijnen heeft geholpen. Maar hij is nog goed bij zijn hoofd en nog steeds ongelooflijk populair bij de „Tifosi". Vandaar dat het toonaangevende sportblad „La Gazetta dello Sport" in Milaan Bartali tijdens de recent verreden Ronde van Italië als gastcommentator had ingehuurd. De oude Gino diende elke dag, in navolging van Jacques Anquetil in het Parijse sportblad ,4'Equipe" vragen van lezers te beant woorden. In de laatste week van de Giro, toen Bernard Hinault de Ita liaanse kampioenen die toch een succesvol voorjaar achter de rug hadden, op eigen wegen en voor eigen publiek vernederd en ontluisterd had, vroeg een vertwijfelde supporter uit Turijn aan Bartali of hij met zijn rij ke ervaring geen methode wist om Hinault in de Giro te verslaan. Bartali antwoordde lakoniek: „U kunt Hinault in de Giro alleen van de overwin ning afhouden door hem niet meer uit te nodigen." Ongeveer deze gemoedstoestand heeft zich ook meester gemaakt van die genen die aan de vooravond van de 67e Ronde van Frankrijk een analyse maken over de kansen van de deelnemers. Wie in een etappe wedstrijd, zoals de organisatoren van de Tour de France nu weer hebben gedaan, 126,5 kilometer individueel tijdrijden opneemt, programmeert - gemeten naar de huidige krachtsverhoudingen in het peloton - Bernard Hinault bijna vanzelfsprekend tot winnaar. In de Tour van het vorig jaar stuitte Hinault op de beste Zoetemelk sinds diens profdebuut in 1970. En toch fietste de Fransman Zoetemelk in drie individuele tijdritten op vijf minu ten en vijftien seconden achterstand. Toegegeven, er waren twee bergtij- dritten bij. waarin Hinault „op de macht verschrikkelijk kan uithalen. Maar ook op de vlakke parcoursen in Brussel en Dyon verloor Zoetemelk op 81 kilometer nog een minuut en 45 seconden. Bergop kan men Hinault en Zoetemelk gelijke kansen toemeten. De mo gelijkheden van de Nederlander, voorzover aanwezig, spitsen zich dus toe op de twee ploegentijdritten, op vrijdag 27 juni tussen Wiesbaden en Frankfurt en donderdag 3 juli tussen Compiegne en Beauvais. Het vorig jaar telde de tijd door de ploeg gemaakt ijl deze ploegentijdritten, volledig door in het individuele klassement Het was - gezien het succes - ook de bedoeling, zo verkondigden de organisatoren Levitan en Goddet, bij de Eresentatie van de Tour van 1980 om deze telling dit jaar aan te houden, laar wat gebeurde? Zoetemelk tekende, tot de woede van de Fransen, op 9 oktober 1979 een tweejarig contract bij Raleigh en op slag ontstond er, gezien de kwaliteiten van de Raleigh-ploeg een reële bedreiging voor de eindzege van Hinault. Dan maar het reglement van de ploegentijdritten veranderd. De kans dat de Raleighploeg met Zoetemelk, die al in 1968 op dit onderdeel Olympisch kampioen werd, daarin vernietigend zou kun nen uithalen was niet denkbeeldig. Bonificaties 'Het reglement van de ploegentijdrit werd dus snell veranderd in die zin dat niet meer de op de chronometers vastgelegde tijden doortellen in het individueel klassement, maar dat er een soort bonificatiesysteem is ont worpen dat aan de ploegen de volgende winst in het individuele klasse ment toekent: Stel dat de Raleighploeg de eerste ploegentijdrit Wiesba den-Frankfurt wint en Hinault als tweede zou eindigen, dan behaalt Zoe temelk op Hinault een winst ven slechts 25 seconden, ook al is de Ra leighploeg bijvoorbeeld vier minuten sneller. Eindigt de ploeg Hinault als derde dan bedraagt de winst van Zoetemelk 55 seconden, eindigt Hinault met zijn helpers als vierde, dan is de bonificatie voor Zoetemelk 1 minuut en 5 seconden. Voor de tweede ploegentijdrit Compiegne-Beauvais zijn de bonificaties iets hoger. 40 seconden verschil tussen de eerste en tweede ploeg, 1 min. en 15 sec. tussen de eerste en derde ploeg, 1 min en 35 sec. tussen de eer ste en vierde ploeg en 1 min. en 50 sec. tussen de eerste en de vijfde ploeg. Mede door die reglementswijziging is de sfeer tussen de Fransen en de Raleighs aanzienlijk verslechterd. Er hebben zich het laatste jaar voortdu rend incidenten voorgedaan. De verstandhouding was al niet meer opti maal na het door Jan Raas gewonnen wereldkampioenschap in Valken burg, dat felle protesten in Frankrijk uitlokte. De sfeer verslechterde zienderogen in de Ronde van de Middellandse Zee (onenigheid Raas-Lau- rent), Parijs-Nice (de pony van Jan Raas), de Ster der Beloften (Hinault reed in dienst van een vreemde Franse ploeg), Midi Libre (renners van Franse ploegen hielpen Bernardeau zijn leiderstrui verdedigen tegen de ontsnapte Johan van de Velde) om tenslotte naar een dieptepunt af te da len toen Tourdirecteur Felix Levithan ploegleider Peter Post deze week dreigde met een proces wegens „eerroof" naar aanleiding van Posts op merking over de „dopingaffaire" Thurau. De mannen van Post hebben de laatste drie seizoenen in de Tour behoor lijk huisgehouden. In drie jaar won Raleigh liefst 26 etappes (9 in 1977, 10 in 1978 en 7 in 1979) en droegen zij 21 dagen de gele trui. Met Zoetemelk erbij lijkt het aannemelijk dat deze successenreeks wordt voortgezet. Van daar dat Hinault, zijn uniek zelfvertrouwen ten spijt, zich heeft ingedekt tegen dit „machtsblok" uit Nederland door in het peloton (voornamelijk) SLECHTS ONGELUK KAN HINAULT, NIEUWE ZEGE AFHOUDEN CREW van voorf - Hoew< »rs van te westei in hun Ibliceerdi laring e leid hel de eis t an de I fghanist vaarop inferenti steld dc Frankr ndgenoi goed g> ld presi Bonds ïrd geze esident p de vi Op Joop Zoetemelk, nu in dienst van Peter Post, drukt de last de Tour tot het eind toe levend te houden. landgenoten van andere ploegen tot zijn „vriendenkring" te gaan reke nen. Het was Hinault die Sven Ake Nilsson (MIKO-Mercier) in de „Ster der beloften" aan de overwinning hielp, ten koste van Jo Maas. Het was Hinault die de leiderstrui van Gilbert Duclos-Lasalle (Peugeot) verdedig de in Parijs-Nice tegen de beste man van de koers, Gerrie Knetemann. Te verwachten valt dan ook dat de Franse ploegen één blok zullen vormen tegen Raleigh, zodra Hinault in het zadel zit (lees: de gele trui heeft ge pakt). Strateeg Hinault zelf is een van de grootste strategen die ooit op een racefiets heb ben gereden. Behalve dat hij, volgens zijn medisch raadsman prof. Ginet van de universiteit van Nantes, beschikt over „zeldzaam soepele spieren en toch een groot circulatiavermogen mat als gevolg daarvan een uitste kend vermogen om snel van inspanningen te herstellen, is hij ook slim mer dan menigeen denkt. Toen zijn ploegleider Cyrille Guimard in maart en april jammerend rondliep en Hinault zijn ploegmakkers in het open baar de ergste verwijten naar het hoofd slingerde omdat ze in de voor- jaarskoersen uit de wielen werden gereden, bleef Hinault ijzig kalm. Hij wist precies wat hij deed. Zijn seizoen in 1980 bestaat slechts uit drie be langrijke cumulatiepunten: De Giro (inmiddels gelukt), de Tour en het wereldkampioenschap op de weg in Sallanches. Voor de rest interesseert hem niets en niemand. Nou ja, toen het goed liep in Luik-Bastenaken- -Luik wilde hij tussendoor ook nog wel eens stunten, maar voor de rest is Hinault uiterst selectief in zijn doelstellingen. Het vorig jaar verkondigde hij immers al: „Kleine wedstrijden interesseren me niet meer". De wielersport mag blij zijn met Hinault. Hij blokkeert de wedstrijd niet zoals Merckx en Anquetil deden. Hij helpt mee openingen te zoeken, heeft nog nooit de „slag" gemist en neemt zelf meestal initiatief. De var- wachting is wel dat men een andere Hinault in de komende Tour ziet. Dat hij Fn elke etappe voor de dagprijzen gaat meesprinten, jaar, is onwaarschijnlijk. Hij zal de dagen uitkiezen waarop hl slaan. En het zou een goede tactiek van de Raleighs kunnen zijl niet die dagen af te wachten maar ervoor zelf initiatieven te onl die Hinault mogelijk uit zijn „onwrikbaar" evenwicht kunnen r Op Joop Zoetemelk drukt de last de Tour levend te houden in c niet al na één week de eindwinnaar vaststaat. Als hij donderd voor de 6,7 km. lange proloog, is het precies 129 dagen geledenl de etappe van VitroUles naar Béziers de fatale val maakte, waarl sleutelbeen op drie plaatsen brak, waardoor zijn voorjaar als uT kon worden afgeschreven. Op zijn weg terug naar de top, heeft temelk twijfels, onzekerheid, en soms voldoening gehad. OnzelJ de vorm van zes valpartijen (drie in de Ronde van de Middelll Driedaagse van De Panne, Dauphiné Liberé en de Gonde varr land) die schril afsteken tegen het voorgaande seizoen, dat 1 kleerscheuren doorkwam. Voldoening over het feit dat hij steeds beter is gaan rijden, hetgeen nog niet wil zeggen dat hij iJ een piek bereikt, zoals in 1979. Statistisch Hinault dus winnaar? dient men daar bevestigend op te antwoorden. Zii het dat een vq dient te worden gemaakt voor onheil. Statistisch heeft Hinault ai overschreden dat hem iets zou overkomen, zoals alle andere kar voor hem is overkomen. Gino Bartali reed dwars door een brugll het ijskoude water van een gletscher en liep een longontst# Merckx had een zeer ernstig ongeluk op de wielerbaan van BltfJ door zijn rug sinds die dag piin doet, en hij brak ook nog een kaaj de Tour. Van Looy brak acht keer zijn sleutelbeen, Maegtens 8 Ocana ziin sleutelbeen. Een lange lijst van ongelukken geeftl vroeg of laat elke renner een ongeluk krijgt. Niemand zal een grfl man als Bernard Hinault zoiets toewensen, maar het vormt wel i j kerheid in de Ronde. Bonham, dé vocalen van Plant en de gi- lo- ROTTERDAM Led Zeppelin is een oos, bewerkte zijn gitaar even hart- superband. En Jimmy Page behoort stochtelijk als technisch perfect Met nog steeds tot 's werelds beste gitaris- zijn talrijke solopartijen was hij het ten. Dat bleek zaterdagavond overdui- ook, die de hoofrol speelde in de Led delijk in de Rotterdamse Ahoy'hal, Zeppelin-Show. Een show die zich waar deze aartsvaders van de „heavy niet in de laatste plaats dankzij de metal music" met hun hels harde rookgordijnen, de lichteffecten en de sounds zo'n achtduizend hoofden bui- magische uitstraling van zanger Ro ten zinnen brachten. Page was virtu- bert Plant tot een surrealistische happening van de eerste orde ontwik- Nog voordat de echo's van ,3ack to gone", de sound waarmee het concert werd ingezet, wegebden liet het publiek al weten, dat de avond niet meer stuk te krijgen was. Aanstekers werden ontsto ken, schrille fluitconcerten aangeheyen en in grote getale stroomden de bewonde raars tot vlak bij het podium. In vervoe ring luisterden zij daar naar songs als „In the evening", „All my love" beide van de laatste L.P. In through out door), „Black dog" en „Stairway to heaven" (bei de van Led Zeppelin IV). De extase steeg ten top, toen de keyboardsgeluiden van John Paul Jones, het slagwerk van John aller Bkte ti i-palei: tas. Wat zou er gebeuren, als LeU|p niet tevoorschijn zou komen? ^ebb< taarklanken van Page ..Since I ve been .o- ejde)ijk n en de zijnen"0"^ vin you (Zeppelin III) produceerden De hoor Jaan de van de zaJ en ster* kans om met deze song het concert te „Rock'n roll" en „HeartbreA™1^ beëindigen, kreeg dit Engelse viertal niet. £ore Maar dj, ^fcende danfïfj Twee uur vonden de bewonderaars bij lange na niet voldoende. 7" om „more". Toen dat niet kwam het stoelen-stampwerk er aan te «wonaeraan, dij kelijk het definitieVe einde van Z kV fect concert, waarvan de muziek Paid- later in je tenen doortintelde. rib la (Van onze correspondent in Washington) WASHINGTON De „western", of zo u wilt „cow boyfilm", keert terug in het zadel. Na een langzame, maar gewisse neergang heeft Hollywood zich weer met veel overgave en nog veel meer geld op de oude liefde gestort Vijftien uit de kluiten gewassen producties komen dit jaar of spoedig erna op de markt Dat is veel minder dan de meer dan vijftig uit een topjaar als 1958, maar het financiële geweld en de inbreng van grote sterren tonen aan, dat het Hollywood ernst is. De eerste van de nieuwe „wes terns" is inmiddels uit en loopt voortreffelijk. „The long ri ders" met David Carradine en zijn twee broers heeft uitste kende kritieken gehad en het publiek maakt duidelijk, dat het voor een goede „western" nog altijd in beweging te krij gen is. Op korte termijn zullen ook uitkomen „Ton Horn" met Steve Mc Queen, „The moun tain men" met Charlton Hes ton en „Cattle Annie and Litt le Britches" met Burt Lancas ter. In de herfst komt uit „Heaven's gate", een wild west-epos, dat waarschijnlijk de duurste film zal worden die ooit in de Verenigde Staten, en dus in de wereld is gemaakt Bij een tiental andere „wes terns", die op het programma staan, zijn groots opgezette nieuwe uitvoeringen van zul ke vermaarde verhalen als „Zorro" (met George Hamil ton) en „The Legend of the lone ranger". Hoewel oude „westerns" nog regelmatig op de Amerikaanse televisie verschijnen, leek de HOLLYWOOD HERONTDEKT EEN OUDE LIEFDE dood, vorig jaar, van filmcow boy nummer één, John Way ne, ook min of meer de afslui ting van een filmgenre, dat door de jaren heen een voor namelijk mannelijk publiek in opperste vervoering had ge bracht. Zo'n jaar of vijftien ge leden nog kon je geen tv. in de V.S. aanzetten of er draafde op één of ander station wel een schietende „koeiejongen" door het beeld. De televisie heeft met een overladen „western"-aandeel waarschijn lijk flink meegeholpen aan de neergang van het genre. Film makers zijn echter de laatste jaren tot het besef gekomen, dat kassuccessen als „Star wars" en „Superman" in we zen niet veel anders zijn dan „moderne westerns". De naar meer conservatisme neigende stemming, die zich de laatste jaren in de V.S. heeft geopenb aard, heeft bovendien een gro tere hang teweeg gebracht naar het verleden. De huidige grote populariteit van de „country- en westernmuziek" wijst in die richting. De nieu we generatie „westerns" zal over het algemeen nogal ver schillen van de oude meestal nogalstereotype producten, waarin het verschil tussen goed en kwaad langs zeer op zichtige lijnen liep. In de meeste nieuwe „westerns" wordt in ieder geval beoogd een zuiverder beeld van de ge schiedenis te geven, er zal meer sex in zitten en minder, maar wel breder uitgemeten geweld. Wat blijft is een beeld van de Amerikaanse geschie denis, waarin het leven nog onmiskenbare zekerheden kende, ook al hadden die ze kerheden veel te maken met de bekwaamheid in het hante ren van een vuurwapen en het. berijden van een paard. DICK TOET Steve McQueen speelt de hoofdrol in „Tom Horn" Nog meer gelijke rechten voor man en vrouw DEN HAAG Bij de Twee- de Kamer zijn tien wijzigin- Kn op het Burgerlijk Wet* ek ingediend, waardoor de positie van de vrouw in het huwelijk in een aantal op zichten gelijkwaardig wordt aan die van de man. In verschillende kwesties, waarbij tot nu toe juridisch ge zien de beslissing van de man doorslaggevend was, krijgt de vrouw evenveel zeggenschap als de man. De wijzigingen, die zijn ingediend door minister De Ruiter van justitie en staatssecretaris Kraaijeveld van CRM, zijn gebaseerd op een advies van de Emancipatie Kommissie. Volgens de huidige wet is de stem van de man doorslagge vend als man en vrouw van mening verschillen over de plaats waar ze willen wonen of over zaken die de kinderen aangaan. Verder mogen de ou ders volgens de nieuwe rege ling samen het beheer voeren over het vermogen van het kind. Bij verschil van mening kan men de zaak voorleggen aan de kantonrechter. WINKEL/KAPPERS PERS. GEVR. voor onze speciaalzaak in brood, kaas en vleeswaren in Lelfi» Zw. Alleen me» ervaring. Met vakantieafspraken wordt rekenllU gehouden. Aanmelden: Overdevest levensmiddetenbedrijf b.v. ilaj Herenstraat 96, Leiden. Tel. 121409. .ee n I eei nd DIVERS PERS. GEVRAAGD Gevraag voor één van onze filialen een aankomend ~le o titer trem zoel te ki 9/Vi] ttpgbn mét SfJoed: f damden heren met leidinggevende capacitei ten, die een onbeperkt Inkomen willen verdienen. Voor nadere Informatie: Tel. 01745-3758. ilan PERSONEEL laxj g AANGEBODEN |^n Als u wilt laten BEHANGE C< WITTEN of SCHILDEREN rr ho< 10-35% korting, bel dan de d prj broers. Tel. 071-149571. 'de Medewerker (gevraagd op rozenkwekerij. Leeftijd plm. 17-20 jaar. FA. G. RODEWIJK EN ZN. Sotaweg 32. Roelofarendsveen. Tel. 01713-4253. jade Gevestigd: t«v£ Schildersbedrijf van binnen- F buitenwerk. Tevens behangf Referenties aanwezig. Tl) 071-210146. Bert Kaempfert overleden Palma de Mallorca Op 56- jarige leeftijd is zondag overle den de Duitse componist, ar rangeur en orkestleider Bert Kaempfert. Hij stierf in zijn villa bij Cala Brava op Mallor ca aan een beroerte. Bert Kaempfert werd op 16 oktober 1923 in Hamburg ge boren. Hij kreeg internationale bekendheid met schlagers als „Die Gitare und das Meer", „Wunderland bei Nacht", „Spanish eyes", Strangers in the night", Danke schön", „African beat", Swinging safa ri" en vele andere. speelplaten met liedj^ Kaempfert werden mil exemplaren verkocht ID leen van „Strangers night" en „SpanischlGT gingen er zo'n tien )oli over de toonbank. at tat fii Utrecht heeft een goede kans de vierde stad van het Holland Festival te worden. Radio en TV hebben in het algemeen een voorkeur voor uitzendingen uit het Muziekcentrum V reden- burg. Als gemeente en pro vincie willen steunen en het publiek uit stad en regio blijven belangstelling to nen, kan er best een traditie worden opgebouwd. Na tuurlijk kunnen in principe ook Groningen en Eindho ven en wellicht Arnhem of Nijmegen, eventueel zelfs Enschede festival-centra worden maar daar hangt eveneens alles af van wat de lagere overheden er voor over zouden hebben. In elk geval heeft Utrecht ge bruik gemaakt van de gebo den mogelijkheid de slot- avond van het Festival 198Q te verzorgen. Er was een be vredigende maar niet bijzon der grote belangstelling. Toch heerste er doorgaans een heel geanimeerde stemming. Jon gelui voerden de boventoon en dat was wel begrijpelijk want er werd van alles wat geboden en daarmee trek je gewoonlijk geen ouder pu bliek met een gerichte be langstelling. Toch kon iedereen best zijn graantje meepikken. Zo was er middeleeuwse en renais- sance-muziek van het ensem ble Kaproen en van The Cler- kes of Oxenford, er was alter natieve barok in de vorm van Bach op het accordeon van Harry Mooten, het Radio Bla-' zers Ensemble kwam met- Beethoven en Van Beurden. Heel apart was het pianisten kwartet Orgella dat op twee piano's 20ste eeuwse muziek speelde voor twee, vier, vijf en zelfs acht handen. Dan was er jazz van het Willem Breu- ker Kollektief en het Harry Verbeke Kwartet. Opmerke lijke weerklank kreeg de in Canada wonende Amerikaan Bob Beker die met de Slag werkgroep Den Haag ragti-. mes voor Marimba-ensemble, drumkit en xylofoon van George Hamilton Greene uit voerde. De operette was ver tegenwoordigd door bijdragen van de Lyrische Komedie, die eenakters van Offenbach en Planquette presenteerde. Ver der kwam het Promenade Or kest, het Omroepkoor jdi kele solisten met een S v uit „La Vie Parisiennéraa Tenslotte zorgde La Cotoe des Fous voor de ovfet naar het bal met het dvc kest van Arie Ribbertris bonte avond dus van n^k' le ontspanning in velftr ten. JOHN KAS/jh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 6