OC in crisis 4 tletiekploeg aangewezen voor Moskou ECnetemann Imist trilogie opéén seconde Totem Volta en Vitesse toppers op Duindigt NMB ^Bernaudeau in vorm >töve blijft winnen Robertson naar Sparta Spaarbank Trotters kunnen play-offs halen Zeven titels bij kringkampioenschappen Waaromuvooreenwo: naareenbank zoals de iet beter kunt gaan. LEIDSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 19S0 PAGINA 15 pEDULD SPORTFEDERATIES RAAKT OP AUSANNE De tweedaagse conferentie 10 het bestuur van het Internationaal lympisch Comité (IOC) is geëindigd met in gevoel van zorg en pessimisme en een aarschuwing van de internationale sport- rieraties dat him geduld ten opzichte van et IOC opraakt. jet acht leden tellende bestuur van het IOC eeft de scheuren, die de afgelopen maanden in et gebouw van de olympische beweging zijn [itstaan, niet kunnen dichten en het maakt [h nu op teneinde het hoofd te bieden aan een ^iie crises. Het belangrijkste besluit van het )C-bestuur was geen toestemming te geven oor individuele deelneming van sportlieden it de landen die de Olympische Spelen van ;ou boycotten. Het was een onaangename ;sing voor het IOC, dat de sportlieden uit landen die in Moskou verstek laten gaan ,it wel wil helpen. Het bestuur van het IOC jt echter het argument, dat individuele deel- fming zou leiden tot een breuk met de natio- lle olympische comitees van de landen die tot |een boycot besloten, zwaarder wegen. Hnisch genoeg heeft de oproep tot boycot van jSpelen door de Amerikaanse president Car- j, die in West-Europa weinig weerklank ond, nu veel meer invloed in het IOC-bestuur 'Ai. Tijdens de biieenkomst in Lausanne is ge- bleken dat het bestuur van het IOC verdeeld is. Volgens mededelingen van bestuursleden zijn enkele leden niet meer bereid het bestuur vol ledig te steunen. Deze splitsing van het IOC-be stuur, waarin graaf Jean de Beaumont en Mau rice Herzog (beiden Frankrijk) en Kevan Gos per (Australië) zich openlijk hebben uitgespro ken voor een boycot van de Spelen in Moskou, begint de internationale sportfederaties die tot nu toe het IOC-bestuur volledig hebben ge steund, te irriteren. De ernst van de situatie werd verwoord door Thomas Keiler, de Zwitserse voorzitter van de associatie van internationale sportbonden, die tijdens de conferentie van het IOC-bestuur voortdurend in- en uitliep. „Ik ben ernstig be zorgd over de toekomst van de Olympische Spelen", aldus Keiler. „Ik vind dat wij als in ternationale sportbonden de manier waarop wij behandeld worden, niet langer kunnen accepte ren. Wij hebben tot nu toe volledig samenge werkt met het IOC maar nu worden er beslis singen wel of niet genomen, waardoor de Olympische Spelen op een geweldige manier lijden. De Spelen zijn niet meer wat zij zouden moeten zijn. En wij hebben er totaal geen in vloed op. Dit is een stand van zaken, die voor zover wij daarbij betrokken zijn, niet meer te verdragen is". Raymond Heerenveen. Heerenveen via rechter toch naar Spelen? DEN HAAG Het bestuur van de Konin klijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) wil proberen via een gerechtelijke procedu re Raymond Heerenveen naar de Olym pische spelen in Moskou te krijgen. Heerenveen, die kandidaat is voor de Neder landse ploeg op de 4 x 400 meter, is in 1976 tij dens de Olympische Spelen uitgekomen voor de Nederlandse Antillen. Volgens de reglemen ten van het Internationaal Olympisch Comité mag een atleet, die op de Spelen voor een be paald land is uitgekomen, op volgende Spelen niet starten voor een ander land. Reglementen van de Internationale Amateur Atletiek Fede ratie (IAAF) staan zoiets wel toe. )EN HAAG Het bestuur van het Neder- ands Olympisch Comité heeft, na behande- ing van de door de KNAU hiervoor inge- iende voordracht, de Nederlandse atleten angewezen voor de Olympische ploeg voor loskou. let zijn: Silvia Barlag—vijfkamp; Hariy Schill ing 400 meter horden; Ruud Wielart hoogspringen (behoudens afkeuring door de chef-arts van het medisch begeleidingsteam); Cor Vriend en Gerard Nijboer marathon. Voor de 4 x 400 meter estafetteploeg zijn reeds aangewezen Schulting en Koen Gijsbers. De twee overige atleten zullen in overleg met de chef de mission worden gekozen uit de volgen de kandidaten: Marcel Klarenbeek, Henk Brou wer, Hugo Pont en Mario Westbroek. Indien de prestaties van overige Olympische kandidaten bij de dit weekeinde in Winterthur te houden West Athletics voor dames en heren en de in Talence te houden landenwedstrijd vijfkamp met de Nederlandse damesploeg daar toe aanleiding geven, zal de KNAU volgende week bij het NOC een vervolg-voordracht in dienen. De Koninklijke Nederlandse Schutters Associa tie (KNSA) zal aan het NOC vijf schutters voordragen voor uitzending naar de Spelen. Het zijn Jack Achilles en Chris van Velzen, beiden klein kaliber geweer, de kleiduiven- schutters Kiek van Ieperen en John Pierik en pistoolschutter Wibout Jolles. Top prestaties Russische atletes V- *1 De tweevoudige olympische kam pioene Tatjana Kazinka liep in Moskou een sterke 800 me ter. MOSKOU Op de eerste dag van internationale atletiek wedstrijden in het Lenin-stadion in Moskou zijn enkele voortreffelijke prestaties geleverd. Giana Romanova (Sov) zorgde voor de beste wereldprestatie op de 3000 meter voor dames met een tijd van 8.46.2. Zij was daarmee zes seconden sneller dan haar landgenote Faina Krasnova, tot gisteren houdster van de beste wereldseizoenprestatie. Van zeer hoog gehalte waren de series van de 800 meter dames, waarin liefst tien Russinnen binnen de grens van twee minuten bleven. Nadesja Olisarenko-Musjta was van hen de snelste met 1.56.7, waarmee zij tevens voor de beste wereldseizoenprestatie op deze afstand zorgde. In een andere serie liep de tweevoudige Olympische kampioene van Montreal Tatjana Kasankina 1.57.7. Hoe hoog het niveau van het Russische kogelslingeren is werd bewezen in de kwalificatie. Dertien atleten passeerden de grens van 70 meter. De beste was Igor Nikoelin met 77,18 m. Wereld recordhouder Sergei Litvinov (81,66 m) werd na drie ongeldige pogingen uitgeschakeld. ËINFELDEN Gerrie Knetemann heeft dit jaar in de jlle van Zwitserland zijn trilogie niet kunnen voltooien. [Ate Overwinningen in 1978 en 1979 werd de oud-wereldkam- «»en dit jaar verslagen in de proloog. Als specialist in kor- J tijdritten won Knetemann wel drie jaar achter elkaar fet „voorspel" van Parijs-Nice. Gisteravond in Rheinfelden lerd Knetemann met één luttele seconde verslagen door de telg Daniël Willems, die op het korte traject het unieke ge middelde van 52.128 km/u draaide. [netemann werd dus tweede, een fractie daarachter eindigde bop Zoetemelk op de derde plaats. Opvallend was ook~de vier- e plaats van Jos Lammertink. Hij had 4,5 sec. achterstand op Ifillems. |Voor Willems, die in de Dauphine Libere onlangs voor zijn exa men als klimmer zakte, betekende dit de negende overwinning [van het seizoen. Hij heeft misschien een kans in deze Ronde van pritserland, omdat enkele hooggelegen bergpassen onderge duwd zijn en uit het parcours van de 44e editie werden ge- Hld. Het niet beklimmen van de Grimsel en de Furka in de rende etappe is nadelig voor een goed klimmende favoriet als op Zoetemelk, aan wiens vorm - getuige zijn uitstekende pro loog - niets mankeert. Uitslag proloog: 1. Daniël Willems (Bel) 3.5 km in 4.01.71 (gem. 52.128 km/u), 1 Gerrie Knetemann (Ned) 4.02.78. 3. Joop Zoetemelk (Ned) 4.02.96, 4. Jos 'Ummertink (Ned) 4.06.05, 5. Daniël Gisiger (Zwi) 4.07.69. ker oor BAGNOLES-SUR-CEZE De jonge Fransman Jean-René lullc Bernaudeau is in uitstekende vorm uit de Ronde van Italië Iter «komen. De luitenant van Bernard Hinault zegevierde gis- acj| ermiddag in Bagnoles-sur-Ceze in de proloog van de 32e [Midi Libre, een pittige etappekoers in het zuiden van frankrijk, die tot zondag duurt, winnaar van de etappe over de Stelvio, de hoogste top in de ide van Italië, verklaarde na zijn overwinning in Bagnoles: !k ben naar deze wedstrijd gekomen om hem te winnen". In de oloog over 3,7 kilometer nam hij de leiderstrui in bezit met 'ee seconden voorsprong op Johan van de Velde, onlangs nog innaar van de Dauphine Libere, en drie seconden op wereld- "pioen Jan Raas. ag proloog: 1. Jean-René Bernaudeau (Fra) 3,7 km. in 4.41.09 (gem. 47.234 Bi/u), 2. Johan van de Velde (Ned) 4.43.08, 3. Jan Raas (Ned) 4.44.09, 4. Roger te Vlaeminck (Bel) 4.44.09, 5. Yves Hezard (Fra) 4.46.01, 6. Bert Oosterbosch Bied) 4.46.01. JCHESTER Betty Stöve heeft gisteren de vierde ron de van het internationale tennistoernooi in Chichester be reikt Stöve versloeg de Amerikaanse Diane Evers met 64, 6—3. Voorts versloeg Pam Shriver (U.S.) de Britse Joe Duric met 7 5, 61. Verrassend was de nederlaag van de Britse Virginia Wade. Zij verloor kansloos van de Amerikaanse Diane Desfor. De setstanden waren 2—6, 6—7. John McEnroe had in Londen slechts tien minuten nodig om de dinsdag wegens regen gestaakte wedstrijd tegen zijn landgenoot Tom Leonard in winst om te zetten. De partij was afgebroken bij de stand 63, 34 in het voordeel van McEnroe, die gisteren drie games op rij won en daarmee de tweede ronde bereikte. Van onze correspondent) adll BOTTERDAM Sparta heeft gisteravond overeenstem ming bereikt met de 22-jarige Engelsman Peter Robertson over een tweejarig contract. De van Burly afkomstige voorstopper moet bij de Kasteelclub de 'laats gaan innemen van de naar Feyenoord vertrokken Luuk ^5| Balkestein. Met Burly hoopt Sparta deze week nog een akkoord bereiken over de vergoedingssom. MUIDEN Oud-wereld- LA ROCHELLE Boudewijn mpioen Ton Sijbrands heeft Binkhorst en Kobus van de fet internationale damtoer- Berg zijn de leiding in het EK Pottin LI muiden gewonnen. Starklasse kwijgeraakt aan de "fUGLIASCO Het (ver- Westduitsers Hagen en Hösch. wakte) Nederlandse waterpo- ■Jeam heeft ook de tweede HELSINKI —De gebroeders l*edstrijd van het vierlanden- Vollebregt werden negende in .toernooi verloren. Tegen Hon- de derde wedstrijd voor het J ganje werd het 5-6. EK Flying Dutchmanklasse. (Van onze sportredactie) WASSENAAR Twee paarden moesten het gister middag maken op de Wasse- naarse baan Duindigt. Tony Vitesse met Jan Wagenaar in de Nispenprijs en Totem Volita met Gerard Gom- mans nauelijks een half uur later in de Norgprijs. Beide hengsten zijn drie jaar en gaan, zoals de zaken er nu voorstaan, straks de jaar lijkse draversderby beheer sen. Al zijn er natuurlijk nog enkele favorieten op te noemen, zoals aan Titus van Echten. Al met al een leuke T-jaargang. Voor de totalisator een leuke cote in de Nispenprijs. Zowel de winnaar (Tony Vitesse) als de drie „plaatspaarden" brach ten de minst mogelijke uitbe taling van ƒ1,10. Na de start nam Tony Vitesse de kop en stond deze niet meer af. Het paard zegevierde met Jan Wa genaar in de kilometertijd van 1.21.1. Gerard van Eykelen- borg die met de zevenjarige ruin Obarator J veertig meter aan de start had moeten geven werd op afstand tweede voor Poetje Patje en Ornantes Duke. Over Pride en Job maakte fouten aan de start. In de Norgprijs nam Prinses Marlies de leiding voor Raavo Nurmi, Red Fox, en Totem Volita. In de laatste bocht ging Prinses Marlies aan kop voor Totem Volita. Plotseling sprintte de driejarige hengst naar voren en was niet meer te belopen. In een kilometer- tijd van 1.18.1 won Totem Voli ta de koers over 1600 meter. Voor de tweede plaats was de foto nodig. Daarop bleek dat Pipi V tweede was geworden voor Swift Fortuna. De uitslagen: NEEDEPRIJS 2040 m: 1. Tadiro Loo (W. Duivenvoorden) km. tijd 1.23.8, 2. Ramijke, 3. Splendid Action. Winn 2,60 pi 1,80 1,90 3,90 kopp 7,80 trio 158,70. NIJKERKPRIJS 2040 m: 1. Tiger Hanover (H, Langeweg) 2. Sem Are- la, 3. Special Rara. Winn 3,20 pi 1,70 3,70 1,70 kopp 32,10. Niet gestart San- ios Carbonari. FAVENHAMPRIJS 1800 m: 1. 3.20 pi 1,90 2,90 8,80 kopp 24,30 trio 748,40. Niet gestart Exilia en Dream- star Wendy. leerliNgenkampioen- schap VI 2040 m: 1. Rick Hanover (W.P. Strooper) 1.21.2, 2. Sera S, 3. Reine de Pomme. Winn 2,80 pi 1,70 2,20 2,60 kopp 10,50. folkestoneprijs 2100 m: 1. Davina Raaphorst (R. Wetemans) 2.18.2, 2. Arkelshof Royal. 3. Adrian Star. Winn 5,00 pi 1,90 1,70 1,60 kopp 7,90 trio 85,60. Niet gestart Arpad Ki- NISPENPRIJS 2120 m: 1. Tony Vi- tesse (J. Wagenaar) 1.21.9, 2. Obara tor J, 3. Poetje Patje. Winn 1,10 pi 1,10 1,10 1,10 kopp 4,00. Niet gestart Lucas Gold O. norgprijs 1600 m: 1. Totem Voli ta (G. Gommans) 1.18.1, 2. Pipi V, 3. Swift Fortuna. Winn 1,40 pi 1,10 1,10 1,10 kopp 11,70 trio 59,40. Niet gestart Pedro Again en Robin d'Espoir. laven delprijs 1300 m 1. Sandy May (Mw. C. Vandeuren) 1.19.6, 2. Frisky Mary, 3. Never Tell. Winn 11,60 pi 2,70 3,70 2,60 kopp 34,00. nijeveenprijs 2040 m: 1. No blesse Oblige (R.L. Pools) 1.20.0, 2. Rainier Gallant, 3. Robinia de Bois. Winn 9,00 pi 1,70 1,40 1,60 kopp 13,50 trio 301,50. Niet gestart Ottolina B. nijkerkprijs (2e afd.) 2040 m: 1. Tongo Buitenzorg (W. van Buyte- ne) 1.22.5, 2. Theophiel M, 3. Sappier Anjo. Winn 4,20 pi 1,50 3,00 1,20 kopp 83,30. Niet gestart Sofie Again. Totalisator-omzet f 307.639,-. Gerrie Knetemann miste op één seconde zijn derde achtereenvolgende zege in de proloog van de Ronde van Zwitserland. (Van onze zwemmedewerker) DEN HAAG Het eenzijdi ge tweede deel van de kring kampioenschappen bracht slechts zeven titels met zich Het hoofdnummer werd ge vormd door de 1500 meter vrije slag. Fabian Roso (DSZ) en Paul Weitenberg (eveneens van DSZ) verkregen deze titel van de Kring Den Haag overi gens nog zonder enige vorm van concurrentie. De overige ereprijzen gingen moeilijker weg. Van den Berge, Hilhorst en Winkel zegevierden na de lange strijd van dertig banen in net Zuiderparkbad. Slechts Cees Jan Winkel - momenteel kandidaat voor Moskou - kwam onder de zeventien mi nuten. Zonder een moment van twijfel over zijn zege ein digde de jonge topzwemmer op 16.20.9. Hiermee liet hij het zwemveld ruim een halve mi nuut achter zich. Het eerste deel van het pro gramma werd in beslag geno men door een tweetal estafet tes, waarin de dames van Ra ket en HZPC beide voor de 'overwinning in aanmerking kwamen. Raket pakte de eer ste positie bij de 4 keer 100 meter wisselslag, terwijl HZPC de sterkste bleek op de dubbe le afstand vrije slag. De tijd van HZPC (9.14.6) betekende een nieuw kringrecord. De veelomvattende strijd om de Kringtitels zal dit weekeinde worden voortgezet Uitslagen: 4 x f00 meter wisselslag dames: 1. Raket 4.47.0; 2. HZPC 4.56.4; 3. RZV 4.56.9; 4 x 200 meter vrije slag estafette dames: 1. HZPC 9.14.6; 2. Raket 9.18.7; 3. WVZ 9.32.2; 1500 meter vrije slag j. 1967: 1. F.Roso DSZ 18.45.8; Idem j. 1966: 1. R.v.d.Berge ZVC 18.10.2; 2. M.Spaans DSZ 18.38.9; Idem j. 1965: 1. M.Hil- horst Raket 19.02.0; 2. A. van Kou wen WVZ 20.59.9; Idem j. 1964: 1. P.Weitenberg DSZ 17.48.0; Idem he ren: 1. C.J.Winkel RZV 16.20.9; 2. M Lagas WVZ 16.56.7; 3. F.de Goeij RZV 17.16.0. LEIDEN In het afgelopen basketbalseizoen miste eer- stedivisie-vereniging Nijs- sen Trotters de play offs op een haar na. Komend sei zoen lijkt een plaats in de play-off-competitie zeker ge haald te kunnen worden. Optimistische geluiden van de Leidse basketbalvereni ging. Reden voor dat opti misme is, dat de Leidse Spaarbank gisteren als nieu we sponsor werd gepresen teerd. Nijssen-Trotters heet nu voor drie jaar Spaarbank Trotters. De Trotters zagen na het afge lopen seizoen geen spelers ver trekken. Versterkingen vielen wel te noteren. John Dawson kwam van het Haagse Tek kels/Jumpers en Joost Come- lissens stapte over van van grote broer Parker. Wie de Trotters komend seizoen gaat trainen is nog een vraagteken. Nijssen Trotters heet nu Spaarbank Trotters. Bankdi recteur Goedegebuure (links) en Peter van Meurs van de Trotters bevestigen dat met een handdruk. Er zijn contacten maar er nog geen beslissing genomen. De Leidse eerste-divisie-club moet in de toekomst gaan functioneren als opleidings team achter Parker. Dat was in het verleden ook al de be doeling maar van die plannen Geld lenen lijkt zo gemakkelijk. Toch is het beslist geen een voudige zaak. Bij een bank zoals de NMB denken de mensen daad werkelijk met u mee. Bijvoorbeeld wanneer u geld nodig heeft voor verbouwing, verbetering of onder houd van uw woning. De aanschaf van een nieuwe keuken of bad kamer, centrale verwarming, isola tie: u weet dat het om grote be dragen gaat. En als het even kan, dan moeten uw maandelijkse lasten er niet al te zeer door worden ver zwaard. Met een NMB woningkrediet weet u zeker dat u een lening heeft die past binnen uw financiële moge lijkheden. Door de lange looptijd (bijvoorbeeld 96 maanden) zijn de aflossingen zo laag mogelijk. Zodat uw vakantie er straks niet bij in hoeft te schieten. Folders b\j elk NMB kantoor. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De NMB denkt met u mee. is nog maar bitter weinig te recht gekomen. Wanneer Parker liet op in ternationaal niveau wat rusti ger aan gaat doen en de Ne derlandse Amerikanen zijn vertrokken dan kan Trotters stadgenoot Parker wel degelijk van dienst zijn. AKEN Voor de teamwed strijd dressuur van de Spelen in Moskou hebben slechts drie landen ingeschreven: Sovjet- Unie, Roemenië en Bulgarije. ENSCHEDE FC Twente heeft de hulp van de gemeente Enschede ingeroepen om te voorkomen dat de club in ern stige financiële moeilijkheden raakt AKEN Henk Nooren en Paul Schockemöhle moestén de eerste plaats delen in de Noordrijd-Westfalenprijs tij dens het CHIO in Alten. NEW YORK Uitslagen Noordamerikaanse voetbal competitie: Memphis Roques- Tampa Bay Rowdies 2-0, Ed monton Drillers-Philadelphia Fury 5-0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 15