Blacky is een probleemloze hond iguD/REGIO LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 PAGINA 5 LANGS Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen "Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. Wekelijks verschijnt in de Leidse Courant de rubriek „Hond zoekt huis". In deze rubriek wordt een hond (of soms ook wel een kat) beschreven die in het asiel ver blijft om daar een zekere dood tegemoet te gaan... tenzij het dier een goed tehuis vindt De in de rubriek beschre ven hönden zijn óf gevonden, óf door hondenbezitters naar het asiel gebracht. Ze worden om uiteenlopende re denen afgestaan, vaak begrijpelijk, maar soms ook vol slagen onzinnig. De in „hond zoekt huis" beschreven die ren zijn alle goed gezond, hebben een wormkuur onder gaan en zijn volledig ingeënt. Tegen betaling van circa 60 gulden ten bate van zwerfdieren zijn ze af te halen. Adres: Nieuw Leids Dierenasiel, Besjeslaan 6b, Leiden. Tel.: 411670. Geopend di. t/m vr. 10-12 en 14-17 uur, za. 10 ^toM^nl^ll^iurjZonda^eiwiiaandaggesloten^^^^ stvieren terwijl de situatie mervol is Kom kom, niet zo }er, hoor; we gaan er, inclusief [o epetities, in oktober een dolle van maken". Hans van Dam, cteur van de Leidse schouwburg '75 jaar bestaat, wimpelt zorg, en wee met een handgebaar weg. ïgal vil desnoods pro forma een het blik een gepijnigd gezicht waaken, maar dan moet het ook imejlopen zijn met alle narigheid, e< Dam heeft nu al voorpret bij de ag Schte aan het .jubileumstuk", dat zij oktober op z'n planken moet v« i: De Bedelaarsopera, van John gel Daarvoor hebben zich al d -anten bij de vleet aangemeld. »r dan honderd lichtekooien, laars, souteneurs en andere !r: upte en ongure sujetten. Die nn 'en 0Ï> auc*ities van 28 en 29 iie i uitgeselecteerd". Nee, Hans van r ziet het wel zitten met die v viering. Ik geloof warempel, dat cl oopt dat 't straks op het toneel jele e hand zal lopen: „de aard van mei >tuk, dat aan de deelnemende gaters veel „eigen ruimte" geeft, is va rel naar..." ■t di ven is het en dit even terzijde he al te rooskleurig gesteld met het i h< rlandse schouwburgbestel. Dat Ie 1 k nog van de week, toen de per menlijke Nederlandse schouwburg- rige ndere aangelengde culturele irij: ra-directeuren en directrices in ichi en congresseerden. Het was het oge i eigenlijk van het 55ste Leidse :eur uwburglustrum. Over de uik nkomst heen hing de Angst Van elin Congres. Een angst die ;ati< ewakkerd wordt door ieel overheden, die de lagere aai heden zoals de gemeenten de i ei voor de verdeling van de magere irgi ijnspot in hun maag willen d sen. „Ja, het zijn beslist moeilijke n", verzucht Hans van Dam, met jbelieus op de feiten gedrukt; „de vei omie loopt terug in alle sectoren, idie staan nu voor de decentralisatie dei het welzijnspakket. De ioverheid gaat meer en meer de n overhevelen naar de gemeenten. gemeente, echter, kan niet verder en dan haar neus lang is. We ^Ben wel mooi 101 schouwburgen in ^Wand, maar er zijn veel gemeenten |H>een eigen schouwburg hebben r er wel elders in hun regio van iteren". jch lasten van dit Leidse luwburggebouw komen uitsluitend r rekening van de gemeente len, ofschoon omliggende leenten er de vruchten van plukken ir er geen cent aan meebetalen. Ze en wel wijzer zijn. Door die entralisatie zullen ook zij moeten n meebetalen aan de gezelschappen deze streek bezoeken. Evenwel en bij het verdelen van de pot door jemeenten prioriteiten moeten u. den gesteld; verschillende zijnsvoorzieningen dienen tegen ar te worden afgewogen omdat je ïn<j jemeente nu een keer niet in je geld frnt. Dan kun je geconfronteerd .den met de vraag of het aantal N Aouwburgvoorstellingen 'fiandhaafd moet blijven, of dat dat tl nieuwe voetbalterrein moet irden aangelegd. Nou, dat ïtbalveld ligt dan politiek beter in de Irkt. Dat spreekt. Kijk, daarom jtaat in de kringen van uurbeheerders, van bedienaren der iumkunsten, de angst voor or" arming van de pluriformiteit en de O.daliteit van het aanbod", lis van Dam meent, dat dit niet zo k voor Leiden geldt, omdat er geen n gezelschap is in de regio dat zich fciaal op deze streek richt. Maar in [ere delen van het land buiten de is dat wel anders gelegen, idaar de Angst Van Het Congres, samenzijn dat zich overigens, tot in v kleine uurtjes, best vermaakt heeft de Sleutelstad. „Maar genoeg to :over", zegt Van Dam, „laten we nu bepalen tot het feest. Sorry, de fie is op (11 uur 's morgens; tegrijpelijk), maar neem nog maar sigaret". Hans van Dam vertelt, e zitten hier op enigszins spirituele nd. In 1705 werd aan ene Jacob van ïsdorp, directeur van een ouwburggezelschap in Den Haag, :essie gegeven voor de bouw van schouwburg aan de Oude Vest. De Istimmerman belastte zich met de iw. Misschien zou dat nu ir. Vos, icteur van Gemeentewerken, zijn, Sel^ weet. Er stond eerder ter plaatse i mouterij, een soort gefermenteerde uwerij. Onder de vloer van de zaal nog steeds een wel, een bron, met aa der water. Daarin dobbert nu een zegelde fles rond, met een brief, II en 1st Ook een onthullend fotoboek „op de dag van de uitvoering wordt de „opera" niet beperkt tot de schouwburg. Nee, zo'n beetie de hele dag zullen onze snollen, lichte meiden, hare souteneurs en al wat slechts meer, op straat hun „beroep" als lokmiddel uitoefenen en publiek trachten te trekken voor de uitvoering des avonds. Waarschijnlijk zich bedienend van de aloude, halfluide oproep: „ga je mee, schat Richting schouwburg dan. Bedelaars zullen die dag ook zitten bedelen, ergens op een trottoir". Alsof het nog niet onveilig genoeg is in de Leidse binnenstad De Leidse schouwburg bestaat 275 jaar. Derhalve mag er, binnen de losse verkoop, een potje van gemaakt worden; voor die ene keer. Verder gaat de schouwburg, gemeentelijk gedekt, een sprekend fotoboek uitgeven, waarvan het eerste exemplaar bij de première van de Bedelaarsopera in het gezichtsveld verschijnt. Van Dam: „Het gaat over zo veel interessante plekken in het gebouw, waar mensen niet komen of overheen kijken. Die plaatsen zijn, in collages, gefotografeerd door Dirk Ketting en opgevuld met anecdotes en heilwensen van mensen die de schouwburg gebruiken; van spelers tot en met de pianostemmer. En eind van het jaar, in alle duistere verlichte feestelijkheid van de jaarwende, komt er een langspeelplaat uit rond de uitstekende akoestiek van onze zaal. Het zijn opnamen van concerten met publiek. De muziek wordt gemaakt door moderne Leidenaars; de composities zijn van de tijd rond 1705, maar de uitwerking is in een swingend hedendaags sfeertje gezet. Een vrolijke toestand; je ziet het. Een platenmaatschappij met Beneluxe interessen is er al voor gevonden en een pikante bijzonderheid is, dat er nota bene een optie is voor een groot aantal elpees door een dealer in Japan Hans van Dam, zwak gesubsidieerd.trekt bijna bleek weg; de futuristische schildering is hem klaarblijkelijk te machtig geworden. Met al die ophef in het vooruitzicht; met zulk een perspectief. En dat na alle zwartgallige, kaderbepalende, bekrimpende, ongezoute verwachtingen. „Nee", zegt hij ferm, weer aardig hersteld: „wij worstelen en komen boven. Ik wrijf de brilleglazen weer tot helder. We kunnen zelfs de boventoon voeren; ondanks de beperkte middelen die men ons toebedacht heeft. Ik weet zeker, dat we na die Bedelaarsopera (met zeker zeven voorstellingen), en ook na die fotocollages en de grammofoonplaat met een variant op een omroepgezegde zullen kunnen vaststellen: „Ook Leiden...!" winstgevende hond en die beslissing viel nadelig uit voor Blacky. Blacky vond het aanvankelijk niet erg prettig in het asiel en liet dat nadrukke lijk merken, maar inmiddels heeft hij zich bij de situatie neergelegd en het lijkt er op dat hij nu meer gewend is aan alleen zijn, voorzover daarvan tenminste sprake is in een bomvol asiel. Blacky is een beetje fors uitgevallen poedel, al is hij met zijn 50 centimeter schofthoogte nog een vrij compacte hond te noemen. Zijn vacht was enorm dik en krullendmaar hij is onlangs getrimd en loopt nu weer rond met een nette schei ding in zijn haar. Blacky is derhalve weer helemaal klaar voor een nieuw te huis. Na drie maanden asielzitten is dat onderhand wel nodig. Blacky kan gezien zijn makkelijke karakter in de meeste huishoudens terecht. Gezien zijn voorge schiedenis lijkt het alleen niet onver standig hem lang alleen te laten, dus werkende families zijn uit den boze. Panda Panda, de herder met het terriërhoofd die vorige week deze kolommen sierde zit nog steeds in het asiel. Drie mensen toonden telefonisch belangstelling, twee kwamen er nooit opdagen en de reste rende gegadigde bleek ongeschikt te zijn, wederom in verband met het feit dat Panda veel te lang alleen thuis zou zitten. Panda is een erg makkelijke hond en verdient zeker een tweede kans. «s een gevoelig beest. gericht aan „Waarde collega..." Die fles smeten we erin vlak vóór de opening van de gerestaureerde schouwburg, eind 1976". In de brief, gericht aan „mijn collega die zo rond 2080 aan een nieuwe restauratie toe zal zijn,", wordt informatie verschaft over het. toen al geplaagde. Leidse kunstleven anno 1976. De voorlaatste restauratie (waarbij de schouwburg haar huidige omvang en gestalte kreeg; voordien was het theater rechter en smaller) vond plaats in 1865, onder architect Schaap. Van Dam verwacht de volgende verbouwing over ongeveer een eeuwtje. Hoe zijn in die tijd functionerende opvolger eruit zal zien, weet hij niet („misschien is het wel een half marsmannetje in gestroomlijnde uitmonstering"), maar Van Dam is ervan overtuigd, dat ook in dat tijdperk er nog toneel gespeeld zal worden, „uiteraard, uiteraard". „Hij zal mijn brief ongetwijfeld vinden en van mijn oud-Hollands graag kennis willen Dit over de schouwburg en het speculeren over de verre toekomst. Dichterbij ligt de uitvoering van de Bedelaarsopera. „Een onspeelbaar stuk, geen opera ook, maar een toneelstuk met muziek en zang. helemaal bewerkt door Peter Lintelo die ook de regie voert. De Bedelaarsopera, van rond 1880, was de voorloper van de Drei Groschcn Oper. Veel rollen erin, maar lang niet allemaal waarvoor eerste klas theaterkwaliteit wordt gevraagd. Daar heb je 't: de mannelijke rollen worden gezongen door Hendrik de Zanger en de vrouwelijke door Mietje Liedje. Daaromheen ritselt het van de Leidse figuranten met een grote vrijheid van interpretatie. Wat er precies uitkomt moet Peter Lintelo maar uitmaken. Die heeft met iedere figurerende straatmadelief, souteneur, struikrover of welk potentieel fraais dan ook, eerst een persoonlijk gesprek, ter toetsing". Het aantal Leidse „lichtekooien en andere dubieuze vrouwen", die reageerden op een advertentie in de bladen, noemt Hans van Dam „formidabel". „Ik heb wat losgewoeld met die advertentie Ongure sujetten solliciteerden bij bosjes. We gaan het allemaal met elkaar maken. In augustus is er een verzameling van oude gordijnen, ouwe lappen, in te leveren bij de schouwburg. Als het maar rein is en zonder enge beestjes erin. Daaruit maakt iedereen, onder leiding van een heuse kostumière, haar of zijn eigen kleding van een laag allooi. Ik zou willen uitroepen: gooi geen gescheurde panty's of afgedankte netnylons weg, want onze lichtekooien hebben ze nodig Echt waar: ik heb boze vaders aan de telefoon gehad. Dochters hadden zich aangemeld voor de uitbeelding van een uiterst bedenkelijke figuur, waarna mijn reactie thuis in de brievenbus kwam: ze waren van harte welkom op de auditie... De vaders wisten vaak van niks. En dan kreeg ik te horen: als je maar niet denkt dat ik mijn dochter daarvoor laat lenen Leuke onzin natuurlijk. Van Dam heeft zich er best mee vermaakt. Het blijft eind oktober allemaal in het keurige op het podium van de eeuwenoude en weer jonge Leidse schouwburg. De Bedelaarsopera (een jaar of twaalf geleden nog uitgevoerd door de Haagse Comedie, maar sindsdien helegaar opnieuw bewerkt) vereist dergelijke losbollige toestanden nu eenmaal. „Trouwens, we maken het nog sterker", meesmuilt Hans van Dam; Schouwburg-directeur Hans van Dam. LEIDEN De meeste honden hebben wel één of meer onhebbelijke eigen schappen. Sommige honden gehoorza men hun baas alleen wanneer het ze toe vallig zo uitkomt, andere honden blaffen en grommen tegen alles wat beweegt, weer andere honden vergrijpen zich aan leveranciers, postbodes, soortgenoten of katten. De hond van deze week, Blacky, doet niets van dit alles. Blacky is een vijf jaar oude bastaard-poedel met louter en al leen positieve eigenschappen. Hij is lief en gevoelig, gehoorzaam, aardig tegen kinderen, trekt geen lijn en is op een rustige manier waaks. Katten beschouwt hij als eén niet onsypmpathieke diersoort en rijden in een auto geeft alleen maar problemen als er wat al te wild wordt gereden, want Blacky is een voorstander van een beschaafd weggedrag. Het lijkt bijna niet mogelijk dat een dergelijk sympathiek beest ooit in een dierenasiel terecht zou kunnen komen maar dat is drie maanden geleden dan toch gebeurd. De aanleiding is onderhand wel klassiek te noemen. Het Leidse echtpaar waar Blacky bijhoorde ging gezamenlijk uit werken, Blacky zat alleen, ging zitten janken en blaffen en s'avonds werden de eigenaren opgewacht door een aantal helse en hysterische buren die vonden dat dat zo niet langer kon gaan. Er moest dus gekozen worden tussen het lu cratieve werk en de aanzienlijk minder

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5