r Het wonder van Urk en de zegen van de Heer... Urk heeft, na een onderbreking van elf jaar, vorige week zaterdag weer uitbundig vlaggetjesdag gevierd. Niet zonder reden overigens, want Urk loopt wat de vishandel betreft in Nederland, ja zelfs in Europa, duidelijk voorop met een omzet van ruim honderd miljoen gulden per jaar. Bovendien kan men wat de gemeentelijke visafslag betreft terugzien op een succesvolle periode van vijfenzeventig jaar. Vóór de totstandkoming van de Afsluitdijk lagen de belangen van de Urker vissers vooral op de Zuiderzee, maar nu hebben zij het oog gericht op de Noordzee, waar jacht wordt gemaakt op platvis, kabeljauw en schelvis. Met de IJsselmeervisserij houden zich nog slechts zeventien schippers bezig, een aantal dat tien jaar geleden nog 61 bedroeg. jewoon windsurfen leent Nederland zich uitstekend. Eerst i/7 op een rustig ven, om vervolgens de branding en het Ijs- water van de Noordzee te beproeven. Maar de avonturiers misschien meer. meer wind, warmer water en hogere got oor hen maar ook voor beginners ligt In de Middel- Zee een waar wlndparadljs. Het decor van de stoutste Sardinië. De temperatuur van het water loopt op 1en en aan de noordkust van dit zelfstandige Italiaanse >elen ontelbare krachtige winden elkaar af. De bekend- Mistral, de luchtstroom waaraan de snelste surfplank zijn naam heeft te danken. In navolging van Club Mé ts er een Club Mistral opgericht. Chartervluchten („ho- 'ank"-boeklng) brengen de windsurfenthouslast dit fanaf Düsseldorf, volgend seizoen ook vanaf Amster- et alleen diens koffer naar het vliegveld van Olbia In dlnië. In het bestemmingsoord worden nieuwe surf- >r beschikking gesteld. DINIA Een legende vermeldt, dat toen God de aarde apen, hij één kluitje modder overhield. Hij wierp dat in e water van de Middellandse Zee en stampte het ver- et zijn voet aan. Zo ontstond Sardinië, dat een beetje eeft van een voet: een hooggebergte in het midden en akte in het zuiden, die tot ver in de zee doorgaat. Daar jan ook weinig havens aan, net zoals in het oosten (te en het noorden (granieten kust). Wie weet dat Sardinië 0 deel van de wereldkurkproduktie voor zijn rekening om de elf jaar kan een kurkeik worden uitgekleed at het klimaat niet bepaald vochtig is. Zelfs de eigen errys en mirte-llkeuren zijn erg droog. Maar als net egent, vult de lucht zich met de heerlijke geur van la- rozemarijn. ederlanders en Duitsers komen er om te surfen. In het en van Sardinië, links van de Costa Smeralda (Sma- van de Aga Kahn, met zicht op het bekende eilandje an Gibraidi, ligt Baia Sardinia, bekend vanwege de ipioenschappen windsurfen. In dit piepkleine nieuwe de Golf van Arzachena zijn de weersomstandigheden 3 lang het waait", zeggen de Sardiniërs In het meest dialect ter wereld, „zijn er geen wolken en kan het sn". En het waait er altijd. Iste winden In Bala Sardinia zakken nooit af beneden 14, liggen vaak boven de 6. Het zijn de Mistral uit het en, de Ponente uit het westen, de Tramontane een uit het noorden, en de zuid wind Scirocco. De laatste warme lucht aan uit Afrika en wordt veelal gevolgd door nenbui. Tijdens de zeldzame afwezigheid van dat kwartet flen alle kleinere eolische krachten zich, zodat goed surf- 'altijd kan worden gegarandeerd. tochten te eilandjes In de buurt bieden de mogelijkheid dagenlange «hten te maken onder begeleiding van de surfleraren. laculair zijn de hoge golven van Capo Testa, niet ver van Sardinia. Naast het surfen bestaat de mogelijkheid te gaan p, paardrijden, zeilen of waterskiën. Op de vele intieme djes kan een ieder tot rust komen. Luxueus onderdak wordt in het Club HoteL «bijgelegen Cala Bitta Is ook surfgebied. maar het meeste bel biedt Porto Polio, een stuk grond met aan weerszijden nar een eigen hotel en reeds opgeslagen tenten In de toe- I alle surf gasten moeten opvangen, reizen, per lljnvlucht of per auto en boot, levert een dure Me op. vooral als men midden In het vermaarde Costa atda een plekje wil hebben. De kust dankt zijn naam aan de itlge smaragdkleur van het als gezond bestempelde zeewe- prijzen zó hoog op. dat de bewoners ervan sindsdien als de rijk te mensen van heel Italië worden beschouwd. Neo-Sardinisch De bouwstijl van de Costa Smeralda wordt wel de neo-Sardlni- sche stijl genoemd. De oorspronkelijke bewoners noemen het echter een synthetische stijl, omdat de verzonnen „oude" vis sershuizen kunstmatig vies en geel zijn gemaakt. De grote archi tecten van de Costa Smeralda zijn Mailandes Viebti en Franzose la Cociëlle. Laatstgenoemde woont zelf hoog In een rotswand. Letterlijk alleen een deur in een rotsblok wijst op enig leven. In 1959 gaf La Cociëlle de aanzet tot de huidige situatie met de bouw van het eerste huis van de Aga Kahn. dat nu als Hotel Cala di Volpa (Vos) grote bekendheid geniet. In het hotel werden in 1977 opnamen gemaakt voor de James Bond-film „De spion die mij beminde". Hotels zijn schaars aan de Costa Smeralda en dus duur. Villa's zijn belangrijker, want de Italianen gaan graag met alle familiele den op vakantie. House-party's bepalen het uitgaansleven, niet de hotels en de clubs. Belangrijk middelpunt Is het stadje Porto Cervo. Alles moet er exclusief zijn, zodat de vele filmsterren, po litici en industriëlen hun smaakvolle inkopen kunnen doen. De hoge prijzen moeten het gepeupel verre houden. De jachthaven van Porto Cervo bezit de 400 modernste aanleg steigers van Europa en de fraaie boten bieden uitzicht op de op hellingen gelegen villa's van onder anderen de Aga Kahn en Car- tier. In het sjieke tennispark kan men les krijgen van niemand minder dan Adriano Panatta. Iets zuidelijker, in Pevero, verbleken de grootste snobs bij het aanschouwen van één van 's werelds mooiste golfterreinen. Het traject van 6,5 kilometer bezit een ondergronds bewateringssys- teem en is geschikt voor elk internationaal kampioenschap. Zwembaden en bars omlijsten het door golfclubs omgespitte ter rein. Het consortium van de Aga Kahn biedt de rijke gasten niet alleen luxe en dure rekeningen, maar ook bescherming tegen d? ont voeringspraktijken van tot misdadigers verworden boeren en herders. Dat een filmster te ver de eenzame bergstreken intrekt is diens eigen risico, maar direct aan de kust worden de allee be halve Robin Hood-achtige losgeld procedures niet getolereerd. Het consortium heeft een eigen gespecialiseerde politiemacht in het leven geroepen, waardoor de gasten van de Costa Smeralda zich veilig op straat kunnen begeven. En ach, die ontvoerders zijn zo kwaad nog niet. Een paar weken geleden hebben zij de hele voorraad gevangenen teruggegeven. De hoge service, maar vooral het krap houden van verkoopbare villa's, het tegenhouden van hotels en massatoerisme en het handhaven van de exclusiviteit, maken van de Costa Smeralda een peperduur vakantiegebied, te vergelijken met St.-Tropez en Marbeila. Hoewei het niets méér heeft te bieden dan een gewoon kustplaatsje elders in Europa, trekt het toch mensen aan, juist omdót het duur is. Wat Noord-Sardinië wérkelijk als unieke bijzonderheid te bieden heeft, de wind surf mogelijkheden, is dank zij de groepsreizen wei goedkoop gebleven. Wie naast zijn haifpension nog honger heeft kan met weinig lires In de gezeiUge kleine pizzeria's terecht Daar kan ook zonder failliet te gaan de beroemde schapekaas met wormen worden besteld. „Die kaas Is pas goed als hij van hier naar het andere eind van de tafel loopt", vertelde een oude Sardiniër likkebaardend. Jeugdige toeristen doen er goed aan zich te beheersen In de Sardinlsche discotheken, want een co laatje voor twaalf gulden la geen uitzondering. Het „wonder van Urk" krijgt er een nieuwe dimensie bij eer straks het gemeentelijke visafslagbedrijf (nu ai een jaar- t van meer dan 100 miljoen gulden) qua aanvoer- en ver- ^hgscapaciteit nagenoeg verdubbeld zal worden. Eens te n lijkt de Noordzeevisserij perspectief te bieden voor de on- femende, eigenzinnige Urkers, die op 28 mei 1932 de vlag- i halfstok hingen, omdat op die dag de Afsluitdijk het zoute van de Zuiderzee veranderde in het zoete iJsselmeer. jlanzlen van schol en tong Is Urk reeds het grootste vishan- fentrum van Europa, en tellen we de andere vissoorten gtfis) daarbij op dan zien we dat alleen het Franse Boulogne fpplge Urkers qua omzetten naar de kroon steekt. „Maar Jwerken ze met verlies", zegt Tjalling Hoekstra, directeur jje gemeentelijke visafslag. Onuitgesproken blijft hoe de Ur- Jian wel werken. Een hint in die richting is ongetwijfeld dat aan reserves acht miljoen gulden op de plank heeft J.*waarmee de zes miljoen kostende uitbreiding ruimschoots forden gefinancierd. i roeit tegen de stroom in", zegt burgemeester A. P. Buys f meer cryptisch. Die opmerking wenst hij te laten slaan op oteringsmaatregelen (met name die.voor tong), waarvan op Bzegd wordt dat ze niets meer van doen hebben met de vi- ;n de zeebiologen, maar alles met die van de Europese poll- ie quoteringsmaatregelen worden niet meer opgevolgd, al imand dat hardop zeggen. „Er blijft tong aangevoerd wor- zegt wethouder van visserijzaken D. Bakker, „op Urk en elders. De vissers riskeren liever een boete dan dat ze be- 11 deze vissoort over het hoofd te zien. Trouwens, wat moet leuren met de tong, die met de boomkorren aan boord gebracht. Negentig procent van de vis, die op deze manier ggen wordt, is dood. Moet de visserman die vis terug- 0?" Urker -zal die vraag ontkennend beantwoorden. De boe- variërend van 1000 tot 2500 gulden, hebben in het geheel afschrikwekkend effect en blijven daarom zonder gevolgen, (idanks menen de Urkers, redenerend vanuit de plicht een goed rentmeester te zijn, dat er wel iets moet gebeuren teneinde de kip met de gouden eieren niet te slachten. Vandaar dat zij er mee hebben ingestemd vrijwillig veertien dagen aan de wal te blijven, een periode waaraan trouwens alle 4000 Nederlandse beroepsvissers hun fiat hebben gegeven. De maaswijdte van de netten is voorts vergroot, waardoor er alles bij elkaar genomen zo op het oog reden voldoende is te veronderstellen dat de vis meer kans heeft gekregen de uitputtingsslag te kunnen overle ven. Maar quoteringsmaatregelen vinden de Urkers een achterhaalde zaak. „Daar praten wij al een hele tijd niet meer over", zegt Hoekstra. „Waar niemand in dit land zomaar 40 procent van zijn Inkomen wil inleveren, daar hoeft de visser zijn schip evenmin voor de wal te leggen. Want daar komt het op neer als je de quo tering strikt zou naleven". Handel Burgerlijke ongehoorzaamheid dus in het milieu van de Neder landse (en andere Europese) beroepsvissers, dat over het alge meen als gezagsgetrouw en loyaal wordt aangemerkt. Intussen groeit de gemeentelijke visafslag op Urk tegen de verdrukking in. Natuurlijk, in de eerste plaats wordt er vis verhandeld, die gevan gen is door Urker vissers er bestaan premieregelingen, waar bij bonussen gegeven worden wanneer zij de vangst van een be paald aantal vangstweken aan de Urker afslag afzetten maar ook Denen, Duitsers en In toenemende mate leren zien In Urk mogelijkheden een goede prijs voor hun produkt te maken. „Dat komt omdat de (internationale) handel hiér zit", zegt Tjal ling Hoekstra. Want 80 procent van alle aangevoerde vis gaat naar het buitenland, waarbij vooral Italië, Frankrijk. West-Duits- land, Zwitserland en Spanje in de markt zijn voor verse (al dan niet gefileerde) vis, terwijl het dlepvriesprodukt zijn weg reeds vindt naar Amerika en Australië. En de helft van al die exportvis gaat door Urker handen. Afgezien van het feit dat Urk steeds meer gaat groeien naar een specifiek handelscentrum voor vis (en visprodukten) bezit het voormalige eiland ook een fileerbedrijf, waardoor er al een be hoorlijke bodem in de markt ligt. En verder is ook de hechte band tussen de Urkers onderling een reden dat het gemeentelijk afslagbedrijf floreert. „Wanneer een transport naar de afslag van een Urker visserman moeilijkheden ondervindt, dan wordt er gewacht, zodat hij hier toch nog kan markten", vertelt Hoekstra. „Dat betekent voor ons misschien wat verlies, maar we helpen die man er door. Er zijn echter geen garanties dat iedere Urker ook hier zijn vangsten zal afzetten. Maar ze doen het wel..." Gemeenschapszin Op de Urker afslag wordt zowel op vrijdag als op maandag ge mijnd. Dat betekent niet dat dan ook alle Urker kotters in Urk voor de wal liggen. Sommige kunnen door hun grotere diepgang de haven niet eens meer bereiken. Over het algemeen meren de Urkers af in Harlingen en Delfzijl. Daar wordt de vangst gelost en overgeladen in auto's (meestentijds van Urker transportonderne mingen), die meteen koers zetten naar de Urker afslag, waar de partijen onder de klok komen. Alleen voor zeer grote onder- houds- en/of reparatiebeurten komen de kotters nog in Urk voor de wal. Voor het overige worden reparatiewerkzaamheden in „vreemde" havens uitgevoerd, waarbij echter de Urker bedrijven vaak weer worden ingeseind, omdat zo zegt wethouder Bak ker „de know how van de kotters nu eenmaal op Urk is". Op deze manier heeft de gemeenschapszin van de Urkers een zeer grote actieradius gekregen. Het gevolg daarvan is onder meer, dat het werkloosheidspercentage op Urk niet boven de twee procent uitreikt. „We hebben tot nu toe al onze leerlingen op de visserijschool (131 op'dit ogenblik) op Urker kotters kun nen plaatsen", zegt Bakker. Gevraagd naar wat een vissersknecht vandaag de dag op een Urker kotter verdient, is het antwoord: zeventig- tot tachtigdui zend gulden bruto. De schipper-eigenaar krijgt zo'n twee procent meer, maar dat is van de netto-besomming omdat alle kosten (vaar- en afschrijvingskosten van het schip, afslagkosten, ener giekosten enz. enz.) al verrekend zijn. Dat met name de Noord zeevisserij gepaard gaat met grote investeringen moge blijken uit het gegeven, dat een nieuwe kotter (motorvermogen rond 2000 PK, bruto-tonnage 250 ton) vaarklaar een investering vergt van zo'n 4,5 miljoen gulden. „Misschien wonen op Urk wel de meeste miljonairs, maar hun miljoenen liggen dan wel op zee", aldus Bakker. Urk is op dit moment een gemeente (vastgeplakt aan de Noord oostpolder) met een inwonertal van ruim tienduizend zielen. Van de beroepsbevolking is drie kwart direct of indirect betrokken bij het visserijgebeuren, dat zich op zee vooral afspeelt in de Duitse Bocht en bij Engeland en Denemarken. Zo is Urk bezig vorm en inhoud te geven aan wat wel eens ge noemd wordt „een plaatselijk wonder". Godvrezend als de Ur kers zijn, zeggen zij dat het de zegen van de Heer is, die alle din gen regeert, zowel te land als op zee. „Moge de Heere ons een dankbaar hart schenken voor de zegeningen, die wij in deze pe riode van Hem ontvingen, en dat Hij ons een hart geeft, dat in de toekomst ons dagelijks doet vragen naar Zijn wil en onmisbare zegen op de arbeid onzer handen", schreef Tjalling Hoekstra in een jubileumboek van de Urker visafslag. Het „wonder van Urk" heeft zich soms "via diepe dalen voltrok ken. Daarvan "getuigt de lange rij namen op de gedenkplaat van het plaatselijke vissersmonument. Namen van vissers, die zijn omgekomen. Achter die namen zijn de leeftijden af te lezen, waaruit blijkt dat kinderen in de leeftijd van soms 12, 13 en 14 jaar als jongmaatje meevoeren om op zekere dag niet terug te keren. Dan blijkt dat ook in Urk ondanks alle „wonderen" de vis duur is (en wordt) betaald... KLAAS GOINGA ter en de rotsen aSJn door water en wind gevormd tot sculptured la Henry Moore. Een consortium onder presidentschap van de Aga Kahn exploiteert de hele Costa Smeralda en ledereen moet zich aan de officieel vastgelegde bouwstijl houden. Eén onderne ming bouwde te hoog en na een lange rechtsprocedure werd een Salomons oplossing gevonden: de Smaragdkust werd Ingekort, zodat de bouwwerken plotseling buiten het goed advert eer bare gebied stonden. Het consortium heeft ter verkrijging van het tientallen kilometers kustgebied soms hele dorpen tegelijk moeten opkopen. De arm ste boeren hapten indertijd te snei toe, kregen weinig bankbiljet ten voor hun land en waren snei weer arm. Eén dorpje dreef de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 23