flini grand prix in Ton Menken hal Repetities werkteater boeien (an Noordwijkse boulevard worden fasten overstelpt met ijfentachtig soorten pannekoeken at concert Stads - boorzaal AN DER WALLE'S OPENEN TWEEDE PANNEKOEKENHUISJE 60-jarige trouw i/REGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 5 n. van der Walle, de Noordwijkse pannenkoekenbak ker. Het is alweer maanden geleden, dat ik voor het laatst een pannekoek heb gegeten, gebakken in de huiselijke keuken. Toch besluipt me soms een vurig verlangen als ik hoor praten over een spekpannekoek; ook een eerlijke appelpannekoek wordt door mij niet versmaad als iemand voor de produktie daarvan zich zou willen inspannen. Het kan allemaal natuurlijk veel gemakkelijker, immers er zijn „pannekoekenhuisjes" te kust en te keur. Al in een klein beetje geciviliseerde omgeving staat wel „het pannekoekenhuisje". Zoals in Scheveningen, waar Fred van der Walle, een horeca-man in hart en nieren en lever, sinds 1972 aan de Strandweg tot veler voldoening „Het Pannekoekenhuisje" exploiteert. Het gaat daarbij niet om de „snelle pannekoek" of het vluchtige portie poffertjes; nee, de handel van Van der Walle kreeg direct al een stevige basis met 25 pannekoeksoorten. Op een onnavolgbare manier, via de Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. vreemdste en meest gewaagde combinaties, heeft Fred inmiddels een bijna utopisch assortiment bereikt waarin rond zestig pannekoeksoorten hun beslag krijgen. Iets dergelijk gaat nu in Noordwijk aan Zee gebeuren. Aan de Koningin Wilhelmina-boulevard in het project De Heemburg begint vandaag Freds zoon, Leo van der Walle, die ook al zo'n pannekoekentick heeft, namens vader Fred eveneens „Het Pannekoekenhuisje". Leo heeft in elk geval het goede voorbeeld, al zal hij niet de stunt herhalen die pa in de eind- zestiger jaren in Naaldwijk uithaalde. Fred had toen het lef, zijn gasten van de counter in het voormalige restaurant „Wip'inn" het „bepaal-zelf- uw-prijs"-systeem te laten volgen. Met deze spectaculaire gok (een krachtige maar korte, drie maanden durende primeur) zou hij zelfs wereldfaam hebben vergaard. Het kwam erop neer, dat de klant zelf de prijs van de zeg maar cotelet bepaalde. Op de kaart stond geen prijs, maar er was een indicatie van bijvoorbeeld elf gulden. „Naar smaak en service" stond het de eter vrij, er meer of minder van te maken. Goede service kon je belonen door een tientje en een knaak te betalen, een te rauw lapje kon afgestraft worden met het afstaan van een bedragje van een guldentje of negen. Het heeft niet lang mogen duren. Ontdaan van wereldfaam is Fred daarna aan de pannekoek gegaan, vanzelfsprekend omgeven met „kwaliteit en service", want zonder die stelregel kun je als zakenman wel inpakken. Op de grondslag van bloem, melk en eieren is Van der Walle gaan voortborduren op zijn succesformule, die sinds vandaag ook gehanteerd wordt aan de zeekant van Noordwijk. In een geweldige variatie; ook aan paté's, franse kaassoorten, alles omspoeld met een aantal voortreffelijke wijnen. Maar Sr de pannekoeken overtreffen alles: vanaf 5 tot 12 en een halve gulden. Bijna niet te geloven, maar de keuzemogelijkheid, een repertoire in de overtreffende trap aan pannekoeken, beslaat VIJFENTACHTIG soorten. Te beginnen met de pannekoek-met-bo ter poedersuiker en de pannekoek-met-stroop-en- boter. Maar dan zijn er de garderegimenten van de Van der Walle's: de pannekoek-met-mandarijn- en-poedersuiker-boter-kers, de pannekoek-Remy Martin-poedersuiker-boter- kers, de pannekoek- Stroganoffsaus-vodka-room- peterselie en de pannekoek- met-kalfsniertjes-madeira- sherry-room-peterselie. En daaromheen nog tientallen andere uitvoeringen. Over fantasie gesproken. Ik heb Leo, die men op de foto vóór zijn Noordwijkse etablissement ziet uitpuffen, vergeten te vragen of hij zelf wel pannekoeken eet. -)EL RACING CLUB HOUDT 'TWEE UUR VAN LEIDEN' n| N „Het is een zeer spectaculair- ge- 5 tien van die wagens elkaar op de hie- n. Doordat die auto's zo dicht op elkaar an het publiek vaak ook nog genieten :e crashes." Ziehier een gedeelte uit het le betoog van Ed Bogaards, voorzitter ^jJtlodel Racing Club Leiden. Het betoog faards betreft niet het spectaculaire as- 'auto-crashes', maar de 2 uur van Lei soort mini grand prix die vrijdaga- mei in de Ton Menken Hal voor de datjkeer wordt gehouden. In die ijshal (zon- ;chjlit keer) wordt dan door radiografisch tie bestuurde automobielen twee uur lang om het hardst gereden. De formule is simpel, wie in die twee uur de meeste rondjes heeft afgelegd wint de (gigantische) beker. Zo'n tien tot twaalf tweemans-teams zullen aan de 2 uur van Leiden deelnemen. Teams die bestaan uit A-rijders, Nederlandse coureurs van internatio nale klasse. Elke combinatie heeft twee wagens in de strijd. Wanneer de ene auto wordt verzorgd in de pit, neemt de ander deel aan de race. En er worden wat pitstops gemaakt in die twee uur. Zo'n radiografisch bestuurde auto kan het met een volle tank (inhoud 125 centiliter) ongeveer zeven minu ten uithouden. Maar in die pits wordt niet alleen brandstof (wonderolie met alcohol en nog enkele zeer geheime preparaten) getankt. Er wordt daar druk gesleuteld aan de motoren en van banden ge wisseld. Ed Bogaards: „Niet alleen de race is inter essant voor het publiek, maar ook die activiteiten in de pit zijn de moeite waard. Als je ziet wat die rijders allemaal aan materiaal bij zich hebben. Er doen ook twee fabrieksrijders mee en die spannen wat dat betreft de kroon. Alleen al voor de banden hebben die jongens een grote kist nodig, die fa brieksrijders komen met een vrachtwagen naar Leiden. Al met al zal er zal vrijdag in de Menken- hal een echt grand prix-sfeertje hangen." De radiografisch bestuurde auto's (schaal 1:8) zijn een perfecte imitatie van de grote broers. De wa gens zijn uitgerust met een centrifugaalkoppeling, schijfremmen en een differentieel. De brandstof motor (maakt 25.000 toeren per minuut) heeft een inhoud van 3,5 CC. Dit alles is goed voor een tops nelheid van honderd tot honderdtwintig kilometer per uur. Snelheden die op het circuit (lengte 200 meter) van de Ton Menken hal echter zelden zul len worden gehaald. Bogaards: „We zetten een zeer bochtig circuit uit, er zal maar één recht stuk in voorkomen. Voor de bestuurders is het geen gevaarlijke sport, zij staan tijdens de race op een stellage. Voor de be geleiders gaat dat echter niet op, die moeten echt oppassen voor stuurloos en op drift geraakte mini- bolides. De twee uur van Leiden (de entree bedraaagt een rijksdaalder) gaat om acht uur van start Rond half acht wordt begonnen met het proe frijden. De toeschouwers zullen met één onge mak genoegen moeten nemen, de met wondero lie en alcohol voortgedreven racewagens zullen nogal wat rookontwikkeling veroorzaken. dai ooi h w Met de grootste imposante Leono- ~...ure opende het ^jims Philharmonisch le laatste avond van xtseizoen. Het was tisch uitverkochte ioorzaal een Beetho- id met wisselende ;en. Dat is niet in de ilaats een positieve tatie, maar het is al- begrijpelijk dat het 'zo alerte RPhO aan B van een vermoeiend I een lichte mate van fl begint te vertonen. Odst van dirigent Mi- ilson Thomas in de ou- was om het trompet hei— dat de komst van de fa aankondigt achter wcissen te laten klinken. v tegelijk ook het meest :re aan deze uitvoe- ,s ,aarin bepaald niet dat xoe sche reliëf dat aan de ;ov ten grondslag ligt ten uil stalte kreeg. j, eel mooie, muzikaal ort Le t" N In een geheel ge- the tnt hield het Werktea- L« eravond haar eerste o- illefc repetitie van het stuk en Lucht". Door een a in de electriciteits- iuining begon men een wc ir te laat, maar de toe- °r ers hadden zich in de Wjd uitstekend met el- hi irmaakt. b sch en Lucht" worden mf verschillende groepen i7<x iele gevoerd, namelijk ov icapten (zowel geeste- ïd' lichamelijk) en gezonde R. De valide groep on evenwichtige en uitermate ge dreven solopartij hoorden we van Murray Perahia in het tweede pianoconcert, waarvan het eerste deel alleen door spe cialisten als niet van Mozart herkend zal worden. Waar we in het RPhO altijd een stu- wertde kracht horen, was het hier eerder de pianist die de orkestmusicileek te willen aansporen tot meer engage ment. In de zevende symfonie zijn het vooral de stemmingen van de componist zelf die zorgdra gen voor hevige sfeerwisselin gen, die elk door een eigen rit me bepaald lijken. Dirigent en orkest slaagden er in deze wis selende aandoeningen accepta bel en meeslepend mee te de len, maar ons moet van het hart dat de leiding van deze Engelse dirigent toch meer door gevoel voor uiterlijk ef- fekt dan door innerlijke bezie ling ingegeven wordt. Een goede zevende, geen adembe nemende. ARIE DE RU Loco-burgemeester Waal en echtgenote brachten gistermorgen een bezoek aan het echtpaar D.A. de Groot-Guley in De Goejestraat 6 in Leiden in verband met het 60-jarig huwelijksfeest. De 89- jarige mijnheer De Groot is oorspronkelijk afkomstig uit Alphen aan den Rijn. Hij is het grootste deel van zijn leven tuinder geweest in Leiden. In de jaren voor zijn definitieve pensionering i§ hij nog brugwachter geweest op de Wilhelminabrug aan de Hoge Rijndijk. De 87-jarige mevrouw De Groot is een geboren en getogen Leidse. Het echtpaar heeft drié kinderen en zes kleinkinderen. Het feest werd gisteren gevierd. derneemt een vliegreis naar Spanje, waar alle speciale va kantiegeneugten als strand, excursie, nachtclub obligaat worden afgewerkt. De gehan dicapten vermaken zich on dertussen uitstekend in het oord „Bosch en Lucht" ergens in Nederland. De oorspronke lijke bedoeling van het Werk teater was om deze groepen el kaar te laten ontmoeten, en een conflict-situatie te laten zien. Gisteravond koos men voor een indirectere manier van commentaar leveren; de twee groepen krijgen elkaar niet te zien, en zijn zelfs niet in eikaars gedachten aanwe zig. Doordat de lotgevallen van de gezonden en de gehan dicapten in diverse scènes door elkaar heen gespeeld worden, werken ze relative rend. De gezonde mens blijkt niet altijd even gelukkig te zijn, de gehandicapte niet al tijd zielig. Met name staat de laatste meer open voor emo ties. Het Werkteater maakte, con form een reeds eerder ingezet te lijn, veelvuldig gebruik van belichting, muziek, zang en at tributen. De eerste tweeele menten werkten zeer goed als begeleiding en ondersteuning van de handelingen. De zang paste niet binnen de gekozen vorm, en deed daardoor ver vreemdend aan. Van realis tisch tonèel belandde men af en toe in parodistisch toneel (de flamencozingende en dan sende Spaanse werkster). Daartegenover werden echter prachtige stukjes toneel neer gezet, geheel naar het leven getekend. Bovenstaande was de vorm waarin het stuk gisteravond werd gespeeld. Mogelijk wordt er nog veel aan veranderd; tenslotte is de groep nog in de repetitiefase. Desalniettemin zeer zeker de moeite waard om te zien. JACQUELINE MAHIEU Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Renè z.v. A. Kruijs en T. Overduin. Sander z.v. J. L. Totfusz en F. Schuddeboom. Mus tafa Bulut z.v. Y. Sertekln en A. Nezal. Selma d.v. J. P. Depondt en C. M. J. G. van der Post. Maarten Willem Ys- brand z.v. P. C. Klaassen en B. M. Mendes. Charlssa d.v. A. A. M. Koek en M. Boogerd. Matthijs Clemens z.v. baron G. A. M. van Hövel en A. J. van Vorselen tot Westervlier en Wezeveld. Cornelia d.v. F. H. van der Pijl en M. M. van der Blom. Jolanda d.v. J. Hachmer en A. M. J. Lezwijn. Izzet z.v. H. Dan en Z. Bag. Wietske Houkje d.v. O. J. S. Buruma en M. Marree. Adriaan Wouter z.v. A. C. Timmer mans en I. T. de Jong. Femke Nicky Maartje d.v. P. G. Zuijdwijk en C. E. M. Schelvis. Joost Marinus z.v. J. G. M. de Haas en M. N. G. van Oor- tmerssen. Nicotine d.v. H. Kuijt en J. J. F. de Jager. Dennis en Mark zonen v. J. Gijsman en C. van der Blom. Dieuwertje d.v. J. A. van Bemmelen en G. J. L. Lensen. Martin z.v. A. Riethoven en A. W. de Ridder. Jeroen z.v. A. J. M. A. Wijnands en J. J. C. van Hemert. Leendert Cornells z.v. C. M. Ouwehand en J. E. Kuijt. Helouise Harriets Elisabeth d.v. J. Laterveer en I. C. Nimmermeer. Lisette Martlne d.v. H. H. Bos en J. W. Nust. Jimmy z.v. J. W. E. van Daim en J. Duiker. Viktor Sebastiaan z.v. G.C. Lantok en M. C. Kuik. Jeroen z.v. A. J. van Noort en E. M. Kastermans. Wietse Petrus Wilhelmus z.v. A. P. van der Meer en D. H. Volwater. Margaretha Dorothy d.v. A. J. van Weeren en M. D. Wiessenberg. Johannes z.v. IJ. Middelburg en M. J. Arts. Raoul Ma nuel Jayant z.v. R. M. J. Sahtoe en E. Glasbergen. Overleden: J. C. van Rijswijk de Jong geb. 19 aug. 1913 vr„ W. J. Noote- boom geb. 15 Jun. 1953 mn.. E. W. van der Lans geb. 9 nov. 1919 mn., C. J. van Grieken geb. 28 jan. 1903 mn.. G. J. J. Slokker geb. 26 jut. 1912 mn., M. Dijkema geb. 19 nov. 1903 mn.. N. Kerks geb. 2 mei 1980 dr., A. T. Heuzen geb. 11 dec. 1880 geh. gew. met N. A. de Haas. J. L. van Bo- hemen geb. 11 aug. 1905 mn.. P. J. van Eijsden geb. 17 jun. 1915 mn., P. Sommeling geb. 14 apr. 1908 mn.. G. W. Lemmers geb. 12 dec. 1908 mn.. J. Arnoldus geb. 19 sep. 1907 mn., J. van As geb. 6 okt. 1886 geh. gew. met G. Verver. D. van As geb. 24 nov. 1906 mn., D. A. Kool geb. 18 jan. 1926 geh. gew. met J. B. Boersen. A. Do ff geb. 14 jul. 1916 geh. gew. met H. M. Punt. C. M. W. Weerdesleljn geb. 4 febr. 1949 mn., P. J. van der Made geb. 24 febr. 1915 geh. gew. met C. van Kerpel. S. de Bruin geb. 6 sep. 1892 geh. gew. met A. T. Groe nendijk. L. B. T. M. van Rijn geb. 3 jul. 1900 geh. gew. met L. C. C. Fop- pe. G. A. van den Berg geb. 27 sep 1886 mn.. C. M. Dickhoff geb. 4 okt. 1883 geh. gew. mei H. F. GHeerlings. C. H. Zwetsloot geb. 17 feb. 1930 mn.. P. M. M. Lauwerijssen geb. 27 mei 1904 mn., G. Huisman geb. 22 aug. 1903 mn., A. M. Pot geb. 5 mrt. 1907 geh. gew. met J. B. Korenhof.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5