Maarten Gijsbers en Udo Albrecht overtuigen Paus verbreekt zwijgen over veroordeel de theoloog Küng Bekeravontuur voorbij voor SJC en Lugdunum Trolley grot Minister sust Saoedi-Arabië Vrouwelijke religieuzen voor emancipatie Korte metten Eerste synode Chinese katholieken sinds 18 jaar BIJ LEIDSE ATLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN Moskou bezit nieuw anti satelliet wapen Dammers allen naar winst C-toernoi VV Leidei Statuten van „vakbond" Vaticaans personeel SPORT LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGII LEIDEN Op de eerste dag van de Leidse atletiekkam- pioen-schappen vertolkten Maarten Gijsbers en Udo Al brecht de hoofdrollen. Maar ten Gijsbers won de 800 me ter in 1.55.7. Udo Albrecht wipte bij het hoogspringen over twee meter heen. Van goed gehalte was ook de sprint van Sandra Dorlas Op de 800 meter bleef de ver wachte strijd tussen Maarten Gijsbers (Bataven) en Martien van der Hoorn (Holland) niet uit. De heren werden op de eerste 400 meter door een ..haas" getrokken. De strijd, die daarna ontbrandde, werd op het rechte eind duidelijk in het voordeel van Gijsbers be slist 1.55.7 tegen 1.56.5. Bij de dames deden Lia Verbeek (B) en Tina Buntsma (B) niet veel voor elkaar onder. Lia Ver beek zegevierde in 2.19.2. Spannend was verder de stijd bij de B-meisjes en de A-jon gens. In deze categoriën ging de titel naar Cathy van Loon (B) met 2.26.5 en Niek Klin kenberg (H) met 2.05.4. Robert Rijpma (B) en en Jan Jansen (B) waren de winnaars op dit nummer bij respektievelijk de C- en de B-junioren met als tij den 2.12.5 en 2.12.0. Op de 100 meter liepen Sandra Dorlas (B), Joske Boom (H) en Menno Swier (H) met de wind in de rug de beste tijden. San dra Dorlas liet met 12.5 de concurrentie bij de B-meisjes ver achter zich. Ook Joske Boom boekte een afgetekende zege bij de dames in 12.6. Men no Swier finishte bij de C-iu- nioren in 12.1. De overige sprinttitels gingen naar heren Dick van der Vijver (H) 11.5; A-jongens Verhulst (H) 12.7; B-jongens Marcel Honsbeek 12.6; A-meisjes Mauries Hunck (B) 13.1. De eerste plaats op de 3000 meter voor dames was voor Karin van der Berg (B). Een zeer goede prestatie lever de Udo Albrecht (H) bij het hoogspringen. Deze A-junior won dit nummer met het per soonlijke record van twee me ter. Bij de B-junioren sprong Reinoud Hesper (H) 1.80 me ter. Bij het andere technische nummer, dat gisteren werd af gewerkt, het kogelstoten, le verde Femmy Jansen (B) de beste prestatie. Zij werd eerste bij de dames met 10.02 meter. Theo Brussche (B) was de beste heer met 11.14 meter. Bij de B-meisjes won Mariëtte Goddijn (H) met 8.69 meter. NEW YORK TIMES: NEW YORK De Sovjet- Unie beeft een anti-satelliet- wapen ontwikkeld, dat met laserstralen werkt Dit heeft de New York Times gemeld op gezag van niet met name genoemde Amerikaanse re geringsfunctionarissen. De CIA, de voornaamste Amer rikaanse geheime dienst, zou een week geleden president Carter een rapport hebben doen toekomen, waarin zou staan dat de Russen al een .aardse" versie van het wapen gereed hebben en nu werken aan een model dat in de ruim te kan worden gebracht. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zijn onlangs be gonnen met onderzoek naar wapens met laserstralen, voor namelijk te gebruiken als „do dere van satellieten". Deze wa pens zouden bedoeld zijn om spionagesatellieten van de te genstander uit te schakelen. Enkele weken geleden maakte het Amerikaanse ministerie var» defensie bekend, dat de Sovjet-Unie een anti-satelliet kunstmaan had gelanceerd naar een om de aarde cirke lend doel. Volgens het Penta- f;on was deze proef een mis- ilk king. Jannes van der WaJ is de hoogst geplaatste Nederland se dammer. Langste tunnel van Europa bijna gereed AIROLO Op 5 september wordt in Zwitserland de langste verkeerstunnel van Europa in gebruik genomen. Het is de 16.900 meter lange tunnel onder de St Gothard, die een belangrijke schakel vormt tussen Bazel en Mi laan en daarmee tussen Noordwest-Europa en Italië. De tunnel ligt tussen Goesche- nen in het Duits sprekende deel van Zwitserland en Airo io in Ticino, het Italiaans spre kende deel. Hij is ruim 9 meter breed en kan per uur 1.800 auto's in beide richtingen ver werken bij een verplichte snelheid van tussen 60 en 80 km. Tot de snufjes waarmee de nieuwe tunnel is uitgerust behoort een antenne van 17 km lengte, waardoor het mo gelijk is in de tunnel de auto radio te gebruiken. In geval van nood kunnen aldus waar schuwingen aan de automobi listen worden gegeven. De tunnelbouw heeft tien jaar ge duurd. De kosten, die gedekt worden door de Zwitserse staat, bedragen rond 900 mil joen gulden. ARTA TERME - In de zesde ronde van het kwalificatie- damtoernooi voor het wereld kampioenschap hebben alle Nederlanders gisteren in het Italiaanse Arta Terme hun partij in winst omgezet Lijst aanvoerder Verpoest uit Bel gië deed dat eveneens, zodat aan de kop van de ranglijst weinig veranderde. De vijf eersten plaatsten zich voor de striid om het wereld kampioenschap,'die van 4 tot en met 24 december in Mali wordt gehouden. Met die re strictie, dat onder die vijf slechts drie Nederlanders mo gen zijn. Van het, kwartet deelnemende Nederlandse dammers dient er dus een af te vallen. Voor het WK in Mali hebben zich reeds gekwalifi ceerd Wierema en Bastiaannet op grond van het feit, dat zij tijdens de vorige titelstrijd bij de eerste zes eindigden. Uitslagen zesde ronde: Gregoire (Bel)Drost (Ned) 0—2, Affafati (Ita)Jansen (Ned) 02. Issalene (Fra)—Clerc (Ned) 0—2. Tschudin (Zwi)v.d. Wal (Ned) 02, Claessens (Bel)—Schvazman (Isr) 11, Ver poest (Bel)Berte (Ita) 2—0, Kaze- mier (Zwi>—Cordier (Fra) 1—I Stand: 1. Verpoest 11 punten. 2. v.d. Wal 10, 3./4. Clerc en Jansen 9, 5. Kazemier 8, 6./7./8. Issalene, Drost en Cordier 7, 9. Schvazman 5, 10. Berte 4. 11./12. Affafati/Claessens 3, 13. Gregoire 1, 14. Tschudin 0. Bezoekertjes van Du kunnen zich de komi dagen vergapen aan nieuwe attractie. Het een trollengrot. die C de kleintjes in de min wordt bezocht. Het Wassenaarse recreatiepark heeft overigens nog een nl attractie: radiografie bestuurbare bootjes de ouderen om races te varen. LEIDEN/POELDIJK Voor Lugdunum en SJC is het bekeravontuur voorbij. Lugdunum verloor op eigen terrein met 1-2 van Hillegom en SJC werd bij het onder deel strafschoppen nemen uitgeschakeld door Ver- burch. Echt geïnteresseerd leek Lug dunum niet in de wedstrijd te gen Hillegom. Pas nadat de Leidse ploeg op een 0-2 ach terstand was gekomen werd het Hillegomse doel onder druk gezet. Maar meer dan één treffer leverde dat te laat ingezette offensief niet op. Het scoreverloop. Na rust was het Jeroen van Egmond die de bal langs zijn eigen doelman Wim Eradus tikte en niet lang daar na scoorde Hillegomspeler Boudewijn Pijpers vanaf elf meter. Pijpers werd in het Leidse strafschopgebied ge vloerd door Bennie de Roo. Wim de Roo tekende voor het enige Lugdunum-doelpunt. SJC en Verburch verzorgden een slopende maar zeer aan trekkelijke bekerwedstrijd. Al na vier minuten spelen in de eerste helft zette Piet Alders SJC op voorsprong. Vlak na rust kwam Verburch op gelij ke hoogte. Die 1-1 score bleef na negentig minuten voetbal gehandhaafd zodat er twee maal een kwartier moest wor den verlengd. In de eerste helft van de verlenging reali seerde Verburch een 2-1 voor sprong. Vier minuten voor tijd kwam SJC toch nog langszij. Maarten Plug scoorde ineens uit een hoekschop. Strafschop pen moesten aldus beslissing brengen. De eerste serie van vijf werd door beide teams foutloos afgewerkt. Daarna werd overgegaan tot het om en om nemen van penalties. Bij de stand 6-6 schoot SJC'er Theo Hermans de bal tegen de Verburch-keeper op. Jan Timman mede aan kop BUGOJNO Jan Timmati en wereldkampioen Anatoly Karpov hebben in de tiende en één na laatste ronde van het schaaktoernooi van Bugo- jno de leiding genomen door i overwinningen op respectieve lijk Lev Polugajevski (Sow- j et-Unie) en Lubos Ka vale k <VS). Stand: 1. Karpov, Timman 6 (een af- gebr.); 2. Larsen 5 1/2 (drie af- gebr.); 3. Andersson 5 (afgebr.); 4. Polugajevski 4 1/2 (een af gebr.); 5. Taal, Hort 4 1/2. Joop van Daele naar Excelsior (Van onze correspondent) ROTTERDAM Joop van Daele zal het volgend seizoen bij Excelsior voetballen. De 32- jarige vrije verdediger van de eerste divisieclub Fortuna Sit- tard tekende gisteren een tweejarig contract bij de Wou- desteinclub. Van Daele zal bij Excelsior tevens de jeugdtrai- ning voor zijn rekening gaan nemen. Europa Cup rolhockey op Zuiderparkbaan (Van ze sportredactie) DEN iAAG De Europa Cup» noeting rolhockey tus sen Duijvestein Wintersport en Gioviazza is zaterdagavond niet, zoals wij gisteren meld den in de sporthal De Houtza gerij, maar öp de rolschaats- baan in het Zuiderpark. De wedstrijd begint om 21.00 uur. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Minister Carrington van Buitenlandse Zaken heeft gisteren voor de derde achtereenvolgende maal zijn excuses aangeboden aan de Saoedi-Arabiërs voor de verto ning van Dood van een Prinses op de Britse televisie. Lon den hoopt nu, dat zijn ambassadeur James Craig, die in april door Saoedie Arabië gedwongen werd te vertrekken, gauw zal mogen terugkeren naar zijn post in Djedda. Tegenover de Saoedi-Arabische zaakgelastigde Maji Sadiq Mufti verklaarde de minister dat „Dood van een prinses" een snert- film was en hij zei goed te kunnen begrijpen dat de Arabieren zich aan de film hadden geërgerd, die volgens hem grotendeels steunde op „horen zeggen" en insinuaties. Zaakgelastigde Mufti vond het een fijne toespraak, maar hij wist niet wanneer de relaties hersteld zouden worden. Londen hoopt kennelijk dat de woede van de Saoedies nu snel zal afkoelen. Voor Britse zakenlui zou de gramschap van de Saoedies dit jaar een verlies van honderd tot driehonderd miljoen pond kunnen betekenen. De wederzijdse handel van Groot Brittannië en Sa oedie Arabië was afgelopen jaar twee miljard pond waard. De Saoedies leveren aan de Britten 25 procent van de olie die zij in voerde. LEIDEN Ter ere v veertigjarig bestaan 1 voetbalvereniging houdt deze club morg groot C-junioren toen Poule A. Hazerswoudsi C3, Altior C3, Sleute MMO Cl, Leiden Cl. Pi Oranje Groen Cl, DOS Koudekerk C3, Kagi Oegstgeest C2. Het toi dat wordt gehouden c I Sportcomplex Morsch Ij j om kwart voor tien van De finale (winaar poule gen de eerste van po] wordt rond tien voor hi gespeeld. Blauw Zwar huldigt vertrekkend spelers (Van onze sportreda* WASSENAAR De j naarse tweedeklasser j Zwart moet helaas afi nemen van drie bekend Iers uit het eerste elftal] man Peet Pieterse (32) aJ tijd gekomen om het <f verlaten na veertien jaa1 we dienst in het hoogste Spits Ren van der Har- maakte zelfs achttied lang dienst uit van dat) terwijl de 27-jarige m velder Wim Tolido ai met een dienstverband v gen jaar in het le ring. Hij zorgde zes jaa als een vader voor ziji gens. In het kader hi wordt vanavond een scheidswedstrijd gespee! de Ribo Bokaal tussen 1 genwoordige eerste elft het kampioenselftal ui seizoen 1974/75. 1 De aanvang is bepaald i uur en na afloop onderga afscheid nemende spelej leider een huldiging. De organisatie van werknemers van het Va- ticaan komt binnen een jaar met statuten. Dat staat in een mededeling van kardinaal-staatsse cretaris Casaroli aan de werknemers van het Va ticaan. Casaroli ver zwijgt dat hij vorig jaar december al ontwerasta- tuten onder ogen heeft gekregen. Volgens Casa roli kunnen alleen leken lid worden van de vere niging, terwijl er ettelij ke priesters waren onder de 1300 mensen die vori ge herfst tekenden voor de oprichting van een be langenvereniging. Het doel van de werkne mers om „contractpart ners" te worden is nog niet bereikt. Ze zijn enkel „dialoogpartners" die pro blemen met het werk mo gen voorleggen om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Casaroli wijst op de erkenning door de paus van de „vereniging van het lekenpereoneel van het Vaticaan", terwijl deze erkenning eigenijk niet meer was dan een formele goedkeuring achteraf van de in feite al sinds 4 de cember vorig jaar bestaan de organisatie Een katholiek theoloog die de leer van de rooms-katholieke kerk niet meer volledig accepteert heeft niet het recht nog in naam van de kerk en in haar opdracht onderwijs te geven. Het is zelfs de vraag of zo'n theoloog dat zelf nog wel kan willen en of de kerkelijke autoriteiten hem daar nog wel toe kunnen verplichten. Deze mening debiteert paus Johannes Paulus II ld een Pinksterbrief die deze week in Bonn is gepubliceerd en waarin hij de Duitse bisschoppen bedankt voor hun pogingen om het „belangrijke en moeilijke probleem" van de door het Va ticaan veroordeelde theoloog Hans Küng tot een oplossing te brengen. Dit is de eerste keer dat paus Johannes Paulus II persoonlijk en in het openbaar zijn mond open doet over Hans Küng, die het Vati caan enige tijd geleden zijn doceerbe- voegdheid aan de universiteit van Tu bingen ontnam. Het is niet bekend of de reactie van de paus samenhangt met de publicatie door de Zwitserse hoogleraar van de brief in o.m. het Duitse weekblad „Die Zeit" die hij een jaar geleden aan Johannes Paulus II had geschreven. Op deze brief, waarin hij te keer gaat tegen de houding van de rooms-katholieke kerk inzake celibaat, geboortebeperking en de vrouw in het ambt, kreeg Küng geen antwoord. De paus beklemtoont in het schrijven aan de „broeders in het bisschopsambt" de collegialiteit tussen paus en bisschop pen en de betekenis van de congregatie voor de geloofsleer van het Vaticaan, die zijns inziens vandaag de dag een uiterst moeilijke en verantwoordelijke taak heeft De paus meent dat de rooms-kat holieke kerk een „echte dialoog" met de mensen moet aangaan, maar dat zij haar overtuiging daarin niet mag prijsgeven. In de Pinksterbrief roept Johannes Pau lus II op tot trouw aan de leer van de kerk „die zij van Christus heeft ontvan gen". Christus heeft, zo schrijft hij, de rooms-katholieke kerk uitgerust met een bijzondere onfeilbaarheid. De pontifex meent dat de kerk wordt ondermijnd als die onfeilbaarheid in twijfel wordt ge trokken. Voor vrouwelijke religieu zen is de eigen taak wegge legd discriminerende tradi ties te ontmaskeren, zoals de voortdurende onder waardering van de vrouw en de vrouwelijke waarden binnen de rooms-katholie ke kerk. Dit is een van de conclusies in het rapport „vrouwelijke religieuzen en emancipatie" van de samenwerking Ne derlandse vrouwelijke reli gieuzen, een organisatie die ongeveer 20.000 leden telt en aandacht wil vragen voor de plaats van de vrouw in de kerk. In het rapport staat dat de vrouwelijke religieuzen de „bevrijdende boodschap" van het evangelie levend moeten houden en over moeten gaan tot het „waarachtig, maar ris kant engagementmet de vrouw in haar zoeken naar een gelovige zingeving van haar bestaan. De samenstellers van het do cument schrijven dat reli gieuzen binnen de kerk een voortrekkersfunctie hebben en in staat zijn de kerk ver trouwd te maken met nieuwe ontwikkelingen. De vrouwe lijke religieuzen moeten de kerk aldus vertrouwd maken met vrouwenemancipatie. De Nationale Raad voor Katechese (NRK) heeft drs. W. van Dongen (33) benoemd tot studiesecre taris van de raad. Drs. Van Dongen zal vanaf 1 augustus beginnen aan deze nieuwe functie bin nen de NRK. De Natio nale Raad voor Kateche se heeft als taak in de rJc. kerkprovincie van Nederland een cateche tisch beleid op te bou wen. Drs. G. Kaandorp (35) en drs. A. Leys (28) zullen het secretariaat kerkelijk ka der van de r.k. kerkpro vincie gaan bemannen, respectievelijk als waarne mend secretaris en als ad junct-secretaris. Zij volgen in deze functie dr. O. ter Reegen op, die is benoemd als officiaal van het aarts bisdom Utrecht In Peking is gisteren de eerste synode van Chii katholieken sinds 18 jaar geopend. Er werden plana aangekondigd om kloosters te heropenen en een G nees katholiek bisschoppencollege op te richten, r Volgens het officiële persbureau Nieuw China vertelde ij schop Zong Huaide de bijeenkomst, dat de Chinese katfc lieke kerk gestaag „van een instrument van imperialii sche agressie veranderd is in een organisatie die bestui wordt door Chinese bisschoppen, priesters en gelovige Hij voegde er evenwel aan toe dat de patriottische kat lieke associatie van China, zoals de Chinese kerk offic heet, probeert vriendschappelijke contacten te ontwik len met katholieke figuren in andere landen en ook l tenlandse bisschoppen heeft ontvangen. Eerder dit jaar brachten de kardinalen Roger Etchega van Frankrijk en Franz König van Oostenrijk een bez aan China. „Door deze contacten is het wederzijdse begrip bevord en de vriendschap versterkt", verklaarde Zong. De laatste synode vond plaats in 1962, voor de culturele volutie van 196676 die China in een chaos van zuivel gen en voortdurende radikale politieke campagnes one dompelde. De godsdienst, toentertijd nagenoeg uitgeb nen, mag nu weer worden uitgeoefend terwijl de regel het enthousiasme van zoveel Chinezen probeert te winn Leden van de communistische partij en de communistis jeugdbond mogen echter geen godsdienst belijden. Zond vertelde de synode dat de taak van de associati) „alle bisschoppen, priesters en leken te mobiliseren, I dicht rond de communistische partij en de regering te v enigen, dat socialistische weg te vervolgen, het hegemoi me te bestrijden, de wereldvrede te bewaren, het begii van onafhankelijk kerkbestuur toe te passen en geest) ken en leken te verenigen voor het verwezenlijken vap vier socialistische moderniseringen", aldus Nieuw Ch Andere werkzaamheden van de associatie zullen on< meer bestaan uit het heropenen van kloosters, hervatl van de uitgifte van een landelijk tijdschrift over katholi aangelegenheden en historisch onderzoek naar het ka tb cisme in China.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 18