40.- 13.- 49.- 15.- 5.- 15.- 31.- PART-TIME MEDEWERKSTERS 18.- VOORBEREIDINGSBESLUITEN Gemeente Zoeterwoude De Bedelaarsopera PAGINA 6 LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest ge ven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma, schoonzuster en tante ALIDA MARGARETHA DE GROOT-JUFFERMANS Weduwe van Hubertus Adrianus de Groot op de leeftijd van 87 jaar. Oegstgeest: Q. M. Veenstra-de Groot A. Veenstra M. H. de Groot Breda: J. J. de Groot P. J. J. M. de Groot-Jansen Hillegom: J. E. Mathót-de Groot P. J. Mathót Oegstgeest: J. P. de Groot E. M. M. de Groot-Luksenburg Le Mas d'Agenais (Frankrijk): H. M. de Groot, pr. Kleinkinderen Familie Juffermans Familie de Groot Corr.-adres: Oude Rijnzichtweg 10 2342 AV Oegstgeest Op vrijdag 2 mei houden wij voor moeder om 19.00 uur een Avondwake in de parochiekerk van de H. Willibrordus. Rhijngeesterstraatweg 37 te Oegst geest. De H. Uitvaartdienst zal voor haar worden ge houden in bovengenoemde kerk op zaterdag 3 mei te 10.30 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op het parochiekerkhof. DANKBETUIGING Voor uw hartelijk medeleven en blijk van belangstel ling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa JACOBUS ABRAHAM VAN DER GEEST betuigen wij u onze oprechte dank. Dankbaar voor het vele goede wat wij van haar mochten ontvangen delen wij u met droefheid me de, dat gesterkt door het H. Sacrament der zieken van ons is heengegaan, onze lieve moeder en oma, schoonzuster en tante, CORNELIA MARIA BELT Weduwe van Johannes Adrianus de Groot op de leeftijd van 82 jaar. Zoeterwoude: W. G. A. de Groot A. M. de Groot-van der Meer Woerden: A. M. M. Kuijpers-de Groot Th. H. J. Kuijpers Weert: C. C. M. van Rijn-de Groot G. A. van Rijn Leiderdorp: G. W. J. de Groot G. M. M. de Groot-Overdevest Luxemburg: J. A. de Groot en kleinkinderen. Leiderdorp 30 april 1980 Correspondentieadres: G. W. J. de Groot Haaghuishof 25,2352 SW Leiderdorp Moeder is opgebaard in de aula van het St. Elisa beth ziekenhuis te Leiderdorp; bezoek aldaar vrij dag 2 mei van 15.00 uur tot 15.30 uur. Vrijdagavond 19.15 uur is er voor haar intentie een avondmis in de parochiekerk „De Meerburg" te Zoeterwoude-HR. Zaterdag 3 mei te 10.30 uur is de Plechtige H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis volgt op het; kerkhof van bovengenoemde parochie. Gelegenheid tot condoleren vrijdagavond na de avondmis in de zaal van de pastorie en zaterdag na de begrafenis in het gebouw "De Eendenkooi", Kooikerspad 1, Zoeterwoude-HR. Vroom en Dreesmann Leiden heeft plaats voor voor in het restaurant voor alle voorkomende werkzaamheden, 20 uur per week. De werktijden worden vastgesteld in samenwerking met de horecachef. Voor informatie en/of sollicitatie kimt u zich wenden tot de afdeling Personeelszaken van Vroom en Dreesmann Leiden, Aalmarkt/ Breestraat te Leiden, telefoon 071- 141241 van ma. t/m do. van 10.00 tot 16.00 uur. Haarlemmerstraat 115-117, Leiden Rozemarijn 19-23, Leidschendam Sweatshirt. Van katoen. In ecru/ marine, ecru/ petrol en ecru/ rood. ML 128 (18.-) t/m 176 (26.-). Vanaf Denim werkmans broek. ML 104 (40.-) t/m 176 (52.-). Vanaf De burgemeester van Noordwijk maakt be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 april 1980 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van de bestemmingsplan nen „Uitbreidingsplan Herenweg" en „Uitbrei dingsplan Vinkeveld", zulks resp. voor een terrein gelegen aan de kop van de Voorstraat en een terrein aan de Pickéstraat (Thijswijk). De raadsbesluiten met de daarbij behorende tekeningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling ruimtelijke.ordening van de ge meentesecretarie, Doelensteeg (gebouw Sar- torius). Noordwijk, 1 mei 1980. De burgemeester, voornoemd, J. M. Bonnike. GEMEENTE RIJNSATERWOUDE De burgemeester van Rijnsaterwoude maakt ingevolge artikel 31 van c|e Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 2 mei 1980 voor een ieder ter gemeentesecretarie te Leimuiden, afde ling Ontwikkelingszaken, ter inzage ligt de bij raadsbesluit van 30 oktober 1979 vastgestelde 1e herziening van het be stemmingsplan Landelijk Gebied, welk plan door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland bij besluit van 30 oktober 1979, nr. B 26814, afdeling 1, is goedgekeurd. Bovengenoemde herziening is thans onherroepelijk geworden. Rijnsaterwoude, 1 mei 1980. De burgemeester voornoemd, G. J. van der Kroft. DR. F. MERCKELBACH Zoutmanstraat 4 Rotterdam 010-126362 PRAKTIJK HERVAT ADVERTEER IN DEZE KRANT DE KRANT VAN UW KUNT ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN "GEMIVA ((1980)" De burgemeester van Zoeterwoude maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 2 mei 1980 gedurende de termijn van een maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Gemiva (1980)". Gedurende bovenvermelde termijn van een maand kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-plan. Het ontwerp-bestemmingsplan "Gemiva (1980)" omvat het noordelijk gedeelte van de ten zuiden van de Zwetkade ge legen Zwet- en Groote Blankaartpolder en voorziet in hoofdzaak in de bouw van een instituut voor blijvende verpleging, verzorging, opvoeding en behandeling van geestelijk gehandicapten, alsmede in de bouw van ongeveer 60 woningen binnen voormeld gebied. Zoeterwoude, 1 mei 1980. De burgemeester voornoemd, Detmers. &0TERTEREB MET VERKOPER! Sweatshirt met Tropical-opdruk in pasteltinten. Van katoen. Mt. 116 (13.-) t/m 164 (19.-).Vanaf Katoenen cowboy broek met rits- achterzakken. In bleu. rose en wiL Mt. 122 (49.-) t/m 170 (59.-). Vanaf PERFEKTE Stretch staat voor altijd perfekt zittende kleding. Ook na urenlang in de auto bijvoorbeeld en da 's een zorg minder. Stretch rekt mee in elke beweging en herstelt zich zelf weer. Perfekte rek dus. Corduroy Stretch pantalon. Katoen/Lycra. In 2 kleuren beige. Mt 46-56 en 481/4-561/4. In verband met het 275-jarig bestaan van de Leidse Schouwburg wordt eind oktober as. gespeeld: van John Gay - regie Peter Lintelo Het bezoek en het meedoen aan deze voor stelling staat open voor de gehele bevolking. Wij zoeken daarvoor: personen die door kunnen gaan voor - LICHTEKOOIEN - BEDELAARS - SOUTENEURS en andere - KORRUPTE en ONGURE SUJETTEN Ervaring is niet vereist, noch in het toneelspel, noch in bovengenoemde kwalifikaties. Na audities in mei zullen de repetities half au gustus beginnen. Wilt u meedoen - het belooft heel leuk te wor den, ook voor de spelers - stuur dan een brief je of kaartje naar de LEIDSE SCHOUWBURG, POSTBUS 2085, 2301 CB LEIDEN Zo spoedig mogelijk wordt u dan uitgenodigd voor een informatieve avond (tevens auditie). Sweatshirt met Roller-opdruk en korte mouw. Van katoen. In wit, turquoise, fuchsia en groen. Mt 116 (15.-) t/m 164 (23.-).Vanaf T-shirts, daar heb ben we d'r heel veel van op het momenLMet korte mouwen en „Baretta" mouwen. In alle kleuren van de regenboog. Katoenen streep- polo. In o.a. geel/ rood/kobalt. ML 116 (15.-) t/m 167 (20.-). Vanaf Sweatshirt met Pierrot-opdruk. Van katoea In rose, bleu, geel en mintgroea ML 116 (31.-) t/m 164 (39.-). Vanaf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 6