Marja Wokke doorbreekt atletiektaboe Eerherstel Pollentier OYViNDDAHLWINT CPC-LOOP VOOR TWEEDE KEER IN SUCCESSIE BELG PROFITEERT VAN RIVALITEIT RAAS-M0SER SPORTTRIBUNE LEIDSE COURANT DEN HAAG Een leuk, slank meisje dat een halve marathon of meer zelfs in een uitstekende tijd loopt, dat hoort niet. Op zijn minst dienen daarvoor door een over dosis aan anabole stero- Iden mismaakte man vrouwen in actie te ko men. Zo ongeveer ziet het taboe er uit, dat nog altijd rust op de wegat- letiek. Fout dus, hele maal fout, want op die manier zitten we in het jaar 2000 nog in de mid deleeuwen. Gelukkig daarom dat er types zijn als Marja Wokke. Pas 22 jaar is ze, en gezegend met een verschijning waarvoor de meeste deelnemers in de City- Pier-City-loop zaterdag graag in de buurt van de 61e plaats waren bin nengekomen. Want Mar ja Wokke werd dat, in 1 uur, 13 minuten en 59 seconden. Een „wereld tijd" voor de 21 kilome ter door de straten van Den Haag en de Scheve- ningse duinen. Normaal is het uiterlijk nptuurlijk helemaal niet belangrijk. In het ge val van Marja Wokke is het echter niet alleen meegenomen, maar zelfs onmisbaar. Juist omdat de grote afstanden nog zo worden be laden met vooroordelen als het om vrouwen gaat. is er iemand nodig die op alle punten het tegendeel bewijst. Marja Wokke doet dat, al heeft ze daar zelf nauwelijks weet van. En dat is goed. Marja Wokke, tandartsassistente, stapte drie jaar geleden van het trimmen over naar de wedstrijdsport en werd lid van Trias in Heilo. Dit jaar breekt ze echt door, al blijft er voor haar wei nig tijd over om te trainen omdat ze ook nog studeert. „Dit is mijn beste prestatie", zegt ze over de CPC-loop, „maar ik ben er nog lang niet." Omgerekend naar de marathon zou Marja Wokken uit komen op een tijd onder de 2 uur en 40 minuten. Dat is nogal wat. Omdat ze zelfs heel lang na een wedstrijd niet graag over zichzelf praat, schuift ze het liefst haar (na tionale) coach Wim Verhoorn naar voren als woordvoerder. En die zegt: „Zo'n tijd vind ik best eng. We zijn pas één jaar gericht bezig. In een rustig sfeertje en dat moe ten we zo houden. Internationaal gezien heeft Marja een voortreffe lijke wedstrijd gelopen, maar je moet na zoiets oppassen voor overschatting. Ze is op de goede weg, maar ze moet nog groeien. En dat moet heel kalm gebeuren. We moeten haar dit werk niet opdrin gen. Ze is vrij om te kiezen, we ad viseren alleen dat haar fysieke aan leg zich leent voor het lange-af- standlopen. Het is een vezelkwes tie, je hoeft niet pezig of lelijk te zijn voor deze vorm van atletiek. Marja kan daarom inderdaad het taboe doorbreken, dat in de Vere nigde Staten overigens al lang niet meer bestaat. Maar als een meisje in Nederland door een drukke straat loopt, wordt ze nog steeds nagefloten." Marja Wokke wil daarna ook nog iets kwijt: „Ze schrokken een beetje toen ze me zagen finishen. Niemand verwacht te al zo snel een vrouw te zien". En dat vindt ze best leuk. Maatstaf Niemand lette op het uiterlijk van de Noor Oyvind Dahl. Belangrijk was alleen, dat hij voor de tweede achtereenvolgende keer de City- Pier-City-loop won. Dat is ook de enige maatstaf gedurende 21 kilo meter. Dahl (28) liep superieur, vooral op de hellende gedeelten van het zware parcours. Nadat de Spartaan Vrolijk een klei ne kilometer het tempo had mogen aangeven, nam Dahl de kop. Ver frissend was het om te zien, dat de Nederlander Gerard Nijboer hem lange tijd soepel volgde. Enkele ja ren was de Nederlandse afvaardi ging naar de CPC-loop onder maats geweest, maar zaterdag startten alle marathonvedetten. Te recht, want het evenement heeft in zes jaar wel enige faam opge bouwd. Dat Cor Vriend in dat ge zelschap slechts in het begin mee telde was niet verwonderlijk. Net twee weken geleden liep hij de olympische limiet voor de mara thon en zo'n inspanning werkt lang door. Maar Nijboer liet zien volle dig hersteld te zijn van een ernsti ge blessure. Na slechts enkele we ken training voelde hij zich sterk genoeg om met Dahl het gezicnt van de halve marathon te bepalen. Na iets meer dan zeven kilometer had het tweetal al een gat geslagen van veertig meter, dat in de buurt van de Scheveningse pier alleen maar groter werd. Ondanks de gure en harde wind. Dahl en Nij boer hadden uitstekend door dat het juist op de zwaartse gedeelten (strand en duinen) aankwam op sa menwerking. Afwisselend namen ze,dan ook de kop. Dahl later: „Ie dere keer als er informatie werd doorgegeven in het Nederlands Gerard Nijboer (links) en Oyvind Dahl bouwen op de Scheveningse boulevard aan een grote voorsprong op een achtervolgend groepje. vertaalde Nijboer dat voor mij. En ook al wist hij, dat ik waarschijnlijk sterker zou zijn op de laatste kilo meters, deed hij geregeld het zwa re kopwerk." In die vriendelijke sfeer ontwikkelde de strijd zich tot een onderonsje tussen Dahl en Nij boer, want de rest van het veld kwam kracht of kwaliteit tekort. Netjes Dahl wachttte netjes op het beste moment om Nijboer te lossen. De Dahl (links) plaatst de beslissende demarrage. Nijboer kan de ver snelling van de Noor niet beantwoorden. Noor, die in zijn land momenteel alleen maar op de weg kan trai nen, koos daarvoor de negentien de kilometer. Nijboer wist dat hij verslagen was („Ik kon op geen enkele manier meer bijblijven"), liep de wedstrijd in zijn eigen tempo uit en was uiterst tevreden met zijn tweede plaats. Dahl bouwde in de laatste twee kilometer een voorsprong op, die onder het finishdoek op het Lange Voorhout liefst twintig seconden bedroeg. De winnende tijd van 1.02,46 was redelijk. Zelfs de beste in zes jaar, maar het parcours was veranderd. Om dan te spreken over een baanrecord is misleidend. Toch- een overtuigende (tweede) zege voor de Noor, die opnieuw aangeeft, dat er nogal wat verschil bestaat tussen de hele en de halve marathon. Dahl namelijk moet zich nog proberen te plaatsen voor de ruim 42 kilometer op de Olym pische Spelen. Cor Vriend, die op zijn gemak elfde werd, en internati onaal een middelmatig marathon loper is, heeft de kwalificatie al op zak. Wim Vervoorn, zaterdag ook coach van de Nederlandse heren, merkte dan ook op, dat er vooruitgang te bespeuren valt in het nationale ma rathonlopen. „Ik kijk niet naar de tijden, want met deze slechte weersomstandigheden vind ik die niet zo belangrijk. Maar ik zie bij voorbeeld, dat Nijboer, Verriet, Vriend, Kneppers, Veld en Valen- tijn nog voor de Westduitser Miel- ke eindigen. Dat is toch geen klei ne jongen." Mielke werd vorig jaar zevende en in 1977 derde. Dus aan de andere kant mag ook van een ernstige terugval worden gespro ken. Niettemin heeft Vervoorn ge lijk als het gaat om een verbetering bij de Nederlanders. „We zijn ach ter Noorwegen en Engeland derde in het landenklassement geworden. Naast Vriend hebben ook Nijboer, Verriet en Veld de olympische li miet voor de marathon momenteel in de benen. Dat bij elkaar vind ik een goed teken." Zoals gebruikelijk bij wedstrijden ging het zaterdag om de toppers. Maar die enkelingen voerden een groep van maar liefst 2027 lopers aan, van wie 330 voor het wed strijdgedeelte hadden ingeschre ven. Een recordaantal deelnemers, ondanks het slechte weer, voor deze in populariteit nog altijd toe nemende City-Pier-City-loop. Initi atiefnemer Auke Wiersma kon dat tevreden constateren. „Die wed strijd vind ik erg leuk, maar de re creatie, daar is het toch allemaal om begonnen", zei hij In de over volle raadszaal tijdens de prijsuit reiking. Een vooral voor de buiten landers ongekend informeel ge beuren, dat elk jaar weer aangeeft dat de City-Pier-City-loop gedeel telijk gaat om de knikkers (eerste prijs een vaas ter waarde van acht honderd gulden) maar ook om het plezier. Een betere combinatie is nauwelijks denkbaar. Een sterke afvaardiging van het in West-Duitsland gelegerde Britse Rijnleger heeft geheerst in de Af- cent-cross in Brunssum. Steve Jo nes won de tien kilometer in 31.23,58. Tweede werd ook een Brit, Bernie Ford. Beste Nederlan der was Tonnie Luttikholt (ASV, Ei bergen) met een twaalfde plaats. DICK HOFLAND ■wffiMWtfMwmruiirii'i Ploegbaas De Gribaldy op zijspoor MEERBEKE Jean de Gribaldy is bij de wielerploeg rond de Westduitser Dietrich Thureau op een zijspoor gezet. De Gribaldy, die de komst van de Portugees Joaquim Agostinho bewerkstel ligde, voerde met Rudi Altig de functie van ploegleider uit bij de Westduitse/Franse ploeg. Tijdens ParijsNice waren er al problemen gerezen tussen beide ploegleiders. In het Criterium Nati onal in Frankrijk kwam het tot een breuk. Altig wenste daarna het ploegleidersschap niet meer te de len. De Westduitser zal nu alleen de ploeg gaan leiden. Sjoerd de Vries, van origine een Nederlander, is als adjunct-ploegleider aangewe zen. Lopez-Carril hartaanval GIJON De Spaanse oud-wiel renners Vicente Lopez-Carril is za terdag op 37-jarige leeftijd in Gijon overleden. Tijdens een voetbalpar tijtje op het strand met vrienden, kreeg Lopez-Carril een hartaanval. Een ambulance bracht hem met de grootste spoed naar een zieken huis, waar de artsen de dood con stateerden. Lopez-Carril was in zijn tijd één van de sterkste klimmers. In 1974 werd hij Spaans kampioen en ein digde hij op de derde plaats in de Ronde van Frankrijk. Mutsaarssterk in Drentse ronde HOOGEVEEN Henk Mutsaars uit Schijndel heeft zaterdag de ronde van Drente, een klassieke wegwedstrijd voor amateurs met start en finish te Hoogeveen, op zijn naam gebracht. Na 156 zeer zware kilometers won hij de sprint van een kopgroepje van drie renners. Dries Klein uit Ter Apel legde beslag op de tweede plaats en Dries Timmer uit Yde de Punt kwam als derde over de eindstreep. De barre weersomstandigheden hebben zaterdag een rol van bete kenis gespeeld in de negentiende editie van de ronde van Drente. De amateurs werden voortdurend ge geseld door harde slagregens en hadden te kampen met een storm achtige wind. In de slotfase demarreerde Mut saars onweerstaanbaar uit de kop groep, en in de eindsprint was hi) te sterk voor zijn bijgekomen medevluchters. Gino Ammerlaan werd vierde, Theo Hogervorst ne gende. MEERBEKE Michel Pollentier onttrok zich heel stilletjes en bij na onopgemerkt aan de drukte. Het kleine mannetje, dat twee jaar geleden tijdens de Tour de France wereldnieuws werd door, een frappant geval van doping- fraude wenste zijn sensationele terugkeer in de top van de inter nationale wielerwereld in familie kring te vieren. Ver weg van al die supporters die hem weliswaar niet hadden laten vallen, maar die in wezen toch niet begrepen waarom de inwoner uit het kerk- dorpje Keiem naar de „peer" had gegrepen. In de 64e ronde van Vlaanderen stelde de voormalige gele-truidrager uit de Franse ron de definitief orde op zaken. In een zinderende finale demarreer de hij herhaaldelijk om zijn in de spurt superieure laatste rivalen Moser en Raas kwijt te raken. De zesde aanval slaagde en bracht hem de fel begeerde bloemen. Het was dan ook begrijpelijk dat zijn eerste woorden waren: „De schande van Alp d'Huez is uitge wist". Toch was die zelfde Michel Pollen tier -die een week geleden de se- miklassieker De Brabantse Pijl al won- eerlijk genoeg om te erken nen, dat zijn uiteindelijke overwin ning als een daverende verrassing mocht worden beschouwd. „Na tuurlijk zijn Moser en Raas sneller. Ik wist echter dat ze elkaar „be loerden" en heb daarvan geprofi teerd". Aan dat profiteren mocht beslist geen negatieve betekenis worden gehecht. In de finale de marreerde hij niet minder dan zes keer. De laatste aanval bracht hem de uiteindelijke zege, omdat Moser op het beslissende moment de ver keerde kant opkeek en Raas zelfs helemaal niet in de gaten had wat zich afspeelde. Desondanks sprak de wereldkampioen bewonderend: „Pollentier won verdiend, hij reed ijzersterk. Hij „kletste" er op het juiste moment vandoor". De kopman van Tl Raleigh had er geen moeite mee zijn nederlaag te erkennen. Hij vertelde zelfs niet verder dan de tweede plaats ge reikt te hebben, wanneer hij Fran cesco Moser aan de linkerkant zou hebben aangevallen. „Dat maakte niets uit. Trouwens dan zou ik hoogstens tweede zijn geworden. En alleen de eerste plaats telt". De Koppenberg was voor vele renners een moeilijk te nemen obstakel, hetgeen uit veel valpar tijen bleek. noemde neo-prof, de kopman van de HB-ploeg zou in de verdere strijd desondanks geen hoofdrol vertolken. Toch hoefde hij zich daarvoor niet te schamen. Coureurs met groter namen schoten op het beslissende moment te kort. De Vlaeminck kon het niet meer bijbenen. Mare De- meyer, altijd een uitblinker in deze ronde, moest ook afhaken toen de beslissende aanval werd ingezet. Freddy Maertens schoot eveneens nog iets te kort. Respect verwierf de Fransman Duclos Lasalle. De onderschatte winnaar van Parijs- Nice toonde goed koersinzicht door te demarreren toen Maertens door een lekke bank uit de kop groep viel. Samen met de voorma lige wereldkampioen snelde Duclos Lasalle naar de voorste linies waar hij zich uitstekend handhaafde en uiteindelijk de beslag legde op een eervolle zevende plaats. Toch zou het onjuist zijn de Zeeuw te blameren. Eerder verdiende hij bewondering voor de wijze waarop hij ten onder ging. Zijn door êen griepaanval danig aangetaste con ditie maakte het eigenlijk onmoge lijk dat hij in deze vorig jaar nog door hem gewonnen ronde van Vlaanderen een hoofdrol zou kun nen spelen. Desondanks vocht hij zich door alle moeilijkheden heen toen Moser en Pollentier op de Bosberg -de tiende en laatste hel ling- de beslissende aanval inzet ten. Raas „pikte" ten koste van veel krachtinspanningen aan. „Ik wist dat ik goed reed. De hele dag heb ik neusdruppels gebruikt. Efe drine mag niet maar daarmede zou ik veel sneller zijn genezen!". Ook Michel Pollentier had onderkend dat Raas' niet in vorm was. „Hij had moeite om bij te komen. Om dat ik in de sprint ook tegen Moser kansloos zou zijn, besloot ik alles of niets te gokken". De door Moser, Raas en Pollentier betwiste finale bracht dus een onverwachte winnaar. Zeker wan neer naar het verloop van deze klassieker werd gekeken. Op de Koppenberg, de door de coureurs meest gehate „puist" in het Bel gische landschap kwamen Moser, Demeyer, Pollentier, Raas, Maer tens, De Vlaeminck, Verlinden, Schipper en Sybille aan de lei ding. De samenwerking liet echter veel te wensen over. Raas: „De Vlae minck en Demeyer spaarden zich en daarom werd er niet gereden". Daardoor gelukte het De Wolf, Knetemann, die na een val en een defect later de strijd moesten sta ken, Braun en Jos Lammertink aansluiting te krijgen. Laatstge- Desperaat Alvorens het zo ver was had zijn ploeggenoot Hennie Kuiper een desperate poging gewaagd aan de cracks te ontsnappen". „Kui- pertje" werd echter „ingerekend" waarna de Muur van Geraarsber- gen de beslissing leek te moeten brengen. Dat pakte echter anders uit, want nadat deze hindernis was genomen bleken zes cou reurs elkaar nog steeds geen me ter ruimte te gunnen. Moser en Pollentier zagen Demey er, Raas, de op eerherstel uit zijn de Maertens en De Vlaeminck toch weer opdoemen, waardoor de Bos berg de beslissing moest brengen. Inderdaad gelukte het Moser, Pol lentier en in laatste instantie Raas toen om definitief weg te komen. De snel verkregen voorsprong van ruim 65 seconden kwam in de slot fase nog danig in gevaar, toen het tempo verdween als gevolg van het elkaar keurig in de gaten houden. Francesco Moser leek de beste pa pieren te hebben. De wijze waarop hij het tempo hoog hield en bijna achteloos een einde maakte aan alle demarrages van de in een ech te sprint kansloze Pollentier waren indrukwekkend. Toch kwam ook de Italiaan, die geen risico's wen ste te nemen, te kort toen de kans loos geachte Belg met zijn lelijke stijl 500 meter voor de finish op nieuw aanzette. Moser werd we derom tweede voor de eveneens volledig verraste Jas Raas. PETER VAN PUTTEN Peer llaas wint omloop ULVENHOUT Poer Maas waa gistermiddag tijdens het laatste gevecht in de boeiende omloop van de Baronie de sterkste en de slimste. Daarom werd de Westbrabander winnaar in de eindsprint te Ulven- hout waarvoor zich een kopgroep van veertien renners aandiende. Tussen de sprinters telde Jacques Hanegraaf niet mee en juist de man uit Rijsbergen had de omloop zijn gezicht gegeven. Hanegraaf immers zorgde ervoor dat een groep van veertien renners aan de eindstreep kwam nadat er herhaaldelijk groepjes en groepen vooruit waren geweest. MAASTRICHT Een vlc Olympisch elan viel te cons ren in de nieuwe poloploeg Trumbic. Vijf van de zes te standers in het zeyenlanden nooi in Maastricht fungeerde schietschijf maar West-Duits de erfvijand, versloeg in de I Nederland met 8—7, waai het optimisme werd getempi De open combinaties, die voorgaande wedstrijden het delsmerk waren geworden va hernieuwde combinatie, liepen op de straffe dekking van de duitsers. Wat overbleef was worstelwerk van Buunk op de meter. Viermaal leverde dal man meer op en eenmaal een fer van de teruggekeerde i van AZC zelf. Maar aan de ai kant vielen door zijn aanwezi In de achterhoede gaatjes, i van Freund en vooral de gel Blumlein gretig profiteerden, bij een achterstand van kwam Nederland enigszins ii spel. De tegenvallende Van land werd uitgewisseld. B Veer en Landeweerd trokke stand aeliik: 55. Maar aan het eind van de periode stond West-Duitsland weer voor, door Obscherniké een van de paal ketsende b schoot. Buunk besliste nog, maal een worstelpartij op de meter verrassend in zijn voi (66) maar toen was al dui dat de vijf voorgaande wedst hun tol aan conditie hadden De vyestduitsers liepen ui! tc 6. Landeweerd antwoordde eenmaal (87) maar in de li minuut was het alleen aan doi De Bie te danken, dat de i laag niet groter uitviel. Ruggegraat Toch staat buiten kijf dat Landeweerd, Ton Buunk, van Zeeland, Evert Veer mindere mate Hans Smits, resterende leden van de bi Olympische équipe van Mi die allen om de een of manier gestopt waren met terpolo, het team weer graat hebben gegeven. Maar Ivo Trumbic en zijn rr moeten zich nog wel me plaats bij de eerste vijf vi Olympisch kwalificatietoern Sofia, eind volgende maanc Moskou plaatsen. Het speel mak waarmee Oranje ploeg rolde als Griekenland (15- Canada (156), die men ti waarschijnlijk in de Bul hoofdstad weer zal treffen aanleiding tot optimistisch wachtingen. Gisterochtend dat het effect van het hen zelfvertrouwen ook de wis Iers had beroerd. De Zweedse defensie werd tot engereten: 101. De verloren finalewedstrijd West-Duitsland bewees ech hoezeer Trumbic gelijk had tot terughoudendheid maat heeft het materiaal om goeds van te maken, maar i nog veel te gebeuren. Ma heeft alleen uitsluitsel g over de vraag wie als et aanmerking komt voor de ting van de plaats onder de 21-jarige Wouly de Bie lijk voor de aangewezen figt keuze tussen de veel oudei Misdorp en Theo Uittenhoi moeilijk. De Hagenaar hl zich tegen Zweden redelijk minder goed optreden in wedstrijden. Uittenhout v weinig ingezet om te laten 2 hij waard is. Het scoreverloop van de duels v« derlands team waren: Nederland—Canada 15—6 (3- 5—3, 5—1): 1—0 Veer. 1—1, 21 Veer (numeriek), 31 No (numeriek), 32 Juhasz, 42 B 2 Landeweerd. 62 Van Zeelt Brown, 73 Van Zeeland, 7 8—4 Veer (numeriek), 94 Ve riek), 104 Nieuwenhuizen, 10— 11—5 Van Mil (strafworp), 12- 13—5 Van Belkum, 13—8 Dank Veer, 156 Buunk. Nederland-Zweden 10—1 (2- 40, 30): 10 Landeweerd, Mil (7—6). 2—1 Karlsson, 3—1 land (strafworp). 41 Landewe worp), 51 Landeweerd (76), Zeeland, 7—1 Smits (6—7). 8— 91 Helden, 101 Nleuwenhul Nederland—West-Duitsland 0- leln, 02 Blumlein (nummerlek held), 1—2 Van Zeeland (7—6), (7—6). 1—4 Freund (7—6), J (7—6), 2—5 Otto (strafworp), 3- (7—6). 6—6 Buunk. 6—7 Blurr Freund, 76 Landeweerd. BH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 22