EN HOE! 398. MEUBELBOERDERIJ ABBENES RUIMT OP! KLASSIEK 398,- '998y voo"845,- JAN PRET ad sanctos Gemeente Leimuiden [telefoontjes jtfSS- 65.- 139* nu15©.- MEENE M PRIJZEN XTRA VOOR DELIGE DROOMKUSSENS e LEIDSE COURANT VRIJDAG 11 JANUARI Familieberichten Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde, welke wij van hem mochten ontvangen geven wij kennis dat na een langdurige ziekte voorzien van de H Sacramenten der Zieken op de leeftijd van 57 jaar is overleden, mijn innig geliefde man onze zorg zame vader en lieve opa JOHANNES WILHELMUS DE GRAAF echtgenoot van Anna Apolonia Maria Zoetemelk A. A. M. de Graaf-Zoetemelk Greet en Ab Rutger Wim Anita-Ronnie Jolanda De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opge dragen, maandag 14 januari 1980 om 10.00 uur in de Parochiekerk van de H. Lambertus te Rosmalen, waarna de crematie zal plaatsvinden om 12.00 uur in het crematorium Somerenseweg 120 te Heeze (bij Eindhoven). Bijeenkomst voor de H. Mis om 9.45 uur, in de Paro chiekerk waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Jezus zeide: „Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Voorzien van de H. Sacramenten der Zieken is van ons heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder APOLONIA VAN STRALEN- DE BOLSTER weduwe van Johannes van Stralen in de gezegende leeftijd van bijna 93 jaar. Leiderdorp: M. Wand-van Stralen Breukelen: A. E. van der Vaart-van Stralen N. A. L. van der Vaart kleinkinderen en achterkleinkinderen Warmond, 10 januari 1980. „Huize Mariënhaven" Correspondentieadres: Koningstraat 16,2351 PH Leiderdorp. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar zaterdagochtend van 1111.45 uur, waarna een rozenkransgebed gehouden zal worden. Wij vieren de H. Eucharistie voor haar Zielerust op maandag 14 januari a.s. om 10.30 uur in de Paro chiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Hoge Rijndijk 18. Zoeterwoude, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de begraafplaats aldaar. Heden is rustig ingeslapen voorzien van het Sacra ment der zieken, mijn dierbare moeder en onze lieve oma CORNELIA QUIRINA HOUTEPEN weduwe van Willem Frederik van Zelm op de leeftijd van 91 jaar. Zwitserland: W. E. J. van Zelm S. A. van Zelm-Stephani Kleinkinderen Rotterdam: E. A. M. van Zelm Leiden: P. E. J. Pardon-van Zelm A. Pardon en achterkleinkind Jeroen. De plechtige gezongen H. Requiemmis zal worden opgedragen op maandag 14 januari om 10.30 uur in de Kapel van Huize St. Bernardus, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op het R K. Kerkhof van St. Pancratius te Sassenheim. Moeder en oma ligt opgebaard in het mortuarium van Huize St. Bernardus. Avondwake voor haar zielerust op zondagavond 13 januari om 18.00 uur in bovengenoemde kapel, waarna gelegenheid tot condoleren. Heden nam God plotseling uit ons midden weg mijn beminde vrouw, onze zeer geliefde zorgzame- moeder. behuwd- en grootmoeder, zuster, behuwd zuster en tante HILLEGONDA KNOPPERT-HOOGSTRATEN oud 73 jaar. Voorhout: E. F. Knoppert Leiden: N. Nieuwenhuis-Knoppert Ariëtte Voorhout: Th. Knoppert Wassenaar: J. van der Boon-Knoppert J. van der Boon Koos Hilde Koudekerk a/d Rijn: H. van Polanen-Knoppert A. van Polanen Arie Frank Heerhugowaard: E. F. Knoppert J. C. Knoppert-Nell Robert en verdere familie 2215 RG Voorhout, 9 januari 1980. Engelselaan 14. De rouwdienst is bepaald D.V. op zaterdag 12 januari a.s. om 14.00 uur in de Nederlandse Her vormde Kerk te Voorhout, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats aldaar. JOHANNA MARIA SCHAKENBOS Vrouwvenneweg 16, 2374 BEOud-Ade, tevens correspondentie-adres. Oud-Ade, 10 januari 1980 Zondagavond 13 januari a.s. om 19.00 uur wordt er voor haar zielerust een avondmis opgedragen in de paro chiekerk van O.L.Vr. Geboorte te Rijpwetering. De gezongen Requiemmis zal worden gehouden op maandag 14 jan. om 11.00 uur, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar. Ge legenheid tot condoleren na de avondmis in de kerk. De overledene is opgebaard in „Huize Jacobus" te Roelofarendsveen. Voor de belangstelling en sympathie, welke wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante MARTINA JACOBA MARIA VAN SCHIE-VAN DER VOORN zeggen wij hartelijk dank. is vandaag jarig. Komt u ook! Wijziging spreekuurtijden E. K. FOGELBERG van 14 januari 1980 van 08.00 uur 's morgens tot 08.30 uur en volgens af spraak. Bij beschikking van de ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 10 december 1979 is Maria Catharina Cornelia Gilin, geboren op 10 juni 1916 te 's-Gravenhage. wonende te Noordwijk, verpleegd wordende aldaar in het psychiatrisch ziekenhuis Sancte Maria, Langevel- derlaan 1, onder curatele gesteld met benoeming van Leonardos Augustinu§ Jongejan, wonende te Woubrugge, Woudeweg 10 tot curator en Paula Theresia Plug. echtgenotq van R. Koning, wonende te 's-Gravenhage aan dq Naarderstraat 68 tot toe ziend curatrice. Mr. M. A. E. van Hovell tot Westerflier, Parkstraat 105, 's-Gravenhage. llillii v.- Y begrafenissen crematies kantoor en aula lange mare 69 leiden 071-126618 Afkondiging strafverordening Burgemeester en wethouders van Leimuiden brengen ter openbare kennis, dat gedurende drie maanden op de gemeentesecretarie, af deling Ontwikkelingszaken, voor een ieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 augustus 1979 vastgestelde „Verordening tot wijziging van de Algemene Politieverordening der gemeente Leimuiden (tiende wijziging)". Deze verordening treedt in werking met in= gang van 10 januari 1980. Zij heeft betrekking op het toezicht op inrichtingen voor het ven bruiken van eet- of drinkwaren. Leimuiden. 9 januari 1980. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, C. A. Kuilboer G. J. van der Kroft. 4,® per pUatsIng (voor de eerste 30 woorden niet gro- j ter dan 12 letters). leder woord méér 29 ct Exclusief B.T.W. 071-122244 w W-' i" i Personeel aangeboden iMeisie van 16 jaar zoekt BAAN liefst in winkel. Brieven onder jnr 5417 ah bur, v.d. blad. j Particulier chauffeur, met nieu- we ruime 4-persoons luxe auto. j zoekt bezigheden. Eventueel voor klein goederenvervoer, j Per uur of per dag (condities bil- lijk). Brieven onder nr. 5416 aan i het bur. v.d. blad. Camping I Woningruil WONINGRUIL GOUDA-lEI- OEN: aangeboden 4-kamerflat o.a. bevattende 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, hal en grote woonkeuken, plm. 4 min. van stations NS en Centrum. Huurbedrag 525,- incl. stook kosten. Gevraagd in Leiden of Leiderdorp soortgelijke woning of kleine eengezinswoning. Huurbedrag tot 600.-. Brieven onder nr. 5412 aan adres van deze krant. i Onroerend goed aangeb. Huis kopen. Maak het u gemak kelijk met de gratis uitgebreide overzichtelijke WOONGIDS van Makelaardij Van Beukering. Bel. 071-134341. Zoeterwoude - Rijndijk. Mar- grietstr. 7. 071-895625: HOEK HUIS. st. schuur. Fraaie hal. toi let. bergkast. woonk. luxe open haard, moderne open keuken app. 1e verd.: 3 sl.k.. balkon. 2e toilet. 2e verd.: 1 sl.k.. berging, c v. wasmachi neruimte. geheel gestoff 205.000.- k k. Gevraagd jonge MEOf KER per 1 maart op bloe kerij bij J. Spruit. Noon 147. Roelofarendsveen, 3252. EHuish. pers." gevraagd T.k.a. a d. Haarlemmerweg te Leiden nieuwbouw 2-KAMER- FLAT. Indeling: entree, ruime huiskamer, met open keuken, luxe badkamer, grote slaapka mer, balkon op Zuiden, uitpan- dige schuur, vraagprijs 125.000.- k.k. Tel. na 20 uur: 133676. Te koop gevr. WOONHUIS in Leiden of omstreken. Opknap pen geen bezwaar. Tel. 071- 210862. Te huur gevraagd KAMEl Leiden of Oegstgeest. Ber weij. Emmalaan 38. Gelde «>n. Tel. 03455-1862. I Diversen pers, gevr. Student zoekt KAMER kookgelegenheid). Tel. 0 73785.j Wimpy Snelrestaurant. Hoog straat 4. Tel. 071-146619. vraagt voor dlrekt: 1) part-time MEISJES voor bediening en keukenwerk; 2) handige SCHO LIER voor drankenverzorging op zaterdag. Openingstijden van 10 tot 19 uur en op donder dag van 10 tot 22 uur. Zondags gesloten. BIJVERDIENSTEN. tevens thuiswerkzaamheden! Inlichtin gen (gefrankeerde antwoorden- veloppe bijsluiten): Nationale Workshop. Postbox 743, 5201 AS 's-Hertogenbosch. Gevraagd MEDEWERKER of medewerkster op potplantenk wekerij. Leeftijd plm. 17 jaar. Ron Huigsloot, Noordeinde 3*1. Roelofarendsveen, 01713- 2314. STUNT VERKOOP Deze geweldige eiken slaapkamer'in royale 2 persoon" uitvoering 140x190/200 met nachtkastjes en een fraaie opbouw met ingebouwde toiletspiegel NU KOMPLEET Onze modellen zijn ook leverbaar in 180x200 •"TOKIO" restant, LB. Ledikant 2 persoons, 2 nachtkastjes en opbouw VANJWSi NU VOOR Gt „sw\^o0< De slaapkamer I™ „JOSE" leverbaar in grenen-bruin en zwart-wit Bestaande uit ledikant 140x190/200,2 nachtkastjes, opbouw en ingeb. toiletspiegel. KOMPLEET VANJKÜ£- NUVOOR Ook nog enkele sets in Lits-jumeaux 180x200 ♦"TURIJN" hoog klassiek, zeer fraai. Ledikant 2 persoons, 2 nachtkastjes, en opbouw VANJK5;- NU VOOR Ook leverbaar in Lits-jumeaux met of zonder kast. ♦"IRENE" hoogglans lux Ledikant 2 persoons, 2 nachtkastjes en luxe ombouw Lits-jumeaux 180x190/200 Linnenkasten 2-3-4-5 deurs Een uitgekiende kollektie BUROS t®* Extra Buro "John" grenen NU Buro "Betty" grenen, stalen frame NU Buro "Tommy" 4 kleuren, stalen frame NU Buro "Tina" grenen NU Buro "Leo" 9 kleuren NU van 800 stuks Draka merk matrassen 1 en 2 persoons ALLE PRIJZEN - ALLE MATEN POLY VLAK 1 PERSOONS 49 Geheel massief grenen eetset_ Kompleet met 2 banken formaat 125x75 ZIT- SLAAPELEMENTEN "IDEAAL" NtJ VANAF 99- canvas 1-pers. 159.- in canvas 2-pers289— zits - 2 pers. 319.- TIENER TOPPER Ledikanten in totaal massieve uitvoering; blank gelakt en gebeitst. Kompleet met latten bodem vanaf 88,- 139,- 2 pers. 198,- en 239— div. modellen STAPELBEDDEN Staal 189,- Noten 419,- Grenen 529,- Onderschuifbedden OPGELET originele aluminium huishoudtrappen 4-tr.37.90 6-tr.52.90 5^42,90.7 tr 57,90 kompleet 198,- IN GEWELDIGE AANBIEDING G HOLLANDS EIKEN Een riant 2 pers. ledikant met bijpassende Gevraagd zelfstandige H DE HUISHOUDING, ochtenden per week bi dame in Oegslgeesf. 1. ^Winkel/kap 7 pers, gevr. Gevraagd eerste KAPSTfJ" meskapsalon Jacques J bergen, winkelcentrum H hof. Alphen a/d Rijri 01720-21677 na 18.00 uj 141265.1 CWoonruimtj huur gevr. Rustige student zoekt KM in Leiden/Oegstgeest. Gji* (071-)152969[I k Woonruimte 1 huur aangek FEEST-, TONEEL- en CA& TAVONDEN. Nu ook ii zaal. Bruiloften, diners, kof fels, lunches. Inl. dagelijkt tonius Clubhuis. Lange 41 -43. tel. 131626. K Onderhoud i| reparatie Radio of tv DEFEKT. bel Of 8523. b.g.g. 9251, wij kom rekt. ook voor wasautoi. geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, is dat dui Frebouw geeft goed advi werkt voor aantrekkelijke! Verbouwing e ken. Onderhoudswerk. kleine klusjes. Badkamers,! checellen en keukens. Dak) isolatie. Schoorsteenve voor een vrijblijvend a FREBOUW. 071-760059. Te koop gevraagd zih I JULIANA GULDENS en daalders. Contante bet^ discretie verzekerd, 141621. Kleding en kapsel MICRO-COMPUTER bedw basic of assembier. Lee op onze computer Vlasveld. 071-120848. GORDIJNEN GRATIS MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGI tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapi|ten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. I Leiden, tel. 071-122614. C Dieren cn planten NAAIMACHINES - OPGEI Demonstratie zigzag naai chines, als nieuw 16 185.- enz. Vrije arm. su zigzag vanaf 595.- nu 23 Laatste koopjes: elektris naaimachines 95.-. II Zien is kopen. Herensti 23. Leiden. Tel. 071-132027 meubelverkoop - magazijn LISSERWEG 41A TEL. bij OUDEWETERING 01713-3347 fwu'mri c dagelijks van 10 tot 6 uur zaterdag van 10 tot 5 uur Nu n BONTMANTEL k0| I Kom, kijk en vergelijk! Eru| sortering bontmantels e thoeden vergelijkbaar 20 goedkoperll Het be geld. Volle garantie. Kredieé 1 vice mogelijk. Het Bontpi Hoogstraat 153, Rotterdam 010-143337. Binnen geh. reisgeld bij koop v. 2 per» terug. Koopavond tot 21u opend. Bont... uw hartewens nu in vulling!! De Bontkoning door met verkoop van lang BONTMANTELS v den de normale waarde!! to rantie. Desg. soepele krel service. De Bontkoning, kl straat 97. Rotterdam-C,1 010-117117. Parkeerterref rekt t.o. zaak. Bij koop r binnen geh. Ned. v 2 persd terug. Koopavond tot 21 uurj TUINMAN heeft tijd c leg en onderhoud, alles Ie baar. 15.- per uur. 330125. 1 Diversen GROENTE, bloemen denzaden, nieuwe oogst, gr sortering, uit voorraad t ren. In mei bloeiende ger nu zaaien. Piet v Veerstraat 45. Oude Weter Tel. 01713-3868. KUNSTGEBITTEN RÉPARA klaar terwijl u wacht. Elke beh. zat. van 9-11.30 en 2- Maand.- en dond.avond v 19.30. Fa. v. Berge Heneg wen. Schelpenkade 47, Leid Tel. 120794. Een PRUIK als 't nodig is. I we eerlijk zijn, u kunt door natuur in de steek gelaten den. Doe er wat aan Free World Kwaliteitspruik H. v. Tongeren haarwerk Breestraat 32, Leiden. Tel. 0 125212. Bij oritwikkkelen en afdruk van uw kleurenfilm (20-24 e opnamefilms) gratis nieuwe I DAK KLEURENFILM. ASA voor de halve prijs. Foto van mmelen. Kerklaan 2. Zoet woude. Tel. 01715-1353. Tegelhandel „Mastrigt", C Vest 111. Leiden. Tel. 133893 voor af uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd in leggen van plavuizenvtoeren garantie. Verhuur van KINDERFILMP. 8 mm. Donald Duck. Hardy. Foto De Groot, de Ki penaerstraat 21. Oegstgees eTe koop aangeboden HEUGAFELTTEGELS. kleuren direct leverbaar, 5 garantie. Gemakkelijk te gen. Tijdelijk Stanleymes deau bij aankoop van mimi tegels. Smits Wopinginricht Mare 98, Vrouwensteeg 9. 123913. NERGENS ZO N KEUS. V LICHTING, hang-, wand- staande lampen. Fa. De L Molenstraat 49, Noordwi|k 01719-11500, levering doof gehele Bollenstreek. )Te koop TELEFOONS WOORDER (opname v (schappen). Tel. 02523-2601

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 8