J JOS VALENTIJN STERKE SPRINT Gelijkspel voor ijshoekeyploeg in te hard duel Titel Vriend weinig waarde Wereldrecord voer Heiden op lOOO Ml, !$r PORT LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 9 we; fcst-Allis Eric Ileiden ia ecft tijd?ns de Amerikaan- selectiewedstrijden voor Wcreldkampiocnschap- i en Olympische winter- jelen een Wereldrecord ge- istigd op de 1000 meter, eiden legde de kilometer in 1.14.37 en was daarmee /100e seconde sneller dan 12 maart 1978 in Saval- n. Op 17 februari van dit reed hij eveneens Indien de Ameri- aanse schaatsbond de selec- ewedstrijden in West-Allis eeft aangevraagd bij de ;U kan zijn nieuwe wereld oord erkend worden, eiden liet in Milwaukee eer indrukwekkende tijden drukken. Hij won de 500 eter in 38.65 seconden en de iOO meter binnen de twee mi lten: 1.59.33. Heiden won ook de 5000 meter in 7.15.29. Zijn zus Beth Hei den won de 1000 meter bij de dames in 1.25.86, nadat ze op de 500 meter opnieuw had verloren van Leah Poulus. Beth Heiden werd tweede in 42.06 achter Poulus, die 41.92 liet afdrukken. Op de laatste dag van de Olympische selectiewedstrij den van de Russische schaatsers heeft Viktor Lesj- kin zijn kandidatuur gesteld voor eremetaal in Lake Pla cid. Lesjkin zegevierde on der allerminst ideale weers omstandigheden op de 10.000 meter in 14 minuten 41.13 se conden. Hij bleef daarmee ruim zeven seconden boven het Wereldrecord (14.34.00), dat hij op 3 april 1977 op de zelfde Medeo-baan van Alma Ata verwezenlijkte. Dimitri Oglobin bleef met 14.45.16 slechts vier seconden bij zijn landgenoot ten achter. Vladimir Ivanov eindigde als derde in 14.46.57. Pavel Pegov won de 1500 me ter in 1.57.09. Haitske Valentijn won gis teren in Inzeil de 500 meter in 42.92 seconden. Daarmee bleef zij 41/100e seconde ver wijderd van haar uit 1978 daterende Nederlands re cord. Sophie Westenbroek eindigde als tweede in 43.85 en Ina Steenbruggen werd derde in 44.36. De zege op de 1000 meter ging naar Sophie Westenbroek in 1 minuut 27.94 seconden. De Finse Annelie Repola greep met 1.28.01 de tweede plaats. Haitske Valentijn bleef 8/100e seconde bij haar achter. Alie Boorsma bracht in In nsbruck het Nederlands jeug- drecord op de 500 meter op 43.6 seconden. Zij verbeterde het record dat sedert 9 januari 1978 op naam stond van Ilona Leushuis met 2/10e seconde. Alie Boorsma legde later de 1500 meter winnend af in 2 minuten 17.2 seconden. Bij de jongens won Gerd Kuipers de 500 meter in 40.0. Tijdens selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen van Lake Placid vestigde de Zweedse Ann Sofie Jaern- stroem in Oestersund een nationaal record op de 1000 meter. Zij reed de afstand in 1 minuut 28.8 seconden. Syl via Filipson eindigde als tweede in 1.29.1 en derde werd Anette Karlsson in 1.30.0. Sylvia Filipson won gisteren de 3000 meter in 4.48.9. Zij was de enige rijd ster die onder de 5-minuten- grens dook. Jan-Aake Carlberg en Tomas Gustavsson, twee Zweden die zich reeds voor de Spelen heb ben gekwalificeerd, kwamen in Raettvik (Zwe) niet tot op zienbarende prestaties. Carl berg won de 500 meter in 40.0 voor Gustavsson die 40.3 liet noteren. Ulf Ekstrand zege vierde op de 5000 meter in 7.42.5. Tomas Gustavsson liet de klokken op 7.47.0 stilstaan. In Inzeil sprintte de Fin Juk ka Ala-Louko op de 500 meter naar een overwinning in 39.64. Hij was 7/100e seconde sneller dan zijn landgenoot Urpo Pik- kupeura. Rainer Scharrel- mann (Wdl) eindigde als derde in 39.76. Esa Puolakka uit Fin land, die voor de 500 meter een tijd van 39.99 nodig had, won de 1000 meter in 1.20.35. De Italiaan Giovanni Paganin verrastte met een tweede plaats in 1.20.50. Fritz Gawenus en Sigrid Smu- da hebben in Inzeil hun West- duitse schaatstitels bij de all- rounders geprolongeerd. Met een tijd van 4 minuten 54.52 seconden stelde Smuda het na tionale record op de 3000 me ter scherper. Frits Gawenus nam twee juniorenrecords voor zijn rekening. Hij legde de 1500 meter af in 2.02.98 en kwam op de vierkamp tot een totaal van 175.053 punten. Wolfgang Schwarz verbeterde het Westduitse juniorenrecord op de 10.000 meter: 15.35.63. Bij de sprinters kwamen de beste prestaties op naam van Paul Ederer die de 500 meter won in 39.71 en Herbert Schwarz die het Snelste was op de 1000 meter in 1.18.87. Jitstekende sprinttijden an Jos Valentijn, die zich liten de kernploeg om oorbereidt op de nationa- schaatskampioenschap- AMSTERDAM Jos Valen tijn bewees afgelopen week einde bij de strijd om de na tionale B-titel voor de sprin ters twee dingen. Ten eerste dat hij en ten tweede dat de Jaap Edenbaan snel is. Za terdag verraste Valentijn met 38,5 seconden op de eer ste 500 meter, een tijd die nog nooit op een Nederland se baan is gereden. Vervol gens voltooide hij de eerste kilometer in 1 minuut 18,4 seconden. Gisteren, onder veel' minder gunstige omstandigheden, er was veel meer wind, kwam Valentijn niet tot die tijden, maar opnieuw was hij op beide afstanden veruit het snelst. De overmacht waarmee Valentijn het kampioenschap won be wijst het gat tussen hem en de nummers twee uit het klasse ment André Kraayeveld en Harmannus Moek, ruim vijl en een half punt. Sterkste bij het B-kampioenschap van de dames was Ineke Pepping, die de 3000 meter won en daarbij als enige van de rijdsters on der de vijf minuten bleef. De eerste zes uit het klasse ment (Ineke Pepping, Jeltje Jansma, Trijnie Nieuwenhuis, Ineke Kooiman, Hennie Eb- binge en Klaske Meyer) heb ben zich geplaatst voor de strijd om de nationale titel. Toegelaten tot het A-kam- pioenschap werden tevens Ilo na Leushuis, die wegens ziekte niet in Amsterdam kon star ten, Thea Limbach en Anneke Zeinstra, die wegens diskwali ficaties niet in het eindklasse ment voorkwamen. Als reser ve voor de titelstrijd in Den Haag werden nog aangewezen Trijnie Roozendaal en Gonnie Brouwer. eide t" LKMAAR Het is wat iest voor Klaas Vriend, ïaar de nationale titel die ij gisteren bij de nationale schaatskampioenschap- veroverde, was een iomf zonder waarde. Door uoral het slechte weer van eerste dag waren de om- tandigheden voor de 30 rij ers vaak zo verschillend, it van een serieuze titel- trijd niet gesproken kon 'orden. Ie stormachtige wind en felle agel- en regenbuien van za- :rdagavond misten hun in- loed niet op het eindklasse- >ent. Een gelukkige bijkom- igheid was dat de twee grote ivorieten voor het kampioen- hap, Klaas Vriend (Enkhui- ;n) en Joop Pasman (Zwolle), 't gehele toernooi ongeveer ezelfde omstandigheden had- en, waardoor het verschil in et eindklassement miniem as. oor de overige 28 schaatsers epaalde het weer de resulta- ;n. De ellende begon bij de jnvang van het evenement, ■n een fikse hagelbui de or- misatie op de Alkmaarse unstijsbaan De Meent noopte tot een dik half uur uitstel van de eerste rit. Na het opnieuw dweilen van de baan konden de eerste zeven paren, waar onder Joop Pasman, die in 40,7 naar later bleek de sprint knap zou winnen en Klaas Vriend die in 41,8 tweede werd, op redelijk ijs in actie komen, al zorgde een storm achtige wind (op het stuk naar de finish pal tegen) niet voor imponerende tijden. Vahaf het achtste paar waren de omstandigheden drastisch gewijzigd. Zowel het ijs als het weer waren duidelijk slechter geworden, waardoor het niet vreemd was dat, met uitzonde ring van Teun Busser (42,8), iedereen in 43, 44 of meer se conden de kortste afstand af legde. Op de tweede afstand, 5000 meter, was het nog be roerder. De invloed van de wind werd duidelijk merk baar. Klaas Vriend trof het in het achtste paar niet ongun stig, waardoor zijn 7.36,1 uit eindelijk de snelste tijd bleek, voor Lambertus Vos, die in 7.39,6 ook onder wat betere omstandigheden rond kon gaan. Op de tweede avond was er sprake van een veel betere strijd. Hoewel gisteravond op nieuw een stevige wind (weer tegen op het rechte stuk naar de finish) waaide, bleek het toernooiverloop aanmerkelijk eerlijker te zijn. Op de schaats mijt kwam Joop Pasman tot een tweede overwinning, al hoewel zijn rechtstreekse te genstander Klaas Vriend de zelfde tijd (2.05,2) op de klok ken zette, maar als verliezer van de rit werd aangewezen. Op de slotafstand, de 3000 me ter, revancheerde de schaatser uit Enkhuizen zich. Om Joop Pasman, na drie afstanden lei der in het algemeen klasse ment, te passeren moest hij drie seconden sneller rijden. Nadat voor de Zwollenaar 4.31,0 was geklokt, bleek Klaas Vriend daarna vooral in het tweede gedeelte van z'n rit te gen Lambertus Vos over vol doende adem te beschikken om uiteindelijk duidelijk rap per te zijn dan zijn grootste concurrent. Met 4.26,6 verbe terde hij het Alkmaarse baan record net niet, maar won hij de afstand wel. Voor de nationale A-titelstrijd komend weekeinde in Den Haag plaatsten zich naast de leden van de kernploeg (Van f Joop Pasman voerde na drie afstanden nog de ranglijst aan, maar werd in de slotafstand gepasseerd door Klaas Vriend. der Duim, Pol, Kleine, Kra- technische commissie Lamber- mer, Van der Pal, Schalij en tus Vos, Co Giling en Andries Van Helden) Vriend, Pasman, Kasper aan de lijst van deelne- Derksen, Ensing en Busser, mers toevoegde. Ook Marcel van welk vijftal zich later Jan Scheperkamp mag als junior Derksen terugtrok. Voor hem aan de start komen, start Rolf Sybrandy, terwijl de CO BUYSMAN itamsnijder yint cross HAAG Hennie Stams- jder uit Enter heeft zaterdag Hulsberg (Limburg) een Idrit over 25 kilometer ge- önnen. Hij legde de afstand in 1 uur 4 minuten en 12 se- De Westduitser Klaus- eter Thaler eindigde met een hterstand van 50 seconden I ijs tweede. Derde werd Rei ser Groenendaal uit Sint Mi- tielsgestel op 1 minuut en 2 w^Peonden. Jan Harings uit Sib- veroverde het aan deze pee verbonden kampioen- Jftap van Limburg. De twee- plaats was hier voor Jo aas uit Amby. Schipper uit Kwadendam- fe won zondag in Kruiningen 'n veldrit over 24 kilometer, ij legde de afstand af in 1 uur minuten en 19 seconden. Ad oossen uit Leiden zegevierde Lisse. Voor de 20 kilometer hij 59 minuten en 10 se en nodig, ndag in Oss won de West- itse prof Klaus-Peter Thaler veldrit over 25 kilometer een minuut voorsprong op mier Groenendaal. Ondanks een spectaculaire val in de modder, legde Reinier Groenendaal toch beslag op de tweede plaats tijdens de vijfde internationale wielercross op de Osser berg. Brian De Bruyn (nr. 18) stuift op het Noorse doel af, dat afgedekt is door de liggende doelman Martinsen. ENSCHEDE De Neder landse ijshoekeyploeg heeft volgens verwachting overigens het vierlanden- toernooi gewonnen. In de fi nale werd in een keiharde confrontatie Noorwegen be dwongen (33), waardoor de oranjeploeg ongeslagen bleef. Het werd het derde ge lijkspel tussen de landen, waarin de Noren nog steeds een voordelige score bezit ten. Sensationeel was het be gin, maar ook het einde. Vijftien seconden na het be gin, de klanken van de volk sliederen waren nauwelijks verdwenen, opende Noorwe gen via Morten Sethercng de score, vijftien seconden na dat de scheidsrechter het eindsignaal had geblazen, brak een totale vechtpartij uit tussen de geïrriteerde spelers, die elkaar in deze ontmoeting met veel fysiek geweld hadden trachten te slopen. Nederland, gestart in de we tenschap dat verlies tevens de toernooiwinst zou betekenen, kreeg na die openingsgoal van Sethereng weinig gelegenheid de Noorse defensie te breken. De ploeg was niet aangeslagen, maar het zelfvertrouwen dat toch al niet erg groot was, had een forse duw gekregen. Het werd enigszins opgevijzeld door de gelijkmaker van Jack de Heer na aangeven van Van Wieren, maar greep op het spel kon de Nederlandse for matie niet krijgen. Daarvoor was het forechecken van de Noren te goed en speelde Ne derland veelal te voorzichtig. Zelfs slaagde Roy Johansen erin de Noren opnieuw op voorsprong te brengen, nog voor de eerste periode was verstreken. De tweede periode nam Nederland weliswaar het initiatief, maar de gevaarlijke uitbraken van de Noren vroe gen de grootste aandacht. Frank van Soldt bracht beide ploegen naast elkaar (op dat moment voldoende voor de toernooizege), maar het was voor Noorwegen opnieuw een indicatie dat er feller moest worden gespeeld. Hoe fel, kwam tot uitdrukking in de aantallen strafminuten: 54 in totaal (Nederland 30, Noorwe gen 24), hetgeen het spel be slist niet ten goede kwam. De I kansen leken ten goede te ke ren toen De Heer zesentwintig seconden na het begin van de laatste kwart Nederland ein delijk een voorsprong ver schafte. Maar het gaf de ploeg niet de noodzakelijke rust, waardoor Noorwegen luttele minuten voor het chaotische slot door Thoresen de gelijk maker kon laten aantekenen. Wat er daarna nog gebeurde, had niets meer met ijshockey te maken. Geen juichstemming De voorlaatste test van de Nederlandse ijshoekeyploeg er volgen nog drie wed strijden in New York voor de Winterspelen beginnen heeft weliswaar een toer nooizege opgeleverd, maar een juichstemming zal er na het behaalde spel zeker niet heersen bij de technische lei ders. Coach Hans Westberg, die zich na het treffen met de Westduitse B-plocg tame lijk optimistisch toonde over de stijgende vorm van zijn formatie, wist zaterdag avond na de nietsontziende ontmoeting met Noorwegen eigenlijk geen raad met zijn figuur. Hij wees daarbij steeds op zijn ijzersterke defensielijnen, maar haalde geïrriteerd de schouders op als er gewezen werd op het gebrek aan schot vaardigheid van zijn aanval lers. Inderdaad, verdedigend zat de zaak goed in elkaar. Na het ronduit slechte optreden tegen Oostenrijk, wijzigde de Zweed zijn verdedigingslijnen en zette Hille naast George Peternousek. Een goede greep, daar Hille de kans kreeg zich enige internationale ervaring aan te meten en van deze gele genheid een uitstekend ge bruik maakte. De tweede ver dediging, Rick van Gog en Al lan Pluymers (de laatste was de onbetwiste uitblinker in drie ontmoetingen), fungeerde voortreffelijk en Frank van Soldt, die met Patrick Kolijn als derde defensielijn fungeer de, toonde aan dat ook dit duo zijn mannetje stond. Met daar achter een zeer sterk spelende Ted Lenssen, die de gebles seerde Gerry Göbel volkomen deed vergeten, zat het achterin goed. Echter voorin rijzen vragen. De Heerenveen-aanval Van Wieren, De Heer en Jan Jans sen is zoals bekend van in ternationale allure. Maar het manco was ook hierbij dat de afmaker ontbrak. En deze was bij de andere linies ook ver te zoeken. Het gemis van een center als Corky de Graauw deed zich ernstig voelen en ook Jos Bles werd gemist. De Amsterdam-lijn Klooster, Be- rteling, De Vos, die tegen Noorwegen aantrad, kon niet overtuigen, maar kan natuur lijk versterkt worden als De Graauw en Bles weer zijn te ruggekeerd. Voor de derde lijn heeft Westberg dan vele mo gelijkheden, maar schutters zijn daar ook niet bij. De coach bleef echter gema tigd optimisme betrachten. „We hebben in Galati gezien wat teamgeest vermag. Ver geet niet dat deze jongens straks elkaar nog moeten be strijden in de play-offs voor het kampioenschap, waarbij voor de clubs grote belangen aanwezig zijn en dat pas daar na gewerkt kan worden aan een eenheid. Dat begon nu reeds weer te lukken. En wat die improductiviteit betreft: ook de Russen winnen niet met grote cijfers van gelijk waardige ploegen. Dat hoeft ook niet. In Galati waren de overwinningen van ons door gaans aan de kleine kant, maar we wonnen wel". Het scoreverloop van de wed strijden van de derde dag is: NederlandNoorwegen 33 (12, 10, 11). 0.15: Morten Sethereng 01; 5.27: Jack de Heer 11; 9.16: Roy Johansen 12; 37.36: Frank van Soldt 2—2; 40.26: Jack de Beer 3—2; 55.37: Peter Thoresen 33. West-DuitslandOostenrijk 3—2 (1—2, 1-0, 1—0). 6.51: Schneider 01; 9.14: Zini 11; 14.00: Wolf 1—2; 25.33: Wolf 2—2; 59.08: Rosenberg 3—2. Eindstand: Nederland 3 2 1 0 5 9—6; Noorwegen 3 0 3 0 3 99; West-Duitsland 3 1113 8—9; Oostenrijk 3 0 12 1 68. Het Nederlandse ijshockeyte- am, bestaande uit spelers tot 21 jaar, heeft in Vojens twee wedstrijden tegen de Deense jeugd gewonnen. De eerste wedstrijd eindigde in 53 (1 1, 12, 30), de tweede in 6 2 (5—1, 1—1, 0—0). Het Neder landse team voor spelers tot 17 jaar verloor in net Franse Duinkerken twee wedstrijden van Frankrijk: 61 en 112

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9