'e Danaïden handhaaft derde positie )e Algemene loert Zuiderkwartier OpnieuwnederlaagvoorNortha OASE zorgt voor sensatie Snelschaakkam pioenschap voorLSG Roodenburg verlengt contract met LaurensMouter ^3F ZEGE OP EERSTEKLASSER EBHV: 12—7 DIOK DOCOS LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 7 (Van onze korfbalmedewerker) nmbEN De indeling van de Leidse over- ifeSWiklassers blijkt steeds meer van grote in* yggU te zijn op de klasseringen. Ondanks een ^^uitslag ging De Danaïden erg moeizaam hekkesluiter Het Zuiden en handhaafde StCK op de derde plaats in OK-8. Fides Pacta de echter een kwalitatief betere wedstrijd Rapiditas, verloor met 1217 en bleef in roblemen. Samen met nog vier ploegen zo klein zijn de verschillen in OK-C. Per- andhaafde zich middels een 86 overwin- op Kinderdijk op de tweede plaats. Ons ld haakte na een 13—9 nederlaag bij Swift n de kopgroep. cht dacht De Danaïden-coach Gerard Bos uiden met een hevig openingsoffensief al op ieën te krijgen. Het hoge tempo van het eer- vartier had in ieder geval tot gevolg dat De (den na zes minuten met 51 aan de leiding bleef het bij en nadat het offensief was »ëbd kwam Het Zuiden weer terug tot op twee doelpunten. Tot de rust (75) bleef de situa tie ongewijzigd. Het Leidse aanvalsspel bleef ver brokkeld doordat de aanvulling onder de korf slecht verzorgd was. Terwijl Pieter Koorneef warm liep langs de lijn nadat Het Zuiden op gelij ke hoogte (77) was gekomen, sloeg de aanvals- machine weer aan. Cees Christiaanse (3) en Hennie Devilee (2) zorgden ten langen leste voor een 127 eindstand. Overige treffers van Hennie Devilee (3), Bea Schrama, Leon Brouwers, Hans van de Leek en Cees Christiaanse. De twee ploegen leken eikaars evenbeeld, Fides Pacta en Rapiditas. Beide achttallen moesten het hebben van open spel om hun specialiteit, het af standschot, tot haar recht te laten komen. Het werd dan ook een wedstrijd waar de kansen snel wisselden. Via 25, 75 en 79 werd een 99 ruststand bereikt. Het zag er even naar uit dat de ploegen hiermee het kruit verschoten hadden. Een kwartier lang waren de vizieren ontregeld. Rapidi tas was het snelst ingeschoten en nam direkt een 1014 voorsprong. Alleen Dick Onderwater kon dit geweld nog enigszins beantwoorden: 1217. Het Leidse dozijn werd bijeen geschoten door Dick Onderwater (5), Wim Piket (3), Diet Rijsbergen (2) en Nico Pikaar (2). Het spel dat tegen Kinderdijk werd vertoond bracht Pernix-coach Flip van der Kooij bijna tot wanhoop. „Jongens, zien jullie dat nu niet" schalde door de hal nadat er weer eens gemist werd. Naast vele afstandschoten en door- loopballen waren er ook twee strafworpen bij. Pas in de slotfase, nadat Jet Boter, Daan Vreeken en Kees Hortenius binnen de lijnen waren gekomen, maakt Janko Breedveld aan alle onzekerheid een eind. Met een doorbraak tekende hij voor 86, na dat hijzelf, Liesbeth Brokaar, Alice Tieleman, Wil van der Kooij, Kees van der Kraan, Peter Kuipers en Kees Hortenous al eerder doel hadden getrof fen. In luttele minuten gaf TOP het duel met koploper Excelsior volledig uit handen. Tot de veertigste minuut had de Sassenheimse eersteklasser het schotloze Excelsior goed in bedwang gehouden. Er was zelfs een voorsprong van twee treffers (rust 24) op de borden gekomen. Maar bij 46 werd het allemaal ingeleverd na twee dekkingsfouten, een gemiste strafworp en een ten onrechte goedge keurde treffer op 96 kwam was het verzet gebro ken. Doelpunten van Hans Oudshoorn (2), Jacque- lien en Ineke Westerbeek, Peter Ciggaar en Kees van Vliet. Het dieptepunt in de prestatiecurve van Crescendo is gepasseerd. Weliswaar leverde het spel van de Leidse ploeg tegen koploper De Overkanters geen punten op, de progressie zit er weer in. Met een 1111 stand werd de slotfase ingegaan. In de rom melige verlopende laatste minuten vielen de beslis sende goals waardoor de ploeg van Frans de Haas een verdiend gelijkspel door de vingers zag glip pen. Het werd nu 14—13 met doelpunten van Louis Kok (4), Wilfred Cornelisse (3), John Huig- sloot (2), Liesbeth Kok, Joke Geijer, Tessy Burg- houwt en Wim Barendse. In het sleutelduel om de bezetting van de laatste plaats kon Fiks geen moment imponeren. Ook Meervogels kwam niet verder dan degradatiekorf bal, maar slaagde er niettemin in na een 22 rust stand naar 53 uit te lopen. Uitgezonderd een treffer van invaller Dirk Jan Elzenga had "Fiks hierop geen antwoord: 64. Overige treffers van Robert van der Kraan (2) en Reinetta Anholts. Een tweede nederlaag op rij heeft de titelkansen van Ons Eiland sterk verminderd. In Middelburg kwam de ploeg van Piet Weerheim tegen Swift niet verder dan 139. Al na tien minuten raakte Jan van Kalkeren dusdanig geblesseerd dat hij slechts op halve kracht het duel kon vervolgen. Het gehele duel werd Ons Eiland met een kleine achterstand geconfronteerd. Via een 64 ruststand werd door treffers van Huib Hasselbach (4), Nan Deegenaars (3), Barrie van Duin en Julia Arnoldus de 139 eindstand bereikt. Het kwaliteitsverschil tussen Fluks en koploper Jodan Boys was maar miniem. De Goudse ploeg speelde wat gevarieerder maar dat neemt niet weg dat Fluks zich ruimschoots van kansen voorzag. Doordat Fluks daar vooral na de rust (34) erg nonchalant mee omsprong kon Jodan Boys een ruime 48 zege claimen. Doelpunten van Corrie van Hoek (2), Corrie Schelvis en Kees Imthorn. uto. )EN Pas nadat hij zeven minuten een van pijn vertrokken gezicht had gehinkt werd Zuiderkwartier speler van Dam dan toch gewisseld. Derbyte- tander De Algemene had toen echter al Dfiteerd door een volkomen terechte 5— iterstand weg te werken. Toen ook Zui- wartier speler Eric van Lunteren weg was De Algemene helemaal ontketend, duidelijk stond er na afloop een 918 op de formulieren. erklaring van Zuiderkwartiercoach Co de klinkt dan onthutsend. „Je houdt je dan vast aan de hoop dat de blessure meevalt. Derksen had tenslotte al een wedstrijd de rug. Toen Eric van Lunteren na rust jk minder werd moesten we Gijs Kloos de tribune plukken". De onthutsende ne- Lag wil De Haas hier niet mee goed praten, het aanvalsduo Wil de Wit/Dirk Jan de k bleef ver onder de maat. irste minuten van de derby waren duide- Zuiderkwartier geweest. De geel-blau- we ploeg viel erg gedisciplineerd aan en kon zo de bal lang in het aanvalsvak houden. Via 31 was de 53 tussenstand tot stand gekomen. Terwijl Zuiderkwartier na de blessures van Joep van Dam en Eric van Lunteren met spel- vertragen de rust trachtte te halen versnelde De Algemene. Bliksemsnel werd de stand door Ruud van Vliet gelijkgetrokken en het scheelde weinig of De Algemene kon al met een voor sprong gaan rusten. Met Dick Derksen in de ploeg bleef Zuider kwartier naar het juiste ritme zoeken. Tweede invaller in het vak, Gijs Kloos, bracht even rust (67) maar daarna was het gedaan met Zuider kwartier. Alles lukte bij De Algemene dat in het resterende kwartier simpeltjes wegliep naar 918. Voor De Algemene treffers tekenden Wim (5) en Ruud (4) van Vliet, Martin Filippo (4), Bert Molloy (2), Truus van Vliet, Sannie Rusman en Janny van Iterson. Doelpunten Zuiderkwartier van Dirk Jan de Kreek (3), Toos van Dam (2), Els Lardee, Gijs Kloos, Wil de Wit en Eric van Lunteren. Bram van Gent Zulderkwartier-speler Joep van Dam (links) op deze (ar chieffoto nog in volle actie. Zijn blessure in de derby met De Algemene luidde de ommekeer in. LEIDEN Ook dit jaar maakten LSG en Philidor de dienst uit bij het snel schaakkampioenschap voor verenigingsteams. De span nende strijd tussen deze twee clubs werd pas in de laatste ronde beslist. Met een 5 1/22 1/2 zege in de directe confrontatie, trok LSG aan het langste eind. Overigens waren beide vier tallen niet op „oorlogssterk te" verschenen. De titels in de lagere klassen gingen naar Philidor 3, Daniël No* teboom en Rijnsburg 2. De nieuwe opzet van het toer nooi, er werd met viertallen in plaats van zestallen gespeeld, bleek bij de verenigingen aan te slaan. Weliswaar bleef op nieuw een groot aantal vereni gingen uit de polderstreek weg, maar met veertig deelne mende teams was er voor de nieuwe wedstrijdleider Baren- brug sprake van een klein suc ces. In de hoofdklasse gingen tien teams van start. Naast de favo rieten LSG en Philidor werd er ook deelgenomen door een sterke afvaardiging van het LSB-bestuur: Theo Piket (pro pagandist), Dirk Sikkel (secre taris), Ruud Mieremet (compe titieleider) en Wilfried Bin nendijk (voorzitter), legden be slag op de vierde positie in de eindrangschikking. Veel con currentie was er voor LSG en Philidor niet. Slechts zelden kon de tegenstander meer dan twee bordpunten afsnoepen. Ondanks een 44 gelijkspel tegen Philidor 2 startte LSG in de slotconfrontatie met Phili dor met een punt voorsprong. Het bleek van weinig belang. Joan Baart, Leon Konings, Hans Wichers en Wim Heems kerk waren duidelijk te sterk voor Maarten Etmans, Joop Piket, De Graaff en Roelof Westra: 5 1/2—2 1/2. De der de plaats ging ook naar Phili dor. Eindstand: 1. LSG 55 1/2; 2. Philidor 51 1/2; 3. Philidor 2 46; 4. LSB-bestuur 41; 5. Kat wijk 34; 6. LSG 3 33; 7. LSG 2 31 1/2; 8. Lisse 29; 9. Voor schoten 20; 10. Alphen 18 1/2. De sterkste speler in de hoofd klasse was duidelijk Henk van Maaren, die voor Philidor 2 achttien partijen op rij won. Ook in de eerste klasse ging de strijd tussen LSG en Philidor. In dit geval tussen LSG 4 en Philidor 3. LSG 4 won wel alle wedstrijden, maar scoorde minder bordpunten dan Phili dor 3. Daar de bordpunten be slissend waren voor de ein drangschikking ging de eerste prijs naar Philidor. Uit dit team kwam ook de topscorer van de eerste klasse: Pim Braggaar met 12 uit 14. Daniël Noteboom hield in de tweede klasse Philidor 5 net van de eerste plaats af. Met 48 punten hadden de Noord wij kers drie punten voorsprong. Jan Bakker (Daniël Note boom) kreeg hier de prijs voor de beste score: 15 uit 18. Rijnsburg 2 was in de derde klasse oppermachtig. Vooral door de enorme inbreng van Theo Goudriaan, 17 1/2 uit 18, was dit team te sterk voor de anderen. LSB-competitie Ook in de vierde ronde van de eerste klasse is Lisse zonder puntenverlies gebleven. Lei derdorp werd het vierde slachtoffer op rij. De voorlopi ge eindstand is 6 1/21 1/2. Alphen viel uit de achtervol gende groep weg. De tegen Philidor 3 opgelopen 35 ach terstand zal niet meer goedge maakt kunnen worden. Kat wijk handhaafde zich met een 27 zege op de reserves van Alphen nog wel vlak achter Lisse. LSG 3 komt langzaam maar zekecAn ernstige degra datiemoeilijkheden. Ook tegen Voorschoten 2 werd een ne derlaag geleden: 4 1/25 1/2. Stand: 1. Lisse 48; 2. Kat wijk en Philidor 3 46; 4. Al phen en Voorschoten 2 44; 6. Leiderdorp en LSG 3 42; 8. Alphen 2 40. onze handbalmedewer ker) i In het beperkte ïandbalprogramma de landelijke divisies een drie weken duren- dnterstop) was voor de maal in successie ver- weggelegd voor de da- van. Northa. In Leid- ndam moest de ploeg Ans Bakker met 6-5 bui voor EHC. Ook bij rust in de Noordwijkerhout- tegen een achterstand 3-2. Door dit resultaat is ha afgezakt naar de stë plaats in de afdeling klasse. Voor de Noord wijkerhoutse treffers zorgden: Thea ter Heide 3x, Nelleke de Jong en Marian van de Berg. De dames van HVV'70 hadden weinig moeite met het derde team van CWP. Na een reeds duidelijke 7-1 ruststand werd het uiteindelijk 16-1 in het voordeel van de Voorschoten- se ploeg. Vooral in conditio neel opzicht stak HVV'70 met kop en schouders boven haar tegenstandster uit. De Voorschotense heren kon den het, zonder Ton Schön- wetter, niet bolwerken tegen Wings. Met 12-20 trok de Haagse ploeg aan het langste eind. Ondanks het verlies kan HVV'70 toch terugzien op een goede wedstrijd. Eigenlijk pas in het laatste kwartier kon Wings, mede door een nume rieke meerderheid (twee HVV-ers moesten voor twee minuten het strafbankje op zoeken) definitief afstand ne men. Wim van der Geest was in produktief opzicht dé man bij HVV'70. In dezelfde klasse verstevigde Olga/Saturnus z'n koppositie via een eclatante 7-19 zege op de reserves van AHC'28. In de beginfase hadden de Leidena- ren wel wat problemen met de open Haagse verdediging, maar na tien minuten spelen hadden Sander Lagendijk en zijn mannen deze verdedi gingstactiek wel doorzien. En vanaf dat moment kwam AHC er niet meer aan te pas. Met snel en gevarieerd aanvalsspel werden de Hagenaars via een 4-10 ruststand uiteindelijk met 7-19 overklast. Het was overi gens aan de uitstekende Haag se doelverdediger te danken dat de schade voor AHC tot 7- 19 „beperkt" bleef. Anton Klok, Péter Waalwijk en Hans Blansjaar tekenden voor het merendeel der Leidse doel punten. OASE moest het tweede team van HVV'70 met 20-17 voor la ten gaan. Bij rust hadden de Alkemadese heren nog een 7- 10 voorsprong. Ondanks een blessure nam Jos Stigter zeven treffers voor zijn rekening. De andere doelpunten werden ge scoord door: Kees Wassenaar 5x, Henk van der Hulst 2x en Peter Gordijn 2x. De heren van Foreholte gin gen met 8-17 onderuit tegen het geroutineerde vierde team van Wings. Ook bij rust keken de Voorhouters al tegen een achterstand aan, 3-7. Sjef Bik vertolkte in het Voorhoutse doel een meer dan betrouwba re rol. De her den met 15-i Duinoord. Bij rust was de stand 5-10 in het voordeel van de Stompwijkers. In het streekduel tegen Rijn streek dolven de dames van Rijnsoever met 6-2 het onder spit. In de eerste rondgang had de ploeg uit Katwijk al een 3-0 achterstand opgelopen. Mirian Miener was in het Katwijkse doel goed op dreef, zij behoed- 'de haar team voor een grotere nederlaag. Fia Blok en Coby Boting scoorden voor Rijnsoe ver. De Katwijkse heren deden het een stuk beter. Tegen de reser ves van EHC bleef Rijnsoever met 15-20 in de meerderheid (rust 7-10). Keeper Frans Swinkels speelde een gedegen partij. nappe estatie in Houten ien aan den Rijn In len werd zondagmiddag driekamp verzwommen zwemmers van 16, AZC en BZ&PC. de zwemmers van deze nigingen de laatste kans nog een kringrecord te mmen in hun huidige tijdsklasse. zwemmers kwamen er dicht bij. Marianne Knot 36) bleef op 5.10.0 steken 400-vrij voor meisjes on- 12 (kringrecord 5.06.2 Mo- ï.Roels van AZC/Unique). S'n van Houten leverde de ef beste prestatie door het (record op dezelfde af- ia voor jongens onder 14 tp.t op "0.8 seconden te be ien. Het op naam van Ed- Maasdijk staande record (Ü.l. De jeugdige AZC/U- e<zwemmer kwam tot een lekende 4.31.9. Bij de meis- jpnder 10 jaar viel er een &bele Leidse zege te note- Het Leidse duo Yvonne Jer en Annemarie van de geiden LZ'86, finishten 6.2 en Annemarie v.d. t in 5.55.3. Zangrijkste uitslagen: 400 lïïëisjes onder 12: 1 Mari- Ihot (LZ) 5.10.0, 2 Wendy Mis (LZ) 5.28.5. Idem (es onder 14: 1 Yvonne tiï (AZC/Unique) 5.17.7. T'jongens onder 10: 1 Ron- 'Brouwer (AZC/Unique) ■7, 2 Remco Filipps (LZ'86) M Idem onder 12: 1 Jimmy toy (AZC/Unique) 5.05.2. t' jongens onder 14: 1 Ed- v. Houten (AZC/Unique) 2 Wilco v.d. Zeeuw 4.52.8. ROELOFARENDSVEEN OASE, dat zich als Haagse be kerhoudster het recht had verworven deel te nemen aan de competitie om de Nederlandse handbalbeker, zorgde zater dagavond in de landelijke eerste ronde voor een daverende verrassing door het in de top van de eerste divisie mee draaiende EBHV uit te schakelen. In de tjokvolle sporthal de Tweesprong te Roelofarendsveen werd de ploeg uit Bre da na verlenging verdiend met 12—7 door de Alkemadese formatie afgetroefd. De verlenging (van twee maal vijf mi nuten) was nodig geworden, omdat na de reguliere speeltijd een gelijke stand was bereikt, 77. OASE startte het duel voor zichtig, beducht voor het klas- severschil. De ploeg van trai ner/coach Roel Schepers merkte echter al gauw, dat het „ontzag" voor EBHV onge grond was. De Bredase dames speelden namelijk een nogal fantasieloos spelletje, ver- speend van iedere verrassing en dat alles in een bedroevend laag tempo. Via Helma Stigter, in deze wedstrijd van absolute topklasse, opende OASE de' score, 10. De gretig spelende Alkemadesen kregen daarna legio kansen de voorsprong uit te bouwen, doch op het punt van de afwerking liet men het echter lelijk liggen. EBHV wist zich in feite veel minder kansen te scheppen, maar het effect was daarentegen opti maal. Tegen de verhouding in liep de Bredase formatie na vijftien minuten spelen dan ook weg naar een 13 voor sprong. Met een hard en zui ver genomen strafworp zorgde Helma Stigter voor 23. Een fout (overigens een van de weinige) in de Alkemadese de fensie werd daarna bekwaam afgestraft, 24, waarna we derom Helma Stigter vlak voor rust de achterstand tot 34 verkleinde. Na de veld- wisseling eenzelfde spelbeeld. Een attractiever spelend OASE, doch een effectiever EBHV. Het was maar goed dat de Alkemadese goalie, Moni que van de Meer, in een glan zende vorm stak, anders was OASE voortijdig onderuit ge gaan. Via de tussenstanden 3 5, 4—6 en 6—6 nam EBHV met nog anderhalve minuut te gaan een zo op het oog beslis sende 67 voorsprong. OASE gaf zich echter niet gewonnen en bleef doorvechten. Tot groot enthousiasme van het talrijke publiek kregen Helma Stigter c.s. tenslotte loon naar werken, toen Lydia van de Poel met nog zo'n twintig se conden te gaan met een da verend schot de stand toch nog nivelleerde, 77. In de boeiende verlenging was OASE daarna oppermachtg. Wat in de „normale" speeltijd niet lukte, lukte nu opeens wel. Snel uitgevoerde break outs en handige een-tweetjes, werden doeltreffend afgerond. De treffers van Margret Brug man (de achtste en de twaalf de) waren daarbij juweeltjes. EBHV, dat nauwelijks meer tot tegenspel kon komen, moest lijdzaam toezien hoe het in weinige minuten volkomen werd opgerold. Gedesillusio neerd moest de Bredase for matie uiteindelijk met een 12—7 nederlaag genoegen ne men. Voor de treffers van OASE zorgden: Helma van der Geest 8x Margret Brugman 2x en Lydia van de Poel 2x. Ook HVS heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de bekercompetitie. In Soest ble ven de Stompwijkse dames met 710 in de meerderheid Helma van der Geest was erg goed op dreef tegen het Bredase EBHV. Van der Geest nam maar liefst acht OASE-treffers voor haar rekening. tegen BDC. Bij rust had de ploeg van Jan Mackaay al een 45 voorsprong. BDC was duidelijk van plan zich te re vancheren voor de in het vori ge zaalseizoen geleden neder laag tegen HVS (waardoor BDC voor promotie werd uit geschakeld). De Stompwijkse formatie liet zich echter niet verrassen en nam het heft van meet af aan stevig in handen. Jan Mackaay veroorloofde het zich zelfs af en toe z'n tweede garnituur in het veld te sturen. Leny van de Bosch had met zes treffers een belangrijk aan deel in de Stompwijkse score. De overige doelpunten kwa men op naam van Marijke Luiten 2x en Ank van de Bosch 2x. LEIDEN Na het voetbal jaar 79/80 blijft Laurens Mouter nog twee seizoenen bij de voetbalvereniging Roodenburg. Deze contract verlenging is onder meer tot stand gekomen na een ver zoek van de selectie-spelers van Roodenburg. De selectie van de Kooiclub liet het be stuur weten een langduriger verblijf van Mouter zeer op prijs te stellen. Mouter, vorig jaar nog oefen- meester bij vierdeklasser UDO, krijgt er een assistent bij. Voor de begeleiding en training van het derde en vierde elftal wordt een hulp trainer aangetrokken. Voetbalvereniging Lugdunum en rugby-club DIOK speelden gistermiddag in een zeer mod derige Kikkerpolder een ge combineerde rugby-voetbal- wedstrijd. Beide ploegen maakten geen fout bij het be oefenen van hun eigen sport' DIOK won het rugby met 8-0, Lugdunum behaalde op het onderdeel voetbal een 3-1. overwinning. De totaalstandi werd derhalve 1-1. DOCOS heeft dit jaar beslag gelegd op de in memoriam J Eradus wissel-trofee, de hoofdprijs van het Lugdu num jeugdzaalvoetbaltoer- nooi. De sportiviteitsprijs was dit jaar voor UDO. Arjan Pas- schier (Noordwijk) werd uitge roepen tot de beste speler van dit toernooi, dat voor de ne gende keer werd gehouden. Frank van Veenendaal (Ter Leede) kreeg de titel 'beste doelman' van het toernooi toe bedeeld. Eindstand: C-junioren: Kat wijk, Roodenburg, UVS, DO COS. D-junioren: Quick Boys, RCL, Noordwijk, DOCOS.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7