«wsr HJ.U.j.l'MIM ZOETERWOUDE- RIJNDIJK 3 DEUTEKOM OM 1 LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 21 WUl EN V. •T EET- -CAFÉ „Jlandziclil Alle medewerkers wensen een ieder het allerbeste voor 1980. VERLAAT 5 - ZOETERWOUDE TEL. 01715-1268. SUP. CLUB S.J.Z. ZOETERWOUDE BENT UAL LID? wenst al haarleden vrienden en bekenden een zalig-nieuwjaar. H.J.v.d.MEER BROOD en BANKET wenst cliënten en beken- een gelukkig nieuwjaar. BOSMAN BOUWBEDRIJF B.V. wenst al onze relaties en bekenden voorspoedig 1980. MELK-EN ZUIVELHANDEL M.V. HARTEVELT i HOGE RUNOIJK 48-ZOETERWOUDE 5 k wenst alle clientèle, vriendenen bekenden een voorspoedig nieuwjaar. ELEKTROTECHNIEK LINTSEN B.V. LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR ORANJELAAN 25 - ZOETERWOUDE TELEFOON 071-891700 wenst alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1980. TAXI NODIG! BEL 071-891020 b.g.g. 01715 - 2298 „HABO" B.V. TECHNISCH INSTALLATIEBURO 2 wenst u een voorspoedig 1980 PRODUCTIEWEG 28 - TELEFOON 895110 Al onze relaties en bekenden een voorspoedig 1980 TUINCENTRUM MEERBURG 8 Fa. P. BRUINES EN ZONEN I GERARD V.D. WERF LOONWERKER WEIPOORTSEWEG 95 - TEL 01715-1478 LOONBEDRIJF G. VAN LEEUWEN wenst clientèle vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. BAKKERIJ SLAGERIJ LEVENSMIDDELEN Tel. 071-895650 H. KNECHT JOHAN FRISOSTRAAT 42 ZOETERWOUDE-RIJNDIJK Speciaal ingericht voor uw bagagevervoer vakantlevervoer dag en nacht TAXIBEDRIJF H. KNECHT Zoeterwoude-Dorp - tel. 01715-2298 WARME BAKKER JOHN TUSSEN voorspoedig nieuwjaar HOGE RIJNDIJK 89 2382 AC ZOETERWOUDE TEL 410946 ij JOHNROMIJN fl HOGE RIJNIJK 113 2 ZOETERWOUDE TEL 410143 .4 wenst clientèle, 2 vrienden 5 en bekenden een 5 voorspoedig nieuwjaar. 4 Staatsloterij. GEBR. ONDERWATER B.V. VEE-EXPEDITEURS wenst vrienden, clientèle en bekenden een voorspoedig 1980. RADIO WEST-END ELECTRO-TECHNISCH BUREAU DEN BLANKEN KERKLAAN 8 - MERODESTRAAT 6 ZOETERWOUDE - TEL. 2451-1546 wenst zijn clientèle een voorspoedig 1980. S Wenst al onze clientèlen vrienden en bekenden J een gelukkig en voorspoedig :J nieuwjaar. fl Houtskool, briketten, houtblokken voor open a haard, oude en nieuwe spoorbielzen, 2 meubelen, hardhouten gevlochten :J schuttingen, grindtegels en bouwmaterialen J FIRMA OMZICHT EN ZN. wensen clientèle en bekenden een voorspoedig 1980. B. DE JEU Wenst clientèle en bekenden een voorspoedig 1980 OMTZIGT WATERSPORT wenst alle clientèle en vrienden een voorspoedig 1980 EXPEDITIE- EN MELKTRANSPORTBEDRIJF J D. A. P. PAARDEKOOPER WEIPOORTSEWEG 57-ZOETERWOUDE TEL. 01715-1489 DEPOT: SHEL BUTAGAS 2 SHELLPROPAGAS 3 I FA. J. VAN DER POEL ZN. S WEIPOORTSEWEG 84 wenst al zijn relaties, vrienden en bekenden een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar n zee SSjp TECHNISCH BUREAU "l" Schenkelweg 5 Zoeterwoude Tel. UREAU 67-83 0I7I5-III5/ HOEN: Leonardus: Oj. 18.00 - Nj. 9 en 10.45. L Vr. Hemelvaart Oj. 19.00 oudejaarsvierlng - 11.00 euch. (d. en h. koor). Idelares: Oj. 19.30 oudejaarsoverdenking - - 11.30 euch. iwijk: Oj. 8.15. 10.00, 18.- (Avondmis met 19.00 Oj. Lof. Nj. 8.30, 10.00 hoogmis. 18.00. Antoniua van Padua: Oj. 19.00 gebedsdienst - 11.00 viering met zang. Petrua: Oj. 19.00 oudejaarsdienst met kinder- sr, Nj. 9.30, 11.00 hoogmis. L Vr. Onbevl. Ontv.: Oj. 19.00 pl. oudejaarsvle- ig (gemengd koor) - Nj. 10.45 hoogmis. 12.15. idkatholieke Kerk; geen opgave. Midi -30 en Huishoudelijke artikelen storing-onderhoud van automatische gas- en oliestookinrichtingen erkent installateur gas-, water en elektro techniek. MEVR. v.d. DRIFT AGENTE ..LEIDSE COURANT" wenst lezers, vrienden en bekenden een Z.N. FIRMA VLASVELD DAGELIJKSE BODEDIENST n HAZERSWOUDE, ZOETERWOUDE, LEIDERDORP, LEIDEN 9 ORANJELAAN 2-ZOETERWOUDE TELEFOON 071-411460 wenst alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1980. CAFÉ - BAR - BILJARTCENTRUM j RIJNEGOM I HOGE RIJNDIJK46-ZOETERWOUDE I i de heer en mevrouw Heemskerk .1 jj; wensen al hun clientèle, vrienden en bekenden i een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. VARKENSHANDEL J. C. ZWETSLOOT wenst al onze vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. HAFLO MANEGE wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig en ruiterlijk 1980 toe FAM. DE JONG HOGE RIJNDIJK 22. ZOETERWOUDE TELEFOON 071-410236 Bij de wisseling van het jaar willen wij hierbij onze afnemers en medewerkers en bekenden de beste wensen voor het jaar 1980 toewensen TUSSEN VEEVOEDER HOGE RIJNDIJK 103 - ZOETERWOUDE TELEFOON 071-110238 071-410452 FA. VLASVELD Th. C. de BOER HOGE RUNDIJK 175 ZOETERWOUDE EXPEDITIE-BODEDIENST J. BERK DAGELIJKS ZOETERWOUDE-LEIDEN V.V. MET DOORVERBINDING DOOR GEHEEL NEDERLAND DEPOT ESSO-GAS wenst alle clientèle en bekenden een voorspoedig en zalig nieuwjaar ZOETERWOUDE-UITERDIJK 3 TELEFOON 1278 LEIDEN-BODEHUIS - TELEFOON 125341 TELEFOON 071-410042. HANDEL IN KRUIDENIERS- EN TABAKSARTIKELEN wenst abonnees, clientèle vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. wenst alle vrienden en kennissen een voorspoedig 1980 AUTOBEDRIJF „DE MUSKADEL" J. V.D. POEL WEIPOORTSEWEG 34 - TEL. 01715-1480 TANK- EN SERVICESTATION VERKOOP VAN ALLE MERKEN NIEUWE AUTOMOBIELEN IN- EN VERKOOP GEBR. AUTOMOBIELEN REPARATIE VAN ALLE MERKEN PLAATWERKERIJ-SPUITINRICHTING SLOPERIJ wenst allen een Voorspoedig 1980 Aarlanderveen: Oj. 19.00 met zang. Nj. 7.30, 10.30 hoogmis. Aardam: Nj. 9.00. Alphen a.d. Rijn: H. Pius: Oj. 19.00 pl. Lof - Nj. 10.30 hoogmis. H. Bonifatiua: 19.00 Oudejaarsviering - Nj. 9.45 en 11.30. De Heilige Geeat: Oj. 19.00 gebedsdienst - NJ. 10.00 hoogmis. Boakoop: Oj.^9.00 - Nj. 10.00. Hazerswoude-Dorp: Oj. 19.00 (met jeugdkoor) - NJ. 10.30 hoogmis. Hazerswoude-Rijndijk: Nj. 10.00 eucharistieviering, dep. Het Anker: Oj. 19.00 avondmis - Nj. 10.00 hoogmis. Katwijk a.d. Rijn: 19.00 viering Oudejaar 1979 - NJ. 11.15 euch. 1980. Hoogmade: Oj. 19.30 oudejaarsvierlng - Nj. 11.15 mis met zang. dep. Rijnsburg: Oj. 10.30 oudejaarsvierlng - NJ. 10.30 mis met zang. Kaag-Abbenes: Oj. 19.00 sluiting oude jaar - Nj. 10.00 hoogmis. Langeraan 0|. 19.00 Avondmis Vita Nova - NJ. 10.00 en 11.30 (gem. koor). Leiderdorp (H. Manswording): Oj. 19.30 euch. met d. en h. koor - NJ. 10.30 euch. Leimuiden: Oj. 19.30 - Nj. 3.30 en 11.15. USSE: Agathakerk: Oj. 19.00 oudejaarsviering Nj. 10.30 Nieuwjaarsviering. Poelpolder Oj. 19.00 Oudejaarsviering - Nj. 11.30 Nieuwjaarsviering. Mariakerk: Oj. 19.15 Plechtig Lof met Te Deum - Nj. 10.00 hoogmis (dames, heren en jongeren), 11.45 (géén mis om 8.30). H.H. Engelbewaarders: OJ. 19.00 viering uit dank baarheid bi] sluiting van het jaar In concelebratie; NJ. 9.30, 10.30 hoogmis. Nieuwkoop: Oj. 19.00 - Nj. 9.00 hoogmis. 10.45. Nieuwveen: Oj. 19.00 - Nj. 11.00. Nieuw-Vennep: Oj. 19.00 oudejaarsvierlng - NJ. 11.00 hoogmis. Noorden: OJ. 19.00 - NJ. 9.00, 10.30 hoogmis. Noordwijk-BInnan: OJ. 19.00 - NJ. 10.00 hoogmis. 11.30. Noordwijk a. Zee: 0|. 19.00 NJ. 10.00. NOORDWIJKERHOUT: St. Victor OJ. 19.00 euch. (met d. en h. koor). Nj. 9.30, 11.00 Hoogmis met d. en h.koor. St. Jozef: 19.00 euch. met dameskoor - NJ. 10.00 hoogmis met gem. koor, 11.30 euch. met samen zang. Oegatgeesh St. Willibrord: OJ. 19.00 oudejaarsviering - Nj. 12.00 nieuwj.viering. Bonaventura: OJ. 18.30 euch.vlerlng Ned. - NJ. 9.00 euch. Ned., 11.00 euch. latijn. Oud Ade: OJ. 19.30 avondmis- Nj. 8.30 avondmis, 10.30 plechtige mis. Oude Wetering: OJ. 19.00 avondmis - NJ. 9.30 hoogmis. 11.00 laatste mis. ROELOFARENDSVEEN: Maria Presentatie: OJ. 19.00 avondmis - Nj. 9.00 en 11.00. H. Petruobanderu OJ. 19.00 Nj. 9.30 hoogmis, 11.00, 12.15. Rijpwetering: OJ. 19.00 avondmis (gemengd koor) - Nj. 9.00 Hoogmis met herenkoor, 10.30 met kindo ren en Jongerenkoor. Sassenheim: OJ. 19.00 oudejaarsvierlng - NJ. 11.00 hoogmis. Voorhout: OJ. 19.00 oudejaarsvierlng Nj. 9.00, 10.30 en 11.45. VOORSCHOTEN: St.-Laurentiua: OJ. 19.30 oudejaarsvierlng - NJ. 11.30 euch. met zang. aula N. Hofland: NJ. 11.00 euch.vlering. Warmond: OJ. 19.00 avondwake - NJ. 10.00 hoog mis. 11.30. Woubrugge: NJ. 10.00 met samenzang en orgel. Zevanhovan: OJ. 19.00 NJ. 9.00, 10.45 gez. Hoog mis. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK: Meerburgparochie: OJ. 19.00 oudejaarsvierlng mei dames- en herenkoor, NJ. 11.00 nieuwjaarshoogmis. Idem. (na afloop kerkelijk cafó). ZOETERWOUDE: SL Jan: OJ. 19.30 mis met zang - NJ. 9.30 hoogmis» Chr. Dienaarkerk: Oj. 19.00 mis met zang - NJ. 10.00 Idem. IDEN: Hervormde Gemeente: •oglandse Kerk: OJ 19.30 uur ds. nnekoek; 1.1.45 uur Oecum. Stu- ntendienst. irekerk: Oj 19.30 uur dr. Meyers, iranathakerk: Oj 19.30 uur ds. Van ihterberg; Nj 10.30 uur. Nieuwjaars- eenkomst. trenwijk: Nj 11.15 uur zr. Frederika eyer en ds. Van Leeuwen, 'thlehemkerk: Nj 10.30 uur. Nieuw- trsbijeenkomst. vrijdingskerk: Oj 19.30 uur ds. agenvoorde. edeskerk: OJ 19.30 uur ds. mw. De !y-Meulendijk. Wallone: Oj 19.00 uur pasteur iraformeerde en andere kerken: liderkerk: Oj 19.30 uur ds. Sytsma; 10.30 uur ds. Sytsma. trakerk: Oj 19.30 uur ds. Hortensi- L Nj 10.30 uur ds. Hortensius. Ie Vestkerk: Oj 19.30 uur ds. kilstra. iranathakerk: Oj 19.30 uur ds. Van hterberg. vrijdingskerk: 19.30 uur ds. Riet- ds. Wagenvoorde, oenhoven: Oj 19.30 uur ds. rdoorn; Nj 10.30 uur ds. Verdoorn, ref. Gemeente: Oj 19.30 uur ds. ogaard; Nj 10.00 uur ds. Boog- rd. Chr. Geref. Kerk: Oj 19.00 uur stu dent v.d. Heuvel, Apeldoorn; Nj 10.00 uur idem. Geref. Kerk Vr.: OJ 19.30 uur en Nj 10.00 uur ds. Gootjes. Doopsgezinde en Rem. Kerk: Oj 19.00 uur ds. Meyering, Oudejaars- AARLANDERVEEN: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur, Oude jaarsdienst; Nj Geen dienst. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Verwey; Nj 10.00 uur dr. Van Oeveren. Rijns burg. Chr. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur Dienst des Woords; Nj 9.30 uur idem. TER AAR: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur ds. Klein Kranenburg; Nj 10.00 idem. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur en Nj 10.00 uur ds. Bezemer. Maranathakerk: Oj 19.30 uur drs. Vree; Nj 10.00 uur idem. Baptistengemeente: Oj 19.30 uur ds. Koekkoek. i NJ 10.00 ALPHEN a/d. RIJN: Herv. Gemeente: Opstandingskerk: Oj 19.30 uur ds. v.d. Heiden. Adventakerk: Oj 19.30 uur ds. Bo- gers. Kruiskerk: Oj 19.30 uur dhr. Goed hart. ALPHEN-NOORD RIDDERVELD): Herv./Geref. diensten: Goede Herder: 19.30 uur ds. Van Santen. Nj 10.00 uur ds. Mulder. De Bron: 19.00 uur ds. v.d. Ree; Nj 10.00 uur ds. Mol. Sionskerk: Oj 19.30 uur uur ds. Ouwendijk. Oudshoornseweg: 10.00 uur ds. Oort. BODEGRAVEN: Herv. Gam.: Dorpskerk: Oj 19.30 uur ds. Droo- gers; Nj 10.00 uur ds. Droogers. Salvatorkerk: Oj 19.30 uur ds. Rich ter; Nj 10.00 uur ds. De Vreugd. Bethlehemkerk: Oj 19.30 uur ds. De Vreugd: Nj 10.00 uur ds. Richter. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. 't Hart; Nj 10.30 uur Dienst. BOSKOOP: Herv. Gem.: Dorpskerk: Oj 18.30 uur ds. Stelwa gen; Nj 9.30 uur ds. Omta. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Omta; Nj 10.00 uur ds. Omta in Herv. Kerk. Chr. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Van Langevelde; Nj 9.30 uur idem. HAZERSWOUDE: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur en Nj 10.00 uur ds. Geertsema. HOOGMADE: Herv. Gemeente: Oj (OUDSHOORN- 19.30 uur, Oudejaarsdienst dr. Van Vliet. KATWIJK a/d. RIJN: Herv. Gemeente: Dorpskerk: Oj 19.30 uur Dienst. Ontmoetingakerk: Oj 19.30 uur ds. Gebraad. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Vrolijk; Nj 10.00 uur ds. Vrolijk. KATWIJK AAN ZEE: Herv. Gemeente: Nieuwe Kerk: Oj 19.30 uur ds. Vroegindewey; Nj 10.00 uur ds. Schuurman. Ichtuakerk: Oj 19.30 uur ds. Van Roon. Pnielkerk: Oj 19.30 uur ds. Schuur man; Nj 9.30 uur ds. De Jong. Geref. Kerk: Triomfatorkerk: OJ 19.30 uur ds. Van der Horst Chr. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur en Nj 10.00 uur Oiensten. KOUDEKERK a/d. RIJN: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur en NJ 10.00 uur (gez. dienst) ds. v.d. Lin den. LEIDERDORP: Herf-Geref. Kerken: Dorpskerk: Oj 19.30 uur ds. Knorth; Nj 10.00 uur idem. Scheppingskerk: O) 19.30 uur ds. Geursen; Nj 10.30 uur idem. LEIMUIDEN: Herv. Gemeente: Nj 19.30 uur en Nj 9.30 uur Diensten. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur en Nj 9.30 uur Diensten. LISSE: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur Pau- luskerk, 19.00 uur ds. De Gelder; NJ Dorp 10.30 uur ds. t Hooft. Geref. Kerk: Oj 19.00 uur ds. Den Hengst. Hoofddorp; Nj 10.30 uur Sam. in Salvatori. Chr. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Van Dijken; Nj 10.00 uur idem. Geref. Gemeente: Oj 19.00 uur ds. Hakkenberg; Nj 10.00 uur idem. Geref. Kerk Vr. BV Salvj Oj 18.30 uur ds. Schuurman NIEUWKOOP: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur ds. Bronsgeest; Nj 10.30 uur idem. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Van Houten, Aalsmeer; Nj 9.30 uur Dienst. NIEUW VENNEP: Herv. Gem.: Oj 19.00 uur en Nj 9.30 uur ds. Goverts. Geret. Kerk: Oj 18.30 uur ds. Wijn gaarden; Nj 10.00 uur Dienst (in De Rank). Chr. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur en NJ 9.30 uur ds. Visser. NOORDWIJK: Herv. Gemeente: Oj Voorstraat 19 dr. Jansen. Hoofdstraat 19 ds. Keuning, De Rank 19 ds. v. Wingerden; Nj Ver enigingsgebouw Buurthuis. Hoofd straat 10.30 uur ds. Warnink, Och tendgebed. Geref. Kerk: zie Herv. opgave. RIJNSATERWOUDE: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur ds. De Kruit. Chr. Geref. Kerk: Oj 17.30 uur ds. Bouw; Nj 9.30 uur Dienst des Woords. RIJNSBURG: Herv. Gemeente: Grote Kerk: Oj 19.30 uur Dienst. Bethelkerk: Oj 19.30 uur Dienst. Geref. Kerk: Immanuelkerk: Oj 19.30 uur ds. Baaijen; Nj 10.00 uur idem. Maranathakerk: Oj 19.30 uur ds. Damsma. OEGSTGEEST: Herv. Gemeente: Gem. centrum: OJ 19.00 uur mw ds. Visser; Nj 10.30 uur ds. Sasse, Nieuwjaarsbegroeting. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. Vegter. Geref. Kerk Vr. BV: Oj 19.00 uur dhr. Van Dam, Driebergen. OUDE WETERING: Herv.: Gemeente: Oj 19.00 uur ds. Vos en Lalleman, gemeensch. dienst; NJ 10.00 uur ds. Jaspers en Focks, ge meensch. dienst. Geref. Kerk: 10.00 uur zie Herv. op gave. SASSENHEIM: Herv. Gemeente: Oj 19.30 uur ds. v.d. Meer; Nj Aula 10.00 uur ds. v.d. Meer. Geref. Kerk: OJ 19.30 uur ds. Baas; Nj 11.30 uur idem (Morgengebed). Chr. Geref. Kerk: Oj 18.00 uur ds. Biesma, Hillegom. Ned. ProL Bond: Geen dienst VOORSCHOTEN: Herv. Gemeente: Dorp Oj 19.30 uur ds. Meyering, Aula Oj 19.30 uur ds. v. Leusden. Geref. Kerk: Oj 19.00 uur ds. De Zwart; Nj 10.30 uur ds. De Zeeuw. WARMOND: Herv. Gemeente: OJ 19.30 uur ds. Tonkelaar; Nj 10.30 uur Begroeting Trefpunt. WASSENAAR: Herv. Gem.: Dorp Oj 19.30 uur gemeensch. dienst; NJ 10.00 uur dienst en ree., Messias- kerk: Oj 19.30 uur ds. v. Zanten; Nj 10.30 uur Receptie. Geref. Kerk: Dorp: O) 19.30 uur ds. v.d. Meulen; Nj 10.00 uur idem.. Zuid: Oj 19.30 uur gez. dienst (Geen dienst Kievitskerk). WOUBRUGGE: Herv. Gemeente: O) 19.30 uur ds. Bouman. Heerde; Nj Gez. dienst In Geret. Kerk. Geref. Kerk: Oj 19.30 uur ds. v.d. Zwaan; Nj 10.00 uur idem. ZEVENHOVEN: Herv. Gemeente: OJ 19.30 uur ds. Nl- colaï; Nj 10 uur ds. Nicolaï In Geref. Kerk. Geref. Kerk: Zie herv. opgave. ZWAMMEROAM: Herv. Genu Oj 19.30 uur ds. Haak- Geref. Kerk: N| 10.00 uur ds. Knot- ters. Oudewater.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 21