LEIMUIDEN i LEIDERDORP 198°. NIËUWE-WETERING NOORDWIJKERHOUT 'T BAKKERSWINKELTJE H. PARMENTIER KLEERMAKERIJ HEREN- EN DAMESMODE EN CONFECTIE DORPSSTRAAT 21 TEL. 01721-6184 TH. C. v. BERKEL AANNEMERSBEDRIJF Wenst clientèle en vrienden voorspoedig 1980 H. V. KOUWEN V.D. VELDENWEG 69 BOUWBEDRIJF P. W. DE GRAAF B.V. LEIMUIDEN BURGEMEESTER BAKHUIZENLAAN 42-44 TELEFOON (01721)818 wenst al onze relaties, vrienden en bekenden voorspoedig 1980 CAFE „RUIMZICHT" P.SMIT LEIMUIDERDUK 377 TEL. (01721)-8108 NIEUW VENNEP (HAARLEMMERMEER) Wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1980 Fa. ARN. HEUZEN&Zn. ERKEND INSTALLATEUR HANDEL IN RADIO- EN T.V.-TOESTELLEN W. v.d. VELDENWEG 29 TEL. 01721-8126 wenst clientèle en bekenden een voorspoedig 1980 C. AX en Zn. wenst alle vrienden en cliënten een voorspoedig 1980 SALON JACQUES VAN VEEN Al onze cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1980 BLOEMISTERIJ-TUINCENTRUM W. J. STRAAFHOF AUTOBEDRIJF G. v.d. BOON B.V. BILDERDAM 16 TEL. 01721-8142 Wenst al onze relaties en bekenden voorspoedig 1980 speef DORPSSTRAAT 100 LEIMUIDEN TEL. 01721-8800. TANDTECHNISCH LABORATORIUM C.D.M. VAN BERGE HENEGOUWEN KUNSTGEBITTEN - REPARATIES Al onze clientèle en bekenden een voorspoedig J. VAN MUYEN BOUW- EN TIMMERBEDRIJF I J BURCHTPAD 5 3 2352 TK LEIDERDORP 5 TEL. 890256 J AUTO SERVICE JOS VAN DER MEER LOONWERK- FOURAGE- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR. LOS VOORWEG 27. NIEUWE WETERING TEL. 01712-8879 TEL. 01713-4135-2485 wenst clientèle en bekenden voorspoedig 1980. KLASSIEKE EN ANTIEKE MEUBELEN FRANS PLAIZIER DE KEMPENAERSTRAAT 22. OEGSTGEEST TEL. 152639 wenst clientèle een voorspoedig 1980. WONINGINRICHTING FA. F. PLAIZIER TERWEEWEG 54 KEMPENAERSTRAAT 43 OEGSTGEEST - TELEFOON 152082 A. G. OLIJERHOEK ELECTRO-TECHNISCH INSTALLATEUR LEIDSEWEG 1 - OUD-ADE alle bekenden een zalig en voorspoedig 1980. FIRMA WED. A.L. SCHRIJVERS G.B. v.d. FITS :}f Clienten. vrienden en f bekenden Z.N. J Clientèle en bekenden h 2 voorspoedig 1980. JACHTHAVEN POELGEEST BV OEGSTGEEST FA. G. W. ROEST VOOR RADIO. T.V. EN K.T.V. VERLICHTING - RIJWIELEN - BROMFIETSEN HOEK LANGE VOORT KORENBLOEMSTRAAT EN VLIET N.Z. 34-35, RUNSBURG, 01718-21728. LANGE VOORT 11 FG - OEGSTGEEST 071-152855/152174 VOOR RIJWIELEN DE KEMPENAERSTR. 9 - OEGSTGEEST 071-150901. bloemendaal bvl TEL. 071-410377 BEUK BANKET B.V. BEUK FRISGEBAK B.V. BEUK SUPERMARKT B.V. Nieuw vanaf 1 oktober Voorhout en omstreken RIJSCHOOL „BRAMA" Fa. L.J. van KLINK SOCIËTEIT VENNEMEER LEIDSEWEG 36 wenst familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1980. J.P.J. v.d. GEEST BOEKHORSTERWEG 10 CASTREUR EN VEEVERLOSKUNDIGE Wenst al zijn clientèle, vrienden en bekenden een zalig en voorspoedig 1980. C. v.d. GEEST LEIDSEWEG 30. OUD-ADE HANDEL IN ZUIVELPRODUKTEN wenst clientèle, vrienden en kennissen een zalig nieuwjaar. Jac. BIEMOND JULIANALAAN 48 - OE KAAG TEL. (02524) 244 POSTGIRO 3566587 ULJEE wenst alle clientèle vrienden en bekenden een zalig nieuwjaar R.HARTOG ZWARTEWEG 3 KLEIN WARENHUIS wenst clientèle, vriende JACHTWERF „POELMEER" GEBR. WILLEMS J. P. van SEGGELEN VEEHANDEL BOEKHORSTERWEG 16 Alle geachte clientèle vrienden en bekenden zalig nieuwjaar. J.J. v.d. GEEST

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14