m leraar/lerares vr 7 werk? TEUTTE REPG0 tod JACHTSCHILDERS JACHTTIMMERLIEDEN JONGENS medewerker cursistenbegeleiding administratief medewerkster (paramedisch VAK4NTIE=*<, VRIJE TIJD Uk JfcV-VAi «limburg# a camping- 'caravans® noord- 'brabant® 4 «watersport# tet Ie chat HH—Ééai Notaris Mr. J. Schijffelen OPENBARE VERKOOP De Nagtegaal Luba vraagt met spoed: LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGII WILHELMUS ADRIANUS ONDERWATER op de leeftijd van 80 jaar. Wij zullen voor hem bidden tijdens een Eucharis tieviering, welke wordt gehouden op zondag 30 december a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op maandag 31 december a.s. om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar. Na een langdurige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken, is heden van ons heen gegaan mijn lieve vrouw, onze zuster, schoonzus ter en tante WILHELMINA MARIA HAAGEN- VAN SCHIE op de leeftijd van 66 jaar. 2252 XN Voorschoten, 28 december 1979 Wijngaardenlaan 22. Geen bezoek aan huis De overledene Is opgebaard In een der rouwka mers van het ziekenhuis St. Antoniushove. Burg. Banninglaan 1 te Leldschendam. Bezoek van 16.00 tot 18.00 uur. Avondmis dinsdag 1 januari a.s. om 19.30-uur in de kapel van het ziekenhuis St. Antoniushove. De gezongen H. Mis van Requiem zal worden op gedragen op woensdag 2 januari a.s. om 11.00 uur In de Moeder Godskerk, Baron Schimmelpen- ninck van der Oyelaan te Voorschoten waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Rosenburgh, aan de Rosenburgherlaan. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Voor de vele blijken van hartelijk medeleven be toond bij het overlijden van onze geliefde vader en opa ALBERTUSJOHANNES ANTHONIUS BIJLEMEER weduwnaar van Geertruida H. Vork betuigen wij u allen onze oprechte dank. Langeraar, december 1979. De praktijk van H. P. VELDHUYZEN ARTS zal m.i.v. 2 januari worden voortgezet door J. RUS HUISARTS Praktijk: Middelstegracht 129 (Wijkgebouw). Woonhuis: Middelstegracht 131. Telefoon: 13.25.00. Spreekuur: 7.45-9.00 uur, 13.00-14.00 uur. LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES Trein: 30 mei - 7 juni; S - 16 sept.; 12 - 19 okt. Vliegtuig: 31 mei - 6 juni; 9-15 sept.; 12 - 17 okt. Gratis folder (na 15/1) bij: L.B.L. Breedestraat 13 Maastricht Tel. 043-15715 Bij de REPGO-Instituten, te weten het Radiobiologisch Instituut, het Instituut voor Experimentele Gerontologie, en het Primatencentrum van de Gezondheidsorganisa tie TNO te Rijswijk, wordt onderzoek verricht in het be lang van de volksgezondheid. Voor de verzorging van onze dieren zoeken wij thans LEERLING-DIERVERZORGSTERS en LEERUN6-DIERVERZ0RGERS Als u: graag met dieren werkt (ratten, muizen), begrijpt dat voor sommige medische onderzoekin gen het werken met proefdieren noodzakelijk io, niet meer partieel leerplichtig bent (dit i.v.m. de aard van de werkzaamheden). Dan: Kunt u bij voorkeur schriftelijk een sollicitatiefor mulier aanvragen bij de afdeling Personeelszaken van de REPGO TNO, Lange Kleiweg 151, 2288 GJ Rijswijk onder vermelding van de letters D/Br/14 op brief en en veloppe. Rouwkamers tc Leiden en Wassenaar Transporten in binnen- en buitenland Begrafenissen-Crematies luwkamers tc Lcidi ansporten in binnc Leiden. Willem de Zwijgerlaan I79 Postbus432. 2300 AK Leiden, telefoon 071 - 14 26 44* Wassenaar. Deijlerwcg 127, telefoon 01751 - I 24 36 Katwijk. Jan Tooropstraat 20. telefoon 01718 - 7 55 75 Voorschoten, Hyacinthstraal 7. telefoon 01717 - 59 85 Gevraagd: en en die hiervoor opgeleid willen worden. Nadere inlichtingen: tel.: 01729-8120 (overdag) tel.: 01729-8490 ('s avonds). WOUBRUGSE JACHTWERF G. VAN WIJK EN ZOON Woubrugge, B. Hosangweg 60. "*AUT0- EN TRUCKVERHUUR St A»gten»tr«at 10-14 Lelden - Tel. 071-125709-153627 De Leidse Onderwijsinstellingen verzorgen ruim 400 schriftelijke en schriftelijk/monde linge opleidingen op een breed onderwijster rein. Daartoe beschikken ze over een doelmatige administratieve en produktie-organisatie waarin ongeveer 400 medewerkers een taak vinden. Binnen dit administratieve gebeuren nemen de cursistensecretariaten een belangrijke plaats in. Voor één van deze secretariaten zoeken wij op korte termijn een (leeftijd 21-23 jaar) Hij zal binnen het secretariaat een zelfstan dige taak gaan vervullen, die onder meer be staat uit contacten met cursisten d.m.v. cor respondentie en telefoon, met bijbehorende administratieve werkzaamheden. De funktie biedt voor een enthousiaste mede werker alle kansen om zich verder te ont plooien. Als basis daarvoor is een opleiding op HAVO- niveau gewenst. De juiste kandidaat beschikt over goede con tactuele eigenschappen en is in staat zelfstan dig te corresponderen. Ter ondersteuning van de administratieve be geleiding vragen wij voor dit secretariaat een (leeftijd: 18-23 jaar) Een MAVO-diploma en typevaardigheid zijn gewenst. Belangstellenden wordt verzocht hun schrifte lijke sollicitatie te richten aam de afdeling Personeelszaken. leidse onderwijs instellingen Leidsedreef 2. Postbus 200 2350 AE Leiderdorp. Telefoon: (071) 89 92 55* ADVERTEREN DOET VERKOPEN Turfmarkt 11 2312 CE LEIDEN tel 071-149745 (Administratief en (Para)medisch) Voorstraat 70 2225 ES KATWIJK tel. 01718-74044 Luba heeft ook vestigingen in: Alphen a/d Rijn, Gouda, Zoetermeer, Leidschendam, Lisse. Woerden, Vakaturelijn voor banen tel. 071-130636 Luba^G Uitzend^} Buro aJ «DRENTE# GEMEENTELIJK KAMPEERTERREIN EMMEN Ideale gezinscam ping. gelegen tussen het unieke zwembadcomplex en Emmer-Dennen (bos). Inl.: Gemeentehuis Emmen, tel. 05910-18018. Huur van caravans mogelijk. VOOR RUST- EN NATUURLIEFHEBBERS Luxe. ruime bungalows in ons park Het Zuiderveld te Gees, Z.O. Drente. Elke bungalow vrijst. op 1000 m2 eigen grond, v.v. T.V., C.V en zeer luxe inrichting, Fac kinderzwembadje, speeltuin, winkel en receptie. Het park sluit aan op 1200 ha bos en heide. Het gehele jaar geop. Ook weekeindverhuur. Vraagt kleurenfolder bij: Het Zuiderveld Recreatief Beheer B V.. Witte Menweg 4a. 7917 TK Geesbrug. Tel. 05249-350. GEES (DRENTHE) Te huur In park „Het Zulder- -y.,v»s veld", zeer luxe stenen 4- en 7-persoons bunga- trrw' ■nil lows met c.v. en t.v. Op het park kinderbad, speel- sT* tuin, sportveld en winkel. Aangrenzend 1200 ha «OVERIJSSEL# Bondshotel Stevens Broekhem 33-35, Valkenburg aan de Geul. De deur naar uw ge slaagde vakantie staat In ons familiehotel voor u open met gezellige en huiselijke sfeer, volledig pension v.a. 45.- p.p.p.d. Uw gastheren zijn: K. Veenstra en W. C. Westerhof. Tel. 04406-12348. WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN TOEI HULSBERG PENSION VAN NEER fam. pension, grenst aan Val kenburg. Mooi uitzicht, eigen parkeerplaats, prima keu ken, c.v., kinderzwembad, speeltuin en zonnig terras. Voll. pens. 32.50. Log. met ontbijt 20,- p.p.p.d. incl. Kinderen en groepen RED. Vr. prospectus. Kllmmener- weg 8, Hulsberg. Tel. 04405-1646. Kom naar bungalowpark "Het Roe kenbosch" midden in de bossen te Blitterswijck. Riante 6-persoons bun galows met CV,open haard,kleuren tv. Eigen restaurant/bar.bowling,overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,kinderboerderij etc. Ruimte en rust tegen aantrek kelijke laagseizoentarieven.Voor boekingen of kleurenbrochu- re: Bel: 070-86.02.08 of 04784-1841 - Parkweg 11. Voorh»- DEN HAM 6-10 pers. vak.hulsjes, rustig gelegen, vrij voor 19/7 na 2/8. Klelnjan. Ommerweg 45. Tel. 05495-1214. «GELDERLAND# CAMPING OE GOUDSBERG. Lunteren 08388 - 2386/2027. Vrije recr. o.a. verw. zwemb. kleuterb., speelt, trampoline's, sport- terr. Tevens manége, midgetgolf en nieuw tennisp. Ook seizoen- pi. m. w. en c. aansl. NU RESERVEREN VOOR 1980. Clds Voor Vakantie en vrije tijd 1980 Hotels-Bungalows Campings Arrangementen aan vraag deze nieuwe gids aan bij: |V\U StreekWV-ZuldwestVeluwe KyJ Postbus234,671C BE EDE Cf bel: 08380 - 1 44 44 Hotel Vermeulen-Valkenburg Strabeek 18, Houthem. tel. 04406-40675. Alle kamers bad/dou che en toilet en een lift. Tuin - zwembad - zonnebank. m WADDEN a EILANDEN Texel: Vakantiecentrum „Denneoord". Fam. v.d. Berg, Postbus 12. Verhuur ZOMERHUISJES Camp.terr. tel. 02220-2423 b.g.g. 3011 Aangeb.: mooie ZIT- EN SLAAPKMR. m. voll. pension. 1 min. van bos en dorp (zeer gesch. voor oudere mensen). Prima verzorging. Zeer goede ref. In Lunteren 08388-3694, Hil- legondaln. 2. BAARLE NASSAU Vakantieoord DE STEPPE. Vak.bung. te huur. In bosr. omg. met c.v. ook w.e. en op jaarbasis. Tel. 04249-246. REKREATIECENTRUM PATERSVEN - Familie- camplng/Recreatleverz. (hoogseizoen) SEIZOEN/ VAKANTIEPLAATSEN (elektra, water, riolering) VAKANTIEBUNGALOWS (6/8 personen) Openlucht TERRASSEN CAMPING GULPERBERG-PANORAMA. Met zwembad, recreatie-centrum, restaurant, speeltuin, vo gel- en apenpark. Gelegen op de zuidhelling aan de Gul- perberg, schitterend uitzicht over de omgeving. Reser veer nu uw campeerplaats voor 1980. Nog te huur voor 12/7 en na 26/7 4-, 5-, 6-pers. caravans. Vraag folders: Postbus 54. Gulpen, tel. 04450-2330 b.g.g. 043-623240. CASCO'S: RIANTE KRUISERS, van 7 tot 14 m. Motorsallers. dubbel-knlkzelljachten. Tevens BOUWPAKKETTEN. JACHTWERF „DE GANTEL", Achterlaantje 7 in De Lier. Tel. 01745-3263 b.g.g. 01740-27098. cm^mc CARAVANS met voortent, koel r\ kast en reserve wiel. Tel. 08870-4844 Postbus 81 - 6650 AB DRUTEN Schitterende vakantiewoninge 'Z* in: BÉLGIË DUITSLAND SPAN, FRANKRIJK LUXEMBURG Postbus816650AB Druk Telefoon 08870:4844 Goedkope ruime app. met c.v. „FERIENPARK LANGEN", 40 ,e van Ned./Duitse grens. Zeer geschikt voor gezinnen i kind.; zwemb., speelt., ligweiden. Recr. ruimte, solari t Tel. 09-4959041480. Ned. bedrijfsleiding. Ik. zal EIFEL - SAUERLAND - SCHWARZWAL D - LUXEMBu4' LONDEN Van Fraassen London Favorite Tours. v.a. 255.— Inkt. o\ tocht Vlissingen—Sheerness. transfer naar Londen en 3 nachten logies met ontbijt In het London Ryan Ho e" Verder keus uit Olau Line Specials. London Disco Tours en van Fraassen Minitrips London. Ook Zuid-En land arrangementen. Boot-, vlieg- en eigen auto-toi Vraag ons programma bij Uw reisbureau of wendt u ien REISBUREAU VAN FRAASSEN Paul Krugerstr 21. 4382 MA Vlissingen. tel. 01184-17710. ens jaa PALTHOR HOLIDAYS Vakantie cottages, bungalows en appartementen* te huur in de mooiste streken van Engelant 1 Schotland en Wales. Inl. en brochure: Van Nijenn deweg 893, 1081 BH Amsterdam. Tel.»020-442161 je UW VAKANTIE IN HET ZONNIGE FRANKRIJK Huur een zeer luxe 4 of 6 pers. vrijst vilLje of bungalow in ons nieuwe 33 ha grote v lapark LE CHAT te Ecuras. prov. Charenl -. miclden Frankrijk. De Charenta, de moois P 1 prov. met 2600 zonuren per jaar is slech ite 925 km van Utrecht verwijderd, waarvi 800 km autosnelweg. Het paVk beschi over een eigen meer, groot zwembad, te f? nisbanen, mini-golf, kinderbad, restaurai )T" supermarkt, wasserette enz. Vraagt kle renfolder en doe. bij: REBOUW B V. V i Beumngenlaan 20, 3953 BR Maarcbergi tel. 03433-428. Te huur bij THYON 2000. WALLIS comf. 5 pers. app. In sneeuwzel gebied 150 m v. skilift. Vrij In jan. en van 23 febr, tot mrt. Tel. 01820-18381. Aan de Louise de Coligny-scholengemeenschap voor atheneum, h.a.v.o. en m.a.v.o., Kagerstraat 7, wordt gevfaagd een voor het vak: Duits, (m.i.v. 11-01-1980) 2e en 3e graads Inlichtingen worden verstrekt door de rector, de heer dr. G.A. Steffens, tel. 071 - 153647 (school) en 071 - 149651 (huis). Sollicitaties onder vermelding van vaca turenummer OND 648 omgaand te zen den aan de afdeling Onderwijs der Ge meentesecretarie, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. BIJ beschikking van de Arrondissements Recht bank te 's-Gravenhage d.d. 20 december 1979 is het falllssement van Thqdo- rus Maria Anthonius Huig- sloot, wonden te Leiden, Joh. Verhulststraat 10, zaakdoende te Leiden, Churchilllaan 2, opgeheven bij gebrek aan baten. Mr. F. B. Kloppenburg, curator Rijnsburgerweg 141 2334 BM Leiden VERHUIZINGEN in binnen- en buitenland onder garantie JANVANDUUREN MIDDELSTE GRACHT 36 LEIDEN Tel 12.54.68-12.40.60 Verwarmde bergplaats voor inboedels te Lelden is voornemens op de maandagen 7 en 14 januari 1980 telkens om 16.00 uur in het Venduhuis der Notarissen te Leiden aan de Hogewoerd 144 over te gaan tot de De veiling geschiedt ingevolge art. 1223 B.W. Bezichtiging op 2. 3, 8 en 10 januari telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Het pand wordt ontruimd opge leverd bij betaling der koopsom. Deze betaling moet plaatsvinden uiterlijk 14 februari 1979. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde notaris Mr. J. Schijffelen, Burggravenlaan 1, Leiden (tel. 12.00.41 en 12.06.14). VOOR st.OTc^ RESTAURANT-BAR Gooweg 48, Noordwijkerhout Telefoon 01719-12196 Traditioneel nieuwjaarsdiner MELOENCOCKTAIL met GARNALEN WILDSOEP KALFS ENTRECÖTE PUDDING RUBANNEÉ KOPJE KOFFIE per couvert 55,- Gaarne zien wij uw telefonische reservering na 3 uur 's middags tegemoet UITSLAG KERSTL0TERI\ van de Lodewijksgroep Hoofprijs 2201 426— 701 97 1001— 1004— 156 2796 2835 26 2885 3218 36! 3725 3977 39 r Inl. Tel. 071-123772. A-verpleegkundige secretaresse terminaliste voor de middagen MK 82 typiste typistes Een nieuwe avondjurk voor ek Nieuwjaarsavonque Avon maakt het mogelijk, Mevrou^er Via de verkoop vanschoonheids- produkten, in uw omgeving, ais u er zin in hebt. Een goel^ bijverdienstenen e« j{ leuke bezigheid bovendien. Geinteresseerd?Stui ons de bon op naar" Avon Benelux b v., Herengracht 418. 1017 BZ Amsterdam vla de Turfmarkt 11 w onions Uitzend Vakaturelijn voor banen tel 071-130636

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8