Olympische Winterspelen uitgebreidop T. V. en radio Ingrid Bergman als opbloeiende tandartsassistente w a TERUGBLIK hou t1 het l scherm in het oog TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE ZONDAG TELEVISIE MAANDAG RADIO VANDI RADIO MORGEN RADIO MAANDAG )r RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGINA Het Ned. Ijshockeyteam dat met de beste voornemens bezield naar de Olympische Winterspelen gaat. Van onze radio- en T.V.- redactie HILVERSUM NOS-T.V. zal van de Olympische Winterspelen 1980, die van 13 tot en met 24 februari in Lake Placid in de Ver. Staten (in het noordoosten van de staat New York, niet ver van de Canadese grens) worden gehouden, - in onge veer 35 reportages, in totaal circa 51 uur omvattend - verslag doen. Deze reportages zullen - met enkele uitzonderingen - doorgaans in de na middag en vooravond en na afloop van het avondprogramma worden uit gezonden. Er wordt naar gestreefd de schaatsreportages in principe zoveel mogelijk rechtstreeks over te nemen, iets wat in ieder geval geldt voor en kele van de door Nederland te spelen ijshockeywedstrijden, die door het '•tijdsverschil van zes uur rond het middernachtelijk uur op het scherm komen (de wedstrijden Nederland- Rusland, Nederland-Japan en Neder- land-Polen.) Van de overige 's avonds te spelen ijshockeywedstrijden (al thans van de belangrijkste ontmoetin- ~~gen) worden de volgende middag sa menvattingen uitgezonden. Aangezien de eerste ijshockeywed strijden al op de dag vóór de opening van de spelen plaats vinden, is de eer ste uitzending eveneens op die dag (een samenvatting van de wedstrijd Nederland-Canada). (Deze uitzending wordt in de vooravond - van 18.00 tot 18.30 uur Ned.I - nog voorafgegaan door een samengevatte schaatsrepor- tage van de wereldkampioenschappen sprint in West Allis). Een samenvat ting van de wedstrijd Zweden-Ver. Staten wordt op woensdag 13 februari vóór de rechtstreekse reportage van de openingsceremonie uitgezonden. Van de sluitingsceremonie, die in de late avond van zondag 24 februari plaats vindt, volgt de volgende mid dag een samenvatting. Ten aanzien van het kunstrijden wordt met samenvattingen volstaan omdat deze wedstrijden steeds om half twee 's nachts Nederlandse tijd beginnen. Hoogtepunten uit de mid daguitzendingen worden steeds sa mengevat in de late avonduitzendin gen. Dagelijks zijn er ook z.g. unilaterale uitzendingen, programma's die speci aal voor Nederland door het NOS-te- levisieteam worden verzorgd en die achtergrondinformatie, interviews e.d. bevatten. De Nederlandse televisie-equipe on der 'leiding van Martijn Lindenberg bestaat uit Joan Haanappel (die repor tages van het kunstrijden van com mentaar voorziet),Herman Kuiphof (skiën). Mart Smeets en Leen Pfrom- mer (schaatsen), Frans Henrichs en Hans Kiviet (ijshockey) en Kees Jans- ma (skispringen, eveneens ijshockey en verder algemene verslaggeving). Henrichs neemt bovendien de bob sleereportages voor zijn rekening. Voorprogramma's Bij wijze van aanloop tot de Olym pische Winterspelen zendt de NOS-te- levisie ook nog een vijftal voorbe- schouwende programma's uit. Daarbij komen ook vroegere interna tionale, zowel als Nederlandse succes sen aan de orde. Uitzending op 30 ja nuari en 2 februari. Deze twee afleve ringen handelen over de Nederlandse afvaardiging naar Lake Placid, terwijl ook de situatie ter plaatse, tien dagen voor het begin van de Spelen, in ogenschouw wordt genomen. Deze programma's worden op 6 en 10 fe bruari uitgezonden. Een impressie* van het Nederlandse ijshockeyteam op weg naar Lake Placid zal het pro gramma op 10 februari completeren. 0p radio De NOS-radio zal tijdens de Winter spelen elke ochtend na het nieuws en/of de aktualiteitenrubrieken van 08.00 uur via Hilversum I een speciaal Olympisch Journaal van ongeveer tien minuten uitzenden met daarin nieuws, commentaren, interviews en nabeschouwingen van de wedstrijden. Indien er bij het schaatsen en bij het ijshockey Nederlanders zijn betrok ken, zal de NOS-radio van deze wed strijden rechtstreeks reportages (even eens via Hilversum I) uitzenden. Verder zal in de sportrubriek „Langs de Lijn" van de NOS -radio op woens dag- en op zaterdagavond en op zon dagmiddag de nodige aandacht aan de Spelen worden besteed, terwijl het zelfde het geval zal zijn in de sportru- brieken van de diverse omroeporgani saties. Het team, dat voor de NOS-radio de Winterspelen verslaat, bestaat uit de verslaggevers Heinze Bakker, Theo Koomen, Govert van Brakel en Eddy Poelmann en producer/regisseur George Tor. Aad v.d. Heuvel gaat het vanavond in zijn „Alles Is Anders-show" uitgebreid hebben over de media in het afgelopen jaar met voorop de tv. Allerlei Gooise lieden komen hierin hun zegje zeggen, maar op een gegeven ogenblik ontspint zich een debat tussen Koos (links), Mies, Willem en Aad(rechts) over de verschillende programma's. Mies be weert, dat „Telebingo" een van de beste programma's van dit ogenblik is, ofschoon anderen het een goedkoop spel met sentimenten noemen. Mies stelt ook, dat het een schande is, dat de beste programma's altijd gemaakt worden door freelance-mensen, dat die daarmee het risico nemen niet meer aan de bak te komen en dat de mensen in vaste dienst van de omroepen uit angst hun baan te verliezen alleen maar gemakkelijke programma 's maken. Wil lem valt haar bij, maar Koos Postema en aad v.d. Heuvel zijn dat niet hele maal met haar eens. Koos geeft wel toe, dat er in Hilversum door diverse mensen flink geluiwammesd wordt. De verfilming van het Bro- adway-succes „De cactus- bloem*' betekende in 1969 de jcomeback van de toen 54-ja- rige Ingrid Bergman, na vijf jaar afwezigheid in de film studio. In „de cactusbloem" jspeelt zij de rol van de tan dartsassistente Stephanie, die om haar baas uit de nes ten te helpen, met tegenzin toestemt om zo nu en dan voor diens vrouw te spelen teneinde het veel jongere vriendinnetje van de baas op een dwaalspoor te bren gen. Dat vriendinnetje wordt gespeeld door Goldie Hawn, die met deze rol van innemend dom blondje met een een Oscar veroverde. Maar al liep Ingrid Be rgman dan dat jaar die on derscheiding mis, haar ver tolking van de als rijpere vrouw nog eens opbloeiende „Cactusbloem" mocht er ook zijn evenals die van Walter Matthau als de verstokte vrijgezel, die om dit bestaan te prolongeren voorgeeft ge trouwd te zijn. Komedie- werk van de bovenste plank onder regie van Broadway- regi^seur Gene Saks. Ned. II, 20.52 uur. I vanhoe Ridder Ivanhoe helpt Rufus. ontsnappen en zorgt dat hij het Jand kan verlaten, op zoek haar het kasteel waar King Ri chard is opgesloten. Ned. I 18.59 uur. Wat is tijd? De voornaamste vraag in het "populaire wetenschappelijk "programma „Daar vraag je me wat" is „Wat is tijd?". Bij de beantwoording wordt de na druk gelegd op de natuurkun dige aspecten van het begrip Ved. I 19.25 uur. Ontvoering David moet in de avonturen- serie „Ontvoering" vechten om Catriona's liefde voor zich Willem Ruis Ned. II 19.25 uur. Vier echtparen en een panel van bekende Nederlanders* Maggie spelen allerlei spelletjes in de „Willem Ruis Show". Ned. I 20.05 uur. Alles is Anders Show In een extra lange aflevering van de „Alles is Anders Show" wordt gepraat over het tv-ge- beuren van de jaren zeventig.. Aan het woord komen o.a. Wim T. Schippers, Berend Boudewijn, Willy van Hemert, Ed van Westerloo, Mies Bouw man, Koot en Bie, Sonja Ba rend en Willem Duys. Ned. I 21.55 uur. Rita Corita verleent haar me dewerking aan de Willem Ruis Show. Mrs P. zit in de schulden en klopt bij Maggie aan. Die weet wel een oplossing. Ned. II 20.27 uur. Ajax in Ivoorkust Een verslag van een internati onaal voetbaltournooi in de tropen, waaraan Ajax deel- Ned. II 22.35 uur. Simon Carmiggelt Simon Carmiggelt vertelt uit eigen werk het verhaal „Ly- dia" uit de bundel „De rest van je leven". Ned. II 23.35 uur. Artiestencafé De verzamelnaam „Café Chantant" van het programma van Dimitri Frenkel Frank heeft bij de kijkers een ver keerde indruk opgeroepen. Daarom is de titel gewijzigd in Artiestencafé. Presentator Di mitri zal o.a. Jenny Arean, Liesbeth List, André van den Heuvel en Kitty Jansen ont vangen. Waarschijnlijk zal ook Christina Deutekom langs ko men. Zondagmiddag Ned. II 15.35 Charlie's Angles onderweg niet gestopt, dus ie mand van de inzittenden moet de dader zijn. Zondagmiddag Ned. II 16.15 uur. Berend Boudewijn Berend Boudewijn presenteert „Het programma van het jaar" in een studio vol bezoekers die allen in 1979 nieuws maakten op het gebied van politiek, sport, kunst,wereldgebeuren en amusement. Zondagmiddag Ned. II 18.00 Assortimento Het Scapino Ballet danst het ballet „Children's Corner" van Claude Debussy in een choreo grafie van Hans van Manen. Zondag Ned. I 19.30 uur. Hier Parijs Jan Brusse zal het hebben over „De grote schoonmaak van Parijs". Zondag Ned. I 19.50 uur. Wie van de drie? Herman Emmink presenteert weer het spelletje „Wie van de drie?". Zondag Ned. I 20.00 uur. Aphrodite David Collier krijgt in de thriller-serie „De erfenis van Aphrodite" iets te zien, wat hij bijna niet kan geloven. Maar het zou wel een verklaring kunnen zijn voor alles wat er gebeurd is. Zondag Ned. I 20.30 uur. Goed volk In de tv-serie „Goed volk", ge schreven door Eli Asser, maakt een blijde gebeurtenis een eind aan alle verwarring. Zondag Ned. I 21.20 uur. Ontmoetingen Willem de Ridder staat cen traal in het programma „Ont moetingen", waarin kunste naars praten over de kunst vorm die zij beoefenen. Zondag Ned. I 22.05 uur. Hollands Spoor Contact met verschillende fi guren uit politiek Den Haag. Zondag Ned. II 20.40 uur. Simplisties Verbond Koot en Bie gaan weer te keer tegen alles wat hen in de sa-I menleving maar irriteert. Zondag Ned. II 21.20 uur. Hauser Orkater Een studioregistratie van het laatste, soms lichtelijk schok kende programma „Zie de mannen vallen" van de thea tergroep Hauser Orkater, waarin een samengaan van slapstick en poëzie. Zondag Ned.II 22.10 uur. Maandagmiddag De NCRV zendt de Russische tekenfilm „Het gebochelde paardje uit, gevolgd door „Kinderen, thee en olifanten" en de Deense jeugdfilm „Al fred". Maandagmiddag Ned. 114.00 NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor Marokkanen 18.55 Journaal KRO 18.59 De avonturen van Ivanhoe, tv-serie 19.25 Daar vraag je me wat 20.05 De Willem Ruis Show NEDERLAND 2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Energie, 1e cyclus, les 5 VARA 18.59 Scoobie Doo, tekenfilmserie 19.25 Ontvoering, tv-serie VARA 20.27 Maggie en haar van hiernaast, tv-serie 20.52 De Cactusbloem, speelfilm 22.35 Ajax in Ivoorkust 23.05 Achter het nieuws 23.35 Simon Carmiggelt NOS 23.50 Journaal 23.55 Studio Sport DUITSLAND 1 (Region, progr.: NDR: 19.00 Aktual. 19.15 Amus.progr. WDR: 19.00 Aktu al. 19.22 Nirgendwo 1st Poenichen, tv-serie). 20.00 Journ. 20.15 lm Weissen Roess'l, tv-spel. 22.00 Lotto trekking. Aansl Journ. Daarna: Me ditatie. 22.20 Filmportret. 23.05 Der Mann, der zu Weihnachten kam (Mr. Soft Touch), speelfilm. 0.35-0.40 Journ. DUITSLAND 2 18.00 Das Haus am Eaton Place, tv-serie. 18.55 Tekenfilm 19.00 Journ. 19.30 Jongerenmagaz. 20.15 Ein Kapitel fur sich, tv-film. 22.10 Journ. 22.15 Sport. Aansl.: Lottoge tallen. 23.30 Der Kommissar, tv-serie. 0.30 Journ. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kinderserie. 18.30 Filmrepor. 19.15 Popmuz. 19 30 Infor. serie. 20.00 Journ. 20.15 Docum. film. 21.15 Filmrepor. 22.15 Gesprek. BELGIE NED. 18.00 Kleuterprogr. 18.05 Disneyland, tv-serie. 18.50 Inform progr. 19.30 Lotto: Meded. en progr overz. 19.45 Journ. 20.10 De Collega's, tv-serie. 20.45 Actual. 21.35 Progr. overz. 21.45 Sloane. politieserie. 22.35 BELGIE FRANS 18.30 Popmuz. 19.10 Region, progr. 19.30 Journ. 19.55 Dierenserie. 20.25 Irma la Douce, speelfilm. Aansl.: Journ. en sport. NEDERLAND 1 NOS 13.00-13.05 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 16.30 Voorlichtings programma Voorjaar 1980 IKON 17.00 Spreuken, liederen 17.30 Wilde Ganzen NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.30 Ruimtevaart. 1e cyclus (4) NOS 19.00 19.05 19.30 19.50 20.00 20.30 Journaal Alleen op de wereld Assortimento, ballet Hier Parijs Wie van de drie De erfenis van Aphrodite, tv-serie 21.20 Goed volk, tv-serie 22.05 Ontmoetingen NOS 22.45 Journaal NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal TROS 15.35 Cafe Chantant, gesprekken en muziek 16.15 Charlies Angels, tv-serie NOS 17.05 Studio Sport I 17.40 Sesamstraat 17.55 Uitslag prijsvraag aktie "Jaar van het Kind" 18.00 Het programma van het jaar, gevarieerd programma HU.VERBOND 20.30 Vijf minuten bedenktijd VPRO 20.40 Hollands Sppor 21.20 Op hun pik getrapt! NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 14.00 Het gebochelde paardje, tekenfilm 15.10 Kinderen, thee en olifanten 15.35 Alfred, jeugdfilm NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden HILVERSUM 1 AVRO: 18 11 Radiojourn. 18 30 TopperJl toen 20.02 Hiltermann kijkt om. 20.15 If (S) Music Showroom. 22.02 (SM NOS 0 02 (S) Nordrlng Rendez-vc (S) Take it easy. 2.02 (S) De NOS-N TROS: 18.00 (S) Licht verleerbaar 01 HEIDSVOORL.: 18.40 Franco huis. Tl 18 50 S() Popconcert. 19.30 (S) De I "C". 20.00 (S) Concert a la carte EO: 5 (S) De bijbel open. 21.20 (S) Van U zingen 21 45 (S) Laat ons de rustdag den. 22.25 (S) EO-Aktlef 22.30 Nws. J Reflector 22.50 (S) Deze week. 23.1! Zaterdagavonduur. 23.55 Nws. HILVERSUM 3 NOS: 18.03 (S) Poplijnen door de |aren NCRV. 19 02 (S) Elpee-pop top 1979. 5 Country Style 22.02 (S) Weekend-bijrir 23.02-24.00 (S) Jazztime. imbi HDTERSDM (NOS: leder hei (S) Muz. voor di pl 8.02 (S) Vroege Vogels. 9 30£ r-l U Gespreksprogramma. richt 1002 (SI Eucharist 11.02 (S) 'n Zondags p«. alledag AVRO' 12 02 (S) Muzikaal Onthjlbll •13 02 AVRO-magazine. 13.45 Mini TROS 14 02 (S) De gouden o NOS: 17.55 Meded. en uitgebreid TROS: 21.02 (S) Spec NOS: 23.02-24 00 (S) Met I gen. TROS: 0.02 (S) De na< 22.10 Zie de mannen vallen, cabaret Tussen de programma's door: Extra NOS 23.05 Journaal DUITSLAND 1 9.15 Progr.-overz. (herh.). 9.45 Culi naire serie. 10.45 Klnderprogr. 11.15 Kinderfilm. 12.00 Journalistenforum. 12.45 Journ. met Weekspiegel. 13.15 Klassieke muz. 14.05 Der Eine und der Andere,tv-spel voor kinderen. 15.05 Die Forsterchristl. speelfilm. 16.45 Vater Seidl und sein Sohn, tv-film. 17.45 Documenlaire-serie. 18..30 Journ. 18.33 Sportprogr. 19.15 Inform, progr. 19.20 Reportages. 20.00 Journ. 20.15 Die Standarte, tv-spel. 22.15 Inform, progr. 22.20 Journ. 22.25 Documentair progr. 23.25 Verhaal. 0.25 Journ. DUITSLAND 2 10.00 Progr.-overz. 10.30 Gevar. progr. 12.20 Klassieke muz. 12.45 Vrijetijdsmagaz. 13.15 Inform, progr. 13.25 Filmreportage. 13.40 Sport progr. 15.00 Der Herren der sieben Meere, tv-serie. 15.30 Journ. 15.35 Reportage. 15.45 Der Ball vom ande ren Stern, speelfilm voor de jeugd. 16.40 Jeugdserie. 17.05 Journ. 17.10 Religieus progr. 17.25 Wallenstein, tv-filmseire. 19.00 Journ. 19.10 Parle mentair nws. 19.30 Inform, progr. 20.15 Muziekprogr. 21.30 Journ. 21.35 Reportage. 20.50 Die Verurtei- lung (Osinda), Roemeense speelfilm. 0.40 Journ. GEZAMENLIJK PROGRAMMA DUITSLAND 3 NDR-WDR 16.00 Schaaktoernooi. 16.30 Muzi kaal portret. 17.15 Natuurfilm. 18 00 Kinderserie. 18.30 Tv-portret. 19.15 Muziekprogr. 19.30 Informatieve se rie. 20.00 Journ. 20.15 Reportage. 21.30 Die eweige Eva (It started with Eve), speelfilm, ca. 23.00 Filmportret. BELGIE NEDERLANDS 9.00 Open School. 9.30 Informatief progr. 10.00 Kerkdienst. 11.00 In form. progr. 12.00-12.30 Nws.overz. voor slechthorenden. 14.30 Open School. 15.00 Kleuterprogr. 15.25 Jeugdprogr. 15.50 Inform, progr. 16.20 Documentaire (herh 15.30 Discussieprogr. (herh.). 18.15-18.20 Sportuitslagen. 18.30 Kinderfilmserie. 18.35 Natuurserie. 19.25 Kleuter progr. 19.40 Meded. 19.45Journ. 20.00 Sportprogr. 20.30 Die Fleder- maus. operette van Strauss. 22.30-23.00 Journ. en Sport. BELGIE FRANS 12.00 Discussieprogr. 13.00 Journ. en weerber. 13.05 Vioolconcert. 14.00 La dame de Monscreau, tv-serie. 14.55 Tekenfilm. 15.00 Spelprogr. 17.00 Amusementsprogr, 17 56 Sportuitsla gen. 17.50 The six million dollar man. 18.45 Progr.-overz. 18.40 Kleuter progr. 19.00 Inform, progr. 19.30 Journ. en weerber. 20 00 Showprogr. 21.00 Licht progr aansluitend: The Saint, tv-serie, daarna Journaal en INFO k :hap i d< ubli e inv; S v IKON: 10.00 I IKON: 17.00 Kerkdienst. 17.58 De Ganzen. 18 00 Pentatoon. 18.30 Brood en NOS: 19.00 Radio Thuisland. 19 30 V 20.00 De Taaishow. 20.30 Vonken or as. 20.45 Onder de groene linde. Spiegel van Belgie. 21.30 Voor bllni (21.40 Gamma van Alpha en Beta. 22. zal mijn lijd wel duren). 22.30 Nws (NOS: leder heel uur AVRO: 8 02 (S) Ko de Bc 8 30 (S) Sporti I 1 02 (Sj I 12 02 (S) Hel zondagse gezicht va VARA op drie. TROS. 14 02 (S) Europa 16.02 (S) Gouwe Ouwe Club. NOS: 17.( De Nationale Hitparade. 19.02 (S) NOS-Jazz. KRO: 21.02-24.00 IVY3. D.Ui JO/ V 3 Nws. 9 02 (S) I? a. 9.55 (S) Van l€ Concertpoc m/BSUM TROS 7.03 (S) Een go< gem. 9.03 Attent op M jeugdsentiment 10 0: c£h - «oernee. 11.02 (S) tant 12.03 (S) Op. 14 02 (S) Popconcert9 16.30 e tien om kindershow. 17.02 (S) Solo, MWUCstJR ,HFO 1 9.00 Gymn v d. vrouw. 9 10 V 6C» 1 00 De werle g ,uijj eet O VERHEIDS VOORL.' - Meded.voor land- en tuinbouw. 12.30 N tnlf 12 36 Hier en nu. 13.00 Nws. 13.f1 Was led. 17.30 Nws. 17.36 H SS AVRO 7 02 (S) De Oli. how. (8.03 Radiojourn.) i-Non-Stop. 11.03 (S) Dl ISt J «e 12.03 Radiojodm I 2.08 (S) 'n Rondje voor Ne< ind. 13.57 Beursplein 5 1. (S) Showparade. 15.03 (S) AVRO's Top^de Discoshow 1979. (16.03 Radiojourn.) KRO. 7.00 Nws. 7 02 (S) A 7.02 Non-slop 8 00 Da 8.30 De plaat van het jaa Nws. 9 02 (SI Aan woorden vtfebr£ bij9 10 (S) Laudate. 10 00 iï„ Klass. pianomuz. 12.00 Nv, 'W* i?T,n sa n Henk van der Meyden liet in zijn TV privé een helderzien- ster uit Amsterdam een blik in 1980 werpen. Dat leverde een paar voorspellingen op die u en ik zonder glazen bol of zelfs gekleurde kaarten en kande laars als waarmee deze dame werkte, ook hadden kunnen doen. Er dreigt oorlog in het Midden Oosten en Verre Oos ten. Dat deed het in het afge lopen jaar ook al min of meer. Het kabinet valt alweer niet. Hoewel het het erg moeilijk heeft. Maar moeilijker dan in 1979 kan al moeilijk. Koningin Juliana blijft aan en dat stond al min of meer vast en Maggy McNeal haalt op het songfesti val niet de eerste plaats. Ook dat is al geen geheim. Wel komt ze op de zevende of acht ste en dat willen we dan nog wel eens zien. Met een buik danseres, een vuurvreetster en een beroemde clown stond Henk als het ware midden in de circuspiste. De miljoenen kijkers die hijzelf voor dit pro gramma al had uitgerekend hebben er vermoedelijk met dat lodderige oog dat tussen kerst en nieuwjaar bij de ge middelde buiskijker verwacht kan worden, naar gekeken. Op het andere net was er on danks de winterstop toch nog een echte partij voetbal, waar in zelfs Cruyff meedeed, zij het iets langzamer dan vroe-' ger, zei de verslaggever. Een en ander schopte het program ma van de NCRV nogal in de war. Een spannende afleve ring van „Geheim Comman do" en een kleurrijke zeskamp in Cortina d'Ampezzo konden ruk mge in elk geval gered word ree! Met Derrick, de Komisc iar) Frank Spencer en veel za)ani op volle toeren bij de TR( iryle een avond die sterk op de li< 0te te muze was gericht. De eri begon eigenlijk pas om elf u1 bij het Humanistisch Verboi HAN JONKE1 kunst en kunstenaars Het 'Kabaret uit de wind de zon' brengt in het Thea In de Steeg 4, 5, 11 en 12 jai ari steeds om 20.30 uur 'Ned land 3'. Aan dit preogram werken mee Bart Will ■Bartstra en Maarten Matth lelo tali in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2