Parker en EBBC zorgen voor sportief Leids hoogtepunt TITEL „ZONDER VREUGDE" LKV/DE SPARTAAN ZATERDAGVOETBALLERS IN OPMARS EUROPEES JEUGDKAMPIOEN JOHN VAN DER WIEL TWIJFELT LEIDSE COURANT alleen bij Quick Boys, maar ook bij Katwijk was het erg druk. Rijnsburgers jubelen om de promotie van de Boys, Katwijk treurt... ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGINA 13 Petra de Bruin: wereldkampioene wielrennen op de weg: Nieuwkoop liep uit. ,EIDEN Het absolute „Leidse" oogtepunt op sportief gebied werd tij- ens het bijna afgelopen sportjaar oogstpersoonlijk verzorgd door de ,cidse sportploeg van het jaar 1978: arker Leiden. Op 21 april bestreed de «idse basketbalclub in een met tien- uizend toeschouwers volgepropte Sroenoordhal het Bossche EBBC. De Iflien seizoen eerder veroverde landstitel 'II(aakte Leiden in dat historische duel wijt, maar aan het spektakel deed dat .eidse verlies die avond niets af. Zelfs oach Hennie Blom kon na afloop nau welijks teleurgesteld zijn over het re- ultaat. Den Bosch was'gewoon beter eweest en daarbij: was het niet belan- rijker te kunnen constateren hoe terk het basketbal in Leiden leefde? terker nog: was tijdens die verloren n 1< fey-off-finale niet de basis gelegd oor een meer succesvol seizoen '79-'80? fo h No terugblikkend lijkt het daar in ieder i pval wel op. Kwam Leiden afgelopen iekjaar zowel in het competitie- als in ilig fet Europa Cup-gebeuren niet tot echt prenposante prestaties, op dit moment is er gasi&ar één ploeg in de Nederlandse compe- ielftie: Parker Leiden. En waar de Leide- aars vorig seizoen nog uitblonken in het dtij inkopen van miskopen, is nu een welda- lartige rust ingetreden. Natuurlijk, ook nu traian het Europees avontuur mislukken, ïtjeian Parker opnieuw in de play-offs ten k lender gaan. Maar de voortekenen wijzen bar lar beslist niet op, de kans dat die verlo- zijiMi finale in feite het begin is geweest wel erg succesvol jaar wordt n tèeeds groter. >r dfc •ui Jest^jders lijkt het op dit moment gesteld .amtiet de Alphense waterpolotop. Bereik- stele AZC/Unique vorig seizoen nog voor ank e derde maal op rij het landskampi- jdeienschap, de start van het nieuwe wa- An trpolojaar was stukken minder. :ege ioeiiroblemen met het Nederlands waterpo- s eiiteam, problemen met de inderdaad ver- Rol okken coach George Geurtsen na i naijl wé problemen ha weer een misser op Eu- ïeleopees niveau, deden de Alphenaars te- chougvallen op voor hen ongebruikelijk ni ton eau. Een vierde kampioenschap lijkt nu onbereikbaar te zijn geworden. Zoals iccetèt ook niet waarschijnlijk lijkt dat De ijl/LGB (met LZ'86 de Leidse vertegen- 'oordiger in de ereklasse) die titel gaat vernemen. Een historische zege op 5Elp2C/De Robben wees even in die rich- ng, puntenverlies tegen AZC en ZIAN- "itesse wierp de brigade van Schouten (ér (te) ver terug. "«Twijfelen ',n !en stijgende lijn die er afgelopen jaar e rel was bij jeugdige Leidse schaker olm van der Wiel. In januari bereikte ran der Wiel in Groningen op fraaie vijze de Europese jeugdtitel. Jl/Iinder riiji» én prestatie die hem deed opmerken „te vijfelen" waar het de toekomst betrof, roberen een loopbaan op te bouwen als rofessioneel schaker, of eerst de studie |e fmaken. Hij heeft z'n keuze officieel nog ,r ltijd niet gemaakt. Maar de prestaties op j(chaakvlak van de talentvolle Leidenaar !jCj igen er in het vervolg van het sportjaar eslist niet om. John van der Wiel, „prof" n i 1980. Echt verbazen zou het eigenlijk 'e iemand.. n 'erug ni Iet was allemaal niet best wat veel 0I -eidse zondagvoetbalclubs in het afge val ?Pen seizoen presteerden. Roodenburg, ia| ijvoorbeeld moest een stap terug doen .j aar de tweede klasse. Een afdeling die oor de komst van de Kooiclub en pro movendus Sportclub Lisse werd uitge reid tot een aantal van zes deelnemen- clubs uit Leiden en omgeving. i.en voordeel is er wel: De Leidse voetbal- efhebber kan heel wat derbies aanschou wen. Afgezien van de degradanten, Roo- enburg, DOCOS en Altior, waren er ook atuurlijk ook kampioenen: SC Lisse ver wisselde de derde met de de tweede klas- SJC en Alphense Boys promoveerden de vierde naar de derde klasse. lok.UVS had het moeilijk in het seizoen °/79. Om niet verder in de gevarenzone geraken deed oefenmeester Gerard Dé- r na de lange winterstop een beroep op j later naar Feyenoord vertrokken Van jgri er Blom tweeling Paul en Marcel. Met de Tan der Blommen in de basis speelde JVS zondag 6 mei de beste wedstrijd John van der Wiel Europees jeugdkampioen schaken. Leids burgemeester Vis kwam ook even feliciteren. van het seizoen. In de Kikkerpolder werd koploper RVC met prima voetbal in de cijfers 3-0 verslagen. Op zondag 24 mei stelde UVS zich veilig. Toneel Ook dit seizoen zal UVS het niet ge makkelijk krijgen. Zo hield Theo van Seggelen het in december voor gezien. Een open brief na een eerste zaalvoetba lactie werd nog „overleefd", een tweede zaalvoetbalduel van Van Seggelen bete kende het definitieve einde. Al blijft het de vraag of Leidens' meest gefotografeer de sportman 1977 nu voorgoed van het Leidse toneel verdwenen is. Rol Heel anders was en is het gesteld met het zaterdagvoetbal. Eersteklassers Noordwijk, Quick Boys en RCL be haalden dan wel geen kampioenschap, maar vooral de twee eerstgenoemden speelden een rol van betekenis in de competitie. Een rol die dit lopende seizoen nog belan grijker mag worden genoemd. De periode- titel van RCL, de hoge klasseringen op dit moment van RCL, Noordwijk en Quick Boys, wijzén in ieder geval in die richting. En dan is daar natuurlijk Rijnsburgse Boys. Veroverde vorig seizoen een titel met een trieste bijkomstigheid (Katwijk werd in die laatste wedstrijd het slachtof fer van de Rijnsburgse dadendrang en moest afscheid nemen van de tweede klasse) en doet nu in de hoogste afdeling als debutant al erg leuk mee. Derby Opvallende gebeurtenis was de in ere herstelde derby Quick Boys Rijns burgse Boys. Maar liefst 5500 toeschouwers zagen de Katwijkse elf in een slecht maar span nend duel met 1-0 winnen. In juni 78 nam Jaap van Kesteren afscheid van het eerste van Noordwijk. Ome Jaap wilde nu ein delijk eens rustig in het tweede team van Noordijk gaan voetballen. Vijf maanden later vierde 'rommelspits' Van Kesteren met twee treffers zijn rentree in de hoofd macht van Noordwijk. Gouda De Afdeling Leiden die in september van het kantoor aan de Rijnsburger- weg naar de nieuwe behuizing in Lei derdorp verhuisde, kreeg in augustus problemen met collega-afdeling Gouda. Er kwam zelfs een kort geding in Rotter dam aan te pas. Uiteindelijk besloten bei de afdelingen afzonderlijk verder te gaan. Voorzitter Ad Dusée was wel en niet blij. Niet blij omdat de samenwerking betn- digd was, wel blij omdat hij nou eindelijk uit de problemen was. In het afdelingsvoetbal was VTL weer eens de grote verliezer. Voor de vierde keer miste de Leidse club de boot naar het KNVB-voetbal. Dit maal bleek KRV tij dens de beslissingswedstrijd op het ASC- terrein (juni) met 2-1 te sterk. Voor trai ner Siem van der Linden begint het uit huilen knap te vervelen. Imponerend Behalve KRV maakte zaterdagafde- lingsclub Oegstgeest de stap naar de KNVB. Andere opvallende kampioe nen waren de twee standaardteams van SJZ. SJZ zondag toonde zich een imponerend kampioen en en ging met het grootste ge mak over naar de vierde klasse zondag KNVB. SJZ-zaterdag verhuisde van de af- delings tweede klasse naar de eerste klas se. De dames van Alkmania kenden een zeer succesvol seizoen. Achtereenvolgens werd het afdelings-, districts- en landskampi oenschap veroverd. Erkenning voor het damesvoetbal in Roelofarendsveen. Ria Desaunois, Mary van der Heiligenberg en Willeke van Ruiten werden uitgenodigd voor de selectie van het Nederlands da mesvoetbalelftal. Zaal Eind februari al wordt Sjardin kam pioen van de Leidse hoofdklasse zaal voetbal. Ook de districtstitel wordt een prooi voor de Leidse zaalvoetballers. Daar blijft het verder bij. In de strijd om het Nederlands kampioenschap schiet Sjardin duidelijk tekort. Er werd trou wens wat afgezaalvoetbald in die zeer winterse maanden van 1978. Toernooien van amateurclubs die ook duidelijk aan sloegen bij het publiek dat hun favorieten, zij het op de vloer van de Groenoordhal, eindelijk weer eens aan het werk kon zien. Heel anders was het gesteld met het zaalvoetbaltoernooi voor betaalde clubs in januari, dat op een mislukking uitdraaide. Lions Een vijfde plaats voor Leiden Lions in de eerste divisie van de ijshockey-com- petitie. De Leidenaars zorgden in het afgelopen jaar zelfs voor het huzaren stukje Fcenstra in eigen Heerenveense ijshal te verslaan. Ondanks die voor het in de eerste divisie debuterende team van Ton Menken rede lijke successen raakte de Sleutelstad het ijshockey kwijt. Redenen: te weinig be langstelling van de Leidse bevolking en het ontbreken van een sponsor. Voorzitter Pirn van Haalem en Ton Menken blijven echter aan het werk. Even Op tafeltennisgebicd deed de Leidse re gio opnieuw van zich spreken. Scylla bijvoorbeeld. Het jongste ereklassete am aller tijden kwam met Scylla even in de hoogste afdeling. Even, de tegenstand van de gerenom meerde profteams bleek te sterk. Maar ook komend seizoen zal een „Leids" team in de hoogste heren-afdeling uitkomen. Avanti, zonder Ronald Rijsdorp, maar met Bettine Vriesekoop, nam de plek in van de Leidenaars. In Vriesekoop had de Leidse regio overigens toch weer haar topper. De vijfde Limburg-coupe op rij be wees dat. De dames van Scylla tenslotte, veroverden het herfstkampioenschap van Nederland. Gewicht LKV De Spartaan legde weer veel ge wicht in de schaal en onder de diverse halters. De achtste nationale titel werd veroverd. Een kampioenschap dat de mannen van Thomas Brandt niet zo verschrikkelijk veel plezier deed. „Wij worden steeds sterker, de rest valt steeds verder terug." Brandts conclusie: LKV De Spartaan tilt meer tegen zichzelf dan tegen anderen... Rumoer Rondom een andere Brandt (Peter se nior van DIOK) onstond afgelopen jaar het nodige rumoer. Brandt werd door „zijn" vereniging voor vijf jaar geschorst. De man die tijdens de rugbyloze periode eerst het strandrugby, vervolgens het zaalrugby introduceerde, werd door zijn vereniging als oud vuil aan de kant ge schoven. Vond dat zeker niet fijn, maar hoopt nog altijd dat zijn DIOK eens lands kampioen mag worden. Wereldkampioene Petra de Bruin veroverde namens Nieuwkoop en Nederland een wereld kampioenschap. Het jonge Nieuwkoopse meisje was tijdens de wereldkampioenschappen wielrennem op de weg alle (andere) vedettes te snel af. Reden voor een groot feest, voor dagen van huldiging in Nieuwkoop ook. Mondiaal Over een mondiaal gebeuren gespro ken: de maand augustus stond in Lei den in het teken van een dubbele we reldrecordpoging bowling. Zowel de initiatiefnemer, het Formule. Marathonteam, als de ploeg van Holiday Inn bleven zestig uur overeind. Formule: speelde een hoger gemiddelde, Hl kwant door zijn Amerikaanse speelwijze in het Guinnesbook of records. Drievoudig Leids kampioene Paola de Leeuw speelde vie- rentwing uur in haar eentje. Masters Hennie Koemans en Hennie Fehling worden in september gehuldigd als eer ste winnaars van het Leidse Master- stoernooi. Een toernooi op tennisgebied dat duidelijk aansloeg. De formule zou nog verbeterd kunnen worden, maar aan de uiteindelij ke sterke kampioenen deed dat niets af. Komend seizoen weer (dit namens alle tennisfanaten). Afscheid Zoals elk jaar werd er ook in 1978 af scheid genomen. Meest opvallende fi guren die een stapje terug deden: Piet van der Geer en Theo - Dirk - van der Klugt. Van der Geer had zijn aftreden na tien jaar als voorzitter van de COVS afdeling Leiden al ver van tevoren aangekondigd en hield zich daar ook aan. „Een jaartje niets doen", de toekomstplannen voor 1980. Van der Klugt meende dat de tijd aangebroken was voor de jongeren. Maar maakt voorlopig wel het zaalvoetbalsei zoen in de Groenoordhal af... De Alkmania-dames die de Nederlandse voetbaititel voor zich opeisten. Er kenning voor het damesvoetbal... Sandra de Kruiff, Sophia Vaalburg, Stephien van Gennip en coach Theo Bakker: samen goed voor de herfsttitel van Scylla. Verlies Tja, rest ons nog te vermelden dat dé Leidse Sportpers het opnieuw niet red de. Dit keer werd op het ASC-terrein de traditionele ontmoeting met de voet baltrainers uit de Leidse regio met 5-4. verlorep. Komend seizoen zal dit tref fen voor de vijfde maal worden gehóu-" den. Een lustrumontmoeting die door- de Leidse Sportpers zal worden aange grepen om de negatieve tendens te^ doorbreken. De eerste overwinning is* dus nog slechts een kwestie van^ijd. KEES VAN HERPEN, GERT-JAN ONVLEE-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13