BUITENLAND 1979 TE KIJK Slecht jaar voor automobilisten Voor olie- en benzineverbruikers was het geen gemakkelijk jaar. Op tal van plaatsen zelfs in de Verenigde Staten, waar president Carter een heel pakket energiebeperkende maatregelen afkondigde was men genoodzaakt tot beperking van de benzineleverantie, veel vakantiegan gers in Roemenië moesten hun auto zelfs naar de grens duwen. Wat oorspronkelijk een reclamebord was, gaf toen de toestand voor de au tomobilisten goed weer. Armenwerk van Moeder Teresa bekroond Moeder Teresa is met de Nobelprijs geëerd voor haar stille vredeswerk onder de bezitlozen in de Indiase miljoenenstad Calcutta. De prijs is dit maal niet toegekend voor een opvallend resultaat bij vredesonderhan delingen, maar voor onvermoeibare hulp op de plaats waar de voor waarden voor vredig leven bijna volledig ontbreken. Britse zeeheld slachtoffer van IRA-aanslag Earl Mountbatten, de laatste onderkoning van India, bevelhebber van de geal lieerde troepen in Zuid-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog en oom van de Britse koningin, is het meest illustere slachtoffer geworden van de bloedige strijd in Noord-lerland. Mountbatten werd samen met zijn 14 jaar oud kleinzoon en diens even oude vriend door een mijn opgeblazen toen hij met zijn jacht de haven van Mullaghmore verliet. Enkele uren later verloren achttien Britse militai ren het leven in een hinderlaag. De aanslagen zijn volgens de IRA bedoeld om ,,het imperialistische sentimentele hart uit Groot-Brittannië" te rukken. Ook de moordaanslagen op de Britse ambassadeur in Den Haag en op het parlements lid Neave in Londen behoren hiertoe. Volk van Nicaragua wint op de puinhopen Na de verdrijving van dictator Somoza door het volk van Nicaragua, het resultaat van een bloedige strijd, waarbij veel steden in puinhopen werden veranderd, is gebleken hoezeer Somoza zijn land heeft leeggeroofd en hoezeer de internationale financiële wereld, het IMF incluis, de dictator tot het laatst toe heeft gesteund. Het volk van Nica ragua is begonnen aan de moeizame opbouw van het geteisterde land. Naar vrede in Rhodesië Na een rebellie, van veertien jaar tegen het Britse moederland is Rhodesië deze maand weer teruggf keerd onder Brits gezag. Voor kort echter, want onder leiding van Lord Soames bereidt het land zie voor op een legale onafhankelijkheid, waarin de guerrillabeweging van Nkomo en Mugabe evenzeér een bestuurlijke rol te spelen krijgt als de partijen van (v.l.n.r.) Muzorewa, Sithole en Ian Smith, dl een jaar eerder via een intern akkoord de zaken in Zimbabwe/Rhodesië naar hun hand probeerden tr zetten. SALT-2 wacht op Senaat In de rug gedekt door hun ministers en raadgevers ondertekenen president Car ter voor de VS en partijleider Brezjnjev voor de Sovjet-Unie In Wenen het twee de SALT-akkoord dat beperkingen stelt aan de wederzijdse aantallen interconti nentale kernwapens. Het is nu een half jaar later. Terwijl al druk gesproken wordt over een toekomstig SALT-3 akkoord, dat ook de kernbewapening in Eu ropa moet omvatten, wacht SALT-2 nog op goedkeuring door de Amerikaanse Senaat, een zaak die in het komende verkiezings jaar in de VS nog wel tot verhitte debatten zal leiden. DC-10's aan de grond Een haarscheurtje in een vleugelophanging, de vermoedelijke oorzaak van het neerstorten van Amerikaanse DC-10 bij Chicago, heeft ertoe geleid dat de toestellen van dit type over de hele werelüh r aan de grond kwamen te staan voor een intensieve controle. Het ongeluk had aan ongeveer 280 men|s cf' sen het leven gekost.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 22