BINNENLAND 979 TE KIJK wfiflK irlies plotselinge dood van oud-Tweede-Kamervoorzitter dr. Anne Vondeling op de snelweg bij het Belgische chelen bracht een grote schok teweeg. De schok was des te groter, omdat hij enkele uren eerder in Den ag met een aantal (politieke) vrienden nog vol spanning had gekeken naar de boeiende voetbalwedstrijd Jerland-DDR. Met hem, maar ook met de oud-minister en oud-Tweede-Kamerlid Bauke Roolvink, die drie jen later overleed en met minister en oud-Tweede-Kamerlid drs. M. Peijnenburg, die eerder was overle- i, heeft Nederland zeer bekwame politici verloren. De Amsterdamse politie kwam ook dit jaar nogal eens in opspraak door korpsleden, die van onjuiste handelingen, nu en dan van corruptie, werden verdacht. Dit gold zelfs voor de bekende commissaris G. Too- renaar van de Amsterdamse narcoticabri gade. Het bleef hierbij echter bij geruchten, maar de commissaris kreeg wel een andere functie: hoofd van een districtsbureau. De papavers en de opiumpijp kon hij opbergen bij waarschijnlijk tal van andere souvenirs ild gestaak n wilde staking vanwege een loonconflict was er de oorzaak van dat de tterdamse havenactiviteiten geruime tijd werden lamgelegd. De Federatie oni derlandse Vakbeweging (FNV) kwam er niet aan te pas. De wilde sta- 5 zouden hun eigen boontjes wel doppen. Zij deden dit trouwens meer malen met harde hand tegenover werkwilligen en tegen de politie, die de werkwilligen wilde beschermen. De staking heeft de Rotterdamse haven en de daarbij behorende nevenactiviteiten miljoenen guldens schade berok kend. Het conflict werd tenslotte wel bijgelegd, maar niet definitief opgelost. De ex-KNIL-militairen voelen zich steeds dieper teleurstgesteld door de houding van de regering. Sinds hun overkomst uit Indonesië naar Nederland zijn zij doende, om hun - wat zij noemen - achterstallige soldij uitbe taald te krijgen. Totnutoe zijn alle pogingen zonder succes gebleven. Daarom demonstreerden zij ook dit jaar herhaaldelijk tegen deze officiële weigering. Zelfs bij paleis Soestdijk gebeurde dit, in de hoop dat de ex-KNIL- ers daarmee enig succes zouden hebben. Inderdaad hebben zij een gesprek gehad met de regering, maar ook daarna zijn voor hen positieve resultaten uitgebleven. Nat, nat, nat Was de winter nu en dan niet om te harden, de zomer deed daarvoor niet onder. Nat, nat en nog eens nat. De zon leek wel op een verre vakantiereis te zijn gegaan en vele Nederlanders reisden haar tenslotte maar achter na. De thuisblijvers zaten ermee, konden zelfs niet eens een terrasje pikken, laat staan een strandterrasje. ,,Op terras ligstoelen vrij", stond ergens. Een humor, die voor velen de gal deed overlopen. Maar in de herfstvakan tie hebben tallozen dankbaar gebruik kunnen maken van enkele zonnige dagen,. Een kleine vergoeding voor geleden schade, zullen we dat maar noemen. Verkeersrampen Nederland zijn dit jaar ook verkeersrampen niet bespaard gebleven. Gladde wegen, mist, te hard rijden, onop lettendheid waren mede-oorzaak van meermalen enorme botsingen, waarbij doden en tal van gewonden vie len. Bijna steeds moest 'de verkeerspolitie vaststellen, dat er te roekeloos werd gereden, ondanks slechte weersomstandigheden en vroegtijdige waarschuwingen tegen gladheid of opkomende mistbanken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 21