pTAD 979 TE KIJK 1 - 'i -iWBBÊÊ&iÏÏÊtli KIBSltSÜ BgypniiP b'\ ff - II Vlammen in 'De Horst' De school 'De Horst' voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen gaat in februari in vlammen op: brandstichting. Met de vlammen vergaat de complete inventaris van de volksdansvereniging Achalay. Tal van acties volgen. Uiteindelijk is in het najaar iedereen weer uit de brand. -Jg )'T§T «H* ,De woningnood in Leiden is ontstellend groot. De drang tot kraken navenant. Krakers zorgen in mei voor de nodige opschudding. Men nam de raadszaal in bezit en verstoorde later nog enkele commissie-vergaderingen. Tot ingrijpende veranderingen leiden de acties niet... n stad vol jeugdige woningzoekenden. Op de plek in de Kaiserstraat waar eens wordt er overigens niet geslapen. Maar de nood wordt er wel weer eens nadrukke- l studentenflat zou verrijzen bouwen studenten in juli een krottendorp. Lang lijk mee aangetoond. Autorijschool sluit poorten De eigenaar van de grootste autorijschool in Leiden, Van Rooden, zorgt in de rustige vakantie maand juli voor enige opschudding. Van de ene dag op de andere deelt hij zijn rij-instructeurs mee dat er voor hun geen werk meer is. Hij moet de tent in verband met grote schulden slui ten. Enkele dagen later dient zich een „redder in de nood" aan. Een Arnhemse autorijschool neemt de zaak over. Protest tegeri plannen Pais De start van de nieuwbouw voor de universiteit aan de Witte Singel en op het Doelenterrein in mei grijpen studenten aan om hun misnoegen te uiten over de plannen van de minister van on derwijs en wetenschappen, A. Pais. Terwijl de minister glimlachend de toespraken aanhoort, dragen de studenten niet mis te verstane leuzen tegen de verkorting van de studieduur mee. Leidse Courant in ander pand Voor de Leidse Courant zelf is 1979 een gedenkwaardig jaar. In april verhuist de krant van het Kort Rapenburg naar de Apothekersdijk 34. De officiële opening wordt verricht door de minis ter van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw M. Gardeniers-Berendsen. Marokkanen vluchten moskee in Het Leidse gemeentebestuur heeft in augustus eindelijk fjet mes gezet in de kamerverhuur aan buitenlandse werknemers in krakkemikkige pensions. De penéions werden gesloten en de ka merbewoners kunnen terecht in het nieuwe woonoord in Leiderdorp. Maar wat gebeurt. De Marokkanen wgigeren hun nieuwe behuizing, vluchten de gebedsruimte in de voormalige Doe lenkazerne binnen, en nemen er voorlopig intrek (foto). Het splinternieuwe woonoord blijft leeg: een verspilde investering die overigens zonder enige inspraak" van de toekomstige bewoners tot stand is gekomen. Begin volgend jaar zullen de moskeebewoners definitief onderdak vin den in woonhuizen in Leiden-Noord. 1^Leidse binnenstad vertoont in maart en april een ongewoon beeld in de Weekeinden. Dan worden er opnames gemaakt r de film 'Kort Amerikaans' onder regie van Guido Pieters naar het gelfjknamige boek van Jan Wolkers. Stukken istraat en Boerhaavelaan worden afgezet om Leiden tijdens de oorlogsjaren te doen herleven. Woonwagenbewoners trekken aan de bel Leiden heeft het maar moeilijk met woonwagenbewoners. Het regio nale kamp aan de Trekvliet is overvol en de naburige regiogemeenten proberen hardnekkig onder de wettelijke verplichting uit te komen om een eigen kamp in te richten. In hun strijd voor een beter en mens waardiger bestaan voerden de woonwagenbewoners dit jaar tal van acties. Onder meer in september een blokkade in de Breestraat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 19