STREEK 1979 TE KIJK Poelpolder op de bres voor pony De erbarmelijke weersomstandigheden in januari en februari brengen bewoners van de Poelpolder op de been tegen de behandeling van een in de ijzige koude van de weide aan de Kievitstraat grazende pony. Protesten bij politie en eigenaar van de pony leiden er alleen toe dat het hok van het dier, wordt opgeknapt, zodat het de pony iets beter tegen de koude kan beschermen. Strijdbare Poedel Elke gemeente heeft z'n eigen actieleiders. In Alphen is dat Poedel van Dam (links). Hij is er weer als geprotesteerd wórdt tegen de overlast die het Alphense vuilover- laadstation de buurt levert. De «actie wordt in de kiem gesmoord, als beterschap wordt beloofd en de zware vrachtwagens wat minder frequent bij nacht en ontij over de nachtelijke wegen zullen denderen. Hazerswoude bouwt op begraafplaats Hazerswoudse gemoederen lopen hoog op als de gemeente een voormalige begraai gaat bebouwen.-. De begraafplaats zou onvoldoende zijn geruimd en de stoffelijke zouden door de bodemgesteldheid nauwelijks door de tand des tijds zijn aangetast. Het Leerlingen protesteren tegen ontslag CPN-leraar Op het Pieter Groencollege in Katwijk komt het in mei tot een botsing tussen lëerlint en leiding. De aanleiding is het op handen zijnde ontslag van leraar Pronk. Deze leraar lid van de Communistische Partij Nederland. Dit lidmaatschap vindt de schoolleidi niet in overeenstemming met de christelijke beginselen die de school wil uitdragen. V< hoorzittingen en acties van de leerlingen volgen, maar uiteindelijk vertrekt de hi jij Pronk toch van het college. Prinses Irene woonde op 4 mei in Katwijk de opening bij van een tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit alle delen van het land is unieke tentoonstelling over het Nederlands verzet. De tentoonstel- uniek materiaal verzameld voor de expositie die later in den lande ling geeft een vrij volledig beeld van het verzet en jodenvervolging een permanent karakter zou krijgen. Oorlog in Ter Aar Een heuse oorlogsverklaring kan medio februari vanuit de gemeente Ter Aar vernomen worden. Aanvaller is transportondernemer Vlitro die zich in zijn uitbreidingsplannen gedwarsboomd ziet door burgemeester P.J. Verhoef. Transporteur Van Vliet kondigt daarop aan zijn bedrijf te zullen sluiten en ook een eind te willen maken aan het bewind van de burgervader. Een en ander valt gelukkig mee: Vlitro schijnt inmiddels elders in het dorp onderdak te hebben gevonden. Het bedrijf is nog steeds geopend en zelfs burgemeester Verhoef heeft de gemeentelijke touwtjes nog steeds in handen. Gevaar Zwaantjeskerk afgewend De Zwaantjeskerk aan de Hoge Rijndijk is in oktober van zijn torenspits ontdaan. Hiertoe moest worden overgegaan, omdat de toren van de kerk zo erg overhelde dat de omliggende panden en het langsrazende verkeer bij een zware storm direct gevaar zouden lopen. In de loop van volgend jaar valt de gehele kerk onder de slopershamer. Om ruimte te maken voor woningbouw. Strooplikkende middenstand De middenstanders van Ter Aar laten zich in september niet onbetuigd als de gered strueerde Langeraarseweg opnieuw in gebruik wordt genomen. Zij bieden het gemd tebestuur de „Strooplikker" aan, een beeldje dat werd ontworpen door mevrouw I Foeken-Poelstra. Hiermee geven de winkeliers uiting aan hun blijdschap over het r dat met de heropening een lange tijd van ongemak door opbrekingen achter hen lil Verzet tentoongesteld Gastvrij Noordwijk Hoe gastvrij Noordwijk kan zijn, blijkt in oktober, wanneer in deze gemeente meer dan honderd Vietnamese bootvluchtelin gen een warm onthaal krijgen. Ze nemen hun intrek in hotel De Zeeleeuw. De Vietnamezen lijken zich al snel op hun gemak voelen in de nieuwe omgeving.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 18