mededelingen gemeentebestuur leiden 31 dec. '79 t|m4jan.'80 1! LUIDT HET JAAR UIT MET VUURWERK VAN VAN DORP BARNING internationale klasse ADVERTEREN IN DE KRANT. U MOET TOCH OOK UW BROOD VERDIENEN. UITNODIGING ECHTE KWAJONGENSSTREKEN WAREN OOIT ALLEEN MAAR LASTIG vakaturelijn 071-130636 PAGINA 16 LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER 19 GÉÉN PARKEERPROBLEMEN - VLOTTE BEDIENING DISCOUNTPRIJZEN HERENSINGEL 7 LEIDEN - TEL. 120988 U kan nu nog een piano/vleugel kopen voor de prijs van 1979! b.v. één fabriek verhoogt haar prijzen per 1 jan. 1980 met f. 1.040,— t/m f. 2.960,—voor de bij ons voorradige instru menten. MAANDAG 31 dec. a.s. geopend van 9.00 tot 16.00 uur. BARNING vertegenwoordigt 20 Pianomerken uit 8 landen. Engeland West Duitsland Van vele merken alleenverkoop voor Leiden Omstreken. Piano's, Vleugels, Orgels, Gitaren, Blok-, DWars- en Panfluiten BLADMUZIEK Wij wensen al onze cliënten en leerlingen een VOORSPOEDIG en zeer MUZIKAAL 1980. AVIFAUNA ALPHEN AAN OEN RUN Lada-dealer plm. 200 occasions A.N.W.B.-gekeurd o.a. Fiat 128 CL 1100 '77.1300 •78. 124 76. 127 78. Miration 131 S en 131 autom. 78; DAF 66 74-75; Alfa Sud 76- 77. Al- fetta 1.8 '77, Giulietta 1,3 '79; BMW 1502 75. 318. 320 75- 78. 2500 '76; Lada 1200 en 1500 S '77-79; Mini 1000 76- '78. Innocenti '79; Renault R4 TL. R5 GTL. TL Alpine 76-78, R12. R14 TL '77. Toyota Co rolla 30 '75-78. Carina 75-78; Datsun 120 Y autom. '78. Coupé 77. 120 AF II '78.100 A 77. 180 SSS '77-78; Sunbeam 1600 GL '78; Mercedes 250 '77 autom.; Triumph Dolomite '78; Volvo 142 '73. 242 DL '76. 244 DL autom. '76, 244 GL autom. '77; VW Golf '77. Derby LS '78- '79. K 70 '75; Opel Kadett 77. Coupé '76, Rekord 2L miljo nair '77, Ascona 16 S '78; Simca 1308 '77-78. 1609 78; Honda Civic '77-78; Citroen CX 2000 '77. GS Club '77. Dyane 6 '77-78. Pallas '79; Peugeot 304 S. 304 LS. 504 GL Tl '76-79. 504 GLD '74.104 GL '77. 104 ZS Coupé '75-76; Mazda 818 '78. 616 '76. 323 1300 '77; Mitsubishi Celesta 1600 '77. Nieuw: Alfa Sud 13.750.-. Sud Sprint 17.250,-. STATIONCARS: Citroen HY '77; Volvo 245 77; Ford 1600 GL '78; Mazda 929 '78; Peugeot 504 fam. diesel '77; Mini 1000 '75-78; Austin Allegro '76; Citroen GS '76- '77; Renault 12 TL '78; Vaux- hall Chevette 77; DAF 44 '74; Simca 1100 bestel '77. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Pancras-Oost Voorontwerp-bestemmingsplan te koop. Kort geleden verscheen het voorontwerp-bestem mingsplan Pancras-Oost, de binnenstadswijk tussen Hooigracht, Oude Rijn, Herengracht en Nieuwe Rijn. Voor f 3,50 is dit te koop bij de balie van Buro Voor lichting, links in de hal van het Stadhuis en de balie van het Stadsbouwkantoor, Langegracht 72. Verslagen van de informatie-avonden Er zijn inmiddels twee informatie-avonden gehouden over het voorontwerp-bestemmingsplan Pancras- Oost, op 10 december jl. voor bedrijven en op 11 de cember jl. voor bewoners uit de wijk. De verslagen van deze avonden worden toegezonden aan de aan wezigen; bovendien zijn ze voor belangstellenden verkrijgbaar bij de balie van Buro Voorlichting, links in de hal van het Stadhuis en de balie van het Stads bouwkantoor, Langegracht 72. Inspraak-avonden Deze informatie-avonden krijgen in januari een ver volg met twee inspraak-avonden: 14 januari voor be drijven en 15 januari voor bewoners uit de wijk. De avonden vinden plaats in het Parlement, Nieuwe Rijn 52 en beginnen om 20.00 uur. Tijdens de inspraak avonden kan men reageren op het plan, of op onder delen daarvan. Belanghebbenden en belangstellen den kunnen dan aan de gemeente duidelijk maken hoe ze over het voorontwerp-bestemmingsplan den ken. Dit kan overigens ook schriftelijk, door een brief aan Burgemeester en Wethouders te schrijven. Spreekuren Ambtenaren, die betrokken zijn bij het voorontwerp bestemmingsplan houden spreekuur op de volgende tijdstippen: donderdag 3 januari en dinsdag 8 januari van 16.00 uur tot 17.30 uur. De spreekuren worden gehouden in de Pancrat het informatiecentrum op het parkeerterrein aan de Ir. Driessenstraat. Leiden, december 1979. Commissie- vergaderingen X^yjJ Commissie voor Financiën Donderdag 3 januari 1980 om 19.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden besproken welke onlangs in diverse vergaderin gen van andere commissies aan de orde zijn ge weest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspecten zullen worden bezien en verder: Vaststelling algemene uitkering gemeentefonds over het jaar 1972. Bijdrage in de kosten van de Engelandreis in 1979 ten behoeve van de Prof. Vliegenthartschool aan de Zuidsingel 8. Naamgeving gebouw Langegracht 72-74. Op vrijdagavond 4 januari a.s zat van acht uur tot half elf voor de gehele burgerij en de personen en instellingen die zich daar- mee verbonden voelen de gelegenheid be- f staan om in de burgerzaal en aangrenzende ruimten van het stadhuis elkaar ter gelegen- heid van de jaarwisseling de hand te schud- den. De leden van de gemeenteraad en ons colle- i ge zullen het op prijs stellen u tijdens deze w nieuwjaarsbijeenkomst te ontmoeten. Tevens zal er een film met hoogtepunten uit m het leidse dagelijks leven van het afgelopen m jaar, in de raadzaal van het stadhuis, ver- toond worden. Burgemeester en Wethouders 4 van Leiden 1 i i 3|£ ingang stadhuis via bordes Breestraat bij gebruik van lift: ingang Stadhuisplein). Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. O, hoe lastig kon het zijn - jaren geleden - als Claartje het bellemeisje telkens tevergeefs naar de voordeur werd geroepen. En hoe zeer verfoeide zij die „dekselse kwajongens". Wij van 1979 zouden diep dankbaar zijn als het bij dit soort onschuldige plagerijen bleef. Maar helaas. Tegenwoordig worden we gecon fronteerd met vandalisme. En dat is geen „kwajongens'-probleem. Dat is zonder meereen misdrijf. We kunnen meehelpen dat vandalis me zoveel mogelijk terug te dringen. Hoe? Door bijv. eens even na te denken waar we onze eigendommen op de openbare weg neerzetten, hoe lang we ze alleen laten. En door zo snel mogelijk de politie te waarschuwen, als we zien dat telefoon cellen, wachthuisjes of plantsoenen het moeten ontgelden. Vernieling van andermans eigen dommen is zonder meer een misdrijf. Net als bijv. inbraak, auto- en fiets diefstal, zakkenrollen. Misdrijven die vaak alleen maar gepleegd worden omdat de gelegenheid zich voordoet. Dat wil zeggen dat veel misdrijven voorkómen kunnen worden. Bijvoorbeeld door even na te denken, als uw kinderen avond aan avond weg zijn, zonder dat u weet waar heen. Als u uw auto of fiets zomaar neerzet. Vv^t meer zorgvuldigheid betekent vaak wat minder gelegenheid, en het adviseren over mogelijkheden Ook u kunt zo heel gemakkelijk om misdrijven te voorkomen, meewerken aan het voorkómen van misdrijven. In uw eigen belang. Samen met de politie die naast opsporing steeds meer het accent legt op het signaleren van V^nt anno 1979 is Voorkoming Misdrijven gewoon noodzaak. VOORKOMING MISDRIJVEN. EEN ZAAK VAN DE POUT1E ÈN U LubapQ Uitzend lluro— Voor alle uitzendkrachten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16