telefoontjes SIJTHOFF PERS SU 11? GROEPSLEIDER 31 december eindigt cr; FEESTCHEQUE AKT TOEN ONTDEKTE IK DE VOORDELEN VAN HET #4 TV^-PLAN. IK WIL NOOIT MEER IETS ANDERS EMINENT, OMEGAN en SOLINA. Gemeente Zoeterwoude i zoetermeer twee opzichters een rayonopzichter 071-122244 Thuiswerk aangeboden EEN TYPISTE (full-time) OC 115 Dansen leren? Danscentrum Evert Castelein Tel. 071-123583, b.g.g. 120917 Graag tot ziens. PAGINA 10 LEIDSE COURANT VRIJDAG 28 DECEMBER Jeroen Krabbé: "lk was dringend aan 'n nieuwe TV toe. Dus ik informeren bij Skala. altijd keus uit de nieuwste modellen, u kunt ruilen wanneer u maar wilt u bent af van alle onverwachte kosten, Skala berekent u nóóit meer dan de van tevoren afgesproken maandelijkse huurprijs geen hoge investeringen Jpff voor aanschaf gratis TV-tafel of -standaard geen koopverplichting; nóg lltii vrijblijvender kan het niet u bepaalt zelf hoelang u huurt; met Skala'sTV-Plus- Plan kunt u alle kanten op.Hoe langer u huurt, hoe lager de prijsSkalavideo jf te huur voor bijv. 6,1224 maanden en langerhuurprijsverschil tussen 6 of 24 maanden maar liefst zo'n 20% 365 dagen per jaar gratis service. Vóór 2 uur 's middags gebeld, gegarandeerd dezelfde dag geholpen. Natuurlijk ook op zon- en feestdagen. kortst mogelijke huurperiode slechts zes maanden aantrekkelijke reductie bij vooruit - betaling een Skala televisie gratis op proef als u dat wilt voor nog geen tientje per week kunt u al onbezorgd van het Skala-TV-Plus- Plan genieten. Haarlemmerstraat 168 Leiden 071-131141 Voor kopers op de valreep zijn wij geopend maandag 31 dec. van 9.00 tot 16.00 uur! Orgel met ingebouwde ARP SYNTHESE voor de MODERNE ORGANIST: SOLINA C 112 s:f. 6.490,- Feestcheque f. 1.500,— UW PRIJS f. 4.990- Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude maken bekend, dat de navolgende raadscommissie-vergadering zal worden gehouden: op woensdag 9 januari a.s. vergadert de commissie openbare werken vanaf 20.30 uur in het gemeentehuis. De agenda luidt: 1. Notulen; 2. Mededelingen; 3. Verkeerssituatie; 4. Fasering inrichting terrein achter gemeentehuis; 5. Rondvraag. en op donderdag 3 januari a.s. vergadert de commissie van financiën vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. De agenda luidt: 1. Notulen; 2. Mededelingen; 3. Krediet t.b.v. reparatie tennisbaan; 4. Verkoop pand Watertje 34; 5. Subsidie 1980 Stichting telefonische hulpdienst te Leiden; 6. Reserve hulp aan derde wereld; 7. Rondvraag. Na het openingstijdstip worden belang hebbenden in de gelegenheid gesteld om - voorafgaand aan de officiële (besloten) beraadslagingen - via de voorzitter hun mening ten aanzien van de aan de orde te stellen punten aan de commissie leden kenbaar te maken. Burgemeester en wethouders voornoemd, gemeente zoetermeer dorpsstraat 10 2712AK zoetermeer I telefoon (079)169966 De gemeente vraagt bij de dienst ge meentebedrijven, ten behoeve van de afdeling weg- en waterbouw, onder houd (vac.no. B02.403.02/03) Taak: - verzamelen en verwerken van inven- tarisatiegegevens - maken van onderhoudsbestekken - behandelen van klachten van bewo ners - vervangen van rayonopzichters Vereist: - diploma MTS (w.w.) - ervaring met soortgelijke werkzaam heden strekt tot aanbeveling Zij die in 1980 afstuderen kunnen ook solliciteren. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot maximaal f 2.756,- bruto per maand. (vac.no. B02.402.03) Taak: - voorbereiden van en toezichthouden op alle voorkomende werken op het gebied van wegen, rioleringen, water beheersing etc. in een rayon - behandelen van vragen en klachten van bewoners Vereist: - minimaal diploma MTS (w.w.) - ervaring met genoemde werkzaamhe den, bij voorkeur in de ond^rhouds- sektor Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bij aanstelling tot maximaal f 3.039,- bruto per maand. Sollicitaties onder vermelding van de vakaturenummers en naam van dit blad binnen 14 dagen zenden aan bur gemeester en wethouders van Zoeter- Gewijzigde oproep GEMEENTE LEIMUIDEN EN RIJNSATERSWOUDE De qemeenten Leimuiden (4200 inwoners) en Rijn- saterwoude (1250 inwoners) zijn gelegen aan de Braassemermeer in het „groene hart van Holland". Er bestaan uitstekende bus- en wegverbindingen met de nabijgelegen steden Amsterdam en Leiden. Voor het bureau Welzijn (afdeling algemene zaken) van de gemeenschappelijke sekretarie van ge noemde gemeenten wordt gevraagd een medewerk(st)er De werkzaamheden omvatten taken die zijn gelegen op het gebied van o.m. sociale zaken, personeelsza ken en taken betreffend het gemeentelijk welzijn. Vereist is het diploma G.A.1/B.A., terwijl voortge zette studie tot aanbeveling strekt. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die reeds enige jaren werkzaam is op een afdeling sociale zaken/welzijn. Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot maximaal 3110,bruto per maand. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Leimuiden, postbus 81, 2450 AB Leimuiden. ZfS d!£S 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. I Diversen pers. gevraagd Wilt U thuis lichte, afwisselende werkzaamheden verrichten op die uren welke uzelf beschikbaar stelt. Verdiensten plm. 250.- per week. Geen ervaring nodig. Inlichtingen Postbus 6836 te Nijme gen (s.v.p.! Antwoordenvelop bijsluiten). BIJVERDIENSTEN. tevens thuiswerkzaamheden! Inlichtin gen (gefrankeerde antwoorden- veloppe bijsluiten): Nationale Workshop, Postbox 743. 5201 AS 's-Hertogenbosch. C Onroerend goed aangeb. HUIS KOPEN maakt het u makkelijk met de gratis uitgebreide overzichtelij ke woongids van Makelaardij Keus uit 10 merken: Conn, Eminent, Farfisa, Heyligers, Kawai, Lowrey, Ome|,< Siel, Viscount en Yamaha. Piano's, Vleugels, Orgels, Gitaren, Blok- Dwars- en Panfluiten. Div. occasion-orgels vanaf f. 925,— t/m f. 14.500,—. NATUURLIJK bij: W. BARNING Stationsweg 11-17, Leiden. Tel. 122858 Wij wensen al onze cliënten en leerlingen een VOORSPO en zeer MUZIKAAL 1980. Koudekerk a.d. Rijn. Goed on derhouden EENGEZINSWO NING met voor- en achtertuin. Ind.: woonkamer met open haard, vergrote open keuken, badkamer met ligbad, 4 slaap kamers en hobbyruimte. Incl. cv en warm watervoorziening. Kostprijs 169.000 k.k. Telefo nische inlichtingen. 01714- 3547. I Onderhoud en reparatie Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di- rekt, ook voor wasautomaten geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en Isolatie, Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW, 071-760059. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-122614. Op onze vestiging te Alphen aan den Rijn is plaats voor: met opleidingsniveau MAVO/HAVO. De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit het typen van accountantsrapporten, doch het typen van brieven komt ook regelmatig voor. Voor deze funktie zoeken wij iemand met goede typevaardigheid en ervaring. Er wordt gewerkt in een prettige omgeving en onze arbeidsvoor waarden zijn gunstig te noemen. Schriftelijke sollicitaties kunnen, worden gericht aan: accountants- en 9 belastingadviesbureau Itb Prinses Marijkestraat 24, 2404 BC ALPHEN AAN DEN RIJN. i Woonruimte te huur gevr. 2e jaars student rechten zoekt tegen 1 januari KAMER in Lei- den. Tel. Breda 076-135189. Studente, 1e jrs., zoekt drin gend KAMER in Leiden of om geving. Tel. 01736-5247. i Woonruimte te I huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis, Lange Mare 41-43, tel. 131626. GEBROKEN RUITEN, glas-in- lood reparaties worden door mij spoed hersteld. Ook leve- van ventilatoren. Glasrepa- ratiebedrijf D. Galjaard, de Sit- terlaan 76, tel. 071-132916. Lessen en clubs KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. kom even langs bij Hooglandsekerkgracht 48, Leiden. JEUGDCLUBS VAN 7 T/M 13 JAAR (SPECIAAL TARIEF) CLUBS VAN 14 T/M 20 JAAR CLUBS VAN 20 JAAR EN OUDER CLUBS VOOR GEHUWDEN EN PAREN CLUBS VOOR 65-PLUSSERS (SPECIAAL TARIEF). Inlichtingen en inschrijvingen dagelijks van 14-16 uur en van 19- MICRO-COMPUTER bedienen in basic of assembier. Leer dit op onze computer Vlasveld. Tel. 071-120848. Cl Winkel/kappers pers, gevr. Gevraagd VERKOOPSTER (part-time) 3 dagen per week. Minimum leeftijd 18 jaar. Alge mene ontwikkeling, enthousi ast, kennis der branche sterkt tot aanbeveling. Sollicitatie uit sluitend na tel. afspraak. PIER ROT juwelier-horloger, Maars- mansteeg 21, Leiden, tel. 071- 120778. Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, direkt uit voorraad lever baar, voor Inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. ANTIEKBOERDERIJ de Noote- dop, Dr. van Noortstraat 19, Stompwijk. Tel. 01715-2303, ruime sortering op 500 m2. i Bromfietsen en rijwielen Wij geven een leuk inruilprljsje voor UW OUDE FIETS bij aan koop van een nieuwe Batavus - Gazelle - Sparta - Peugeot fiet sen. Tweewielerspeclalist Pola- nen, Haarlemmerstraat 201, 5 Meiplein 128. LOOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk- larinq. Tel. 071-760154. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassaus- traat 2, Bodegraven. Tel. 01726-1.43.61. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd, tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. MERCEDES 220 DIESEL bouw jaar 1971 met trekhaak en ra dio-cassetterecorder. Gerevi seerde BMW 2002 injectiemo tor en andere onderdelen. Te bevragen Zuiderleidsevaart 13, Hlllegom. Tel. 02520-15203. Te koop: onze twee auto's we gens vertrek. EEND, 2 jaar oud, 21.000 km. 3.250,-. EEND, 3 jaar oud, 46.000 km. 2.250,-. Tel. 070-998170. na 18.00 uur. Te koop: FIAT 127, bouwjaar 1975, 61.000 km. Telefoon 01713-3249. Te koop: MINI 850, donkerrood 1976 en Taunus 1600 L, blauw, 1975, beide in goede staat. Te lefoon 071-761762. Bij ontwikkkelen en afdrukken van uw kleurenfilm (20-24 en 36 opnamefilms) gratis nieuwe KO DAK KLEURENFILM. ASA 400 voor de halve prijs. Foto van Be- mmelen, Kerklaan 2, Zoeter- woude. Tel. 01715-1353. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd In het leggen van plavuizenvloeren. 5 jaar garantie. Verhuur van KINDERFILMPJES 8 mm. Donald Duck, Laurel en Hardy. Foto De Groot, de Kem- penaerstraat 21, Oegstgeest. i Te koop aangebodt HEUGAFELTTEGELS. kleuren direct leverbaa garantie. Gemakkelijk gen. Tijdelijk Stanleyi deau bij aankoop van tegels. Smits Woningin Mare 98, Vrouwenstee 123913. NERGENS ZO'N KEU 1 LICHTING, hang-, staande lampen. Fa. Df Molenstraat 49, Noordi— 01719-11500, levering gehele Bollenstreek. SIJTHOFF PERS B.V., uitgeefster van o.m. de dagbladen Haagsche rant, Het Binnenhof, Rotterdams Nieuwsblad, Goudsche Courant, Le - Courant en Economisch Dagblad, vraagt t.b.v. haar bedrijfstechnis :er afdeling op korte termijn voor haar produktiebedrijf in de Plaspoelpop'P een meewerkend GROEPSLEIDER op M.T.S.-niveau werktuigbouwkunde welke in een twee-ploegendienst de chef van de Mechanische Di gaat ondersteunen. Tot zijn werkzaamheden zullen onder meer behoren: - het leiding geven aan een groep mechanische monteurs v.w.b. df voering van geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden - het uitvoeren van het preventief onderhoudssysteem - het oplossen van storingen aan de diverse installaties Onze voorkeur gaat uit naar hen, die naast een opleiding M.T.S.-v tuigbouw tenminste een vijfjarige ervaring hebben in een soortgf^g funktie, tevens bekend zijn met moderne onderhoudstechnieken e rj. Engelse en Duitse taal redelijk beheersen. Leeftijd 30-35 jaar. 'Wij bieden een aantrekkelijk salaris, gratificatie, winstdeling eenlel tegemoetkoming in de reiskosten. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: afd. Personeels en nisatie A. Sijthoff B.V., t.a.v. dhr. J. W. M. Bekkering, Pos#1 16050, 2500 AA 's-Gravenhage. Gaarne op brief en enveloppe vacaturenummer TO-26 vermelden. v WAGENSTRAAT 37, 's-GRAVENHAGE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10