tarlift fgebluft 'torholt -\iog niet op vorm Junioren record voor Ria Visser |verwinning Wilborts RESULTATEN HILVERSUM Amstelveen wint toernooi Blitz LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGINA 17 WC WINT TIONALE VOLLEYBALBEKER Foto links: Twee spe lers van Starlift, Joop Kuipers (links) en Loek Willemstein,lij ken aan de grond te zijn genageld. Ad van der Velden kan dan ook moeiteloos sco ren voor Gemenservi- ce WC. Op de rug gezien spelverdeler Ton van der Wiel. Foto rechts: De totale ontreddering bij Star- lift treffend in beeld gebracht. Beide wis selspelers Paul Hobijn (12) en Rob van Prooijen (5) staan er al even verslagen bij. ZWIJNDRECHT De vreugde ken de nauwelijks grenzen. Het omvang rijke legioen van Gemenservice WC was helemaal door het dolle heen. Spelers en supporters van de Brabantse vollcybalplocg vlogen el kaar huilend van blijdschap om de hals. Het veld werd in een ommezien omgetoverd tot een wild hossende menigte. De roodwitte formatie van trainer/coach Rob Hachmang had dan ook zojuist voor een complete sensatie gezorgd. In de nationale be kerfinale werd het huizenhoog favo riet geachte Starlift gistermiddag namelijk met 3-2 (setstanden 15-11, 15-10. 0-15, 8-15 en 15-9) aan de kant geschoven. Vandaar dat de uitbundi ge taferelen, die zich in de volgepak te sporthal Walburg te Zwijndrecht afspeelden, alleszins begrijpelijk Temidden van de grandioze feestvreug de liet Ad van der Velden zich alle feli citaties lachend welgevallen. De man, die inmiddels bijna drie jaar geleden deel uitmaakte van het team van Star lift dat destijds tweede werd in het eindtoernooi om de Europa Cup voor landskampioenen, stond ditmaal aan de andere kant van het net: tegenover een aantal van zijn oude ploeggenoten. Na zijn definitieve breuk met Starlift en éen seizoen PVC/Blokkeer belandde Van der Velden tenslotte bij de forma,- tie uit Vught. Opnieuw werd hij dit maal met succes beloond. De uit Polen afkomstige assistent-bondscoach Ben Krysik beloonde hem daarvoor volgens Oosteuropees gebruik zelfs met twee stevige kussen op beide wangen. Ad van der Velden wordt later deze week aan de rechterknie geopereerd. Hij tobt reeds geruime tijd met een hardnekkige meniscusblessure. „We hebben inmiddels twaalf punten voor de competitie en nu dan ook nog de be ker op de koop toe. Ik kan best even gemist 'worden", glunderde hij. Om vervolgens te constateren: „Starlift heeft te lang op de oude roem geteerd. De meeste tegenstanders stellen zich nog veel te angstig op, durven geen en kel risico te nemen en gaan al met de gedachte het veld in toch wel een pak slaag te zullen krijgen. Wij zijn er be wust vanuit gegaan dat Starlift wel de gelijk te kloppen is. Gemenservice hoefde heus niet bang te zijn. Daar heb ik telkens op gehamerd. We moesten alleen onze eigen fouten kunnen accep teren. Op die manier moest Starlift worden afgebluft. We durfden hen recht in de ogen te kijken". Volharden Even verderop was de stemming in het Voorburgse kamp aanzienlijk minder vrolijk. Joop Kuipers die in verdedigend opzicht als enige spe ler bij Starlift een voldoende haalde na halverwege de eerste set binnen de lijnen te zijn gekomen ver woordde de heersende gevoelens als volgt: „Je hebt wel eens zo'n dag waarin niets wil lukken. Starlift heeft uitgesproken slecht gespeeld. Alles wat maar fout kon gaan, ging dan ook fout". Trainer/coach Jurri- aan Kooien: „Een verdiende zege voor Gemenservice, daar mag geen twijfel over bestaan. Erg knap zoals deze ploeg vijf sets lang een ijzer- sterk karakter heeft getoond. Waar andere tegenstanders op kritieke momenten beslissende missers ma ken, bleef dit team volharden". Gemenservice WC ging direct over tuigend van start. In de eerste twee sets leek het voor Starlift zelfs op een totale catastrofe uit te draaien. Een nederlaag van 3-0 was op dat moment geen ver rassing meer geweest. De Voorburgse landskampioen stapelde namelijk de ene fout op de andere. Evenals eerder deze maand in de Europese bekerwed strijden tegen Rode Ster Praag klopte er niets van de anders meestal zo hech te blokkering. Maar ook aanvallend ontbrak er bij Starlift heel wat aan. Spelverdeler Chris Schmidt maakte een onzekere indruk, terwijl ook door gewinterde routiniers als Loek Willem stein en Frank Constandse af en toe hopeloos faalden. Nadat de Brabantse ploeg de eerste twee sets opmerkelijk simpel met 15-11 en 15-10 had gewonnen, leek de condi tie Gemenservice WC toch in de steek te laten. De set-ups van spelverdeler Ton van der Wiel naar met name de aanvallers Peter van Damme, Peter Stoffele en Wim Kuijpers werden min der scherp en ook verdedigend leek de Vughtse ploeg te verslappen. In de der de set werd weliswaar een voorsprong van 8-3 opgebouwd maar met een zich langzaam maar zeker verbeterende Frank Constandse aan het hoofd hield Starlift het duel met 15-11 toch nog in de hand. Omdat de vierde set vervol gens met 15-8 in Voorburgse winst ein digde, mochten de kansen voor Ge menservice WC in de vijfde en beslis sende set normaal gesproken niet al te bijster hoog meer worden aangeslagen. De grotere routine van Starlift zou ze ker de doorslag gaan geven, zo werd al thans algemeen verondersteld. Gemenservice WC zette daarentegen nog eenmaal alles op alles. Starlift werd overdonderd door al dat fanatie ke geweld. Via 6-2 en 11-5 palmde Ge menservice WC de laatste set met 15-9 voor zich in. Het laatste punt, na een netfout van Frank Constandse, was het sein voor vele honderden supporters van Gemenservice WC om op hun fa vorieten af te stormen. De spelers van Starlift werden ontluisterd achtergela ten en bijna onder de voet gelopen. Rob Hachmang tenslotte: „Dit resultaat komt het Nederlandse volleybal alleen maar ten goede. We hebben bewezen dat deze tegenstander heus niet onver slaanbaar is. Bovendien moet Starlift nu wel kampioen worden, wil men vol gend seizoen in de Europa Cup uitko men. Dat maakt de competitie er dui delijk interessanter op". DICK KIERS HUBERT VAN DER DUIM OP GERINGE ACHTERSTAND Hilbert van der Duim: eerste serieuze confrontatie met Jan-Egil Storholt biedt Der- spectieven. INDHEIM Na de eer- dag van de schaatswed- jden (kleine vierkamp) Trondheim gaat de Noor 1-Egil Storholt aan de lei- g. De Europese kampioen i vorig seizoen won de 500 ter en eindigde op de 3000 ter op de derde plaats iter Piet Kleine en Hil- van der Duim die exact elfde tijd klokten. Stor- bezit een kleine punten- rsprong op Van der m, Kleine volgt op de de plaats met één vol it achterstand, r Jan-Egil Storholt beteke- de wedstrijden in Trond- n de eerste officiële krach- ting van dit seizoen en de te confrontatie met de le den van de Nederlandse kern ploeg. Vooral naar het tweege vecht tussen Storholt en Van der Duim werd door Egbert van 't Oever met spanning uit gekeken. De nationale bonds coach ging van de veronder stelling uit dat het verschil tussen beide schaatsers wat ge ringer geworden was. Oorzaak daarvoor lag in de eenzame voorbereiding van Storholt op de belangrijke evenementen in dit seizoen: de Olympische Spelen en de Europese en we reldkampioenschappen. Stor holt zonderde zich af van de Noorse kernploeg, een voor beeld dat Noorwegens tweede rijder Stenshjemmet volgde. Op de 500 meter was Storholt duidelijk sneller. Hij voltooide de sprint in 40 seconde rond en was daarmee 0,6 sneller dan Van der Duim, die met Harm van der Pal op de ge deelde derde plaats beslag leg de. Een desillusie voor Van 't Oever, die hij wat geforceerd goed praatte door te wijzen op de missers van Van der Duim in ziin rit. „Als Hilbert die niet maakt, is het verschil gegaran deerd kleiner". De teleurstelling van de bondscoach werd weggespoeld door de gebeurtenissen op de 3000 meter. Piet Kleine, die voor zijn doen met 41,2 een verrassend goede 500 meter had gerealiseerd, was op de middenlange afstand gekop peld aan Storholt Drie ronden voor het einde plaatste Kleine een demarrage, die Storholt niet kon of niet wenste te be antwoorden. Kleine finishte in de goede tijd van 4.17,9, Stor holt bleef daarbij bijna een volle seconde achter: 4.18,8. Opmerkelijk aan de zege van Kleine was de simpele manier waarop hij 1200 meter voor het einde weg reed van zijn te genstander. Nota bene tegen Storholt, de rijder die zich de laatste jaren er in gespeciali seerd heeft in de tweede helft van een afstandsrit te versnel len. Van 't Oever „Natuurlijk is Storholt nog niet in top vorm, maar dat zijn Kleine en Van der Duim ook nog niet. Ik heb de indruk dat Storholt zich hier in Trondheim van ziin beste kant wil laten zien. 'T WASHINGTON In Port Washington in de Ameri- Jnse staat New York is op Eerste Kerstdag een groot in- irjeugdtennistoernooi begonnen, waaraan wordt deelge- IgJien door 871 spelers en speelsters uit dertig landen. Wilborts, de enige Nederlandse deelnemer bij de jongens, is Ie groep tot zestien jaar als derde geplaatst achter de Zweed Wilander en de Zuidafrikaan Michael Robertson. Hij won lag in de eerste ronde met 6-1, 6-0 van de Amerikaan Je- (y Semple. cEnroe streeft Connors voorbij IV YORK Zoals te vei- hten viel heeft John inroe de eerste plaats op Amerikaanse tennisrang- overgenomen van imy Connors. De win- van de open Ameri- nse titel stond vorig jaar vijfde. Connors was vier jaar lang eerste in Amerika. De eindstand van 1979: 1. McEnroe 14.993 pnt; 2. Con-, nors 14.693; 3. Tanner 10.980; 4. Gerulaitis 10.702; 5. Ashe 9.430, 6. Dibbs 8.864; 7. Solo mon 8.574; 8. Fleming 8.516; 9. Gene Mayer 7.647; 10. Gott fried 7.547. Hij wil de Noren er op wijzen dat eenzame voorbereiding op het schaatsseizoen even goed resultaten kan opleveren en niet direct vormverlies bete kent. Maar of hij het achterste van zijn tong laat zien, durf ik niet te beweren". De tijd van Piet Kleine werd geëvenaard door Hilbert van der Duim, die in het laatste paar bij een temperatuur van acht graden onder nul en op vrij zwaar ijs eveneens 4.17,9 liet afdrukken. Daarmee knabbelde de Friese onderwij zer wat af van zijn achterstand in het puntenklassement op Storholt en wordt de eindzege bepaald door het verloop op de 1500 en 5000 meter die van daag op het programma staan. De ai txlagen Tan de gisteren op de renbaan van Hilversum gehouden koersen rijn: Kerstroofrprijs (eerste afdeling 2000 m): 1. Ranulf B (C. Hetteling) 1.25,1; 2. Rene-Ann; 3. Star Marco. Toto: winn. 6,30, 2.80, pi. 5.90, 5,50, koppel f 32,80. Trio f 570.80. Grote Kerstprijs I (2000 meter): 1. Orlaya "Dear (P. M. Smit) 1.20.1; 2. Pacemaker W; 3. Oermana G. Toto: winn./ 1,90, pl. 1,30./ 1,50,/ 1.40, koppel f 7,30. Trio f 47,50. Grote Kerstprijs II (2000 meter): 1. Speedy Volita (G. G. M. Gommans) 1.18.5; 2. Kees Verkerk. 3. Snegem 2. Rambler; 3. Riki Kandia. Toto: winn. 11,50, pl. 4.30. 3,80, 6,30, kopp. 107.20. Trio f 2823,10. Kerstbal-prijs (2020 meter): 1. So cial Partner (S. A. Hartman) - Halstprijs (2920 meter): 1. Rapid Buitenzorg (R. J. Pools) - 1.24,6; 2. Permila B; 3. Parade Hanover. Toto: winn. 2,60, kopp. 8,90. Amateurwlnterkampioenschap III (2000 meter): 1. Paradis du Bois (J. Bekker) 1.21,9; 2. Miltiades; 3. Luite nant Dixy. Toto: winn. 1,30, 1,30, pl 11,40, 3,90, kopp. 39.70. Dsancbeemprijs (24*0 meter): 1. winn. 1.50. 'pl!/ 1.20.7 1,40./ 1.40| kopp. 5,90. Trio 21,10. Grote Kerstprijs finale (2000 me ter): 1. Speedy Volita (G. G. M. Gom mans) 1.20,6; 2. Kees Verkerk; 3. Sne gem Telstar. Toto: winn. 1,10, pl. 1,10,/ 1,10, 1,10, kopp. f 2,20. lieter (M. C. Vergay) - 1.19,8; 2. Oscar Star; 3. Rexi. Toto: winn. 4,30, pl. 2,50, 1,90, 1,80. Trio 53.50. Niet gestart: Mandy en Maestro R. Kerstroos-prijs, tweede afdeling (2000 meter): 1. Red Fox (R. J. van Stam) 1.24,3; 2. Russel; 3. Sren Vites se. Toto: winn. 5,20, pl. 1,60, 3,30, 2,30, kopp. 57.40. Omzet totalisator 629.005,-. INZELL De dameskernploeg, Lieuwe de Boer van de sprintersploeg en de zich alleen voorbereidende Jos Valen- tijn hebben elkaar op Tweede Kerstdag getroffen bij wed strijden in Inzeil. Haitske Valentijn won er de 500 meter in 43.20 seconden. De meeste indruk echter maakte Sophie Westenbroek, die op de 500 meter als derde eindigde en de 1000 meter won in de persoonlijke recordtijd van 1.27.84. Westenbroek was nog nooit sneller geweest dan 1.28.04; een tijd, die zij drie jaar geleden in Medeo verwezenlijkte, bij de heren-sprinters bleven zeven rijders binnen de veertig se conden. Het snelst was Lieuwe de Boer in 38.95. Jos Valen tijn nam op de duizend meter revanche door deze te winnen in 1.20.29. Later op de dag werd ook nog een 3000 meter gereden. Ria Vis ser verbeterde daarbij met een tijd van 4.39.28 het officiële we reldrecord junioren. Dit staat met 4.40.35 sinds het begin dit jaar (Grenoble) op naam van Beth Heiden. Ria Visser bleef slechts een fractie van een seconde boven het Nederlands record van Sijtje van der Lende. Deze stelde dat begin dit jaar in Inzel op 4.41.98. Op de tweede dag van nationale selectiewedstrijden op de Medeobaan in Alma Ata is de 22-jarige Russische rijdster Svetlana Tkatsjoek op de 3000 meter onder het wereldrecord van haar landgenote Galina Stepanskaja (4.31.00) gebleven. Svetlana Tkatsjoek bleef als eerste vrouw onder de grens van vier-en-een-halve minuut en liet een tijd van 4.27.02 afdrukken. Deze prestatie kan evenwel niet als wereldrecord worden er kend daar de wedstrijden niet voorkomen op de kalender van de internationale schaatsunie (ISU). Wel zal de tijd als nieuw re cord van de Sovjet-Unie worden beschouwd. Lieuwe dé Boer was in Inzeil de snelste sprinter op de 500 meter in 38,95. Prins DVC sterkste bij de dames (Van onze verslaggever) ZWIJNDRECHT Door een overwinning van 3-1 op Van Houten VCH is het Dokkumse Prins DVC gistermid dag in het bezit geko men van de Nederland se volleybalbeker voor damesteams. In de eerste set liet de Friese ploeg zich nog verrassen door de tegen partij uit Heerlen. Nadat Prins DVC met 14-10 had voorgestaan, sloot Van Houten VCH de eer ste set alsnog met 16-14 winnend af. Daarna maakte de formatie van trainer/coach Hans van Wijnen echter resoluut aan alle onzekerheid een einde: 15-12, 15-8 en 15- 11. Theodoor Doijer weer geblesseerd (Van onze sportredactie) BREDA Bondscoach Wim van Heumen zal voor het hockeytoernooi om de Champions Trophy in Paki stan niet kunnen beschik ken over Theodoor Doyer. De snelle spits, die vanwege een ernstige blessure enkele maanden uit de roulatie is ge weest, zakte gisteren tijdens een vrienschappelijk duel in Breda opnieuw door de bewus te, knie. Doijer: „Ik had al een behoorlijke tijd goed kunnen trainen. Daarom dacht ik dat het wel zou gaan. Ik stond echter net op het veld, of het was gebeurd. Ik kan nu in ie der geval niet mee naar Paki stan". VOORSCHOTEN Het elf de Kersttoernooi, georgani seerd door de Voorschotense vereniging Blitz, is gisteren gewonnen door Amstelveen. De ploeg versloeg in de eind strijd Frisol met 98—82. Bob belandde op de derde plaats door Punch in de onderlinge strijd met 102100 na ver lenging terug te wijzen. Topscorer in het toernooi werd Toon van Helfteren van Punch met 52 punten. Een dunkwedstrijd werd ge wonnen door Norman Cook van Bob voor zijn „geleende" ploeggenoot Cliff Henderson, die de plaats van de ontbre kende Stamper had ingeno men. Bij Frisol speelde Chris Plaat in de rol van gastspeler. Chris Plaat, een broer van de bij Parker spelende Mitchell Plaat, zal op korte termijn door de Leidse ploeg worden ingelijfd, als zijn aanvraag voor een Nederlands paspoort wordt gehonoreerd. K. van Klink wint kerstcross Meerburg ZOETERWOUDE In e«n uitstekende tijd van 34 mi nuut 27 toonde Batavier K. van Klink zich de sterkste bij de gisteren gehouden Meerburg Kerstcross. Tradi tiegetrouw wordt deze cross door de polders beheerst door lopers van deze atle tiekvereniging zoals ook blijkt uit de overige uitsla gen. Bij de dames toonde M. van Schie zich de sterkste op de 10 (en een halve) kilometer. Ve teraan H. Brand wist in zijn klasse beslag te leggen op de eerste plaats op deze afstand, die overigens voor de eerste maal tijdens de achtste kerst cross, gelopen kon worden. Op de aloude 5 kilometer was T. v.d. Berg op het zware par cours de snelste in een tijd van 19 minuten en 43 seconden. Bij de dan.es eiste T. Bruinsma de eer voor zich op, terwijl U. van Strien de kwiekste vete raan was. Voor de echte Meerburgers ging de meeste belangstelling echter uit naar de beste Meer burg-leden. Bij de 10 kilometer was dit K. van Helden. Ton Timmerman eiste bij de 5 kilo meter een beker voor zich op en bij de A junioren was dit Fred Hagenaars. Bij de B, C, D en E junioren konden respec tievelijk Frank van Velzen, Marcel Lolling, Eugène Hoo- geboom en Luc Wesselman een beker in ontvangst nemen. Aan de cross nam een recor daantal van 400 deelnemers deel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17