Tra non <Juxor| pornio In Fotografie gered wat te redden viel m» DE UITHOF llVniVULSM OP SAFARI OUDEJAARSAVOND GEEN VOORSTELLINGEN UNIEKIN LEIDEN diner bruiloften partijen recepties RESTAURANT'TLEYENAERTJE IJSHOCKEY ID. KAMPIOENSCHAP ARDRIJDEN K. IJSSPEEDWAY II^camera NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! EN DOLLER DAN OOIT!! TERENCE BUD HILL SPENCER MIJN NAAM IS CLAUDIO ADVERTEER MEER R 11DERDAG 27 DECEMBER 1979 LEIDSE COURANT an onze kun- redaetie) EN HAAG [et de exposi- b 'Fotografie i Nederland 920-1940' die it weekeinde het Haags emeentemu- tum is geo- end en duurt ot 24 februari, ebben de sa- ïenstellers un doel be- eikt: aan foto- r ïateriaal uit -jj e jaren tussen e twee werel- oorlogen is, ^Püthans die in- ruk wordt ge rekt, gered rat te redden iel. Opmerke lijk is de syste- itische aan- k, waarmee tentoonstel- ing gestalte pau| Schuitema, zelfportret, ca 1930. rerd gegeven. Iet een ovérvloed aan foto's wordt getoond, hoe de vakfoto- rafie zich ontwikkelde, fotografie en film in nauwe relatie ot elkaar stonden. Ook de amateur komt aan bod, met de familiekiekjes en beelden van levensomstandigheden in die jaren. Hoewel de samenstellers klagen over de slordigheid waarmee met fotomateriaal is omgesprongen waardoor veel verloren is gegaan, is daarvan op deze tentoonstelling weinig te merken. De oproep, een half jaar geleden, van het gemeentemuseum aan Haagse families is niet zonder succes gebleken. Vijfenzeventig gezinnen boden hun fotoverzamelingen aan en uit albums van vijftig families werden foto's verzameld. Het gevolg was een aardig overzicht van de mogelijkheden van de fotograferende Hagenaar en wat hij tussen beide wqereldoorlogen voor zijn lens Wie de expositie bezoekt, zou zich kunnen houden aan de opzet van het museum en de tentoonstelling volgens onderwerp kun nen bekijken: vakfotografie, fototijdschrift en de amateurs, de nieuwe fotografie, arbeidersfotografie, nieuwe fotografie en film, nieuwe fotografie op het lesprogramma en van een nieuwe generatie, de foto in dagblad en tijdschrift, mode- en kleurenfo tografie, het kiekje, het fotoboek, foto '37 en biografiën. Deze expositie kan worden gezien als een schakel tussen de ex posities die eerder werden gehouden: de rondreizende expositie over de periode tot 1920 en de na-oorlogse fotografie in ons land, in het Amsterdams Stedelijk Museum. Het Haags Gemeentemu seum toont nu, hoe vooruitstrevende fotografen de strijd met de schilderkunst opgaven en zich bezig gingen houden met de mo gelijkheden van de fotografische techniek. Wat de gevolgen wa ren, het vastleggen van de toenmalige werkelijkheid, maken fo tografen duidelijk, als Eva Besnyö, Carel Blazer, John Fernhout en Cas Oort. Behalve de expositie 'Foto '20-'40', die tot stand kwam in samen werking met het prentenkabinet van de Rijksuniversiteit in Lei den, is in het Gemeentemuseum gelijktijdig te zien de expositie 'Carel Blazer, fotograaf'. Van beide exposities zijn boekuitgaven verkrijgbaar. Joan Blondell overleden Op 70-jarige leeftijd overleed In Santa Monica de filmactrice Joan Blondell, in de jaren dertig bekend door talloze „golddig- gers"-rollen in musicals (links in 1933) en in later jaren (midden in 1952 en rechts in 1972) evoluerend van rollen als secretaresse tot meer dramatische bijrollen zoals o.m. in „The Cincinnati kid" in 1965. In 1936 trouwde zij met de toen zeer populaire jeu ne premier Dick Powell, die in 1963 overleed. Gesitueerd in het centrum in de nabijheid van ruime parkeergelegenheid, ideaal voor uw Openingstijden: dagelijks 16.00-23.00 uur woensdag en donderdag gesloten zaterdag 17.00-23.00 uur zondag 16.00-23.00 uur Herengracht 100 Leiden Telefoon 140876 Heerlijk schaatsen op bin- nen en buitenbaan tijdens de gehele kerstvacantie. Donderdag 27/12, aanvang 8 uur Nederland-Oostenrijk Zaterdag 29/12 aanvang 8 uur Oostenrijk-West Duitsland Entree 110'- Alround en sprinters Dames en heren zaterdag 5/1 - aanvang 11 uur en zondag 6/1 - aanvang 11 uur. lp!, overdekt 15,-, onoverdekt 10,-. aanplaats 5,- p.p. per dag. oepen van 25 en meer 2,50 p.p. Is klapstuk in het nieuwe jaar: wartfinale) Zaterdag 26-1 - aanvang 20.00 uur Zondag 27-1 - aanvang 14.00 uur ijzen: 20.- 15.-en 10.-per dag. ^xtrü bijverdienste hebt MBA, SPD. HTS ot MTS9 Zijn dan genoeg mensen te vinden, die nóg wat n u willen leren Plaats maar een advertentie ^Hogewoerd De nieuwste 'Gendarme escapades van LOUIS DE FUNES 2e SUCCESWEEK PREMIÈRE NEDERLAND W/////////W, VANAF VRIJDAG: Hij doet't met liefde... altijd en oueral KENWAHL JOHN FRIEDRICH ERLAND VAN UDTH de JEUDE KAREN ALLEN UNDAMANZ geproduceend door Martin Ransohotf Dagelijks: 2.30-7-9.15 uur. Zondag en oudejaarsdag: 2.15-4.30-7-9.15 uur. OUDEJAARSAVOND GESLOTEN Dagelijks: 2.30-7-9.15 uur. Zondag: 2.00-7-9.15 uur. Nieuwjaarsdag: 2.15-4.30-7-9.15 uur. Everything you always wanted to know about sex... Vrijdag en zaterdag 23.30 uur, 16 jaar. Filmtrust Dagelijks 2.30-7-9.15 uur. Zondag 2.15-4.30-7-9.15 uur. OUDEJAARSAVOND GESLOTEN Vrijdag en zaterdag: GEEN NACHTVOORSTELLING JOE BUGNER Regie ITALO ZINGARELLI Dagelijks: 2.30-7.00-9.15 uur, zondag en Nieuwjaarsdag: 2.15-4.30-7.00-9.15 uur, alle leeftijden. OUDEJAARSAVOND GESLOTEN. TELEFOON 071-12.41.30 16 UNITED ARTISTS/NOVA FILMS PRESENTEERT: Nu voor het eerst als film 071-12.41.30 Een beregoeie swingende tekenlilm van de bovenste tak. TMTirmm.TJU.tJ.iJini.n.iiiJi.iij.ui Met in het voorprogramma "HET KLEINE EZELTJE" dag. 2.30-7-9.15 zondag ook 4.45

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15