dagpuzzel FRIEMELS MOMMA kunstagenda exposities J SERVICE/STRIPS LEIDSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1979 PAGIN PAULUS DE BOSKABOUTER BOUTERBIJTERS IN HET BOS h-96 „Oehoeboeroe", riep Paulus „en hij heeft een grote paarse pot in zijn poten!". ..Het is niet te geloven", jubelde Eucalypta, ..hij heeft waarachtig ook nog de goeie te pakken!". ,,Och", sprak Oehoeboeroe be scheiden vanuit de hoogte. ,,het was eigenlijk meer geluk dan wijsheid, hoewel deze pot nogal wel zo tamelijk zeer heiendal in het oog sprong. Zeg maar wat ik ermee doen moet". „Omkeren", riep Eucalypta, „uitstrooien! En van zó hoog dat ze er allemaal een snufje van meekrijgen". „Nou ja", mompelde Oehoeboe roe, „de kwaadaardige dan, de rest mag wat mij betreft best in leven blijven". SUSKE EN WISKE - DE POMPENPLANTERS Vlucht, nu het tuj konMook ditje hier ^vpjlwmf/tac de rrochtwo^ens 1 y flip schurken komen 'ff Be Uto f^i nooit meer teruj 1 doolt (jr joot een luik open1 lil V/OLGEMOe lA/ÉÉK KUNWÉAJ W6Nier KOMÉN /VWMS, Wé 6AM) .VlÊfZ'N Ai' (.ÉN E6N IA/ÉÊKJÉ D'R TUSSENUIT. Donderdag 27 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Geleerde vrouwen (Haagse Comedie) Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20 30 Inspeelvoorstelling nieuwe show Frans Halsema Circustheater (Gevers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.15 Het Nationale Ballet. Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Oe club. Toneelzaal 20.15 Moordkuil HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 De rode draad met Willem Breuker Kollektief. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 19.00 De notekraker (Scapino Ballet) Carré (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag o( morgen. LEIDEN Schouwburg (Oude Vest 43 tel. 141141) 20.30 Met de Franse lach. 3 eenakters van Feydeau door Toneel groep De Nar. Stadsgehoorzaal (Breestraat 60 tel. 131704) 20.15 Hans v.d. Burg (ex-drummer Gruppo Sportivo met zijn ROTTERDAM Schouwburg (Schouwburgplein 25 tel. 111766) 19.00 Koning Lear (RO-Theater) Ooelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 20.15 Kerst- promenadeconcert Amsterdams Philharmonisch Or kest o.l.v. Anton Kersjes, sol. Vera Beths viool. Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel. 815844) 20.15 Christmas Pantomime: Robin Hood en de 7 dwergen Holpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) Vrijdag 28 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel 469450) 20.15 Volpone (Haagse Comedie) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 De club. Toneelzaal 20.15 Moordkuil. Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Inspeelvoorstelling nieuwe show Frans Halsema Poppentheater Guido van Deth (Nassau Dillenburg straat 6 tel.280208) 20 30 Ruimte Poppentheater Frank Kooman (Frankenstraat 66 tel 559305) 14.30 Swaffie de zeehond. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Het Nationale Ballet. Carre (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag ol morgen. ROTTERDAM Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel. 815844) 20.15 Christmas Pantomime: Robin Hood en de 7 dwergen Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 20.15 Her man Brood and his Wild Romance. Zaterdag 29 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Volpone (Haagse Comedie) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Laat ste voorstelling van Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Inspeelvoorstelling nieuwe show Frans Halsema. Circustheater (Gevers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.15 De notekraker (Scapino Ballet) Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 De club. Toneelzaal 20.15 Moordkuil. Poppentheater Guido van Deth (Nassau Dillenburg straat 6 tel.280208) 14.30 De sneeuwfant. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Het Nationale Ballet. Concertgebouw (Van Baerlestraat tel. 718345) 20.15 Het Nationale Jeugdorkest o.l.v. Willem Fredenk Bon, sol. Harmen de Boer klarinet. Carré (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vilei met Vandaag of morgen. LEIDEN ROTTERDAM Schouwburg (Schouwburgplein 25 tel. 111766) 20.00 Jenufa (Nederlandse Operastichting) Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel 815844) 20.15 Christmas Pantomime: Robin Hood en de 7 dwergen. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 15.00 Orgel concert Arie Keijzer. Zondag 30 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Laatste voorstelling Het wederzijds hu welijksbedrog (Haagse Comedie) Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 14.30 en 20.15 De club. Toneelzaal 20.15 Moordkuil Nieuwe Kerk (Spui 175 tel. 634916) 11.30 Nationaal Jeugdorkest o.l.v. Willem Frederik Bon, sol. Herman de Boer klarinet. Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 15.00 Frans Eisen Septet. Theater Aan de Haven (Westduinweg 230 tel. 543202) 20.30 Medlaneuroze, Vrouwencabaret Natasha Em manuels. Theater In de Steeg (Westeinde 165 tel. 452969) 14.30 Het verhaal van de scheurbuik (Groep Kleiduif) Poppentheater Guido van Deth (Nassau Dillenburg straat 6 tel.280208) 14.30 De sneeuwfant. LEIDEN ROTTERDAM Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel. 815844) 20.15 Christmas Pantomime: Robin Hood en de 7 dwergen. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) Het Haagt Gomeentemuaeum, het Nedertanda Kot' tuummuaeum en Muaeum Brediua zijn geopend 31 december 10.00-16.00 u., 1 januari gealoten Het Muaeum voor het Onderwija ia op nieuwjaaradag VOORSCHOTEN gealoten. Op 31 december ia dit muaeum open 10.00-13.00 u. Stichting ABAL (Pasadenha) Kunst uit Haïti (-eind de cember), ma. 13-17.30 u., di. t/m za. 10-17.30 u. Ziekenhuis St. Antoniuehove (Burg. Banninglaan 1 Leldschendam) Pim van Crugten en Joke de Beer. (-2 jan.) Galerie De Sluis (Sluiskant 24 Leidschendam) Philip pe Morisson (-4 jan.) wo. t/m vr. 12-18 u., do. ook 18- 20 u.. za. 11-17 u.. zo. 13-17 u. Tollenshuis (Herenstraat 67, Rijswijk) Leden Amateur- spalet (t/m 30 dec.) di. t/m vr. en zo. 14-17 u.t za. 11- 17 u. Museum Swaensteyn (Herenstraat 101, Voorburg) Jan Akkeringa, Tosca van den Haak, Anneke Janse. Leewes, Uto Hogerzeil. Ronald Lindgreen en Aart van den IJssel (t/m 6 jan.) di., do., za. en zo. 14-17 u.. do. ook 19-21 u. De Tobbe (Badhuislaan 3 Voorburg) Bronia de Jel en Domiannique (t/m 5 jan.) di. 14-20 u.. wo. t/m za. 10-16 u. AMSTERDAM Rijksmuseum Nederlandse zilversmeedkunst uit de periode 1580-1830 (- 10 febr.) Fototentoonstelling An dere culturen in Nederland (-6 jan.) Rijksprentenkabi net Utamaro en zijn tijd, Japanse prenten ca. 1780- 1800. DELFT Htet Prinsenhof (St. Agathaplein 1) De stad Delft, cul tuur en maatschappij tot 1572 (t/m 17 febr.) Volkenkundig Museum Nusantara (St. Agathaplein 4) Affrandi (-28 jan.) COSA (Oude Delft 145) Helga, Jan Verschoor, Hein Severeins, Paul Derrez en Ton van de Rotten (t/m 12 jan.) ma. t/m vr. 13.30-17.30 u.. za. 10-16 u. ROTTERDAM Museum Boymsns van Beuningen Actie, werkelijk heid en fictie in de kunst van de jaren '60 in Neder land (-6 jan.) Belastingmuseum Prof. dr. v.d. Poel Gein en pijn. 300 jaar spotprenten op de schatkist (-1 april, 1980) i beeldende kunst (t/m 13 E. de Keuning (Molenlaan 2) Prentententoonstelling Het Hollandse landschap rond Jan van de Velde (-eind dec.) vr. en za. 11-17 u. DEN HAAG Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41) Feministi sche kunst (t/m 6 jan.) Burgemeester, minnaar en mo del, romantische portretten (t/m 31 dec.) Fotografie in Nederland Carel Blazer (t/m 24 febr.) Nederlands Koetuummuseum (Lange Vijverberg 14) Waaiers en mode (-3 mrt.) dag. 10-17 u.. zo. 13-17 u.. wo. ook 20-22 u. Museum Bredius (Prinsegracht 6) ma. t/m za. 10-17 u.. wo. 20-22 u.. zo. 13-17 u. Panorama Mesdag (Zeestraat) Christine Gorissen-Van Bree (t/m 1 jan.) dag. 10-17 u.. zo. 12-17 u. Gevangenpoort (Buitenhof 33) ma. t/m za. 10-17 u., zo. 13-17 u. Schilderijengalerij Vijverhof (Buitenhof 35) ma. t/m vr. 11-16 u. Letterkundig Museum (Juffr. Idastr. 11) ma. t/m vr. 13-17 u. Museum Meermanno-Weetreenianum (Prinsegracht 30) Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300-1550 (t/m 12 jan.) di. tot za. 13-17 u. Mauritshuis dag. 10-17 u., zo. 11-17 u. Museum voor het Onderwijs (Hemsterhuisstraat 2e en 154) In de wereld van Boeddha. Mensen onder de Middernachtzon. Burgers in bezettingstijd. Collectie geologie. Monnikenwerk (Tibetaanse rolschilderingen). Expozee (tentoonstelling over oceanen) Belaga, een dorp op de Salomonseilanden. Museum Mesdag (Laan van Meerdervoort 7f) werkd. 10-17 u.. zo. 13-17 u. en za. 10-15 u. Ned. Postmuseum (Zeestraat 62) dag. 10-17 u., zo. 13-17 u. Pulchri Studio (Lange Voorhout 15) Decembermarkt 1979, Catharina Goeting (t/m 27 dec.) Verkoopsten toonstelling Ineke Engels (t/m 28 dec.) dag. 10-16 u.. zo. 14-17 u. Haagse Kunstkring (Denneweg 64) Nieuwe leden 6t/m 12 januari) ma. t/m za. 10-16 u. Galerie Nouvellee Images (Westeinde 22) Rond oud en nieuw (t/m 16 Jan.) di. t/m za. 11-17 u. Galerie Centra de l'Art (Javastraat 106) Geert Schreuder (-30 dec.) dl. t/m vr. 11-18 u„ za. 13-17 u. Het Kunstcentrum (Molenstraat 16) Wintertentoon stelling (-1 febr.) dl. t/m za. 10-17 u. Pander Kunstcentrum (Wagenstraat 1) Peter Dumas, Pat Gentenaar-Tortley. Peter Gentenaar en Sjef Hen- derickx (t/m 5 jan.) ma. 13-17.30 u.f di. t/m za. 9- 17.30 u. Galerie Edison (Javastraat 16) Peter Kortekaas. Bren dan Langlois Kennedy. Anna Hermine Muller, Nancy van Overveldt en Sophie de Roo van Alderwerelt (t/m 23 dec.) wo. t/m za. 11-18 u., zo. 13-18 u. Kunsthandel Las Beaux Arts (Noordelnde 113a) Werkd. 10-16 u. Winterverkooptentoonstelling 4-19 Jan. AMRO bank (Kneuterdijk 8) Jan van Diemen (-25 jan.) Galerie Artline (Toussaintkade 67) Alan Green en Ed- wlna Leapman (- 12 jan., gesloten van 18 dec. tot 2 Jan.) vr. en za. 10-17 u.. zo. 13-17 u. Art Gallery Babylon (Kon. Julianaplein 36) Arend Wolf (-1 jan.) Adrian Stahlecker (-6 jan.) Galerie Arta (Kazernestraat 58) Jurjen Fontein (t/m 31 dec.) di. t/m za. 11-17 u. Galerie De KuH (Zoutmanstraat 85) Internationale gra fiek (-21 jan. De galerie is van 24 dec. tot 3 jan. geslo ten) do. en vr. 10.30-18 u.. za. en zo. 12-17 u. Kon. Nederlands Lager en wapenmuseum (Pesthui slaan 7) Permanente tentoonstelling over de koninklij ke landmacht vanaf 1945 tot nu. Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg 28) Gezicht op de Levant. Werk van David Roberts (1796 - 1864). Geopend: ma. t/m za. 10-17 u., zo. 13-17 u. De Lakenhal (Oude Singel 28-21) Vaandels van Leid- se verenigingen en gezelschappen. Geopend: ma. t/m za. 10-17 u.; zo. 13-17 u.; 24 dec 10-16 u.;25 dec. gesl.; 26 dec. als zo. Rijksmuseum voor Volkenkunde (Steenstraat 1) Ver zamelde objecten van kinderen. Geopend: ma-za 10- 17 u.; zo 13-17u. Golerie De Oude Rijn (Stille Mare 4) Werk van Cor- neille en Bertus de Korte. Geopend do. t/m za 12.30- Galerte De Poort (Herensteeg 11) Najaarstentoonstel ling van voornamelijk Leidse kunstenaars. Geopend wo. t/m zo. 13-17 u. Foyer LAK-theater (Levendaal 150111) Foto's door foto-sectie LAK. Geopend: ma. t/m vr. 11-17 u. en tij dens voorstellingen. WARMOND Galerie De Pomp (Dorpsstraat 38) Kerstversierselen. Geopend: ma t/m zo. 12-17 u. en 19-21 u.; wo. ook 10-12 u. Marierihave. Teken en schilderwerk pastoor Godfried Classen. Geopend: dag. 10-21 u. VOORSCHOTEN E. da Keuning (Molenlaan 2) Het Hollandse landschap rond de 17e eeuw van Jan van de Velde. Geopend: vr. en za 11-17 u. LISSE Daver (Heereweg 349a). Postzegeltentoonstelling door Philatelica Geopend: di. t/m zo. 14-17 u. Galerie de Linde (Voorstraat 107. tel. 01719 - 15280). Schildorijen. aquarellen en tekeningen uit 19e en 20e eeuw. Geopend: na tel. afspraak. APOTHEKEN De avond- en nachtdiensten van de apotheken in de regio Leiden worden tot 28 december waargenomen door de Doeza Apotheek. Doezastraat 31. Leiden tel. 121313 en Apotheek Van Breest Smallenburg. Loe- vestein 7. Leiderdorp tel. 890000. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 u. tot woensdag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14.30 u. Avondbezoekuur 18.30-19.30 u. Kraamafdeling vaders extra van 18.00-18.30 u. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 u. niet meer dan twee bezoekers per pa tiënt. Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelin gen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00- 16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Laatste kwartier mid dag- en avondbezoek babyshow. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaklng) dag. van 14.15- 14.45 u. en van 19.00-19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30-19.00 u. Sport-Medisch Adviescentrum: Spreekuur ma. 19.30- 20.30 u. In het St. Elisabeth-ziekenhuis. Endegeest: Di. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: de gehele dag. Academisch ziekenhuis: Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 u. en 18.30-19.30 u. Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ouders): Dagelijks: 14.30-14.45 u.f en 18.30-18.45 u.; za. en zo.: 14.45-15.00 u. Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrek- Bezoektijden kinderkliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 u. en 18.30-I9.p0 u. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag 14.15-15.00 u. en 18.30-19.00 u. Rijnoordziekenhuis: 1e en 2e klas 11.00-11.30 u.; 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; 3e klas 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; Kraamafdeling 13.30-14.15 u. al leen voor echtgenoten 19.00-20.00 u. Kinderafdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Binnenstad: Gerecht 10. wo. 17.00-18.00 u.; Noord: Van Hogendorpstraat 36. ma. 10.30-11.30 u.; Kooi: Driftstraat 49a, di 10.30-11.30 u.; Morskwartier: Buurthuis Morskwartier. Topaaslaan, 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.00 u.; Tuln- stadwijk: Herengracht 45, vr. 10.30-11.30 u. Opvangcentrum Vrouwen Crisiscentrum voor vrouwen (met eventuele kinderen) in nood. Huize St. Maarten, St. Jacobsgracht 1, Lei den. tel.071-142497. Dag en nacht bereikbaar. Dierenhulpdienst Hulpverlening aan verongelukte honden, katten, vo gels, e.d. in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegst- geest. Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-125141. Onderwijswinkel Hulp voor moeder en kind Moeders voor Moeders Vrijwilligers Centrale Leiden Langegrach! 246a, tel. 149064. Dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 u. voor informatie over vrijwilligers werk en cursussen of een persoonlijk gesprek. Sociale raadsvrouw Voorschoten Werklozen Adviescentrum Gastouderproject Werkende jongeren Klachten- en informatieuur Elke dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 u. KWJ-kantoor Koppenhinksteeg 2, Leiden. Tel. 071-121139. Hulpverlening Jongeren Jongeren Advies- en Bogeleidingscentrum Leiden (JAL) ma., wo.. vr. 16.00-22.00 u„ Langegracht 246a. Leiden. Tel. 071-143762 (alleen openingstijden). SP hulp- en informatiedienst Groenesteeg 33, Leiden. Tel. 071-134640 of 071- 144600. Hulp en informatie op medisch, juridisch en milieugebied, werk, sociale verzekering en huurkwes- ties. Spreekuur: elke donderdag van 20.00-21.00 u. Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de Leidse uni versiteit. Stationsweg 37. tel. 071 - 148333. Geopend: ma. t/m vr. 10.00-16.00 u. Huuraangelegenheden Spreekuren huurcommissie. Voor Leiden: Schutters veld 9 (tel. 071-131541 van 10.00-12.00 u.). Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-10.00 u. Voor Alphen: Opstandings- kerk. Prinses Marijkestraat 69. Spreekuur do. 14- 15.30 u. Burgerraadslieden Bureau voor Rechtshulp Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau. Noordelnde 2a (voormalige marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en wo.: 10.00-12.30 u.; di. en do.: 18.30-20.30 u. Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c. spreek uur dagelijks 14.00-15.00 u.; do. ook 19.00-20.00 u.. tel. 142144. SOS-dienst Telefonische hulpdienst. Iel. 071-125202. Voor allen die In moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Dag en nacht bereikbaar. Vertrouwelijk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P 19 8$ 20 21 22 23 27 24 28 25 26 29 30 31 32 I 605 Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzor ging, Haarlemmerstraat 133, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). FIOM Horizontaal: 1 fabelachtig dier. 8 flink manspersoon. 9 maanstand (afk.), 11 deel v.h. oor, 12 titel (afk.). 13 ernstig. 15 slaghout bij cricket. 16 wreedaard (fig 18 metselspecie. 19 bijzaak, 20 grondsoort. 21 walkant. 23 zangstem. 25 bloeimaand. 26 ten bedra ge van. 27 tenen mand. 29 rijksweg (afk.), 30 bouw werk, 32 vrouwelijk dier. Verticaal: 1 grove den, 2 persoonlijk vnw. 3 vinnig, 4 soort bunzing. 5 mager, 6 oosterlengte (afk.), 7 kostbaar pelswerk. 10 stad in Duitsland. 12 Oudhol lands zilverstuk. 14 vis. 15 vrucht. 17 boom. 18 arm v.e. boom. 20 hoge schoen. 22 belangrijke voedings stof, 24 stad in Zwitserland. 27 uitroep. 28 zelfkant van linnen; 30 voorzetsel, 31 symbool voor neon. Oplossing '®N te'eioe'Geu 82 "flOQ Z2 'u/00 YZ 1!*»® ZZ 'weei 02 "W 01 'wio /l 'tueejq si "»ö!Jö H Mepieep Zi 'PI®)®/* 01 fyau TO 9 'l®! S 'löJJ 'l®J C 2 l :i®*W®A tieöueeis zz 'ubjoi 08 "Md 62 'u®q LZ "P® 92 '!®w 92 '»l® ZZ "SP®* 12 'u/®®l 02 'IWffll 61 81 "OJ9N 91 SI 'O-1® El 'va 21 '|0| 11 "X'3 6 'ia/84 8 'ueojjjuB l :|«biuoz|JOh Handleiding om meer mens te worden, mild en teder Als pedagoog, sexuoloog deelnemer aan het maats< pelijk verkeer heeft M Ploem ervaren hoe spora er wordt geluisterd naar sen in nood en vooral hoe nig mensen durven te vi om warmte, tederheid ei grip. Daarom heeft hij boek „Geef me wat wat geschreven. Als een 1 aanzet tot het geluk van zelf en dat van andere De auteur vangt aan mi een rijtje te zetten de hedendaagse me lijk is een harmonieus be te leiden. De leeft in voortdurende onz heid. Welke oude no moet hij vasthouden, loslaten? Een tedere le houding is hem vreemt heeft geen eerbied 1 zame, stevige, eenvoudig fijne dingen. Hij consur gevoelens en sexualiteit e vindt zich waarin de massa-prod n plaats heeft gemaakt massa-consumptie. Zijn staat in het teken vaijl kwantiteit en niet in datjf de kwaliteit. bevrijdend perspr voor deze ontnuchterend neratie wijst Marcel Ploe „tederheid" aan. Een ab< turn, waarvan hij de sen sche waarde en de bep fundamentele constitu; tracht vast te stellen. F na pagina. Heeft hij die ciseerd. dan besluit hij boek met aan te geven h kwalitatief sterke en doende relaties kunt le Met andere woorden: hoe )J tederheid kunt komen. j „Geef me wat warmte" i paald niet een boek dat t ra ontspanningslectuur gere^ kan worden. Het eist dacht, een abstraherend mogen en een bereidhei [g; meedenken van de lezer, dat Ploem zonder duif verband, soms zelfs plom| ft'. loren, lyrische teksten hemzelf en andere dichter neemt in zijn overwegend Cl zaïsche werk, krijgt zijn een Chaotische struktuur. en zijn woordkeus, die a selend pathetisch, verhevi .if gekunsteld is, maakt Bloem zijn doel voorbijst Slechts een zeer klein pu S zal hij met zijn boodschap tederheid bereiken. Marcel Ploem: „Geef warmte" Uitg. Lanno, t/Amsterdam Prijs: /22^a Brieven uit een djatihouten kist Als Johan Fabricius in oude djatihouten kist een tal opmerkelijke bri 61 vindt, dan is het duidelijk er dan gaat gebeuren: schrijft een charmant b< Cl met de schrijfster van brieven als „ik"- en hoe guur. Of Johan Fabriciu wérkelijk deze brieven i >1^ kist gevonden heeft, mag^g enige twijfel onderhevig het verhaal is er niet mifll charmant om. Het zijn de venissen van een in het u Indië geboren Nederf*1 meisje, dat, medio eeuw, samen met haar lijf (baboe) Koestiah de avon lijke reis naar Nederlanc e(£ derneemt om daar, in '1* Haag (Prinsegracht) kenr,n: maken met haar aanstaj0" schoonouders alvorens derland in het huwelijk U den met haar verloofde, Nederlandse luitenant. Dat was in de tijd, dat he lra ezkanaal nog niet geo oc was, zodat men óf om de I1 moest varen óf de ko overlandroute kon ne).J waarbij men in Suez d I" keerde en overland een u 'n avontuurlijke tocht mfra naar de Middellandse waar inmiddels een aifctl boot wachtte. Hartje winter komen Koestiah kleumend aan ii land, waar trekschuit en gence nog tot de lokale voersmiddelen behoren ei kleine burgerdom viert. Heimwee naar dat me en ruime land, dat z het tijdelijk achter zich he gelaten, is dan ook onve ai het leven een totaal air wending en begint de komst er weer rooskleuri te zien. "j Een boekje dat ongetwijfeee' menigeen, die ooit, al gedwongen, het Verre O *r achter zich heeft gelaten strijd met het vijandige n elijke klimaat heeft m aanbinden, weemoedigee"' dachten oproept. Johan Fabricius: „Brk uit een djatihouten I uitg. Leopold BV Den 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10