Verstandig sparen? ER VERDRINKT IEMAND! ELKESECONDE TELT Geniet 'N LEVEN HEB JE ZO GERED. VAN JE RUST De Dochter van de Weduwe U kunt er meer aan doen dan u denkt Assistent- accountant Jan Willem ter Beek kiest voor de Nutsspaarbank. LEIDSE SPAARBANK Familieberichten t Met verslagenheid geven wij U kennis dat plotse ling van ons Is heengegaan onze lieve vader en opa, broer, zwager en oom SIMON JOSEPH HEEMSKERK weduwnaar van Maria Joanna Zandvliet op de leeftijd van 63 jaar. Amsterdam: Karmelgroep Fred en Mayra Hazerswoude: Marian en Jaap Simone - Marius Leiderdorp: Peter en Margret Koudekerk a/d Rijn: Margriet en Fred Wimmie - Pieter Fam. Heemskerk Fam. Zandvliet 2351 NB Leiderdorp, 23 december 1979 Berkenkade 14. Vader ligt opgebaard in de aula van „Ad Sanc- tos". Lange Mare 69, Leiden, bezoek aldaar 24 december van 19-19.30 uur en 25 december van 15-15.30 uur; 26 december 19.30 uur is er voor zijn intentie een Avondmis in de Parochiekerk de „Meerburg" te Zoeterwoude H.R. De plechtige H. Eucharistieviering is op donder dag 27 december te 10.30 uur, waarna de begra fenis op het parochiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren tijdens het bezoek in de aula van „Ad Sanctos". Woensdagavond na de avondmis in de zaal van de Pastorie en donderdag na de begrafe nis in het Verenigingsgebouw „de Eendekooi", Kooikerspad 1, Zoeterwoude H.R. t Na een leven vol pijn en zorgen is heden van ons heengegaan onze innig geliefde moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante TJERKTJE VAN ZUYLEN weduwe van Piet Reeuwijk op de leeftijd van 63 jaar. Leiden: Joke Pasma-Reeuwijk Rinus Pasma René - Walter Haarlem: Dick Reeuwijk Dory Reeuwijk-Post Alexander - Remco Zandvoort: Wies Zwemmer-Reeuwijk Stas Zwemmer Sandra - Dennis Sassenheim: Piet Reeuwijk Sonja Reeuwijk-de Vries Wim Reeuwijk Rob Reeuwijk en verdere familie 2172 AB Sassenheim, 21 december 1979. Adelborst van Leeuwenlaan 12. De H. Eucharistieviering zal worden opgedragen op donderdag 27 december 10.30 uur v.m. in de Parochiekerk van de H. Pancratius te Sassenheim waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de begraafplaats aldaar. Moeder is opgebaard in het Rouwcentrum „Vliem", Jacoba van Beieren- laan 4, Sassenheim, alwaar gelegenheid tot con doleren na de teraardebestelling. Verboden voor gehandicapten Eén miljoen Nederlanders leven in een wereld vol obstakels: stoeptreden, draaideuren, opstapjes... U kunt helpen obstakels te voorkomen of uit de weg te ruimen voor mensen in rolstoelen of met krukken, voor mensen die slecht zien of slecht horen. Laat uw invloed gelden in uw vereniging, op de school van uw kinderen in uw werkkring, overal waar de bewegings vrijheid van één miljoen landgenoten wordt belemmerd. QIUP Wat kunt u doen? En hoe? Voor meer informatie: A.V.O.- OIIUL Nederland -Vereniging van arbeids- en welzijnszorg voor mindervaliden, Bos en Lommerplantsoen, Amsterdam, tel. 020-872401. PAGINA 8 LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBE J t Zoals hij leefde heeft hij zijn last gedragen - moe dig en waardig - getuigend van grote levenswijs heid die ons de kracht geeft om verder te gaan. Met diepe droefheid delen wij mede dat wij op 22 december afscheid hebben genomen van onze al lerliefste en zorgzame man en pappa, schoon zoon, broer, zwager en oom BART KRAAN op de leeftijd van 43 jaar. Thea Kraan-Rijkelijkhuizen Iris Anne Claire Fam. Kraan Fam. Rijkelijkhuizen Leimuiden, 22 december 1979 Westerdijk 27. 2e Kerstdag is er om 19.30 uur een avondmis in de kerk van St. Jan de Doper. W. v.d. Veldenweg 24, Leimuiden. De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen op donderdag 27 december om 10.30 uur in de Parochiekerk waarna bijzetting in het familiegraf op het R.K. Kerkhof. Gelegenheid tot condoleren op 26 december na de avondmis in de kerk en na de begrafenis, in Restaurant „Keyzer", Dorpsstraat 30, Leimuiden. Met pittige half/zware. Zorgvuldig door Van Nelle samengesteld. De perfecte melange van gouden Virginia en Kentucky tabakken. Lang van draad waardoor het volle karakter uitkomt en je bovendien plezierig rolt. «wrrr^. Geen wonder als u weet, dat de Nutsspaarbank een kompleet en uiterst gevarieerd pakket aan spaarvormen biedt. Te beginnen met die van de gewone spaarrekeningen met spaarbankboekje of met afschriften. Voor spaarders die direkt over hun tegoed willen beschikken. Ongeacht de grootte van het op te nemen bedrag. Met de Perfektspaar- rekeningen kunt u een hogere rente krijgen,met maar een lichte beperking in het opnemen van uw tegoed. Wilt u hogere rente maar altijd over uw tegoed beschikken? Dan kiest u de Spaarselekt-fextra) rekening. In bepaalde gevallen betaalt u wel 1, resp. 2% aan kosten over het op te nemen bedrag. U dacht aan de Termijnspaar- rekening? Dat kan, denk wel aan de in acht te nemen opzeggingstermijn van 6 of 12 maanden voor het opnemen van geld. Vervolgens de Spaardeposito's. Zij hebben een vaste looptijd van 2,3,4 of 5 jaar en een rente die, naarmate de lengte van looptijd hoger wordt, jaarlijks wordt overgeschreven naar de „vrije" rekening die naast de deposito rekening wordt aangehouden. Nog een andere spaarvorm: de Groeispaarbewijzen aan toonder. Waardepapieren met een (vaste) looptijd, waarbij de inleg op basis van samen gestelde interest groeit tot een vooraf vast gesteld eindbedrag. Bijzonder zijn de spaardiensten voor de jeugd. Bekend is vooral het Zilver- vlootspaarplan, waar bij kinderen vanaf 15 jaar èn een hoge rente èn een over- heidspremie van 10% krijgen. Speciaal voor de jeugd van 11 tot 18 biedt de Nutsspaarbank: de Piek-Fijn- rekening, een gekombineerde bank/ spaarrekening met 'n altijd hogere rente van op 'n normale rekening plus een extra premie aan 't eind van het jaar waarin de rekeninghouder 16 wordt. Zijn we er dan wat al onze spaar diensten betreft? Nog lang niet. Maar 't zal inmiddels al duidelijk zijn waarom ook voor verstandig sparen bij de Nutsspaarbank moet zijn. Kom er 's over praten. Als je bij een ongeluk onmiddellijk weet watje moet doen, kan dat het'verschil betekenen tussen leven en dood. De dingen die je weten moet zijn met een heel klein beetje aandacht ontzettend simpel te onthouden. We hebben ze vooru in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet. Dat boekje krijgt u door even een kaartje te sturen aan „Het Oranje Kruis", Statenlaan 81,2582 GE Den Haag. Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd koel, juist bij de eerste verwarring. Zorg dat en omstanders niet óók een ongeluk kunnen krijgen. Sla alaim (of laat dat doen) bij arts, zieken huis. politie of GGD. Direct mond-op-mond beademen. Als het kan al in het water. Op het droge, de drenkeling op zijn rug leggen en zijn hoofd vèr achterover houden. Zijn neusgaten dichtknijpen en lucht inblazen tot borst omhoog komt. Dan neus loslaten en borst terug laten zakken. Doorgaan met inblazen tot slachtoffer weer ze\f ademt 5| Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8