1 TERUGBLIK RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGIN G TELEVISIE VANAVOND R.K.-viering«n maandag 24 dacambar 1979 LEIDEN H. Leonardua: 20.00 1e nachtmis met Jongeren koor; 22.30 nachtgezinsmis. O.LVr. Hemelvaart: 20.00 euch. met m. Lord Folks; 22.00 euch. m.m.v. dames- en herenkoor; 00.00 euch. m.m.v. de Lord Folks. H. Middelares: 20.00 1e kerstnachtviering (hoog mis). H. Lodewijk: 21.30 en 23.30 (belde Lat. nachtmis). St. Antoniua van Padua: 20.00 klnderkerstnacht- vlerlng; 22.00 kerstnachtwake. H. Petrus: 19.00 gezinsmis met kinderkoor; 21.00 nachtmis met gem.koor; 23.30 nachtmis met jonge renkoor. O.LVr.Onbevl. Ontvj 21.30 nachtmis met ge m.koor; 24.00 met jongerenkoor. Oud Katholieke Kerk: 22.00 kerstnachtmis. Aarlanderveen: 21.00 met groot koor. Aardam: 19.00 met blaaskapel. ALPHEN A.D. RIJN H. Pius: 20.30 jongeren kerstviering; 23.30 nach tmis. H. Bonifatius: 20.00 gezinsmis; 23.00 nachtmis. De Heilige Geest: 16.00 kinderkerstmis; 19.00 ge zinsmis; 21.00 Jongerenmis; 23.30 nachtmis. BOSKOOP R.K.-viering: 19.00 gezinsmis; 21.30 en 24.00; De Stek 24.00. HA2ERSW0UDE-D0RP R.K.-viering: 19.30 gezinsviering kerst; 22.00 hoog mis gem.koor; 24.00 (met jongerenkoor). HAZERSWOUDE-RIJNDIJK R.K.-viering: 20.30 kerstnachtdienst m.m.v. Bernar- duskoor. Dep. Het Anker 18.30 kerstjeugddienst (gezinsmis met jeugdkoor); 21.00 jongerenkerstdiehst met jon gerenkoor; 23.30 met parochiekoor. HOOGMADE R.K.-viering: 19.30 nachtmis kinderen; 23.00 nach tmis. KATWIJK A.D. RIJN R.K.-viering: 21.30 1e kerstnachtviering met jonge renkoor, 24.00 2e m. par.koor. Dep. Rijnsburg: 21.00 kerstviering met kinderkoor. KAAG-ABBENES R.K.-viering: 23.00 nachtmis. LANGERAAR R.K.-viering: 19.00 gezinsviering, 21.30 nachtmis; 24.00 Jongerenviering. LEIDERDORP H. Menswording: 20.00 gezinsmis; 22.00 nachtmis met dames- en herenkoor; 24.00 met jongerenkoor, (plaatskaarten worden uitgegeven). LEIMUIDEN R.K.-viering: 21.30 en 24.00 nachtmis. LISSE Agathakerk: 21.00 jongerenviesring; 24.00 nach- Poelpolder: 20.30 kerstviering met zang; 23.30 nachtmis. Mariakerk: 20.00 Jongerenmis; 23.30 nachtmis m. dames- en herenkoor. H. H. Engelbewaarders: 10.00 nachtmis In concele- NIEUWKOOP R.K.-viering: 20.00 uur. NIEUWVEEN R.K.-viering: 19.30 gezinsviering; 22.00 jongeren viering. NIEUW-VENNEP R.K.-viering: 22.00 Jongerendlenst (Octopus); 24.00 nachtmist (d.-en h.koor). NOORDEN R.K.-viering: 24.00 nachtmis. NOORDWIJK-BINNEN R.K.-viering: 19.00 gezinsmis; 21.00 (gem.koor); 23.30 (jongerenkoor). NOORDWIJK A. ZEE R.K.-viering: 20.00 gezinsviering. NOORDWUKERHOUT 8t Victor: 20.30 nachtmis (d.- en h.koor); 23.00 Idem. ST. Jozef: 21.00 nachtmis met koorzang; 23.30 met Jongerenkoor. OEGSTGEEST SL Willibrord: 19.30 gezinsmis; 21.30 hoogmis; 11.30 hoogmis. Bonaventura: 19.00 nachtmist Lat.; 21.00 nachtmis Ned. OUD ADE R.k.-viering: 8.00, 17.00 en 19.00 biechtgelegen heid. OUDE WETERING RJC.-viering: 19.00 kindernachtmis; 21.45 plechtige nachtmis. ROELOFARENDSVEEN Maria Presentatie: 21.30 nachtmis (combo); 23.30 met gem.koor. H. Petrusbanden: 21.30 nachtmis m. jongerenkoor, 23.30 m. gem.koor. RIJPWETERING R.K.-viering: 21.00 nachtmis m. gem.koor; 23.00 met herenkoor. SASSENHEIM R.K.-viering: 20.00 jongerenmis; 24.00 nachtmis. VOORHOUT R.K.-viering: 20.00 Jongerennachtmls; 23.00 pl. nachtmis. VOORSCHOTEN SL Laurentius: 19.00 gezinsmis; 21.30 en 24.00 nachtmissen. Aula N. Hofland: 21.30 kerstnachtmis. WARMOND R.K.-viering: 21.00 kerstviering voor jongeren. WOUBRUGGE R.K.-viering: 23.30 nachtmis met King's Combo. ZEVENHOVEN R.K.-viering: 20.00 gezinsmis; 24.00 nachtmis; 23.30 kerstliederen. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK Meerburgparochie: 19.00 nachtmis met kinderkoor wn jeugdorkest; 21.00 met „Overbrugging" Jonge renkoor; 23.30 m. dames- en herenkoor. ZOETERWOUDE St. Jan: 22.00 nachtmis. Chr. Dienaarkerk: 21.30 nachtmis; 24.00 jongeren- nachtmis. LEIDEN: H.Leonardus: 1e k. 9.00, 10.45 pl. hoogmis, 2e kd. 9.00, 10.45 ged. H.mis. O.LVr. Hemelvaart: 1e k. 9.30 euch., 11. euch. mmv dames en herenkoor, 2e k. 9.30 euch. H.Middelares: 1e k. 00.00 kerstnachtviering hoog mis, 11.00 euch., 2e k. 9.30 euch., 11.30 euch. H. Lodewijk: 1e k. 8.30 dageraadsmis, 10.00 Hoog mis lat., 11.30 Hoogmis Ned., 2e k. 8.30, 10.00 Ned.Hoogmis, 11.30. St. Antoniua van Padua: 1e k. 9.30 viering met zang, 11.00 met par.koor jongeren, 2e. k. 10.00 vie ring met zang. H. Petrus: 1e k. 9.30 met kerstliederen, 11.00 hoog mis, 2e k. 9.30, 11.00 hoogmis. O.LVr.Onbvl.Ontv.: 10.45 hoogmis gem.koor, 15.00 Kindje wiegen, 2e k. 9.30, 10.45 hoogmis, 12.15. Oud Katholieke Kerk: 1e k. 10.30 hoogmis van Kerstmis. Aarlanderveen: 1e k. 8.00, 11.00 hoogmis, 2e k.- 7.30, 10.30. Aardam: 1e k. 9.30 hoogmis, 12.00, 2e k. 9.00. H.Pius: 1e k. 10.30 hoogmis, 2e k. 9.00, 10.30 hoogmis. H.Bonifatius: 1e k. 9.45 gregoriaanse hoogmis; 2e k. 9.45 en 11.30. De Heilige Geest: 1e k. 11.30, 2e k. 10.00. Boskoop: 1e en 2e k. 10.00. Hazerswoude-Dorp: 1e k. 9.00 met orgel, 10.30 hoogmis gem. koor, 2e k. 9.00, 10.30 met bejaar denkoor. Hazerswoude-Rijndijk: 1e k. 10.00 hoogmis van Kerstmis met Barnarduskoor, 2e k. 10.00; dep. Het Anken 1e k. 8.45 euch., 11.15 hoogmis (par.koor), 2e k. 8.45 euch. par.koor, 11.15 J.koor. Hoogmade: 1e k. 10.00 hoogmis, 2e k. 10.00 en 11.00. Katwijk a.d. Rijn: 1e k. 24.00 kerstnachtv. met par .koor, 11.15 gezinsmis, 2e k. 11.15 hoogmis; dep. Rijnsburg 2e k. 10.30 met zang. Kaag-Abbenes: 1e k. gezinsviering, 2e k. 8.00, 10.00 hoogmis. Langeraan 1e k. 10.00 hoogmis, 2e k. 10.00 hoog mis. 11.30. Leiderdorp (H.Menswording): Ie k. 10.00 hoogmis met d. en h.koor, 12.00 Jongerenmis, 14.00 tot 16.00 Kindje wiegen; 2e k. 10.30 euch.vlerlng. Leimuiden: 1e k. 9.30 gezinsviering, 11.15 hoogmis, 2e k. 9.30 hoogmis, 11.15. Lisse, Agathakerk: 1e k. 9.15 gezlnsdlenst, 11.00 hoogmis. 2e k. 10.00 hoogmis. Poelpolden 1e k. 9 gezinsdienst, 10.30 Jongerenvie ring, 2e k. 10.00. Mariakerk: 1e kd. 8.30, 10.00 hoogmis (d. en h.koor), 11.45, 2e kd. 8.30, 10.00 hoogmis (met d. en h.koor), 11.45. H.H.Engelbewaarders: 1e k. 9.00 gezinsviering, 10.30 hoogmis in conc., 2e k. 10.30 jongerenvle- Nieuwkoop: 1e k. 00.00 en 9.00, 10.45, 2e k. 9.00 en 10.45. Nieuwveen: 1e k. 11.00 viering met gemengd koor, 2e k. 9.00 en 11.00. Nieuw-Vennep: 1e k. 11.00 hoogmis. 14.00 kindje wiegen, 2e k. 11.00 euch. Noorden: 1e k. 9.00 en 10.30 hoogmis, 2e k. Idem. Noordwijk-Binnen: 1e k. 10.00 pl.hoogmis, 11.30, 2e k. idem. Noordwijk a. Zee: 1e k. 00.00 pl. nachtmis, 10.00 hoogmis. 2e k. 10.00. St. Victor: 1e k. 8.00 gezinsmis (kinderkoor), 10.30 Jongerenviering, 2e k. 9.30 hoogmis (herenkoor), 11.00 met samenzang, 19.00. St. Jozef: 1e k. 8.00 herdertjesmis met kinderkoor, 10.00 kersthoogmis m. koor, 2e k. 10.00 hoogmis met gemengdkoor. SL Willibrord: 1e k. 9.00 herdertjesmis, 10.30 hoogmis, 2e k. 0.30 mis met samenzang. Bonaventura: 1e k. 9.00 euch.viering Ned., 11.00 Latijn, 2e k. idem. Oud Ada: 1e k. 00.00 pl. nachtmis (d. en h.koor), 6.00 Idem met jongerenkoor, 14.30 klnderbezoek Kribbe, 2e k. 8.30 hoogmis, 10.30, 19.30 avondmis. Oud-Wetering: 1e k. 8.30 dageraadsmis, 10.30 jon gerenmis, 2e k. 9.30 hoogmis, 14.30 Kindeke wie gen (géén Mis 11.30). Maria Presentatie: 7.00 herdertjesmis, 9.30 hoog mis, 2. k. 9.00, 11.00 hoogmis met harmonie. H.Petrusbanden: 1e k. 8.00 kindermis, 9.30 hoog mis, 11.00, 2e k. 9.30 hoogmis, 11.00, 12.15. Rijpwetering: 1e k. 9.00 hoogmis (herenkoor), 10.30, 14.30 kerstv. kinderen, 2e k. 9.00 hoogmis (herenkoor), 10.30 met jongerenkoor. Sassenheim: 1e k. 8.00 gezinsmis, 10.30 hoogmis, 2e k. 11.00 euch. Voorhout: 1e k. 9.00 euch. bijzonder voor kinderen, 10.30 pl.hoogmis, 2e k. 9.00 hoogmis, 10.30 gezins mis, 11.45. Voorschoten, SL Laurentius: 1e k. 10.00 hoogmis. 15.00 Klndjewlegen, 2e k. 11.30 euch.vlering met zang. Aula N.Hofland: 1e k. en 2e k. geen vieringen. Warmond: 1e k. 00.00 nachtmis met groot koor, 8.30 voor kinderen, 11.00 Greg., 2e k. 10.00 Gre- gor, 11.30 kerstspel voor allerkleinsten. Woubrugge: 1e k. 10.00 hoogmis, samenzang met orgel, 2e k. 10.00 kinderdienst met schoolorkest. Zevenhoven: 1e k. 9.00 herdertjesmis, 10.45 hoog mis, 2e k. 9.00 hoogmis, 10.45. Meerburgparochie: 1e k. 10.00 hoogmis (d. en h.koor). 12.00 met kerstl., 2e k. 10.00 gezinsmis met kinderkoor. St. Jan: 1e k. 9.30 gezinsmis, 2e k. 9.30 hoogmis. Chr. Dienaarkerk: 1e k. 10.00 hoogmis, 2e k. 10.00 mis met zang. 24 dec. en Kerstdagen 1979 LEIDEN Hervormde Gemeente: Hooglandse Kerk: 24 dec. 10.30 nam. Kerstnachtdienst uitgaan de van de Studentenecclesie; 1e k. 10 ds. Van Hyl- clama Vlieg, Maasdijk, 11.45 oecum. studenten- dienst. Marekerk 24 dec. 23.00 ds. Hemstede, 1e k. 10 dr. Meyers, 17 ds. Oorschot, Dordrecht. Marana- thakerk: 24 dec. 23.00 ds. Van Achterberg en ds. Koolstra, 1e k. 10 ds. Kooistra. De Regenboog (Me- renwijk): 24 dec. 22.00 ds. Hortensius en pastoor Van Well, 1e k. 9.30 ds. Van Leeuwen, 11.15 ds. Van Leeuwen en past. Van Well, 16.00 kerstspel voor en door kinderen. Bethlehemkerk: 1e k. 10 ds. Pannekoek, 19.00 kerstfeest. Bevrijdingskerk: 24 dec. 23 dr. Meljers, 1e k. 9 en 10.30 ds. Rietveld. Herv./Geref. diensten. Vredeskerk: 1e k. 10 ds. Lamping; Eglise Wallone: 1e k. 10.30 past. Ribs; Acad. Z.huis: 1e k. 10.15 ds. Bakker. Diaconessen- huis: 1e k. 10.30 ds. Van 't Hof. Jeugdkapel Vredes kerk: v.m. 10 (1e k.). Gereformeerde en andere kerken: 24 dec. Maranathakerk: jeugddienst. Bevrijdings kerk: 23.00 dr. Meyers. 1e Kerstdag: Zuiderkerk 10 ds Sytsma. Petrakerk: 10 ds. Hortensius. Oude Vest: 10 dr. Vlijm. Maranathakerk: 10 ds. Koolstra. Bevrijdingskerk 2x ds. Rietveld. Groenhoven: 10 ds. Bouma. Geref. Gem.: 1e k. 10 en 16.30 ds. Boogaard Chr. Geref. Kerk: 1e k. 10 en 17 stu dent Hofman, Apeldoorn, 2e k. 9.30 kerstfeestvie ring zondagsschool. Geref. Kerk Vrijg. 1e K. 10 en 17 ds. Gootjes. Doopsgez. en Rem. Gem.: 24 dec. 21.30 kerstnachtdienst m.m.v. koor; 1e k. 10.30 ds. Knoppers, kerstmis gezlnsdlenst. Ev. Luth. kerk: 1e k. 10.15 dienst. Baptisten Gem.: 1e k. 10 ds. Van Mameren. Nieuw Apost. Kérk: 1e "k. 9.30 en 15 diensten. Ev. Chr. Gemeen schap: 1e k. 10 dhr. Dlkkes. Leger des Hells 1e k. 10 en 19.30 samenkomsten. Zevendedags Adv.: 1e k. 11 dienst ds. Bouwer. Evang. Cen trum: 1e k. 10 samenkomst. Zendingswerk Jeru- el: 1e k. 18 samenkomst. AARLANDERVEEN Herv. Gem.: 1e k. 10 ds. mw. Westera-Franken. Geref. Kerk: 1e k. 10 ds. Van Dijk, 14.30 ds. Van Wijk, 2e k. 10 gez. dienst met Herv., ds. Westera-Franken. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 dienst des Woords, 18.30 ds. Wallet. TER AAR Herv. Gem.: 1e k. 10 ds. Klein Kranen burg, 17 uur idem, kerstgezinsdienst. 2e k. 10 kand. Guit, Katwijk. Geref. Kerk: 1e k. 10 en 18.30 ds. Bezemer. ALPHEN A.D. RIJN Herv. Gem.: Opstandings- kerk: 1e k. 10 ds. v. d. Helden, 18.30 ds. Bogers. Adventskerk: 24 dec. 23.00 ds. Stolk, 1e k. 10 ds. Lafeber, 17 ds. Van der Heiden. Geref. Kerk: 24 dec. 23.00 nachtdienst (Herv. pred.), 1e k. 10 ds. Stolk, 18.30 drs. Vree. Maranathakerk 24 dec. 23.00 nachtdienst in Adventskerk, drs. Vree. Baptistengemeente: 1e k. 10.00 ds. Koekkoek. Marthastichting 1e k. 20.00 Interkerkelijke dienst. Leger des Hells 1e k. 10 en 19.30 samenkom- •sten. Volle Ev. Gem. 1e k. 10 samenkomst. ALPHEN-NOORD (OUDSHOORN-RIDDERVELD) Herv./Geref. diensten: 24 dec. Goede Herder: 23.00 ds. Mulder. De Bron 19.00 ds. v. d. Ree, 23.00 ds. Verheul. Ashramcollege: 19.00 ds. Van Santen. 1è Kerstdag, Goede Herder: 9 ds. Mulder. De Bron 9.30 ds. v. d. Ree, 10.30 ds. Mulder, 18.30 ds. v. d. Ree. Ashramcollege: 9.30 ds. Verheul. Herv. Gem. Slonskerk 1e k. 9.30 en 16.00 ds. Ouwendijk. Oudshoornseweg: 1e k. 10 ds. Oort. k. Dorpskerk: 9.30 ds. Heymans, 18.30 ds. Haitsma. De Stek: 9.30 ds. Stelwagen. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 ds. Omta, 17 gezinsdienst in Geref. Kerk: ds. Stelwagen. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 en 17 en 2e k. 9.30 ds. Langevelde. HAZERSWOUDE Herv. Gem.: 1e k. 9.30 en 18.30 ds. Geertsema, 2e k. 9.30 gez. dienst in Ge ref. Kerk. 1e k. 10 ds. Welbedacht, 17 gezinsdienst med. ds. Welbedacht, 2e k. 10 gez. dienst met Herv. Gemeente. HOOGMADE Herv. Gem.: 1e k. 10 ds. v. Vliet, kerstdienst, 2e k. 19.00 kerstdienst. KATWIJK A.D. RIJN Herv. Gem.: 1e k. 10 en 18 diensten. Ontmoetingskerk: 1e k. 10 en 18.30 ds. Gebraad. Geref. Kerk: 1e k. 10 ds. Vrolijk, 17 ds. Vrolijk, j.dienst. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem.: 1e k. Nieuwe Kerk: 10 ds. Schuurman, 18 ds. Visser. Oude Kerk: 10 ds. Arkeraats, 18 ds. Boer. Ichtuskerk: 10 ds. Vroegindewey, 17 ds. v. Roon. Pniëlkerk: 9.30 ds. Vink, 18 ds. De Jong. School: 20 ds. Visser. Ge ref. Kerk 23.00 kerstnachtdienst; 1e k. 9 en 10.30 ds. Kersten; 17 ds. Kersten, gezinsdienst. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 10 en 17 dienst. Volle Ev. Gem. Rijnland: 1e k. 9.45 ds. Bulthuis. KOUDEKERK A.D. RIJN Herv. Gem.: 24 dec. 22.00 dhr. Van Stam, Sassenheim, kerstavond dienst in Herv. Kerk m.m.v. Herv. Kerkkoor. LEIMUIDEN Herv. Gem.: 1e k. 9.30 en 19.00 diensten. Geref. Kerk: diensten 9.30 en 19. LISSE Herv. Gem. 24 dec. Dorpskerk: 22.00 ds. 't Hooft, 1e k. 10 uur en 17 ds. 't Hooft (met kinderen zon dagsschool). Pauluskerk: 1e k. 10 ds. De Gelder, 2e k. Pauluskerk: 10 ds. De Gelder. Geref. Kerk: 1e k. 10 ds. Van Santen, 15.00 kinderkerkdienst. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 10 en 19 ds. Van Dijken, 2e k. 10 kerstfeest met de kinderen. Geref. Gem. 1e k. 10 en 16 ds. Hakkenberg, 2e k. 10 ds. Hakken berg, 14.00 kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool.'Geref. Kerk Vr. Pr. str.: 1e k.- 8.45 kand. Folkerts, 15.00 ds. Zomer, 2e k. 10.00 kerstfeestviering. Ned. Geref. Kerk. 1e k. 10 dienst te Heemstede, 17 kerstfeest kinderen. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 1e k. 9.30 ds. Brons geest, 2e k. 9.30 dhr. Van Eeden, Putten. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 ds. Korenhoff, Voorhout, 18.30 ds. Nooteboom. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 dienst des Woords, 14.15 ds. Hamstra. NIEUWVEEN Herv. Gem.: 1e k. 9.30 en 18.30 ds. Molenaar, 2e k. 9.30 Idem. NIEUW-VENNEP Herv. Gem.: 24 dec. 23.00 kerstnachtdienst, 1e k. 9.30 ds. Goverts. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 kerstfeest. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 en 15 ds. Visser NOORDWIJK Herv. Gem.: 24 dec. Hoofdstraat- kerk: 23.00 ds. Keunlng en ds. Warnink, kerstnach tdienst; Kerk Voorstraat: 22.30 ds. Elgersma m.m.v. Kerkkoor. 1e kerstdag Voorstraat 10 dr. Jansen, 16.00 kerstfeest zondagsschool; Hoofdstraat: 10 ds. D. Keuning, 17 kerstfeest zondagsschool. De Rank- Ichtus: 10 ds. Schuurman, Putten; 17.00 ds. v. d. Plas, Delft; 2e k. Ger. Kerk, Hoofdstraat: 10 ds. Warnink, zangdlenst. De Rank-lchtus: 10 ds. Sam son, Streefkerk. Geref. Kerk, Vinkelaan: 1e k. 9.30 en 17 diensten. NOORDWUKERHOUT Herv. Gem.: 24 dec. kerstnachtdienst ds. Kalkman; 1e k. 10 ds. Kalk- OEGSTGEEST Herv. Gem.: 24 dec. 23.00 Pau luskerk: ds. Sasse; Gem. centrum; 19.00 mw. ds. Visser, Leiderdorp; 1e k. Groene Kerkje: 10 ds. Heemskerk. Pauluskerk: 10 ds. Ter Linden. Ge- m.centr.: 10.30 ds. Noorman. Endegeest: 9.30 past. Boshouwers en ds. Frlederich. Dlac.huis: 10.30 ds. Van 't Hof. Van Wijckersloot: 16.30 ds. Hemmes. Geref. kerk: 1e k. 10 ds. Vegter. Ned. Geref. Kerk: 1e k. 15 kand. De Lange, Middelstum, kers tfeestviering. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 24 dec. 19.00 kerstzangdienst; 1e k. 9.30 ds. De Kruljf, 17 kinder kerstfeest. Chr. Ger. Kerk: 1e k. 9.30 dienst, 14.15 ds. Bouw, 2e kd. 14.15 kerstfeest met de kin- RIJNSBURG Herv. Gem. Grote Kerk: 1e k. 9.30 en 17. Bethelkerk: 1e k. 9.30 en 17. Geref. Kerk: Petrakerk: 1e k. 9.30 dr. v. Oeveren, 17 ds. Baaljen, Immanuelkerk 1e k. 9 en 10 ds. Baaijen, 17 ds. Damsma. Maranathakerk: 9.30 ds. Damsma, 17 dr. Van Oeveren; 2e k. Immanuelkerk: 9.30 zangdienst. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 en 17.00 ds. De Joo- «de. OUDE WETERING Herv. Gem.: 1e k. 9.30 ds. Lalleman. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 kand. Jaspers Focks, 17.00 idem, 2e k. 9.30 kerstfeest vdor de kinderen. SASSENHEIM Herv. Gem.: 24 dec. 22.30 kerst nachtdienst Ger.Kerk: 1e k. 9 en 10.30 ds. v. d. Meer. Geref. Kerk: 24 dec. 22.30 kerstnach tdienst ds. v. d. Meer en ds. Van Santen; 23.00 ds. Brokerhof en ds. Baas; 1e k. 10 ds. Baas, 2e k. 10 dhr. Van Stam. Chr. Geref. Kerk: 1e k. 10 kand. Velema, Apeldoorn, 17 dienst voor en met de kin deren. N.P.B. 1e k. 10.30 dhr. Klijnsma. VALKENBURG Herv. Gem.: 1e k. 10 ds. Vermeu len, 2e k. 10 drs. De Raadt, gez. dienst. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 drs. De Raadt, 2e k. 10 gez. dienst, drs. De Raadt. VOORSCHOTEN Herv. Gem. Dorp: 24 dec. 22.00 ds. v. d. Schoot, Rijndijk, 10.30 ds. v. d. Schoot 1e k. Dorp: 10.30 ds. Meyering. Geref. Kerk: 24 dec. 22.00 ds. De Zeeuw. 21.30 R.-K. Kerstnachtdienst: past. De Munck en ds. De Zwart; 1e k. 10 ds. De Zeeuw, 17 gezinsdienst, aula 9.30 ds. De Zwart en ds. v. Leusden. WARMOND Herv. Gem.: 24 dec. 23.00 ds. Den Tonkelaar, 1e k. 10 ds. Den Tonkelaar, m.m.v. kerkkoor, 2e k. 17.00 kerstfeest zondagsschool. WASSENAAR Herv. Gem.: 24 dec. 23.00 nacht dienst, ds. v. d. Meulen en ds. v. Zanten. Wasse naar Dorp: 1e k. 10 ds. v. Santen. Kievltkerk: 10 dé. Wiersma. Messlaskerk 10 ds. v. Santen, Dorp- scentr.: 9.30 dienst. Geref. Kerrk: 24 dec. 23.00 kerstnachtdienst in Dorpskerk, ds. Van der Meulen; 1e k. 10 ds. v. d. Meulen, 16.00 gezinskerstfeest. Zuid: 1e k. 10 drs. v. d. Kamp. WOUBRUGGE Herv. Gem.: 1e k. 9.30 ds. Haits ma. Boskoop, 18.30 ds. Stelwagen, Boskoop, gez. dienst; 2e k. 9.30 evangelisatiedienst Herv. Kerk. Geref. Kerk: 1e k. 9.30 dr. v. d. Zwaan, 18.30 dienst in Herv. Kerk; 2e k. 9.30 kinderdienst in Herv. Kerk. ZEVENHOVEN Herv. Gem.: 1e k. 9.30 ds. Nlco- laï, 19.00 ds. Van Leeuwen, m.m.v. zangkoor Laus Deo; 2e k. 18.00 zondagsschoolkerstfeest. ZWAMMERDAM Herv. Gem.: 1e k. 10 ds. Haak man, 18.30 Jeugddienst in Herv. Kerk. Geref. Kerk: 1e k. ds. Wijngaarden, Barneveld, 18.30 jeugddienst. LEIDERDORP Herv./Geref. Kerken: 24 dec. Hoofdstraat: 22.00 ds. DQesburg, Scheppingskerk; 22.00 ds. Geursen, kerstnachtdiensten; 1e k. Dorpskerk: 10 ds. Knorth. Hoofdstr. 10 ds. Does burg. Scheppingskerk 9 en 10.30 ds. Van Loenen (in tweede dienst m.m.v. cantorlj). Leythenrode: 10 ds. Lutmers, m.m.v. Chr. Orat.ver. „Excelsior; Eliz. Ziekenhuis: 11 ds. Mak, 2e k. 10.30 kerstviering met zang en muziek. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden KRO 14.00 KRO's Wereldcircus 14.25 Kerstfeest met de Flintstones 15.15 Snowtime NOS 16.05 Kobogo, documentaire NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Kortweg 18.55 Journaal NCRV 18.59 't Gebeurde met Kerst, speelfilm 20.30 U zij de glorie NOS 21.37 Journaal 21.55 Kerst '44: Geef ons heden óns dagelijks brood, documentaire NOS 22.55 Journaal IKON 23.00 Kerstnachtdienst 23.55 Wilde Ganzen KRO 24.00 Kerstnachtviering NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden O.S. 18.25-18.55 Open School-tijd NOS 18.55 Journaal AVRO 19.59 Doctor Snuggles, tv-serie 19.05 A star was born, kinder-kerst-musical NOS 20.00 Journaal AVRO 20.27 Telebingo - Spelen en laten spelen 21.30 Uiteindelijk samen, tv-film 23.00 A Christ mas Gallery NOS 00.05 Journaal 0.10-.120 Een ster boven Bethlehem DUITSLAND 1 18.00 Vesper. 18.30 Fllmdocum. 19.15 Report. 20.00 Journ. 20.05 Lie- be In der Dammerung (Love among the ruins), speelfilm. 21.45 Klass. muz. 22.30 Filmreport. 23.15-0.15 Nachtmis. DUITSLAND 2 18.00 Verhalen. 19.55 Journ. 20.00 Muzikaal progr. 21.00 Die Glenn Mil ler Story, speelfilm. 22.55 Religieus progr. 23.00-23.45 Vesper. DUITSLAND 3 NDR 18.10 Kerstprogr. 20.00 Joum. 20.05 Fllmreport. 21.35 Fllmreport. 21.40 Stille Tellhaber, tv-spel. 22.30 Do- cum. progr. 23.30-24.00 Klass. muz. BELGIE NED. 18.00 Klnderprogr. 18.05 Heldl, Jeugdserie. 18.30 Kleuterfilm. 18.35 Reizen naar het onbekende, docum. serie. 19.00 Inform, progr. 19.30 Ver- keerstlps. 19.35 Meded. en progr.o- verz. 19.45 Journ. 20.05 Spelprogr. 20.40 De moeder en de drie soldaten, tv-spel. 23.05 Middernachtmis. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Kunstkroniek. 18.45 Sport. 19.15 Region, progr. 19.29 Weerber. 19.30 Koninklijke kerstboodschap en joum. 20.00 Ker- stavondprogr. 21.00 La vie parlslen- ne, muzikale speelfilm. 22.35 Show- progr. 23.35 Eurovisie: Kerstconcert. 23.55 Nachtmis. NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden O.S. 18.25 Open School-tijd NOS 18.55 Journaal IKON 18.59 Het verhaal van Johannes IKON-KRO-RKK 19.25 Kenmerk NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.17 NOVIG - Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamen werking: Gast aan tafel VOO 20.22 Goodbye to the seven ties, gevarieerd programma TELEAC 23.00 Algemeen Voorlichtings programma NOS 23.35 Journaal DUITSLAND 1 10.00 Journ. 10.85 Muz. sprookje. 10.30 Reportage. 11.05-12.35 Amuse- mentsprogr. 12.45 Documentaire. 13.15 Sprookje. 14.30 Documentaire. 15.15 Ludwig II, speelfilm. 17.05 (S) Ski-show. 18.00 Filmdocumentaire. 18.30 Ky- rltz-Pyrlts, klucht. 20.00 Journ. 20.15 Die Marquise von O, tv-spel. 21.55 In form. progr. 22.45 Klassieke muz. 23.45 Journ. DUITSLAND 2 11.30 Fllmreportage. 12.00 Das helmnlsvolle Haus des Dr. Coppx balletfilm. 13.35 Journ. 13.30 D mentalre. 14.20 Plnocchio. m 15.40 Journ. 15.45 Natuurfilm. Die drel Musketiere, speelfilm. 18.30 Jeugdserie. 19.00 Journ. Gesprek. 19.30 Reportage. 20. Kapltal fur slche, tv-film. 22.15 A 8ementsprogr. 23.15 Journ. :,l(J DUITSLAND 3 NDR 16.00 Charlie Chan: Eln fast perfei Alibi, speelfilm. 17.00 Fllmreport! 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Docur talre film. 19.15 Popmuz. 19.3C form, serie. 20.00 Journ. 20.15 A Rand und Bank (Rock around clock), speelfilm. 21.35 Docume refllm. 22.20 Cultureel 23.25-0.20 Serie documentaire gramma's. BELGIE NEDERLAND 1 15.30 Open School. 16.30 Jeugdi .ou 18.15 Kleuterserie. 18.20 Voor oui kijkers. 18.50 Project UFO. jeug V1J rle. 19.35 Meded. en progr.-o\ 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 2 1 Paradijsvogels, tv-serie. 20.45 kind van vijf miljoen, documeiCrs tv-spel. 22.15 Klassieke orkestral- 22.40 Journ. BELGIE NEDERLAND 2 Zie NET1 18.15-20.15 Zie NET 1. 20.15-2! My Fair Lady, speelfilm. BELGIE FRANS 15.30 Jeugdultz. 17.00 Jeugdultz. 18.30 Levensbeschouwelijke 19.00 Gesprek. 19.15 Region, pr 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 1f Verkeerstips. 20.00 Le Bourgeois ntilhomme, ballet. 22.15 Amusem sprogr. 23.00 Journ. nd TELEVISIE DONDERDAG TELEVISIE EERSTE KERSTDAG NEDERLAND I KRO 10.45 Kerstzang 11.00 Viering van de dagmis 11.55 Zegen Urbi et Orbi NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.45 Journaal 13.50 Billy Smart's Kerstcircus 15.00Eurovisie Kerst concert 1979 16.00 De verovering van Brazilië: of De Atlantische Oceaan als Hollands binnen water documentaire 17.10 Magie Goochelshow NOS 18.00 Jotaarkka, kinderfilm 18.30 Sesametraat 18.45 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal EO 18.53 Ronduit 19.30 Land in zicht 20.00 Kerstconcert NOS 21.37 Journaal 21.45 NOS-Cultuur en de mens schiep God naar zijn evenbeeld SOCUTERA 22.30 Stichting Mensen in Nood- Caritas Neerlandica NOS 22.40 Journaal NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthoreden TELEAC 18.25 Algemeen Voor lichtingsprogramma NOS 18.55 Journaal KRO 18.59 John Denver en zijn Muppets 19.35 Je zult een kind vinden NOS 20.00 Journaal KRO 20.10 Herman van Veen zingt kerstliederen 20.45 Dagboek van een herdershond, tv-serie 21.55 Omdat er geen plaats was 22.40 Het spel van Daniel in de leeuwenkuil, tv-spel 23.40 Kerstgedachte NOS 23.50 Journaal DUITSLAND I 10.00 Journ. 10.05 Kerstverhalen. 10.50 Report. 11.35 Parabel. 12.05 Kerstliederen. 12.35 Kersttoespraak. 12.50 Tekenfilm. 14.35 Docum. 15.20 Gevar. progr. 16.05 Operettemuz. 18.05 Filmdocum. 18.50 Journ. 19.00 In den Shuhen des Fischers (The shoes of the fisherman), speelfilm. 21.30 Journ. 21.35 Sprookje. 23.40 Filmrepor. 0.10 Journ. DUITSLAND 2 11.00 Kersteucharistiegierlng. 11.55 Kerstzegen. 12.30 Klass. muz. 13.10 Poppenfilm. 14.25 Hauptsache, gluckllch, speelfilm. 15.55 Journ. 16.00 Filmrepor. 16.30 Wunder elner Nacht, kerstspel. 18.10 Jeugdserie. 19.00 Journ. 19.05 Toespraak. 19.20 Gala-avond. 21.30 Journ. 21.35 Jezebel Die boshafte Lady (Jezebel, speelfilm. 23.15 Journ. DUITSLAND 3 NDR Gezamelijk progr. NDR en WDR: 15.45 Kersttoespraak. 16.00 Natuur film. 16.45 Charlie Chan auf der Kreuzfahrt, speelfilm. 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Filmrepor. 19.15 Repor. 20.00 Journ. 20.10 Or- chesterprobe (Porva d'Orchestra), tv-fllm. 21.25 Amus. progr. 22.40 Ich raume auf, tv-film. 23.40 Klass. muz. BELGIE NEDERLAND 1 10.00 Eurovisie: Portestantse kerk dienst. 11.00 Eurovisie: Eucharistie viering. 12.00 Eurovisie: Urbi et Orbi. 14.30 Tekenfilm. 15.00 Eurovisie: Kerstconcert. 16.00 Muz. kerstprogr. 16.45 Docum. 18.00 Kinderserie. 18.05 Kleuter progr. 18.30 De Kerstboodschap (The Christmas Messenger), tv-fllm. 18.55 Jongerenprogr. 19.35 Mededelinen en progr. overz. 19.45 Journ. 20.00 Muz. amus. progr. 21.00 Filumena, blijspel. 22.35 Showprogr. Aansl.: BELGIE NEDERLAND 2 Van 10.00 tot 18.00.: Zie NET I Van 18.00 tot 20.00.: Zie NET I. 20.00 La Boheme, opera van Puccini. 22.10 Kwls. BELGIE FRANS 10.00 Eurovisie: Protestanse kerk dienst. 11.00 Eurovisie: Eucharistie viering. 11.55 Eurovisie: Urbi et Orbi. 12.30 Eurovisie: Gospel. 14.00 La dame de Monsoreau, tv-serie. 14.55 Tekenfilm. 15.00 Eurovisie: Kerstcon cert. 16.00 Julien de Bruxelles, pop- penslel voor de jeugd. 17.00 Pierre Fabien, tv-serie. 17.30 Docum. '17.50 Arpad le Tzigane, tv-serie. Vervolg Arpad le Tzigane. 18.15 Spel progr. 18.30 Docum. film. 19.00 Ge sprek. 19.15 Region, progr. 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 19.55 La Bo heme, opera van Puccini. 21.50 Film repor. 22.30 Journ. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TROS 14.00 O moeder, wat is het heet, tv-serie 14.30 Simonskoop voor de jeugd 14.50-16.00 Andre van Duin Jubileumshow DUITSLAND 1 10.00 Journ. 10.05 Mit besten Empfe- hlungen, blijspel. 11.45 Informatieve serie. 12.30 Actueel magaz. 12.55 Persoverz. 13.00 Journ. 14.40 Journ. 14.45 Muzikaal amusementsprogr. 16.10 Journ. 16.15 Filmdocumentaire. 17.00 Kinderserie. 17.50 Journ. (Regi on. progr.; NDR: 9.30-10.00 Kleuter progr. WDR: 9.30-10.00 Kleuter progr.). DUITSLAND 2 15.00 Documentaire. 15.30 Wall stein, tv-film. 17.00 Journ. 17 Jeugdserie. 17.40 Actual, en mi DUITSLAND 3 WDR 16.00 Charlie Chan:Schatten u Chinatown, speelfilm. 17.00 Repo ge. 17.15 Filmdocumentaire. BELGIE NEDERLANDS 1 15.30 Eurovisie: Concert door kin t6"'! Zomerse ke &3S FRANS )che thibetaine, tv-u lilm. 17.00 Pierre Fa! RADIO VANAVOND HILVERSUM 1 TROS: 18.11 (S) Aktua. 18.25 (S) De verh len van Vlrglllus van Tuil. 18.30 De klnde platenbak. 19.02 (S) Tross-country. 23.02-24.00 Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 Beeldjes In de stal, serie gedichten. 0.30 (S) Merry X-Mas. 1.02 (S) Plm Jacobs' pietenscala. 2.02 (S) AVRO's Servicestation. 6.02 (S) Vrolijk KerstleesL RADIO EERSTE KERSTDAG NOS: leder heel uur nws. AVRO: 6.02 (S) Vrolijk Kerstfeest. (7.02 AVRO's Radiojournaal. 8.02 AVRO's Radiojournaal.). 9.02 Tekst en uitleg. 9.07 (S) Kerst-DI- vertlmento. 10.02 DZE zandbak show. 10.15 (S) Kerst In driekleur. 11.02 Kerstmis In volksmuziek. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Joyeux Noel. Franse liedjes over Kerstmis. 13.00 Kersttoespraak H.M. de Koningin. 13.22 13.30 (S) De AVRO 15.02 (S) Kerst In progr. 16.02 (S) I (S) Christmas Ca (S) Kerstkaarsen. .15.15 0. geloven. 15.30 Een witte kerst. 17.25 N delingen. 17.30 Nws. 17.35 Bultenlar commentaar. 17.45 (S) Het kontje tegen I kribje. HUMANISTISCH VERBOND: 18.20 i wonder. P.P.: 18.50 Uitzending v TELEVISIE TWEEDE KERSTDAG Peggy Guggenheim overleden VENETIE (UPI) Peggy Guggenheim, de Amerikaan se filantroop en kunstverza melaarster, is gisteren in haar paleis aan het Canal Grande in Venetië op 81-jari- ge leeftijd overleden. De schatrijke mevrouw Gug genheim woonde sinds 30 jaar in Venetië. Zij was sinds 1962 ereburgeres vanwege haar bij drage aan het behoud van de stad. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 14.00 Rubinstein 90 jaar 15.30 Een kerstverhaal 16.30 Peter en de wolf, muzikaal sprookje 16.55 Barbapapa 17.00 De film van Ome Willem NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische tips 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest 19.30 Oogst in beeld 20.00 De man met twee gezichten, tv-spel NOS 21.37 Journaal 21.55 Panoramiek 22.25 Markant- Sport 23.20 Journaal NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden Sonja Barend had haar „Goed nieuws-show" zaterdagavond naar haar zeggen expressieve- lijk niet in de Kerstsfeer ge dompeld. Je zag dan ook geen sprietje groen. Wat niet weg neemt dat een mens af en toe toch wel even een Kersttraan moet wegpinken. Want dat lie ve Turkse meisje van de vori ge keer bleek de wrevel van velen op te hebben gewekt omdat haar toen niet zo gauw iets aardigs over ons, Neder landers, te binnen wilde schie ten. Dat werd nu ten over staan van een min of meer boze dame in het publiek bij gelegd en oud-minister Boers- ma was aanwezig om enkele sussende woorden te spreken. Maar de Kerstklokken begon nen voluit te beieren toen Sonja met enkele van de 8000 buitenlandse adoptiekinderen en hun ouders sprak. Met hen ging het wel degelijk heel goed. Men zag dus iedereen - zelfs die geïrriteerde dame - zienderogen opknappen. In scherpere tegenstelling tot welke Kerstsfeer dan ook was de door Hans Sleeuwenhoek samengestelde documentaire, over „De beul van Sobibor",. die de NCRV op het andere net vertoonde. Daar moest men Gustav Franz Wagner, destijds de ondercommandant van het vernietigingskamp, achter zoeken. Sleeuwenhoek scheen een jaar over zijn werkstuk gedaan te hebben. Dat was er niet helemaal aan af te zien, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel een schokkende documentaire was. Een inlas uit Holocaust - de opstand van de getergde gevangenen in het kamp - had dunkt mij beter achterwe ge kunnen blijven. De verto ning daarvan maakte al te pijnlijk het verschil duidelijk tussen de geromantiseerde fantasie en de weerzinwek kende, noodlottige realiteit waarvan men weer eens iets onder ogen kreeg. Gisteravond was het bij de KRO zeer rechtstreeks al vol op Kerstmis. Dat hadden wij dan vooral te danken aan Willy van Hemert, die ,,A Christmas Carol" van Charles Dickens bewerkt bleek te heb ben tot een musical: „De won derbaarlijke genezing van Ebenezer Scrooge". Bij hem zie je het onderhand eigenlijk al bij voorbaat voor je, maar deze keer kwam er bepaald toch iets bij. De Scrooge van Henk van Ulsen namelijk. Niet dat er sprake kon zijn van een verrassing, want hij is nou eenmaal één van die ac teurs, die het niet kunnen la ten van welke rol dan ook „een creatie" te maken. Maar in ieder geval konden wij ons aan hem optrekken. En na tuurlijk, Van Hemert had het allemaal weer heel vakkundig en levendig gedaan en Ruud Bos had er veel aardige mu ziek bij geschreven. HERMAN HOFHUIZEN Meded.yoor land-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4