Kerstnacht vol muziek uit vele landen Opera-studenten spelen 'Daniel in leeuwekuil' Muzikaal afscheid van de jaren zeventig RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA^ Al Kerst avond Het koor ,,De Maastrichter Staar" zingt in het programma ,,U zij de glorie". De speciale sfeer van de kersta vond is voor zangers zangeressen, musici, dirigenten en regisseurs in vele landen een teken om hun werk een bijzonder tintje te geven. In ons eigen land presenteert Pim Jacobs vanavond vanuit de Nieuwe Kerk aan het Haagse Spui een kerstafle vering van het programma „Music Gallery". Een aantal prominente artiesten als Theo Olof, Caroline Kaart, Judy Schomper, The Pied Pipers, het gospelkoor Relite en de celliste Jean Decroos zullen zeker voor iets aparts zorgen. De violiste Judy Schomper kreeg in Nederland bekendheid als medeoprichtster van de groep „Flairck", die onlangs een Edison in ontvangst mocht ne men. Dit jaar slaagde Judy cum laude aan het Amsterdamse Con servatorium. Als beloning hiervoor mag zij twee jaar studeren bij Her man Krebbers. De Amerikaanse zanggroep The Pied Pipers, bekend van het liedje „On The Sunny Side Of The Street", zal een nostalgische medley ten gehore brengen. Even na middernacht gaat „Een ster boven Bethlehem" de lucht in. Een internationaal schakelpro gramma met de geboortekerk in Bethlehem als middelpunt, waarin de aandacht in het bijzonder uit gaat naar de jonge mensen in de wereld. Dit alles wordt georgani seerd door de Engelse BBC, die ver bindingen legt met Israël, Enge land, Frankrijk, Noorwegen, Oos tenrijk, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. In Israël komt de bijdrage uit het plaatsje Bethlehem, waar o.a. een groep van dertig kinderen kerstliederen zal zingen. In Oostenrijk speelt in het Weense Woud de instrumentale Zehtner-familie kerstmuziek op de harp, fluit, viool, gitaar, bas en cembalo. Frankrijk komt met een zanggroep uit de Provence. Noor wegen zet het Jongenskoor van de Noorse omroep in. Het programma zal gelijktijdig via Hilversum 3 te beluisteren zijn. Ned. II 23.00 uur en 0.10 uur. Mijnwerkers De Amerikaahse speelfilm „t 'Gebeiil*- de met kerst" is gebaseerd op werke lijke gebeurtenissen rond de familie Sullivan gedurende de kerstdagen van 1951. Na een explosie in de mijn van Mr. Caufield, weigert deze de ar beidsomstandigheden van de mijn werkers te verbeteren. Ned. I 18.59 uur. U zij de glorie Vanuit de Rhodahal in Kerkrade een feestelijke aflevering van het pro gramma „U zij de glorie" met interna tionale kerstliederen, gebracht door o.a. de „Maastreechter Staar" en het kinderkoor „De Zonnestraaltjes". Theo Olof treedt op in het muzikale pro gramma „A Christ mas Gallery",dat komt vanuit de Nieuwe Kerk aan het Haagse Spui. De film van Jan van Hillo „Kerst '44" geeft een portret van het echtpaar Gerrit en Celia Vinke, dat tijdens de oorjog vele joodse onderduikers heeft geholpen. Ned. I 21.55 uur. Kerst-rock-musical Een impressie van de kerst-rock-mu sical „A Star Was Born", geschreven door Jos Brink en Frank Sanders. Ned. II 19.05 uur. TeleBingo Mies Bouwman presenteert weer het spel „TeleBingo". Als gasten ontvangt zij André van Duin en het Harlem Boys Choir uit New York. Ned. II 20.27 uur. Uiteindelijk samen De tv-film „Uiteindelijk samen" gaat over een bejaarde vrouw, die na der tig jaar huwelijk alleen verder moet leven als haar man is overleden Ned. II 21.30 uur. Eerste kerstdag Tweede kerstdag De acrobatengroep Kosjaks in „Billy Smart's kerstcircus". In een middeleeuws spel van mu ziek en zang wordt het bijbelse ver haal uitgebeeld, dat is gebaseerd op de hoofdstukken 5 en 6 van het boek van Daniel. Het verhaal gaat over het joodse volk, dat in Babylo nische gevangenschap verkeert. Koning Balthasar roept'zijn joodse gevangene Daniel om uitleg te ge ven van de woorden, die een schrij vende vinger op de paleismuur heeft gezet. Daniel vertelt hem dat er staat dat de dagen van het ko ninkrijk van Balthasar zijn geteld, dat de vorst gewogen maar te licht is bevonden en dat het koninkrijk zal worden verdeeld. Maar Darius, de koning van de Meden, verjaagt Balthasar van de troon en stelt Da niel aan als rijksbestuurder. Hij wordt echter betrapt als hij tot God bidt, want dat is in het koninkrijk streng verboden. Daniel wordt in de leeuwekuil geworpen, maar de profeet Habakuk weet hem in le ven te houden. „Het spel van Da niel in de leeuwekuil" eindigt met een aankondiging van de geboorte van Christus en met een feestelijk Te Deum. Het stuk, dat stamt uit de twaalfde eeuw, werd opnieuw opgevoerd in de Dom van Altén- berg en gespeeld door studenten van de Opera-akademie. Ned. II 22.40 uur. Billy Smart's Circus Bennie Winters en zijn sint-bernhard- shond presenteren het jaarlijkse kerst circus van Billy Smart. Ned. I 13.50 uur. Kerstkoncert 1979 Een speciaal kerstkoncert door het Concertgebouw Orkest o.l.v. Julio Iglesias werd voor het programma „Goodbye to the seventies" gefilmd in de grotten van Valkenburg.- oude vrek geworden. De zevende ker stavond na de dood van zijn compag non brengt echter een grote ommez waai. Ned. I 15.30 uur. Ome Willem Teuntje, Toon, August en ome Willem brengen voor de kleuters maar liefst „Honderd maal Ome Willem". Ned. I 17.00 uur. Twee gezichten Het tv-spel „De man met twee gezich ten" naar een scenario van Frans Hofmeester, gaat over Karei Polder. Hij is de dynamische, gewaardeerde financiële man van Maling Metaal. Na een conflict met directeur Maling ziet de ware aard van de eerst zo aardige Karei er ineens heel anders uit. Ned. I 20.00 uur. Markant-sport In „Markant-sport" een portret van de voetbaltrainer Cor van der Hart. Ned. I 22.25 uur. Voor radio-en tv-programma's etc. zie pag 4 Bernhard Haitink, rechtstreeks vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. Ned. I 15.00 uur. Goochelgala In het internationale goochelgala „Magie" treedt o.a. op de Nederlandse goochelaar Flip. Ned. I 17.10 uur. Zang Aan het jaarlijkse kerstkoncert vanuit De Doelen in Rotterdam wordt mee gewerkt door de koren „Deo Cante- Catharijneconvent De film „...En de mens schiep god naar zijn evenbeeld..." geeft een in druk van het dit jaar geopende Het Catharijneconvent te Utrecht, waar de geschiedenis van het christendom in Nederland zichtbaar is gemaakt. Ned. I 21.45 uur. John Denver De Amerikaanse zanger John Denver is te gast in „The Muppet Show" Ned. II 18.59 uur. Herman van Veen DE eu* Herman van Veen zingt kerstliedu in de Heilige Brigadakerk in N k ej beek. Ned. II 20.10 uur. Dagboek In de tv-serie „Dagboek van een dershond" zoekt Klaasje Weer hulp bij pastoor Lumens. Ned. II 20.45 uur. iracl mu ome dee Ze neg Hein Boele en Cox Habbema in het tv-spel „De man met twee gezichten. In een avondvullend programma „Goodbye to the seventies" krijgen we een ruime terugblik van de be langrijkste gebeurtenissen op het gebied van de populaire muziek in de jaren zeventig. Naast een wille keurige greep van opnamen van Mouth McNeal, Shocking Blue, Mud, lOcc, Boney M, Queen, Conny Vandenbosch, Vader Abraham, Me- atloaf en The Beegees, is er een po ging gedaan om het een en ander in een historisch perspektief te plaat sen. Zo blijven het uiteenvallen van The Beatles en de dood van Ja- nis Joplin en Jimi Hendrix, niet onvermeld. Om niet alleen muziek uit te zenden bevat het overzicht ook wat nieuwsitems, die in de ja ren zeventig van belang waren, zoals de gijzelingen en de oliecrisis in ons land. Verder komt het con trast tussen EO en VPRO aan de orde en de opkomst van Veronica. Ned. II 20.22 uur. Johannes In „Het verhaal van Johannes" ver telt Aart Staartjes wat de apostel Jo hannes in zijn dromen zag. Ned. II 18.59 uur. Rubinstein Een gesprek uit 1971 met de pianist Athur Rubinstein in zijn huis in Pa- Ned. II 14.00 uur. Een kerstverhaal In de tv-bewerking van het verhaal „A Christmas Carol" van Charles Dic kens sterft de compagnon van Scroo ge. Daarom ziet Scrooge er niets in om kerst te vieren. Hij jaagt zelfs een ker stoptocht van kinderen uiteen. Bin nen een aantal jaren is hij een gierige Een scene uit „Het spel van Daniel in de leeuwekuil". mus" en „The Young Credo Singers". Ned. I 20.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2