URN HUIS UT Mode voor de man met een dubbele dagtaak Wol op bed, wand en vloer, maar natuurlijk ook voor kleding Zeven duizend gulden voor een schaap Champignons van eigen kweek Kruiden in de vensterbank, worteltjes in de plan tenbak, waarom dan geen champignons in de huis kamer en in de kelderkast. Dat moet de gedachte zijn geweest achter de champignons-doe-het-zelf- pakketten die Bakker uit Hilversum in de handel brengt. Champignons vers van eigen kweek dat is het voordeel. Dat is ook het enige voordeel. De amateur die denkt met deze pakketten tegen de beroepskweker te kunnen opboksen komt bedro gen uit. Er zit natuurlijk wel een leuke kant aan: je ziet ze groeien. Net als vroeger bij de bruine bonen in een sponzedoosje. Hoe gaat dat nou precies met die champignons? Simpel, u koopt een champignon-doe-het-zelfpak- ket. Ze zijn er in drie maten, van 12,50 tot f 22,95. Dat pakket bestaat uit een styropor (piep schuim) doos met deksel, champignonbroed in een speciaal groeimedium, dekgrond en een nauwkeu rige verzorgingsaanwijzing. Gedurende tien dagen blijft de doos met de schimmelcultuur bij 20 graden C staan; de doos is gesloten en er behoeft niets aan te worden gedaan. Daarna wordt een laagje de- kaarde opgebracht en nog steeds blijft de doos bij 20 graden C afgesloten staan, zo'n zes dagen lang. Na deze zes dagen moet de doos bij 16 graden C worden weggezet. Bij die temperatuur ontwikke len zich de paddestoelen vanuit de schimmeldra den; er wordt gegoten en de deksel mag een kiertje open (daarvoor zijn houten pennetjes bijgevoegd). Na een week of twee kan er worden geoogst, dat is dus een dikke maand na de start. De eers-oogst is het grootst, maar er volgen er zeker nog vee. Energiespaarder j "^SCXAKSUu |j Joovt t j JlOV/SOHi. Spooring; 24V= f y*>f ketel i ocit. nc: 7904501 |j"I 'robe* no-. C.!. .79/053 Energie sparen kan men onder meer door de pomp van de centrale verwar ming uit te schakelen. Een bekend principe. Er is dan ook weer een pompscha- kelaar op de markt geko men, de Resa 180, die al leen de pomp in werking stelt wanneer dit noodza kelijk is. Het enige nieuwe aan de Resa-pomp-schake- laar is de goedkeuring van het VEG-Gasinstituut. De pompschakelaar is zeer eenvoudig zelf te monte ren en werkt via de ka merthermostaat. Indien via deze thermostaat de c.v.-installatie wordt inge schakeld, vindt gelijktijdig de inschakeling plaats van de circulatiepomp. Na het bereiken van de gewenste temperatuur vindt zowel de uitschakeling plaats van de 9/V.-installatie als een vertraagde uitschakeling van de c.v.-pomp. Om vastlopen van de pomp te voorko men wordt gedurende de stilstandperiode de pomp om de 48 uur in be drijf gesteld. Een normale c.v.-pomp verbruikt per jaar 600 kW. Door de Resa-pompschakelaar wordt deze hoeveelheid teruggebracht tot ca. 200 kW, een besparing dus van 400 kW oftewel 100,- per jaar. Prijs 150,-. Warm sproeien Voor wie in de komende (barre?) winter toch zijn voorruit wil schoonhouden levert S. E. V. Marchal Ne derland N.V. een verwarmer voor het water van de ruites- proeier. Het warme wa'er dat met een temperatuur van cir ca 75 graden C. op de voor ruit wordt gespoten, maak niet alleen 's winters een voorruit snel sneeuw- en ijs vrij, doch verwijdert ook in andere jaargetijden in zee korte tijd alle vuil, vetlage, of insecten. Op deze wijze wordt zowel de voorruit alc de ruitewisser beschermd en behoren hinderlijke vette strepen die het uitzicht be lemmeren tot het verleden. De verwarmer, dié eei dig kan worden gemonteerd op een radiateuraansluiting, brengt het water in het slan getje van de ruitesproeier op temperatuur. ...takkenschaar voor de hobby-tuinier. Kort Amerikaans Knippen en knippen is twee. Wie ooit zijn struiken en bomen een kort-Amerikaans kapsel heeft gege ven zal dat onmiddellijk beamen. De dunne takjes geven geen problemen, een snoeischaar doet het werk; de dikke gaat men met de zaag te lijf^-. «ar die daar tussenin te dik voor de snoeischaar, te dun voor de zaag die leveren de moeilijkheden op. Wie ooit een professionele tuinier aan het werk heeft gezien, weet dat die daarvoor gebruik maakt van een takkenschaar. Gardena heeft nu twee tak- kenscharen voor de hobbytuinier op de markt ge bracht, die in technisch opzicht en gebruik niet on der doen voor het professionele gereedschap. Ze zijn bijzpnder geschikt voor het snoeien van de vruchtboom of het uitdunnen van heggen. Ook voor het grotere werk zoals het inkorten van be- ssestruiken, rozestruiken, heesters, struikgewas en siergewassen zijn ze een uitkomst. Bij de nieuwe takkenscharen heeft men een enorme krachten- besparing door de dubbele hefboomoverbrenging zodat men moeiteloos takken kan doorknippen. Het ene model knipt takken tot vier centimeter dik en kost 68,95, het andere kan takken van 4,5 centimeter aan en kost 82,-. LEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 15 it, pl is feitelijk zo'n ge- o- Ion produkt en toch as pben we er zoveel pier van. Maar de |e wol is de andere it... Zoals niet alle ;nsen op elkaar lij- n, is ook niet elk ïaap hetzelfde. Adel der de wollige dieren het Merino-schaap, in de ruigste gebie- n van Australië voed- zoekt. Comfortabel ift het daar niet. De >nd is hard, de win- schraal. Vandaar het dier een stevig je moet ontwikkelen warm te blijven. Zo en zacht is deze >1, dat voor één enkel irino-schaap dit jaar )0 gulden werd gebo- topprijs werd ;de veroorzaakt door twikkelingen in de ernationale modewe- d, die een duidelijke orkeur voor wol aan dag legde. Men ver- icht dat die trend zich 1980-'81 zal voortzet- 1. Onze lentes en zo- ïrs worden er niet irmer op. In Japan,' nerika en Europa eft de industrie met el enthousiasme pro- kten gemaakt uit Me- ïowol omdat daarmee 1 erg mooi kleurens- te bereiken valt. kleren daarvan ge lakt zitten zacht en iker en- kunnen zelfs wassen worden. Een oom zijdezachte jas- jurken, sjaals, blou- en overhemden voor winter van 1980 zal k wel in Nederland nkomen. laapkamer- ol et de voeten op het >ude zeil stapt de Hol- nder "biet meer. Om it we in het slaapver- ek en ook in de relax- imer, waarin onder eer televisie wordt ge- iken (we leven toch >g in een welvaarts- aat), wollen vloerbe- ïkking willen hebben, imt het zuivere na- urprodukt eveneens bod in de wonin- nrichting. iljoenen Nederlanders jn volwassen gewor- en onder wollen de- ens, omdat dit materi- lichaamsvocht ab- irbeert, veerkrachtig isolerend raag naar deze bedbe- ekking is in 1979 toe enomen, ondanks de Prosit... Toch nog even naar de juwelier voordat het nieuwe jaar begint? Er zijn schitterende ket tinkjes met beestjes, hartjes of driehoekjes, die het goed doen in de halskuil of net iets daaronder. Het klaver tje-vier, waarvan elk blaadje een diamantje is, zou natuurlijk het summum zijn om ca deau te krijgen als de eerste fles na de beken de twaalf slagen is leeg geschonken... Of wordt het toch een ring? Viewdata op komst Op gebied van viewda ta, het systeem waarbij men via een telefoon verbinding informatie kan opvragen uit de da tabank die dan wordt weergegeven op een beeldscherm is vooral Philips actief. Over enkele maanden komen de eerste tv-ont- vangers op de markt die geschikt zijn voor de PTT-praktijkproef met openbare viewdata, dat wil zeggen viewda ta-toepassingen „in de huiskamer". 1 KANTOOR, WINKEL, KEUKEN, WASSERETTE Meneer bindt een schort voor en schrobt de keukenvloer. Hij kookt, bakt en grillt en doet en passant de baby een schone luier om. Opzienba rend? In Amerika is de man al jarenlang de beste hulp in de huishouding. Maar..., de man die 's avonds thee zet voor de familie kan net zo goed belangrijke beslissingen nemen als de patriarch van vroeger, voor wie de pantof fels werden aangedragen. Omdat velen zich heb ben aangepast aan de snel veranderende maatschappij, hetgeen niet alleen te maken heeft met een rolveran- dering, maar ook met de wijze van kleden, die aansluit bij de manier van leven, zijn er stof fen, weefsels en outfits die bij de vaak dubbele dagtaak van de man passen. Kantoor, win kel, laboratorium en... keuken en wasserette. Een zelfstandig wonen de man, die zelf kookt, de kinderen verzorgt, zicht niet eerlijk. Femi nisten ergeren zich dan ook groen en geel als de vrouw in tijdschriften of op tv-spots altijd poetst en roept dat de koffie bruin is, terwijl de man, uitgeput thuis komend van belangrij ke arbeid, in een stoel zakt en hoogstens zegt: „Dank je wel schat, wat heb je weer een verruk kelijk bakmeel gebruikt voor de cake". Uitgaande van de steeds meer gepropageerde ge lijkheid der seksen in bedrijf en huishouding komt de oplettende man terecht in de we reld van een mode, waarin hij elke situatie meester is. Goed ge kleed, in een pak met karakter en een niet al ledaagse afwerking. Kortom: zijn mode in de rolwisseling. Iedereen kan zien dat de huis man met dezelfde pro blemen te kampen krijgt als de huisvrouw. Misschien krijgt hij nog wel meer problemen omdat hij het van ouds her niet gewend is vette pannen te schuren of de garage uit te soppen. Er is al een aantal mensen .dat de rollen helemaal omgedraaid heeft. Me vrouw is notaris en me neer poetst het zilver. Het blijkt redelijk goed uit te pakken, behalve dat de buitenwereld het Makkelijke reiskleren voor de man, die niet van plan is na de reis stil te zitten in het gehuurde apparte ment... Door Tiny Francis en Gerard Croné Blauwe au bergine ge streepte bla zer van droog aan voelende stevige ka toen bij een polohemd met lange mouwen in pied-de-pou- le-dessin. Nog even een bloeme tje voor vrouwlief, die een reis je gaat ma ken, en dan vlug naar huis, waar de afwas wacht... de was schoon moet krijgen, kun je zelfs een huisman noemen. Voor hem is het man-zijn niet alleen de vuilnis bak buiten zetten en fluitend het gras maaien. Aanpakken die hap, anders loopt de boel in de soep. Vrouwlief is ziek; ze heeft een dagtaak; ze eist haar eigen leven op in het huwelijk; ze heeft een hekel aan naaien; welnu, dan zal pa zelf de handen uit de mouwen moeten steken. De reclame is in dit op- Nog even de weg uitstip pelen naar het boerde rijtje, dat ze met z'n vie ren hebben gehuurd en waar ze naar hartelust kunnen aan rommelen in de huishou ding. Truien in velours en in grove breisteek zijn daartoe ideaal. baarheid, gemak, func tionaliteit. De broeder schap der geëmanci peerde mannen kent de waarde van katoen. Je kunt er alle kanten mee op (de vrouw ontdekte dit al 200 jaar geleden); het kan gebreid worden tot dikke pullovers, ge weven tot mooie ruiten en dessins. Voor de winter kan het worden aangeruwd en voelt dan aan als dikke badstof, plezierige dracht voor de zogenaamde deelar beid. Met het stukvallen van de mannelijke my the is er een nieuw ele ment in de mannenkle ding gekomen. Politie ke, economische en psy chische veranderingen in de maatschappij en het functioneren daarin hebben altijd hun weer slag gevonden in be paalde mode-uitingen. Over het onderwerp der mannenemancipatie zijn tal van boeken en brochures geschreven; er is een vracht buiten landse lectuur over, die gaat over mannengroe pen (praatgroepen), de gevaren van het man zijn, de lastige kanten van mannenemancipa tie, wat er mis kan gaan en hoe het beter kan. Vaak echter komt toch naar voren, dat naast het feminisme een nieuwe definitie en per spectief voor manne lijkheid gevormd moe ten worden. Anders komt meneer „op de koffie"... dele van synthetische melanges. Het is ook vaak een kwestie van smaak. Gordijnen van zuivere scheerwol heb ben ook weer een isole rende werking. Het na deel is dat ze niet goed koop zijn. Verticale la mellen van Luxaflex doen het echter ook best. De wolmerkver- sies zijn er sinds kort ook in pasteltinten en in het voorjaar van 1980 komt er een serie mooie berbertinten bij. Sport en wol Op de wintersport be wijst wol ook goede diensten, evenals bij sporten als fietsen, ten nissen en wandelen. Waar men de voeten veel gebruikt zijn wol len sokjes het beste. Ze voorkomen (bij goede voetbehandeling) bla ren. De met 20 procent nylon versterkte Super- wash-tennissokken van Hema en Lybeert Ver- straeten zijn ook functi oneel. Verder werden geïmporteerd: schipper struien voor zeilers, het anti-stijf-spieren blauw wollen joggingpak, het voetbaltrainingspak en de antieke, nog altijd fijne loden jas, die kan „lezen en schrijven". Schaatsen tegen de wind in vraagt om Noorse importvesten. Vrijetijds besteding Breien doet men nogal eens graag in de donke re winterdagen met wat zonneschijn in het voor uitzicht. Muts of sjaal vliegt van de pen, even als een bandeau die om het hoofd wordt gelegd. De uiteinden slaat men in het midden over el kaar en steekt ze dan weer in. Voor al deze bijkomstigheden is er ..Breiwol Speciaal". ...en natuur lijk wordt het kind ver zorgd in kle ren die te- Een overall, al of niet in een lekker kleurtje, is het meest geschikt om te soppen en te dweilen... al te extreme wel eens vreemd vindt en nogal meesmuilend kan rea geren. Houden we het op een evenwichtige verdeling, dan is het alleen maar leuk voor mannen din gen te doen die ze nooit eerder deden. Dan zien ze er soms ineens de gein en de waarde van in: De werkgroep „Wil lem wordt wakker" van Man Vrouw Maatschap pij kan daar heel wat over vertellen en bracht zelfs ter gelegen heid van het tienjarig jubileum een speciale publikatie uit over mannenemancipatie. Bij de nieuwe mannen- gewoonten dus nieuw comfort in zijn kleren, ook afgestemd op was- gen een stootje kun nen. belangstelling voor dek bedden, die weliswaar erg handig zijn, maar bij woelwaters nogal eens op de grond te recht komen als zij in het land der dromen vertoeven. Vooral voor kinderen zoekt men het nog vaak in de wollen deken, waarmee je ze zo heerlijk kunt toestop pen. Sedert kort echter is er een dekbed in de handel (gevuld met zui ver scheerwol), dat ver stopt moet worden in een „cover" (het laken om het dekbed heen) van zuiver katoen. Dit om de functie van wol als vochtdoorgever niet al te erg te remmen. De wolmerk kwaliteits wijzer voor tapijten, die de consument inzicht Probeer het zelf eens! Het resultaat is toch een' plaatje waard?- geeft in de zwaarte en gebruiksmogelijkheden van het tapijt, kent ook de term „lichtgebruik". Deze duidt ^an dat het vloerkleed het goed doet in de slaapkamer. In alle varianten te koop, en in alle kleuren van pastel tot diepe, warme tinten. Ook wollen wandbekle- ding wordt populair. In deze tijd, waarin men het steeds heeft over energiebesparing, is wollen behang behaag lijk en houdt de kostba re warmte vast. Wan neer men in zijn slaap kamer in grote trekken voor wol kiest, zijn er leuke spelletjes met kleuren mogelijk. Sa men met dekens (dek bedden), tapijt en wol- behang is een uitmun tend kleurverloop te bereiken omdat woltin- ten nooit scherp zijn, wat bij kleurstoffen nog wel eens het geval is. Het materiaal is per de finitie zacht van touché en zacht van kleur. Zelfs bij de fellere tin ten als rood en blauw heeft wol toch een an dere kleurnuance dan het geval is bij kunst stoffen. Natuurlijk is de fabricage hiervan ook zo veel verbeterd, dat prachtige effecten kun nen worden bereikt in gordijnen, tapijten enz., maar in zekere zin kan wat het kleurengamma betreft geen vergelij king gezocht worden met wol. Waarmee overigens niets ten na-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15